Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Slobozia Bradului

Numele şi prenumele elevului……………………………


Prof.Popescu Cătălina

FISA DE LUCRU

VERBUL

Clasa a VI –a

1.Indică infinitival verbelor de mai jos:


privi,mâncau, a mers, daruieşte, a desenat, am
cântat.

2.Subliniază verbele din textul dat. Scrie, apoi,în caiet,


infinitivul verbelor subliniate:

,, Ieri, a căzut multă zăpadă. Acum, nici un fulg nu apare în văzduh. Soarele străluceşte. Copiii
fac oameni de zăpadă. Mâine, vor merge la patinoar.

3.Indică gerunziul verbelor de mai jos:a privi, a cânta, a conduce, a mânca, a călători, a învăţa.

4.Menţionează supinul verbelor de mai jos:a fugi, a cerceta, a picta,a cânta, a evalua.

5.Încercuieşte litera seriei în care toate verbele la gerunziu sunt scrise corect.

a. scriind,întârziind,sperând, cântând;

b. a cânta, desenând, de citit, privind;

c. ştiind,a visa, de vizitat, venind.

6.Precizează modul verbelor de mai jos:de spălat,înflorind,a cânta.

Spor la lucru!