Sunteți pe pagina 1din 6

Varianta nr.

1
1. Esența și principiile de bază ale sistemului contemporan de tratament pe
etape cu evacuare după destinație, caracteristica lor.
2. Tipurile de ajutor medical acordat răniților și bolnavilor în campanie, timpul
optimal de acordare. Scopul și conținutul primului ajutor medical. Noțiune
de volum a ajutorului medical, factorii ce-l influențează.
3. Evacuarea medicală a răniților și bolnavilor (scopul, organizarea și tipurile
de transport utilizat).

Raspunsuri la totalizarea nr.1 :


1.Insasi prin definitia de ajutor medical noi subantelegem o enumerare
corecta de masuri curativ profilactice care se efectuiaza ranitilor si
bolnavilor pe campul de lupta ,sau la etapa medicala concreta
Se desting urmatoarele tipuri de ajutor medical:
1.primul ajutor.
2.ajutorul premidical
3.primula ajutor medical
4.ajutorul medical calificat
5.ajutorul medical specializat.
Primul ajutor se acordă pe câmpul de luptă (în focarele de nimicire în
masă) la locul rănirii (îmbolnăvirii), sau în apropierea nemijlocită de
acest loc, de către rănit, bolnav (autoajutor), de către camarazii de
luptă (ajutor reciproc), sau de către sanitari – pușcași, șoferi – sanitari,
instructori sanitari și are scop de a salva viața și a evita complicațiile
grave la răniți (bolnavi).
În acest scop se folosesc mijloacele medicale individuale ale
rănitului (bolnavului), mijloacelor improvizate din apropiere, dar și
materiale de dotare ale personalului sanitar.
Timpul optimal de acordare a primului ajutor este de până la 10
minute după rănire.
Toţi militari sânt obligaţi să cunoască:
1) măsurile de prim ajutor (ajutorul reciproc) şi să le acorde la timp şi
corect răniţilor/bolnavilor sau să le aplice pentru sine, în caz de rănire
(auto ajutor);
2) procedeele de scoatere a răniţilor/bolnavilor de sub focul
adversarului, din tehnica de luptă şi de adăpostire temporară a
acestora, precum şi de transport cu mijloace improvizate.
În cadrul primului ajutor se efectuează următoarele măsuri:
- stingerea îmbrăcămintei;
- aplicarea pansamentului pe plagă;
- hemostaza provizorie prin pansament compresiv sau aplicarea
garoului;
- arespirația artificială “din gură în gură”, “ din gură în nas”;
- masaj cardiac extrem;
-calmarea durerii;
-imobilizarea provizorie a oaselor fracturate;
-administrarea antidoturilor în caz de intoxicații cu substanțe
toxice;
-aplicarea măștii antigaz pe terenul contaminat cu substanțe
toxice, radioactive, bacteriologice;
-tratarea sanitară parțială – la necesitate, ș.a.
La acordarea primului ajutor se vor folosi toate cele necesare din
trusa medicala a ostasului care ii este acordat ajutor.
Prin volum de ajutor medical se înțelege totalitatea măsurilor
curativ – profilactice efectuate în cadrul unui concret tip de
ajutor medical în funcție de situația de luptă și cea medicală
care este creata
In functie de situatia el poate fi efectuat:
• - în volum deplin (se îndeplinesc măsurile de urgență și
măsurile ce pot fi amânate) – în cazul perioadelor dintre
acțiunile de luptă, când pierderile sanitare nu depășesc
posibilitățile punctului medical de a acorda primul ajutor
medical în volum deplin;
• - în volum redus:
• măsurile de urgență ale primului ajutor medical (inamicul a
pătruns în dispozitivul de luptă a brigăzii; apare pericol de
ieșire a inamicului spre punctul medical;
• pierderile sanitare cu mult depășesc posibilitățile punctului
medical de a acorda acestora primul ajutor medical în volum
deplin. În aceste și alte situații măsurile ce pot fi amânate nu
se vor îndeplini).
• înlăturarea neajunsurilor primului ajutor și ajutorului
premedical (corectarea pansamentului și a imobilizării de
transport);
• refacerea pansamentului în caz de infectare a plăgii cu
substanțe radioactive;
• efectuarea blocajului novocainic în cazul leziunilor de
gravitate medie;
• administrarea antibioticelor și seroprofilaxia tetanosului în
caz de traumatisme deschise și combustii;

1.Esenta acestui sistem consta in efectuarea masurilor de


tratament la timp,in mod consecutiv si cu respectarea succevitatii
la etapele medicale.
In baza acestui sistem sunt urmatoarele principii:
1.Acordarea ajutorului medical la timp:
Organizaerea rapida si neintrerupta a adunarii si scoaterii ranitilor de pe
campul de lupta(din focarele de pierderi sanitare in masa.
Transportarea cat mai rapida la etapele medicale
Organizarea corecta a lucrului etapei de tratament si evacuare
Apropierea la momentul necesar a etapelor medicale de trupe si
deplasarea lor spre raioanele de pierderi saniatre in masa.
Fractionarea ajutorului medical acordat ranitilor si bolnavilor la etapele
medicale
Acordarea ajutorului medical in mod consecutive a volumului la etapele
medicale(acordarea ajutorului de la simplu la compus).
Fermitatea indeplinirii documentelor de evidenta medicala
Respectarea succesuvitatii la tratamentul ranitilor si bolnavilor:
Interpretarea unica a proceselor patologice la raniti si bolnavi
Aplicarea metodelor identice de profilaxie si tratament
Fermitatea indeplinirii documentelor de evidenta medicala
Reducerea meximal posibila a numarului de etape medicale pentru
acordarea la timp a ajutorului medical calificat si specializat.
Evacuare ranitilor si bolnavilor dupa destinatie
Specializarea pe larg a institutiilor curative

3. Prin evacuarea medicală se înțelege un complex de măsuri îndreptate spre


transportarea răniţilor şi bolnavilor de pe câmpul de luptă (din focarele de
pierderi sanitare în masă) la etapele de tratament și evacuare cu scopul de a
acorda la timp ajutorul medical și tratamentul acestora.
Acest complex de măsuri include: căutarea răniţilor, scoaterea lor de pe
câmpul de luptă și transportarea răniţilor şi bolnavilor la etapele medicale.
Evacuarea medicală face posibilă eliberarea etapelor medicale de răniţi şi bolnavi
și deplasarea și instalarea lor în conformitate cu situația de luptă și medicală create
Drumurile folosite pentru evacuarea medicală se numesc căi de evacuare.
Totalitatea căilor de evacuare, etapelor medicale desfășurate pe aceste căi care de
regulă sunt destinate pentru asigurarea medicală a unei grupări mari de trupe se
numește direcție de evacuare.
Evacuarea medicală, de regulă, se organizează de șeful superior al serviciului
medico-militar prin folosirea mijloacelor de evacuare proprii pentru evacuarea din
unitățile (subunitățile) inferioare (șeful serviciului medical al brigăzii organizează
și efectuează evacuarea medicală din batalioanele și companiile independente ale
brigăzii).
Tipuri de evacuare:
Dupa directie
Dupa destinatie
Principiile de evacuare:
• evacuarea “spre sine” – se folosește în timpul acțiunilor de luptă,
când șeful superior al serviciului medical cu propriile sale mijloace
efectuează evacuarea răniţilor şi bolnavilor de la etapele medicale
inferioare la etapa medicală nemijlocit subordonată lui;
• evacuarea “de la sine” – are loc în perioada dintre lupte, în cazuri de
pierderi sanitare mici – când șeful serviciului medical efectuează
evacuarea răniţilor şi bolnavilor din etapa medicală nemijlocit supusă
lui, cu mijloacele proprii la etapa medicală superioară;
• evacuarea “peste sine” – se folosește în cele mai dificile condiții
(pătrunderea inamicului în dispozitivul de luptă) când șeful
serviciului medical cu mijloacele de evacuare proprii
evacuează răniţii și bolnavii din etapele inferioare la etapele
superioare depășând etapa medicală nemijlocit supusă lui;
• evacuarea “după sine” – acest principiu se folosește în caz de
ieșire a brigăzii (batalionului) din încercuire, când toți răniții și
bolnavii cu mijloacele subunității medicale, dar și cu mijloacele
comandantului special trimise sunt evacuați concomitent cu
formațiunea medicală;
• coincidența căilor de evacuare cu căile de aprovizionare – pentru
folosirea pe larg în scopul evacuării răniţilor şi bolnavilor a
mijloacelor de transport militar cu destinație de aprovizionare a
trupelor (ex.: cu armament, produse alimentare etc.) aflate în
retur goale.
Mijloace de evacuare:
• autosanitarele,
• autobusele sanitare ale serviciului medical,
• autocamioanele,
• mașinile blindate,,
• elicopterele, avioanele,
• trenurile speciale,
mijloacele fluviale, în funcție de existența lor și situația de luptă și medicală
real creată.