Sunteți pe pagina 1din 4

CONTABILITATE

1 Disciplina contabilitatea financiara este o activitate specializata in


masurarea ,evaluarea,,cunoasterea si controlul activelor ,datoriilor capitalurilor
proprii,precum si a tuturor rezultatelor obtinute de toti agentii economici din
Romania ,si isi desfasoara activitatea in baza:

Alegeti o optiune:

a a+alte reglementari contabile

b Legii nr 82/1991,OGU Nr 37/2011 si Legea nr 187/2012 si aNormelor metodologice de


aplicare.

c Legea nr 31/1990

d b+c

e Standardele informationale de Contabilitate ,Planul de Conturi Generalsi IFRS

2 Este cea mai importanta disciplina economic –financiara,deoarece:

Alegeti o optiune:

a Este care impune in mod clar si correct tehnica inregistrarilor contabile in ordinea
cronologica si sistematica

b Este cea mai exacta si mai riguroasa disciplina/stiinta economica care sta la baza afacerilor
interne si international.

c Sta la baza gestiunii financiare cu un ansamblu de decizii si activitati de reglare si ajustare


a fluxurilor economico–financiare ale entitatii ,folosindu-se sistemul de conturi adecvat,e.t.c.

d Este limitata in toate domeniile de activitate.

e a+b+c
3 Conform prevederilor Directivei a IV-a si a VII-a a Comunitatii Economice
Europene,situatiile financiare semestriale/anuale ale tuturor agentilor
economici din Romania se intocmesc in acord cu urmatoarele principii de baza
ale contabilitatii financiare:
Alegeti o optiune:

A Principiul intangibilitatii, principiul necompensarii si principiul prevalentei economicului


asupra juridicului

B Principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei,


principiul pragului de semnificatie

C a+b+c

D Principiul independentei exercitiului financiar-contabil, principiul evaluarii separate a


elementelor de active si de datorii

E Sunt principii facultative

4 Adecvarea imaginii capabile la realitatea economica din tara noastra


trebuie apreciata, facandu-se referiri la calitatile informatiilor financiar-
contabile obtinute raportate de catre toti agentii economici, utilizatorilor sai. In
acest sens, contabilitatea dispune de urmatoarele caracteristici calitative :
Alegeti o optiune:

A Relevanta si Credibilitatea informatiilor contabile

B a+b+d

C Comparabilitatea si inteligibilitatea

D Se utilizeaza obligatoriu

E Se utilizeaza numai la cerere


5 Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii financiare a
entitatii, revine:
Alegeti o optiune:

A Angajatiilor cu diverse responsabilitati

B Administratorului

C Altei personae care are obligatia gestionarii entitatii respective/directorului economic


potrivit legii si prevederilor contractuale

D Ordonatorului de credite, sau

E a+b+c

6 Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula:


Alegeti o optiune:

A Contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie

B Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare

C In compartimente distincte

D a+b+c+d

E Conduse de catre directorul economic


7 Contabilitatea unei entitati poate fi organizata si condusa pe baza de:
Alegeti o optiune:

A a+b+c

B Contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil de prestari de servicii in domeniul


contabilitatii, incheiate cu persoane fizice/juridice care au studii economice superioare

C Specialisti-membri ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

D Orice persoana cu studii medii

E Specialisti in domeniul contabilitatii autorizati potriviti legii

8 Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor,


precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate
in contabilitate, sunt:
Alegeti o optiune:

A Daca nu sunt inregistrate in contabilitate, nu sunt adevarate

B Odata ce sunt personale si netransmisibile, nu este obligatoriu inregistrarea lor in


contabilitate

C Interzise prin lege

D Se pot efectua fara restrictii de ne-negativitate

E a+d