Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic PERIAM


Profesor: Băluță Larisa
Data: 14.01.2021
Clasa: a VI-a
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Geneza spiritului modern
Titlul lecției: Monarhia absolutistă în Anglia, Franța, Rusia(sec.XVI-XVII)
Timp: 40 minute
Tipul lecției: studiu de caz.
Locul de desfășurare: online (Google meet)

Competențe specifice:
1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele și procesele istorice.
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/a limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt.proces istoric.
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor multimedia

Obiective operaționale - la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


O1 să definească monarhia absolută.
O2 să enumere monarhii absolutiști studiați.
O3 să descopere atribuțiile monarhilor absolutiști.
O4 să prezinte proiectele realizate, folosind limbajul istoric
O5 să compare politica absolutistă a Elisabetei I cu cea a lui Ludovic Al XIV-lea.

STRATEGIE DIDACTICĂ
 Mijloace de învățământ: manual, harta, caiete, mijloace digitale, laptop, prezentări PPT.
 Metode și procedee didactice: conversația euristică, dezbatere, explicația, expunere, studiu de caz, exercițiul.
 Forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
1. manual digitale, istorie clasa a V-a
2. Proiecte PPT
Desfășurarea lecției
Strategii
Secvențele Tim Obiectivele Conținut științific Forme de Observați
lecției p operațional Metode Mijloace organizare i
e F G I
Momentul 2 - efectuarea prezenței / notarea absenților conversația Manual X
organizatoric min. - pregătirea mijloacelor de învățământ euristică Laptop,
telefon,
tablete
Captarea O1 - profesorul întreabă : conversația Harta/ X X
atenției 3 O2 - Ce este monarhia absolută ? euristică
min. Apoi cere să se dea exemple de monarhi
absolutiști cunoscuți.
Anunțarea 1 -titlul studiului de caz și obiectivele sunt expunerea X
lecției min. anunțate de profesor:

Dirijarea 23 laptop X
învățării min. Profesorul va cere coordonatorilor de
proiecte să prezinte lucrările realizate de
fiecare grup.(un material PPT) conversaţia
euristică

Astfel vor fi prezentați următorii monarhi:


Observa-
 ELISABETA I a Angliei expunerea, rea
O.2  LUDOVIC AL XIV-LEA al Franței sistema-
 PETRU CEL MARE al Rusiei tică

Proiectul Tableta, X
O.4 Elevii prezintă proiectele. Studiu de telefon,
caz Alte
mijloace X
După care vor deschide manualul la pagina digitale
O.3 49 și vor descoperi atribuțiile monarhului Manualul,
absolute conform exercitiului 2, pe care l-au Exercițiul Caietul. Evaluare
avut de rezolvat ca temă de cercetare. frontală
Asigurarea 10 Profesorul le cere elevilor să compare dezbaterea caiete X X
feedback-ului min. politica Elisabetei I cu cea a lui Ludovic al explicația
O.5 XIV-lea, rezultate din prezentare și să
găsească asemănări și deosebiri în urma
unor discuții
Încheierea 1 - aprecieri globale și individuale conversaţia manualul X
lecției min.