Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE
[

Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Scrieţi datele (de la - până la)

Tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Scrieţi datele (de la - până la)

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie

Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe ▪
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de ▪


muncă

Competenţe informatice ▪

Alte competenţe ▪

Permis de conducere ▪

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii ▪
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

ANEXE

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2