Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

ȘCOALA DOCTORALĂ: ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

Disciplina: Econometrie avansată


Anul universitar: 2017-2018

PROGRAMA ANALITICĂ

Partea a I-a TOPICI AVANSATE DE ECONOMETRIE - tematici:

1. Estimations and estimators
2. Making inferences and testing hypotheses
3. Understanding the objectives of regression analysis
4. Review of linear regression
5. Functional form, specification and structural stability
6. Violation of classical regression model assumptions
7. Maximum likelihood estimation
8. Logit and probit
9. The generalised method of moments
10. Numerical issues: Optimisation and simulation
11. Example: Estimation of differentiated product demand systems

Partea a II-a ECONOMETRIA PANELULUI

Tematica 1. Modelul liniar pe date panel

Subteme:
Modelul liniar general pe date panel. Nefezabilitatea estimării modelului liniar general pe date panel.
Prezumții asupra coeficienților și asupra rezidurilor care generează modelele liniare clasice pe date panel.
Estimarea și inferența în modelele liniare clasice (modelele “seemingly unrelated regression”, “fixed
effects”, “random effects” etc.). Aplicații în softuri de specialitate (Eviews sau Gauss sau altele).

Tematica 2. Modelul liniar dinamic pe date panel

Subteme:
Estimarea și inferența în modele liniare dinamice pe date panel: estimare prin metoda “GMM” (pe baza
variabilelor instrumentale), metodele de estimare Liviatan, Anderson-Hsiao, Arellano-Bond.
Bibliografie:

B.H. BALTAGIEconometric Analysis of Panel Data (orice ediție)

A.C. CAMERON, P.K. TRIVEDI Microeconometrics – Theory and Applications (orice ediție)

WILLIAM H. GREENE Econometric Analysis (orice ediție)

JEFREY F. WOOLDRIDGE Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (orice ediție)

http://public.econ.duke.edu/pub//burmeister/EViews/EViews_5_Users_Guide.pdf;
http://www.stata.com/links/resources-for-learning-stata/;
http://www.trigconsulting.co.uk/gauss/man_intro.html, http://www.trigconsulting.co.uk/gauss/;

Prof.univ.dr. Cristian FRAGOS Conf.univ.dr. Cristian Marius LITAN