Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor


Specializarea: Finanţe şi Bănci

Coordonator ştiinţific: Studenţi:

Grupa:
2009

Cuprins

I.Sistemul bancar austriac.........................................................................................................3


I.1. Introducere.........................................................................................................................3
I.2. Sistemul bancar austriac în contextul Uniunii Europene...................................................4
I.3 FMA -Autoritatea pieţelor financiare din Austria..............................................................4
I.4. Componenţa sistemului bancar austriac.............................................................................6
I.5. Indicatori de apreciere........................................................................................................9
I.6. Tendinţe............................................................................................................................11
II. Banca centrală a Austriei........................................................................................................12
II. 1. Istoricul OeNB (Oesterreichische Nationalbank).........................................................13
II.2. Sarcini şi obiective ale Băncii Centrale..........................................................................17
II.3 Activităţi de relaţii cu publicul.......................................................................................18
III. Bănci din sistemul bancar Austriac.......................................................................................20
III.1 Erste Bank.......................................................................................................................20
III.2 Raiffeisen Bank..............................................................................................................25
..........................................................................................................28
Bibliografie:......................................................................................28

2
I.Sistemul bancar austriac

I.1. Introducere
Situată în plin centrul Europei, Austria este frecvent catalogată drept „inima deschisa”
a Bătrânului Continent. Ţară a Alpilor, a lacurilor de munte cu apa limpede şi rece, Austria a
fost şi va rămâne o destinaţie preferată de iubitorii sporturilor de iarnă, dar şi de admiratorii
oraşelor vechi, unde pot petrece câteva zile departe intr-o lume ruptă parcă de realitatea
zgomotoasă a marilor aglomerări urbane.
Având denumirea oficială de Republica Austria, aceasta este situată în Europa
Centrală, învecinată la nord de Germania şi Republica Cehă, la est de Slovacia şi Ungaria, la
sud de Slovenia şi Italia, şi la vest de Confederaţia Elveţiană şi Liechtenstein. Forma de
organizare politică a statului este republică parlamentară de tip federal, formată din 9 landuri:
Austria Inferioară, Austria Superioară, Burgenland, Carintia, Salzburg, Styria, Tirol, Viena,
Vorarlberg, având capitala federală la Viena
Austria are în prezent o populaţie de aproximativ 8.220.800 locuitori , iar limba
oficială este limba germană. Austria a aderat la Uniunea Europeană în anul 1995 , iar ulterior
în 1999 a adoptat Sistemul Monetar European având în prezent ca monedă naţională, moneda
unică europeană – EURO.
Cu o economie deschisă (exporturile de bunuri şi servicii reprezintă aproape 60% din
PIB), Austria a beneficiat puternic de pe urma căderii cortinei de fier şi a celor două valuri de
extindere a Uniunii Europene, cel din 2004 şi din 2007. Ea şi-a dublat livrările către clienţii
externi din această regiune comparativ cu mijlocul anilor ‘90. Tot aici a plecat aproape un sfert
din investiţiile în străinătate ale Austriei. Astfel, ea a devenit primul investitor străin în
Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina şi Bulgaria şi unul dintre cei mai importanţi din
Romania, unde este reprezentată inclusiv prin bănci - Erste, Raiffeisen si Volksbank.
În ceea ce priveşte sistemul bancar austriac este un sistem foarte stabil şi bine structurat.
Acesta este dezvoltat pe două nivele, primul nivel fiind constituit din banca centrală a Austriei
iar cel de-al doilea este format din celelalte instituţii de credit din ţară.

3
I.2. Sistemul bancar austriac în contextul Uniunii Europene
Austria a aderat la uniunea Europeana pe 1 ianuarie 1995, impreuna cu Finlanda si
Suedia. La acel moment numarul statelor membre UE devenea 15.
La nivelul anului 2004 Austria a îndeplinit toate cele patru criterii de convergenţă ale
Tratatului de la Maastricht, respectiv deficitul public din PIB care s-a situat la 1,3 %;
îndatorirea publică situată la 65,2 % din PIB; rata inflaţiei; nivelul dobânzilor pe termen lung
situat la 4,15.
Toate aceste criterii de la Maastricht privind aderarea la Uniunea Economică şi Monetară
Europeană au fost îndeplinite de Austria în primul grup de ţări participante, astfel încât în
ianuarie 2002 vechea monedă naţională schilling-ul austriac (ATS) a fost înlocuit de moneda
unică euro. Rata oficială de schimb era 1 euro=13,7603 ATS. După ce a devenit membră a
Zonei Economice Europene (EEA) la 1 ianuarie 1994, Austria a intrat în Uniunea Europeană
(UE) la 1 ianuarie 1995 şi a fost parte a Uniunii Economice şi Monetare Europene încă de la
început.
În prezent legile cu privire la sistemul bancar şi piaţa financiară sunt în concordanţă cu
legislaţia europeană în materie. De exemplu, legile privind Băncile de prim rang, Băncile de
rang secundar, Spălarea banilor, Comerţul intern au necesitat modificări. Noi amendamente la
Legea bancară au fost necesare pentru aplicarea Directivelor privind supravegherea pe o bază
consolidată a instituţiilor de credit, monitorizarea şi controlul unei expuneri mari a instituţiilor
de credit, obligaţiile filialelor din ţările membre UE ale băncilor cu sediul principal în afara
UE, publicarea documentelor contabile anuale şi a schemelor privind garantarea depozitelor. În
ultima perioadă au mai fost adoptate: Legea privind Supravegherea Serviciilor de Investiţii,
amendamentele aduse la Legea Economiilor Bancare şi amendamentele la Legea Burselor.
Amendamentele la această lege din urmă asigură cadrul legal privind privatizarea Bursei de
Mărfuri Viena. De asemenea, o recentă modificare Legii Bancare, prevede suspendarea
prevederii privind posibilitatea deschiderii conturilor bancare anonime.

I.3 FMA -Autoritatea pieţelor financiare din Austria


FMA a fost înfiinţat la data de 1 Aprilie 2002, ca o autoritate independentă de
operare odată cu aprobarea legii Autorităţii Pieţei Financiare. Această lege a fost propusă în
vara anului 2001, şi aducea în discuţii înfiinţarea unui organism de supraveghere.

4
În prezent FMA este o instituţie de drept public independentă, stabilită ca organ
autonom şi integrat de supraveghere a Pieţei Financiare din Austria. Acesta este responsabilă
de supravegherea instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare, fondurile de pensii,
personalul furnizarea de fonduri, fonduri de investiţii, furnizorii de servicii de investiţii,
companiile listate la Bursa de Valori, precum şi burse de valori în sine.
La data de 1 ianuarie 2008, reforma supravegherii pieţei financiare din Austria a
intrat în vigoare. Astfel prin definirea clară a unor interfeţe între Autoritatea Pieţei Financiare
(FMA) şi Oesterreichische Nationalbank (Banca Naţională a Austriei) s-a realizat eliminarea
duplicării, o creştere substanţială a resurselor pentru analiza şi examinarea băncilor .S-a mai
realizat totodată şi o guvernare corporativă ce a adus consolidarea supravegherii în Austria.
Toate inspecţiile în domeniul supravegherii bancare sunt realizate de către OeNB, prin
intermediul controlului efectuat de către FMA. În plus, OeNB are dreptul să ceară extinderea
controlului. Un element important al acestei cooperări este acela de a reuni toate datele
relevante ale ambelor instituţii de supraveghere într-o bază de date comună. Analiza acestor
date permite o monitorizare mai intensă, atât asupra participării individuală pe piaţa
financiară a diferitelor instituţii, precum şi asupra întregii pieţe financiare.

5
I.4. Componenţa sistemului bancar austriac
Sistemul bancar austriac este caracterizat prin universalizarea serviciilor bancare oferite
clienţilor, în cadrul căruia băncile din sistem pot oferi toate categoriile de servicii bancare.
Băncile austriece sunt structurate astfel :
 Bănci constituite ca societăţi pe acţiuni. Acestea sunt în număr de 63, având ca
funcţie principală finanţarea proiectelor industriale şi oferă servicii bancare
corporaţiilor şi întreprinderilor ce-şi desfăşoară activitatea în comerţ şi industrie. Alte
activităţi finanţate de acest tip de bănci includ afacerile internaţionale dar şi
finanţarea comerţului exterior pentru întreprinderile austriece. În total ,acest sector
bancar conţine 51 de instituţii de credit având 836 de sucursale. Cele 2 mari bănci
reprezentante ale acestui sector sunt Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG- BAWAG, a
treia bancă din Austria, şi Postsparkasse-PSK, a şasea bancă ca mărime. În August
2000 , BAWAG a achiziţionat PSK pentru suma de 1,28 miliarde de Euro. Această
preluare a propulsat BAWAG pe locul trei, după Bank Austria Creditanstalt şi Erste
Bank.
 Bănci de economii. În mod tradiţional acest sector se ocupă cu colectarea
depozitelor de la populaţie, acordarea de credite bancare sau linii de credit
societăţilor industriale, precum şi firmelor de comerţ, şi totodată finanţează proiecte
municipale şi pentru construcţii imobiliare. Astăzi, acest tip de bănci oferă o gamă
largă de produse şi servicii bancare. Băncile de economii nu pot avea proprietari .
Cel mai cunoscut exemplu de bancă de economii este cea mai mare bancă a
Austriei, Bank Austria, bancă ce a fost creată în 1990 în urma fuziunii dintre
Landerbank şi Zentralsparkasse. La începutul anului 1997, Bank Austria a cumpărat a
doua bancă ca mărime a ţării, Creditanstalt AG, iar din 2002 cele două bănci au
fuzionat şi în prezent funcţionează sub denumirea de Bank Austria Creditanstalt.
Un alt exemplu de bancă de economii îl constituie Erste Bank der
Oesterreichischen Sparkassen AG ( ERSTE Bank), aceasta este în prezent a doua
bancă a Austriei.
 Băncile cooperative . Există două mari sectoare ale băncilor cooperative din
Austria, sectorul Raiffeisen şi sectorul Volksbanken. Sunt organizate în cooperative, a
căror membri deţin active în aceste cooperative. Membrii au drept de vot în adunările

6
generale. Cadrul legal al acestor instituţii este creat prin Legea Băncilor şi Legea
Cooperativelor .
Sectorul austriac Raiffeisen este organizat ca un sistem pe trei nivele. Primul
nivel este format din 551 de bănci Raiffeisen având un total de 1695 sucursale. Cel
de-al doilea nivel este constituit din 8 Raiffeisenlandesbanken ( Bănci regionale
Raiffeisen).
În capul ierarhiei sistemului sectorului se situează Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG ( RZB ), care nu este totuşi o cooperativă de credit dar este
constituită ca societate pe acţiuni, ale cărei active sunt deţinute de grupul
Raiffeisenlandesbanken. Principalele activităţi intreprinse de RZB includ cele
atribuite băncilor comerciale, băncilor internaţionale, băncilor de investiţii şi
trezorerie.
Cel de-al doilea sector este sectorul Volksbanken.Acesta este structurat pe două
nivele. Pe primul nivel sunt situate 68 de Volksbanken, toate acestea având statutul de
cooperative. La cel de-al doilea nivel se situează instituţia sectorului Volksbanken,
Osterreichische Volksbanken AG ( OVAG). Aceasta este o societate pe acţiuni, 60%
din active aparţinând Volksbanken( cooperativelor locale) şi 23% aparţin DZ Bank
AG.
 Băncile ipotecare de stat , au fost înfiinţate de autorităţile locale. Îniţial au
fost realizate ca bănci specializate în emiterea de obligaţiuni ipotecare şi finanţări
ipotecare dar ulterior s-au dezvoltat iar în prezent sunt bănci universale. Principala lor
atribuţie este să ofere împrumuturi ipotecare şi împrumuturi către autorităţile
locale(regionale şi municipale). Aceste bănci sunt autorizate să colecteze depozite şi
să acorde împrumuturi pe termen scurt. În mod convenţional, aceste instituţii erau
create şi funcţionau sub autoritatea guvernului.
În ultimii ani, aspectul acestui sector s-a modificat considerabil. Modificări ale
formei legale( de la entităţi publice la societăţi pe acţiuni) şi privatizările, chiar şi
parţiale au schimbat radical faţa acestui sector.
 Bănci specializate, pe lângă aceste patru sectoare de bănci există şi 91 de
bănci cu activităţi specializate. De obicei sunt societăţi subsidiare instituţiilor de

7
credit sau de asigurări. Ele nu au dreptul să presteze şi alte servicii bancare în afara
celor pentru care au fost înfiinţate.
Oesterreichische Kontrollbank(OeKB) e deţinută exclusiv de un număr redus de
bănci comerciale. Aceasta are rolul de a oferi garanţii de export şi de a finanţa pe
termen lung operaţiunile de export. Pe lângă, aceasta îndeplineşte şi rolul de clearing
house pentru Wiener Borse AG
Investkredit Bank AG, funcţionează ca o bancă pentru corporaţii , oferind
clienţilor săi toate serviciile financiare de care au nevoie companiile.

Austria are deasemeni 5 asociaţii de împrumut şi economii imobiliare având 51 de


sucursale. Obiectul lor de activitate este să acorde credite celor care au plătit o sumă minimă la
capitalul asociaţiei, precum şi credite ipotecare având dobânzi foarte scăzute.

Grafic nr. 1 - Sursa : OeNB


În ultimul deceniu, sectorul bancar austriac a suferit numeroase modificări , mai ales în
urma strategiilor instituţiilor financiare de privatizare şi de consolidare. Odată cu consolidarea
micilor instituţii cum sunt cooperativele şi băncile de economii , sistemul bancar austriac
devine unul din cele mai competitive sisteme de pe piaţa europeană. Sistemul bancar austriac
cuprinde 5297 de filiale şi sucursale bancare. Acest număr relativ mare de filiale şi sucursale

8
bancare în comparaţie cu alte sisteme bancare poate fi explicat prin faptul că băncile sunt prima
opţiune pentru economii si fonduri de investiţii.

I.5. Indicatori de apreciere


Este o ţară bine dezvoltată din punct de vedere economic, având înregistrat în anul 2004 un
produs intern brut de 231,8 miliarde Euro,rezultând aproximativ 28800 Euro din PIB/locuitor.
Principalele sectoare de activitate din Austria sunt împarţite astfel, în funcţie de populaţia
activă:
• Agricultură : 2% ( 1% din populaţia activă)
• Industrie: 33% ( 27% din populaţia activă)
• Servicii: 65% ( 68% din populaţia activă)

1. Indicatori macro-economici:
În ceea ce priveşte modificarea PIB, acesta a crescut conform datelor din 2007 cu 3,4%
faţă de anul anterior.

Modificarea PIB în ultimii 10 ani Rata inflaţiei în ultimii 10 ani

Grafic nr. 2 - Sursa: Eurostat Grafic nr.3 – Sursa Eurostat

În ceea ce priveşte rata inflaţiei Austria se situează pe poziţie fruntaşă în raport cu


celelalte ţări europene, înregistrând o rată a inflaţiei de 2,2 % .

9
Rata şomajului în Austria s-a modificat între anii 2005-2007 de la 5,2% la 4,4%
această modificare propulsând Austria pe locul 5 în topul ţărilor europene cu cel mai mic nivel
de şomaj înregistrat.

2. Indicatori ai sistemului bancar:


Indicatori de structură:
 Sistemul bancar austriac conţine în total 5297 de filiale şi sucursale bancare;
 Gradul de diversitate: 51 de bănci cu capital social privat, 55 de bănci de economii, 11
instituţii de credit ipotecar de stat, 619 de instituţii cooperative de
credit(Raiffeisenbank,Volksbanken), 4 asociaţii de credit;
 Numărul de angajaţi în sistemul bancar : 80.923 angajaţi

Indicatori ai gradului de dezvoltare a sistemului bancar:


 Numărul de bănci la 100.000 de locuitori : 5297/ 83= 63,8 ;
 Numărul de depozite în euro : 33.586.659;
 Venituri din dobânzi: Creanţe la instituţiile de credit : 16.910,.35 milioane de Euro;
 Cheltuieli cu dobânzile: Datorii la instituţiile de credit: 14.838,60 mil. Euro;
 Gradul de solvabilitate al băncilor din sistem : 17.54
 Gradul de intermediere bancară: 1.069 mld. / 231,8 mld. = 4,61
 Gradul de concentrare bancară : 44,45 %

Indicatori de măsurare a performanţelor sistemului bancar:


 Rata capitalurilor proprii: 68,262 mld. / 1.069 mld. = 0,58%
 Rentabilitate financiară: 2,168 mld /68, 262 mld= 3,1%
 Rentabilitate economică : 2,168 mld / 1.069 mld = 0,2 %

10
I.6. Tendinţe
Previziunile privind economia Austriei sunt Produsul intern brut al Austriei a început să
scadă în ultimul trimestru din 2008, aceasta fiind prima scădere trimestrială de PIB din ultimii
opt ani. Totuşi, Austria a fost una dintre ultimele ţări din zona euro afectate de criză.Creşterea
economică puternică va continua sa influenţeze pozitiv piaţa muncii din Austria. IHS prevede o
scădere a şomajului cu 0,8%, la 6% până în 2011. Cei mai mari economişti ai ţării se aşteaptă
ca economia Austriei să scadă cu 2,2-2,7% în acest an, în condiţiile în care anticipează o
scădere a exporturilor cu mult mai amplă decât anticipaseră anterior. În 2008, produsul intern
brut (PIB) al Austriei a crescut cu 1,8%, în timp ce în al treilea trimestru, creşterea a stagnat. În
al patrulea trimestru, PIB-ul a scăzut cu 0,2%, comparativ cu trimestru precedent.
În ceea ce priveşte sistemul bancar, Austria va acorda garanţii de 85 miliarde euro şi 15
miliarde euro pentru recapitalizare, ca să susţină sectorul bancar, în contextul actualei crize
financiare. Băncile austriece pot face faţă deteriorarii economiilor din Europa de Est,este
opinia la care au ajuns conducătorii Băncii centrale a Austriei.
Băncile austriece ar putea face faţă celor mai sumbre previziuni privind deteriorarea
economiilor din Europa emergentă, dacă vor folosi rezervele existente de capital şi vor face
apel la fondurile guvernamentale de sprijin..Potrivit unui raport al Băncii centrale, pierderile
băncilor austriece sunt estimate că s-ar putea ridica la 31 miliarde euro. Aceste pierderi pot fi
acoperite din profiturile viitoare şi din sumele luate din fondul de sprijin de 15 miliarde euro,
creat de guvernul austriac.
Primele cinci băci ale ţării au marit finanţarea pentru subsidiarele din Europa emergentă
în 2008 şi vor să menţină un nivel stabil în 2009, pentru continuarea fluxului creditării. Per
total, băncile austriece au împrumutat 270 miliarde dolari clienţilor din Europa emergentă, in
contextul în care exporturile marilor companii au crescut, în timp ce consumatorii au apelat la
credite pentru achiziţionarea de maşini, case, aparate audio-video şi frigidere.
Deşi previziunile in ceea ce priveste economia Austriei şi economiile ţărilor din Europa de
Est nu sunt foarte îmbucurătoare, se pare că băncile austriece sunt capabile să-şi susţină
capitalurile din statele europene în care finanţează.

11
II. Banca centrală a Austriei

Oesterreichische Nationalbank sau Banca Naţională a Austriei, este banca centrală a


republicii Austria. Banca joacă un rol important atât în cadrul economiei ţării, dar şi în cadrul
zonei Euro. Banca face parte şi din Sistemul European al Băncilor Centrale (the European
System of Central Banks - ESCB).
În interes public, banca supervizează şi contribuie la procesul de implementare a
politicilor monetare atât în Austria cât şi în zona Euro. În conformitate cu Legea federală cu
privire la Oesterreichische Nationalbank ( 1984 Nationalbank Act – NBG ), OeNB este o
corporaţie pe acţiuni. Având statutul de Bancă Centrală, aceasta este condusă după o serie de
prevederi speciale, după cum este scris în Actul Băncii Naţionale.
Capitalul Băncii Naţionale a republicii Austriece se ridică la un total de 12 milioane de
Euro, din care 70% sunt deţinute de către guvernul federal, iar restul de 30% de către angajaţi,
de către alte bănci sau de către societăţi de asigurări.
Principalele atribuţii ale OeNB se centrează pe asigurarea stabilităţii prin
implementarea unor politici monetare similare Eurosistemului, pe protejarea stabilităţii
financiare în Austria şi furnizarea publicului general şi a comunităţii de afaceri , de numerar şi
prestarea de servicii bancare de calitate. În plus, OeNB gestionează active de rezervă, cum ar fi
rezervele de aur şi de valută, cu scopul de a susţine moneda Euro în situaţii de criză. Totodată,
banca întocmeşte analize economice, compilează datele statistice, este activă în organizaţii
internaţionale şi este responsabilă pentru supravegherea sistemelor de plată. Mai mult decât

12
atât, OeNB administrează un sistem de plată prin moneda Euro, şi este obligată să aducă la
cunoştinţă publicului larg, factorii de decizie şi ţintele politicii monetare extensive.
Securitate, stabilitate şi încredere („Security, stability and trust”), încorporează
principiile directoare cărora se dedică OeNB, în activităţile întreprinse în Austria sau Europa.

Printre cele mai importante funcţii ale băncii se numără :


 Implementarea unei politici monetare potrivite pentru economia ţării
 Funcţia de centru valutar prin menţinerea constantă a rezervelor naţionale de
valută
 Efectuarea de analize economice
 Menţinerea unei stabilităţi la nivelul pieţelor financiare

Pe lângă îndeplinirea funcţiilor de bază, OeNB acordă o atenţie specială, ştiinţei,


cercetărilor ştiinţifice, artei şi mediului. Spre exemplu susţin proiecte ştiinţifice şi împrumută
instrumente muzicale, din colecţia sa valoroasă de instrumente cu coarde, tinerilor artişti, cu
scopul de a păstra reputaţia ţării, ca şi „pământ” cu muzică de excepţie.

II. 1. Istoricul OeNB (Oesterreichische Nationalbank)


Înfiinţare băncii naţionale a Austriei datează de la începutul secolului XIX. Totuşi,
habsburgii, dinastia conducătoare din perioada Imperiului Austro-Ungar, au experimentat
emisiunea banilor de hârtie cu 50 de ani înainte. O instituţie creată separat a avut acest
privilegiu, la începutul secolului XVIII, fiind însărcinată cu distribuţia şi emiterea de bancnote.
De atunci funcţionează independent faţă de guvern şi se bucură de încrederea întregii
comunităţi de afaceri austriece. Deşi Banca Municipală din Viena (Wiener Stadtbank) a existat
de la 1705, abia în anul 1762 s-a început emiterea de bancnote cunoscute sub numele de
„ Bancozettel ” (Gulden, florin).
La sfârşitul secolului al optsprezecelea, în perioada războaielor napoleoniene, guvernul
a intervenit, preluând controlul direct al procesului de emisiune de bancnote. Drept urmare
oferta de bancnote în circulaţie a crescut semnificativ. Pentru a exemplifica, numărul total de
bancnote aflate în circulaţie creşte de la 44 de milioane în 1796, la 942 de milioane în anul

13
1810. Astfel, bancnotele au înlocuit rapid monedele de argint sau cupru în diverse tranzacţii,
afaceri.
După restabilirea echilibrului politic în Europa, imperiul Austro-Ungar se confruntă cu
provocări enorme, guvernul necesitând să-şi recapete încrederea comunităţii.
La data de 1 iunie 1816, în perioadă domniei lui Francis I, ia fiinţă Banca Centrală a
Austriei ("privilegirte Oesterreichische National-Bank"). Doar după înfiinţarea acestei bănci
centrale, care deţinea monopolul în ceea ce priveşte emisiunea monetară, se observă o
stabilizare a sistemului monetar austriac şi, drept urmare, recăpătarea încrederii în instituţiile
bancare de către public. Pentru moment, banca reuşise să păstreze constantă, chiar să mărească
valoarea banilor de hârtie. Instituţia bancară rămâne autonomă faţă de guvern, aceasta este
privatizată prin emiterea de acţiuni şi vinderea acestora către diverşi investitori.
Legea aceluiaşi Francis I, de la 15 iulie 1817, conferă OeNB, dreptul exclusiv de a
emite şi plasa monedă, fără a întâmpina restricţii, chiar mai mult, „ Dreptul de Emisiune” (1.
Privilegium) a dat băncii libertatea de a efectua tranzacţii cu diverse reduceri.
Banca Centrală capătă încet, dar sigur, încrederea populaţiei, mare parte din populaţia
burgheză cumpărând acţiuni la OeNB, chiar şi marele compozitor Ludwig van Beethoven
devenind acţionar.
În ţările unificate sub monarhia habsburgică, cele mai multe erau zone rurale, iar odată
cu fondarea băncii, unele din acestea devin importante centre comerciale, înregistrând o
creştere economică puternică. OeNB creează sistematic o reţea de sucursale uşurând
desfăşurarea activităţilor bancare. Începând cu primul sediu, cel din Viena (deschis în 1823)
reţeaua cuprindea sucursale în regiuni industriale sau în centre comerciale, în zona Europei
Centrale şi Estul Europei, dar şi în nordul Mediteranei.
Prima criză bursieră a avut loc în aprilie 1873, pe 9 mai, falimentul Casei de Petschek, a
dus la o întrerupere temporară a activităţii bursiere Conform estimărilor contemporane,
pierderea în anul 1873, cauzate de declinul preţurilor, a ajuns la aproximativ 1.5 miliarde
florini (guldeni). Banca emitentă a reacţionat foarte atent, suspendând pe o perioadă scurtă de
timp reglementările privind oferta de monedă de pe piaţă. Cu toate acestea, chiar şi în punctul
culminant al crizei, oferta de monedă a depăşit cu 1% limitele sale prevăzute în legea băncii
centrale. Cele mai importante bănci şi companii de comerţ sau industrie, au trecut cu bine prin

14
această criză, fără pierderi substanţiale, chiar dacă preţurile la acţiunile lor au fost cu mult sub
nivelul din 1872.
Anticipat, succesul nu a reuşit să materializeze iar după mai mulţi ani de creştere
puternică, a urmat o perioadă de stagnare.
În 1878, după ani de negocieri prelungite, banca centrală a fost transformată cu succes
într-un institut la care Austria şi Ungaria aveau cote parte egale. Astfel Banca Austro-Ungară a
funcţionat ca bancă centrală pentru ambele părţi ale imperiului. Întrucât guvernele Austriei şi
Ungariei nu conveneau în privinţa răspunderii asupra datoriilor naţionale (cu o valoarea de 80
milioane guldeni), conducerea băncii a concentrat activitatea spre a preveni orice influenţă
ulterioară, a unui guvern, în ceea ce priveşte practicile comerciale ale băncii. Într-un final s-a
ajuns la un compromis între aceste conflicte de interese. Administraţia băncii era reprezentată
de o adunare generală şi un consiliu general, care îi confereau un caracter dual institutului prin
două conduceri şi două sedii centrale, unul la Viena şi unul la Budapesta.
Cu timpul, guvernul capătă din nou autoritate în cadrul băncii, având posibilitatea de a
accesa oricând rezervele băncii centrale. O piedică în dezvoltarea sistemului bancar o
reprezenta situaţia politică şi desele conflicte între naţionalităţi din cadrul imperiului.
Un nou hop, în dezvoltarea economiei şi, implicit, a sistemului bancar îl reprezenta
primul război mondial, care îşi pune amprenta în special în ceea ce priveşte datoria publică şi
preţul produselor şi al serviciilor. În timpul războiului, oferta de monedă a crescut semnificativ,
generând o creştere a nivelului preţurilor la până de 16 ori nivelul acestora pe timp de pace. În
ceea ce priveşte costurile războiului circa 40% din acesta a fost finanţat prin împrumuturi de la
bancă centrală şi aproximativ 60% prin credite de război.
În anul 1848 moneda naţională devine coroana. După o perioadă în care coroana a fost
masiv supraevaluată, rata de schimb a început să reacţioneze ducând la un dezechilibru al
economiei austriece. În primele şase luni din 1919, dolarul a crescut faţă de coroană, sporind
de la circa 16 la aproape 30 de coroane. Până la sfârşitul anului 1921 coroana a ajuns să crească
până la 5,275 coroane pe dolar, banca reuşind să tempereze creşterea preţurilor.
Deşi fusese prevăzută cu ceva timp înainte, sfârşitul băncii Austro-Ungare, se
înregistrează în anul 1919 prin tratatul St. Germain-en-Laye, care s-a concretizat prin
lichidarea băncii şi a altor câteva dispoziţii pentru tânăra republică Austriacă.

15
Ultima adunare generală ordinară a avut loc la 14 iulie 1921, iar ultima şedinţă a
Consiliului General al Băncii Austro-Ungare a avut loc la 15 decembrie 1922.
Statutul noii bănci centrale a Austriei a fost adoptat în urma reglemetărilor din Legea
federală din 14 noiembrie 1922. Statutul numit OeNB conţinea decizii precum : repunerea
numelui de OeNB instituţiei, şi redarea monopolului în ceea ce priveşte emisiunea monetară.
Fundamentele statutul au fost în concordanţă cu liniile directoare stabilite de către Liga
Naţiunilor, cu privire la băncile centrale : absoluta independenţa a cererilor de credit de către
stat, independenţa lor de gestionare, asigurându-se că banca ar putea funcţiona complet
independent.
Primul mare test pentru noua banca centrală a fost de a pune în aplicare recomandările
Comisiei Financiare a Consiliului Ligii Naţiunilor, pentru a stabiliza moneda austriaca. În acest
scop, Actul de conversie Sciling (Schillingsrechnungsgesetz) a fost adoptat pe 20 decembrie
1924. Acest act prevăzut pentru introducerea monedei Sciling de la 1 ianuarie, 1925. Scilingul
a înlocuit coroana, care a fost acceptat ca instrument de plată din anul 1892; Rata de conversie
a fost de 10,000 coroane austriece la un Sciling.
După această redresare a economiei Austriei, sistemul bancar, implicit banca centrală
este afectată de marea criză din anii ’30, dar şi de cel de-al II-lea război mondial. Deşi era
stabilită o limită de jumătate de miliard de silingi, până la urmă s-a ajuns a se emite în jur de 11
miliarde, pentru a putea finanţa războiul.
După reconstrucţia Republicii Austria, la 27 aprilie 1945, Oesterreichische
Nationalbank putea relua operaţiunile sale. Actul de tranziţie a Băncii Centrale, de la 3 iulie
1945, asigura cadrul legal necesar pentru a asigura activităţi bancare garantate.
În timp, Banca Centrală a Austriei, a impus diferite măsuri, cu scopul de a creşte
puterea de cumpărare a monedei naţionale, de a menţine un curs stabil a acesteia, în ciuda
instabilităţii economice a ţării, a fluctuaţiilor în ceea ce priveşte rata inflaţiei, dar şi a
instabilităţii în ceea ce priveşte autonomia faţă de guvern a băncii, acesta intervenind în
nenumărate rânduri, în special pentru corectarea deficitului bugetar în situaţii de criză.
Cheia dezvoltării Austriei din anii ’90 a fost integrarea ţării în Uniunea Europeană,
aderând în 1995 alături de Finlanda şi Suedia. Odată cu aderarea a fost necesară implementarea
mecanismului cursului de schimb al Sistemului Monetar European (EMS). Modificarea din
Legea federală privind Oesterreichische Nationalbank (modificare a Nationalbank Act, din

16
1998), a fost necesară pentru Austria pentru a satisface condiţiile juridice prealabile pentru
participarea în etapa a treia a Uniunii Economice şi Monetare (UEM) de la 1 ianuarie 1999.
Aceasta a fost anunţată oficial, în aprilie 1998. Modificarea prevede în mod expres că, în
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale
(SEBC), şi a Oesterreichische Nationalbank organelor de decizie trebuie să acţioneze
independent de instituţiile sau organele comunitare, precum şi orice guvern al statelor membre.
La 1 ianuarie 1999, la începutul celei de-a a treia etape a Uniunii Economice şi
Monetare, Euro ca monedă unică a fost introdusă în Austria şi alte zece state membre. OeNB a
transferat atunci responsabilitatea sa în materie de politică monetară în grijă Băncii Centrale
Europene (BCE), deciziile fiind luate de către Guvernatorii BCE. Banca centrală a Austriei
reprezintă o parte integrantă a Sistemului European al Băncilor Centrale, care constă în Bancă
Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale.

II.2. Sarcini şi obiective ale Băncii Centrale


OeNB este parte integrată a Sistemului European de Bănci Centrale, al cărui obiectiv
primar îl reprezintă menţinerea stabilităţii preţurilor. În vederea îndeplinirii obiectivelor sale,
Banca Centrală aduce o contribuţie importantă în politică monetară, implementând în acelaşi
timp politica monetară promovată de către BCE în Austria. În plus OeNB îndeplineşte sarcini
importante care vizează protejarea stabilităţii financiare, în cele din urmă accentuând poziţia de
centru financiar a Austriei. O parte din această sarcină este de a asigura publicului larg
disponibilităţi de plată.
Banca este conştientă de importanţa atribuţiilor pe care le care le îndeplineşte, dar şi a
consecinţelor neîndeplinirii acestora. Drept urmare a importanţei, misiunii pe care bancă o are,
aceasta face eforturi pentru a căpăta încrederea publicului, în activităţile sale de bancă centrală
prin promovarea unei competiţii bancare ce conduce la ridicarea standardelor de performanţă
cu privire la serviciile oferite şi personalul angajat în executarea sarcinilor.
Obiectivul principal al băncii centrale este de a menţine o stabilitate în ceea ce priveşte
preţurile. Pentru ca acest obiectiv să fie măsurabil s-a admis că definiţia cantitativă a stabilităţii
preţurilor ar fi dată de o rată a inflaţie în jurul valorii de 2%, sub această valoare, dar nu mult
distantă.

17
Instrumentele la care recurge banca centrală sunt instrumente generale de intervenţie
precum politica de open market (prin care dimensionează oferta de monedă pe piaţă prin
calitatea de vânzător sau cumpărător de titluri) sau politica rezervelor minime obligatorii care
obligă băncile comerciale să aibă un cont deschis la BN pentru ca aceasta să poată stabiliza
ratele dobânzilor de pe piaţa monetară.
În cadrul Eurosistemului, OeNB contribuie activ la procesul de integrare europeană,
fiind implicată în elaborarea şi punerea în aplicare a politicii monetare comune statelor Uniunii
europene. Practic, banca execută tranzacţii valutare, administrează rezerve valutare şi pune
umărul la funcţionarea plană a sistemelor de plată în zona Euro. Localizată în centrul Europei,
Banca Centrală a Austriei este cea care sprijină procesul de integrare europeană a ţărilor ce
urmează să adere la Uniunea Europeană.
Această cooperare : OeNB - SEBC , este îndreptată spre atingerea soluţiei optime
comune. Banca naţională a Austriei se consideră în sine un motor de îmbunătăţire a
funcţionării organismelor internaţionale şi de consolidare a monedei unice Euro.
Studiile şi cercetările făcute de banca centrală a Austriei sunt fundamentele
următoarelor politici monetare adoptate de către Eurosistem şi Banca Central Europeană.
Aceste analize se bazează pe două perspective în ceea ce priveşte manifestarea preţurilor,
perspective numite generic : „cei doi piloni”. Primul „pilon” se referă la analiza economică,
evaluarea desfăşurându-se pe termen scurt sau mediu, accentul punându-se pe economia reală
şi pe modalităţile de finanţare ale acesteia. Al doilea „pilon”, analiza monetară se concentrează
asupra activităţilor pe termen lung, exploatând legătura dintre oferta de monedă şi preţuri.

II.3 Activităţi de relaţii cu publicul


Banca Naţională a Austriei acordă importantă ridicată relaţiilor sale cu publicul.
Aceasta se comportă precum un ambasador al poporului austriac, dar şi o verigă de legătură
între Banca Centrală Europeană şi celelalte bănci din sistemul bancar austriac, în cadrul
organizaţiilor internaţionale. Banca este un „arbitru”, menit să observe respectarea cadrului
legal, şi respectarea reglementărilor impuse prin legislaţie, pentru celelalte bănci. Scopul
urmărit de OeNB este de a garanta consumatorului soliditatea sistemului bancar austriac.

18
Banca Centrală a Austriei este o bancă modernă, afiliată la diverse organisme
specializate internaţionale (BCE, FMI), mereu la curent cu noile evoluţii în domeniul bancar,
caracteristici ce o fac una din cele mai eficiente bănci centrale.
Bazându-se pe o lungă experienţă, o activitate bazată pe performanţă şi pe cerinţele
clienţilor, OeNB a reuşit să-şi construiască o reputaţie internaţională puternică, toate aceste
lucruri resimţindu-se în economia ţării pe care o reprezintă în sistemul băncilor centrale
europene.

Grafic nr.4 – Sursa OeNB

Din graficul de mai sus se poate observa, faptul că Banca Centrală a Austriei, este o
bancă specializată; procente mici din totalul de clienţi fiind persoane fizice (8%), studenţi
(8%), jurnalişti (4%), staful propriu (2%), marea majoritate fiind reprezentată de persoane
juridice, întreprinzători etc. (78%).

19
III. Bănci din sistemul bancar Austriac

III.1 Erste Bank

Erste Bank este o bancă austriacă, ce are sediul la Viena.Banca care operează, fie sub
brand-ul propriu, fie prin diverse subsidiare, în 8 ţări din Europa

1. Repere din istoria Grupului Erste


În 1986 banca a început pregătirile pentru conversia într-o corporaţie publică, pe care o
efectuează în 1993. Între 1993 şi 1997, Erste Bank a absorbit aproximativ 17 bănci de
economii din diferite ţări. Directorul băncii Erste Bank, Andreas Treichl a început o operaţiune
de consolidare a Austriei, prin susţinerea băncilor de economii. În acest fel, Erste Bank a
stabilit poziţii de capital, în aceste bănci şi, în multe cazuri. În acelaşi timp, întreaga bancă de
economii din Austria oferă o gamă diversificată de produse, cum ar fi produse de asigurare şi
de investiţii, precum şi alte servicii. Această temă recurentă ca bancă de economii - de
promovare a unui sentiment de economii şi prevederi pentru viitor, în esenţă a rămas
neschimbată până în prezent.
► 1997 - Fuziunea cu GiroCredit şi schimbarea de nume în "Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG"

20
Grupul Erste Bank este cel mai mare din Europa centrală şi unul dintre cele mai
prospere sisteme bancare. A fost format în 1997, în urma unei fuziuni între GiroCredit şi Erste
Österreichische Spat-Casse (EÖSC), împreună cu alte câteva instituţii bancare mai mici.
Fuziunea a fost considerată un bun cultural, structural şi internaţional de succes.
Erste Bank are o reputaţie ca un lider în domeniul HRM şi dezvoltare a personalului.
La scurt timp după fuziune, în 1997, este axată pe reducerea personalului prin facilitarea
tranziţiei de personal în vârstă.
► octombrie 2000 - prima majorare de capital. În toamna anului 2000, în cursul unei
majorare de capital, 6 milioane de acţiuni (peste 280 de milioane de Euro) au fost introduse cu
succes pe Bursa de Valori de la Viena. Mijloacele de majorare de capital s-au folosit, de ase-
menea, pentru extinderea spre Europa Centrală.
► ianuarie 2001 - Majoritate participaţiilor în Slovenská sporitel'ňa. De la începutul
anului 2001, Erste Bank a devenit acţionarul majoritar (87,18%) din Slovenská sporitel'ňa în
Republica Slovacă. Achiziţionarea de cea mai mare banca slovacă a fost un nou pas logic în
strategia extinsă a pieţei interne în Europa Centrală.
► septembrie 2001 - Haftungsverbund Semnat. Cea mai importantă piatră de hotar în
cooperare cu băncile de economii a fost realizat pe 26 septembrie 2001, prin crearea de
Haftungsverbund între Erste Bank şi bănci de economii. Aproape toate băncile interne de
economii garantau reciproc clienţilor lor depozitele.
► septembrie 2004 - fuziunea dintre Erste Bank Ungaria si Postabank. La data de 1
septembrie 2004, Erste Bank Ungaria a fuzionat cu Postabank, urmând să devină Erste Bank
Ungaria, a doua ca mărime, ca bancă cu amănuntul, în Ungaria.
► decembrie 2005 - Erste Bank a preluat BCR din România. La 20 decembrie 2005, Erste
Bank a atribuit contractul pentru a cumpăra 61.88% din SA Banca Comerciala Romana (BCR),
cea mai mare bancă din România. Cu un pic peste 2.8 milioane de clienţi şi 12000 de angajaţi.
BCR este un plus faţă de reţeaua existentă a Erste Bank în Europa Centrală şi de Est.
► ianuarie 2007 - Erste Bank achiziţionează restul acţiunile Bank Prestige. Pentru 79.4
milioane EUR, Erste Bank a achiziţionat restul de acţiuni ale băncii Prestige.
► Mai 2007 - Bank Prestige îşi schimbă numele în Erste Bank. La 14 mai 2007, Banca
Prestige vor fi redenumite Erste Bank. Banca este înregistrată sub numele de societate pe
acţiuni "Erste Bank".

21
► iulie 2008 - Erste Bank investeşte în Centrul Invest Bank din Rusia. Erste Bank deţine
9,8% din acţiunile băncii Center-Invest. Bank Center-Invest este un lider regional, bancă în
districtul federal de Sud din Rusia şi are sediul în Rostov. Ea are unele 2000 de angajaţi cu
privire la salarizare şi de o reţea de 110 filiale în regiune. Strategia de a investi în Banca
Center-Invest oferă o ocazie ideală pentru a obţine o mai bună cunoştinţă cu piaţa Rusiei,
extrem de promiţătoare.
► august 2008 - Separarea juridică a "Erste Group Bank AG" şi "Erste Bank der
Oesterreichischen Sparkassen AG". Separarea celor Holding şi Erste Bank Oesterreich a
avut efecte juridice în momentul înmatriculării în Registrul de companie la data de 9 august
2008. De atunci, compania a înregistrat numele de "Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG".

Erste Bank poate fi văzută în Austria (2,8 mil. clienţi), Cehia (5.3 mil. Clienţi),
Slovacia (poziţia 1 - 2,5 mil. clienţi), Ungaria (0,8 mil. clienţi), Croaţia (0,7 mil. clienţi), Serbia
(0,2 mil. clienţi), România (poziţia 1 - 4 mil. clienţi) şi Ucraina (0,1 mil. clienţi). Totalul de
13,6 milioane de clienţi depăşeşte cu mult populaţia Austriei, de doar 8,2 milioane.
Astăzi, după achiziţionarea de numeroase bănci de economii din Europa de Sud şi de Est şi a
altor instituţii bancare, Erste Bank oferă acum o gamă completă de servicii financiare. Erste
Bank Austria are 4468 de angajaţi, dintre care 55% sunt femei. Media de vârstă a angajaţilor
este de 42 de ani.

22
Erste Bank este o banca din Austria, care prevede o serie de servicii financiare, inclusiv a
serviciilor bancare cu amănuntul, comerciale, de investiţii bancare,gestionarea activelor
şi comerciale de finanţare. În plus, grupul oferă produse de asigurări, leasing şi servicii de
factoring. Grupul operează în principal în Austria şi Europa Centrală şi de Est, este sediul
central în Viena, Austria şi are aproximativ 50164 de oameni angajaţi. Compania a înregistrat
venituri de 4913.2 milioane de Euro (aproximativ 6.4866 miliarde dolari), în cursul anului
fiscal încheiat decembrie 2006, o creştere de 14,5% faţă de 2005. Profitul net a fost de 1182.4
milioane de Euro (aproximativ 1.5611 miliarde dolari) în anul fiscal 2006, o creştere de 28,5%
faţă de anul 2005.
Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii bancare din Europa
Centrala şi de Est. 52.000 de angajaţi deservesc peste 16 milioane de clienţi prin intermediul a
2.800 filiale în opt ţări. Bilanţul contabil total al Erste Group s-a cifrat la 201 miliarde de Euro
la data de 30 septembrie 2007. Banca a raportat un profit net de 838 milioane de Euro în
primele trei trimestre din 2007, iar rentabilitatea capitalului propriu a atins un procentaj de
13,5%. Din anul 1997, Erste Bank a construit o impresionanta prezenţa regională, cu
extinderea operaţiunilor în Republica Cehă, Ungaria, Croaţia şi Slovacia. În fiecare dintre
aceste ţări, Erste Bank s-a poziţionat în sine, printre primele trei bănci. Erste Bank Austria,
rămâne numărul trei în sistemul bancar, cu o pondere de 20%din piaţă. Până la sfârşitul anului
2004, Erste Bank număra aproape 12 de milioane de clienţi –şi până la doar 600000 în 1997, la
aproape 2200 de filiale în regiune. Strategia Erste Bank se bazează pe proximitatea culturală şi
economică a regiunii central-europene, precum şi banca oferă transparent transfrontaliere de
servicii bancare de operare în regiune.
Erste Bank iniţiază metode noi pentru promovarea produselor financiare în Austria.
Începând din 11 ianuarie 2008, banca va oferi pachetele ''Sparefroh'' pentru o perioadă limitată
de timp în 60 de cafenele Tchibo/Eduscho ca urmare a colaborării dintre bancă şi
Tchibo/Eduscho. Pachetul ''Sparefroh'' conţine o jucărie ''Sparefroh'', o cană de cafea
''Sparefroh'' personalizată, două cupoane ce pot fi utilizate pentru cumpărarea a două ceşti de
cafea, o broşură şi un formular pentru deschiderea unui cont de economii şi capital. Clienţii vor
primi şi un certificat de cadou în valoare de 15 Euro pentru produsele Tchibo/Eduscho în
momentul în care îşi deschid un cont de economii şi capital la orice filiala Erste Bank.
''Produsul bancar tangibil'' va costa 7,90 Euro. Rata dobânzii speciale pentru acest cont va fi de

23
4,6% pe o perioadă de nouă luni. În prezent, aceasta este cea mai mare rată a dobânzii pentru
un produs de economisire din această durată. Erste Bank îşi propune în primul rând să atragă
noi clienţi pe segmentul de private banking. Până la sfârşitul anului 2010, Erste Bank
intenţionează să-şi mărească cota de clienţi la 25% (în prezent deţinând o cota de 21%). Acest
lucru presupune ca banca să atragă circa 20.000 de noi clienţi anual. Pentru a atinge ţinta
propusă, Erste Bank explorează noi posibilităţi: în prezent banca se concentrează asupra unor
noi proiecte de vânzări şi distribuţie bazate pe parteneriate. Alături de colaborarea cu
Tchibo/Eduscho, banca îşi propune realizarea unui joint venture cu Vienna Insurance Group.
Noua entitate va fi denumită Finanzpartner GmbH şi va facilita îmbunătăţirea oportunităţilor
de cross-selling (vânzare încrucişată) între cele doua companii, oferind mai multe avantaje
clienţilor. Grupul ţintă îl reprezintă angajaţii, care vor fi deserviţi în strânsă colaborare cu
consiliile angajaţilor. În general, Erste Bank Austria îşi propune să se diferenţieze de
concurenţa prin servicii de consultanţă şi suport de înaltă calitate oferite clienţilor săi.
În prezent Erste Bank AG are angajaţi 50164 de oameni, mai mult de jumătate dintre
aceştia lucrează în filiale, cealaltă jumătate sunt angajaţi într-una din cele 21 de birouri
centrale. Femeile lucrătoare reprezintă 54% din totalul forţei de muncă iar în sucursale, sexul
feminin are o pondere de 64%. Media de vârstă este de 41.4 ani (vârsta medie în sectorul
bancar austriac este de 38,8). Optsprezece procente din angajaţi sunt profesori universitari,
44% au un certificat de absolvire, 36.3% sunt angajaţi calificaţi şi necalificaţi sunt de
1,7%.Aproximativ 75% lucru cu normă întreagă şi 25% de lucru part-time. Există 94,2% din
angajaţi pe contracte permanente, 5,4% pe durată determinată şi contracte de 0,4% pe lucrătorii
temporari. Consiliul băncii este compus din 25 bărbaţi şi 19 femei reprezentanţi. Erste Bank
AG are de asemenea un comitet european de întreprindere. Descrierea iniţiativei Erste Bank
AG oferă o gamă largă de măsuri de sprijinire a femeilor pentru a îmbunătăţi compatibilitatea
de muncă şi viaţa privată.
Descrierea iniţiativei Erste Bank AG oferă o gamă largă de măsuri de sprijinire a
femeilor pentru a îmbunătăţi compatibilitatea de muncă şi viaţa privată. Aceste măsuri au
crescut în ani şi nu sunt rezultatul dintr-o singură iniţiativă. Femeile cuprinde o proporţie
ridicată a forţei de muncă; aproximativ 60% din personalul în sucursale şi aproape întregul
personal part-time sunt de sex feminin.

24
Principali concurenţi :Deutsche Bank AG; UBS AG; ABN AMRO Holding NV; DZ BANK
AG; Westdeutsche Landesbank Girozentrale; Bayerische Landesbank Girozentrale;
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW; Landesbank Baden-Württemberg AG; KBC; Unicredito
SpA; Bank Austria AG, Raiffeisen International.

III.2 Raiffeisen Bank

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a fost fondată în 1927 ca Genossenschaftliche


Zentralbank (GZB) şi a fost redenumită în forma actuală în 1989. În prezent RZB este
acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est, coordonând activităţile şi
politicile financiare ale întregului grup bancar Raiffeisen, fiind responsabilă cu tranzacţiile şi
operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional.Grupul Raiffeisen
devine cel mai mare grup bancar privat din Austria şi are o structură pe trei niveluri:
• primul nivel cuprinde 551 de bănci locale care, la rândul lor, au un total de 1695 de
sucursale. Numărul total de unităţi Raiffeisen ajunge astfel la 2.246.

25
• cel de-al doilea nivel este format din băncile regionale (Landesbanks), care se numără
şi printre principalii acţionari ai Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB-Austria),
deţinând împreună mai mult de 80 % din capitalul social.
• RZB Austria, acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est,
constituie cel de-al treilea nivel şi reprezintă instituţia centrală a grupului bancar. Operaţiunile
internaţionale ale RZB-Austria se concentrează în principal pe pieţele în formare. Poziţia sa şi
legăturile tradiţionale cu Europa Centrală şi de Est au ajutat RZB-Austria să stabilească
excelente relaţii cu firmele, băncile şi alte instituţii din această regiune. Odată cu procesul de
liberalizare din Europa Centrală şi de Est şi tranziţia de la economia centralizată la economia
de piaţă, RZB-Austria şi-a dezvoltat semnificativ activitatea internaţională, reuşind să devină
una dintre cele mai bune bănci specializate în pieţele în formare din această regiune. RZB-
Austria operează în 20 ţări din regiune printre care se numără şi România din 1998. Reţeaua nu
se opreşte în Europa Centrală şi de Est, ci include şi Europa Occidentală şi celelalte continente
prin compania financiară din New York, sucursalele din Londra şi Singapore, precum şi prin
birourile de reprezentanţă din Paris, Bruxelles, Moscova, New York ,Beijing, Hong Kong,
Bombay şi Ho Chi Minh.

Efectele negative ale crizei financiare s-au reflectat şi asupra RZB, aceasta înregistrând o
pierdere de 1660 de milioane de Euro. Veniturile din exploatare au crescut cu o rată mai mare
decât cheltuielile administrative în anul 2008,ceea ce a permis ca raportul venit / cost să se
îmbunătăţească de la 52.8 % la 56.8 %. Rentabilitatea capitalului (ROE) a scăzut de la 22.2%
la 7.3%, din cauza profiturilor mai mici pentru această perioadă. Randamentul activelor (ROA)
s-a contractat de la 1.17 % în 2007 la 0.40 % pentru 2008. Totodată raportul riscuri/câştiguri a
crescut de la 10.5% la 28.7%. În anul 2008 s-au înregistrat creşteri considerabile în retail
banking şi ramuri de afaceri cu clienţi cu amănuntul, în alte cuvinte, persoane fizice şi
întreprinderi mici şi mijlocii întreprinderi. Un milion de clienţi noi s-au înregistrat pe parcursul
anului 2008, aducând numărul total de clienţi la 14.7 milioane de clienţi. Numărul de sucursale
bancare a crescut, de asemenea cu 7.1 % , ajungându-se la numărul de 3251de sucursale în
2008. Grupul clienţilor de afaceri în retail este realizat în primul rând în regiunea Europa
Centrală şi de Est. În cadrul RZB Group, totalul fondurilor proprii a crescut cu 4.9% ajungând
la 10.8 miliarde EURO în cursul anului. O majorare de capital a avut loc în toamna anului 2008

26
şi a amplificat capitalul subscris al băncii ajungând în prezent la 165 milioane EURO.
Înrăutăţirea condiţiilor de piaţă de la sfârşitul anului 2008 a schimbat percepţia de risc , cu
toate acestea banca a dus mai departe decizia de a creşte rata de capital. În acest scop, RZB şi-a
majorat capitalul la valoarea de 750 milioane EUR în decembrie 2008, pe baza subscrierii
suplimentare a acţionarilor. Rata de capital, a devenit 10.2% şi rata de bază a capitalului (riscul
de credit) a ajuns de 8.4%. Pentru a preveni dezavantajele competitive care au rezultat din
faptul că mulţi din concurenţii RZB au primit sprijin din partea guvernelor lor naţionale sau
sunt deţinute de stat, RZB a încheiat un contract cu Republica Austria la sfârşitul lui martie
2009 în care guvernul federal va oferi 1.75 miliarde EURO pentru participare la capital.
„Această injecţie de capital va consolida în mod semnificativ poziţia RZB in funcţie de capital
şi va diminua riscul” a explicat Walter Rothensteiner. Această participare de capital va fi
supusă la 8% dobânda pe an în primii cinci ani. Guvernul Federal nu va primi nici un drept de
vot.

Aproximativ 5300 de noi locuri de muncă create


RZB a avut un total de 66,651 de angajaţi la data de 31 decembrie 2008 din care 3179
au fost angajaţi în Austria (plus 11.2 %), 63029 în Europa Centrală şi de Est (plus 10.6 %), şi
443 în restul lumii. În termeni absoluţi, veniturile din exploatare au fost de 1.255 miliarde
EURO, iar cheltuielile administrative au crescut cu 472 milioane EURO. Această performanţă
confirmă băncii excelenta poziţie pe piaţa din Austria şi Europa Centrală şi de Est.
Grupului RZB oferă două tipuri de strategii de publicaţii, care sunt actualizate la fiecare
luna din primul semestru : o strategie globală care se concentrează pe stabilitea pieţelor de
capital din întreaga lume şi o strategie care se axează pe piaţa de capital din Austria şi pieţele
centrale din Europa de Est si Centrală.

27
Bibliografie:

1. http://viena.mae.ro/index.php?lang=ro&id=5037 [ accesat 03.04.2009]


2. http://www.fma.gv.at/cms/site/EN/einzel.html?channel=CH0033 [accesat 20.03.2009]
3. http://www.oenb.at/en/stat_melders/datenangebot/finanzinst/kreditinstitute/ertragslage/
ertragslage.jsp [accesat 20.04.2009]
4. http://www.frontnews.ro/social-si-economic/finante-banci/bancile-austriece-pot-face-
fata-deteriorarii-economiilor-din-europa-de-est-arata-banca-centrala-25201 [ accesat
21.03.2009]
5. http://www.zf.ro/business-international/economia-austriei-va-creste-peste-media-ue-
pana-in-2011-3075560/
6. “ The Austrian Financial Markets- A survey of Austria’s capital markets-Facts and
Figures” http://www.oenb.at/en/img/f_market_2004_tcm16-20191.pdf
7. http://www.oenb.at/en/ueber_die_oenb/about_the_oenb.jsp [accesat 15.03.2009]
8. „ Anual Report ” : http://www.oenb.at/en/img/ar_2007_tcm16-85363.pdf [accesat
02.04.2009]
9. http://www.hoovers.com/erste-bank/--ID__91743--/free-co-factsheet.xhtml [accesat
28.03.2009]
10. http://www.rzb.at/eBusiness/rzb_template1/1026359884948-NA-NA-NA-NA-EN.html
[accesat 10.04.2009]

28