Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINTELE EDUCAȚIEI

STRATEGII DIDACTICE DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ

Școala multiculturală peste 50 de ani.

Perspective, probleme, soluții

Lucrare de seminar

PROFESOR COORDONATOR꞉lect.univ.dr. Ramona Neacșa

STUDENT ꞉Dumitrescu Maria

Târgoviște

2021
Multiculturalitatea înseamnă înţelegerea, acceptarea şi recunoaşterea diferenţelor dintre
indivizi din culturi diferite care interacţioneaza unii cu alţii şi în ultima instanţă trăiesc în acelaşi
spaţiu, înseamnă diversitate, acceptarea celor de altă cultură, totalitatea valorilor materiale şi
spirituale create de societatea omenească de-a lungul istoriei, totalitatea cunoştinţelor pe care le
are cineva și altă identitate ca noi.

Educația interculturală susține integrarea grupurilor socio-culturale, acceptarea culturii


lor, ideologii lor.

Școala trebuie să se adapteze la schimbările educației interculturale, să se adapteze la


inetresele fiecărui individ sau grup, a tuturor celor care participă la procesul educativ. Școala
trebuie să promoveze egalitatea. Curriculum va trebui să abordeze diversitatea, egalitatea de
șanse, respectul față de diversitate, față de valorile fiecărei culturi. Actele rasiale sunt
condamnabile în societatea normală și în cadrul școlilor și pe viitor acestea trebuie stopate prin
diferite activități și prin promovarea egalității.

Întâlnim des în societate raportul EU-CELĂLAT sub diferite forme: manager-angajat,


patron-salariat, alb-negru, român-rrom, persoană sanatoasă- persoană cu dazabilități, sărac-bogat
etc. Aceste rapoarte discriminatorii se pot diminua în viitor prin respectarea diversității,
promovarea valorilor pozitive multiculturale și prețuirea lor. Nu tebuie să existe în societate
raportul superior – inferior și este dezirabil ca în viitor aceste rapoarte să nu mai existe.

Pentru o școală a viitorului multiculturală, primii pași care trebuie făcuți sunt la nivelul
individului plecând de la primii ani de viață, în perioada preșcolară și școlară. Dacă Școlarul
acceptă diversitatea, acesta va deveni un adult responsabil, care la rândul lui va accepta
diversitatea, persoanele diferite de el.

Cadrele didactice joacă un rol foarte important în promovarea multiculturalismului. Prin


atitudinea lor, prin valorile promovate, abilitățile de predare diferențiată, creativitate, aceștia
trebuie să sprijine elevul și să îl integreze în mediul școlar. Școlarul, fie el mic sau mare, învață
să conviețuiască împreună cu ceilalți, să se accepte, să trăiască împreună, să se sprijine reciproc.
Minoritățile etnice prezente în școli, nu se vor mai simți discriminate în viitor, dacă vor fi
acceptați de majoritate și vor căpăta încredere în ei. Toate acestea se vor consolida în școala
viitorului numai dacă se vor aborda niște conținuturi specifice, dișcipline care să abordeze teme
multiculturale și abordarea interdișciplinară a acestor dișcipline. Cadrele didactice vor acorda o
mai mare atenţie spiritului de iniţiativă, permițându-i fiecărui copil să crească să fie creativitătiv,
centrarea întregii acţiuni fiind pe elev.

Alți factori decisivi ai formării viitorului individ, care vor trebui să sprijine eforturile
școlii, sunt familia, instituțiile, comunitatea locală, instituțiile, mass-media, grupurile sociale.
Recunoaşterea şi estimarea acelor diferenţe şi similitudini care ţin de grupul nostru etnic, de
valorile politice, sociale, de religiile noastre, de familiile noastre, este singura posibilitate ca
oamenii să devină unitari, solidari.

Actorii școlii multiculturale a viitorului, le revine rolul de a crea o admosferă placută,


atractivă, prietenoasă între elevi, cadre didactice și părinți. Elevii învață să fie toleranți,
ingăduitori, empatici indiferent din ce familie provine colegul/colega, etnie, rasă, clasă socială
etc. Acestă legătură între elevi bazată pe prietenie, îi va ajuta pe elevii din diferite etnii, de
exemplu, să nu se simtă frustrați, marginalizați, acestea având efcte negative asupra dezvoltării
lor.

Atunci când trebuie să răspundem întrebărilor copiilor, nu ocolim răspunsurile, pentru


ca aceştia să nu deduceă că ceva nu este bine în ceea ce priveşte întrebarea sau elevul la care se
referă aceasta. Răspunsurile vor fi simple, legate de experienţa copiilor şi nivelul lor de
dezvoltre.

Nu trebuie să fim încadrați în tipare, diferențele dintre elevi, etnii, culturi sunt nomale. Pe
viitor, interculturalitatea va fi o componentă a realității din școli, cu o largă deschidere către
comunitate. Înfrățirea școlilor noastre cu alte școli din Uniunea Europeană, participarea la
proiecte, sunt alte mijloace de crește a valenţelor culturale ale activităţilor educative și
participarea elevilor la viața comunităţii şcolare, acestea văzându-se peste ani.

 „Şcoala trebuie să urmărească tot timpul că tânărul să părăsească băncile ei nu ca


specialist, ci ca o personalitate armonioasă.”

Albert Einstein