Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic PERIAM


Profesor: Băluță Larisa
Data: 14.01.2021
Clasa: a V-a
Disciplina: Istorie
Domeniu de conținut : Civilizația greacă și sinteza elenistică
Titlul lecției: Războaiele medice
Timp: 30 minute
Tipul lecției: predare-învățare.
Locul de desfășurare: online (Google meet)

Competențe specifice:
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice; (se realizează prin O.1 și O.4)
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric; (se realizează prin O.3, O.4 și O.5)
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru (se realizează prin O.3 și O.4)

Obiective operaționale - la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


O1 să identifice spațiul și timpul la care face referire lecția.
O2 să enumere forțele participante
O3 să descopere cauzele războaielor medice.
O4 să analizeze sursele istorice și să pună pe axa cronologică principalele bătălii.
O5 să formuleze opinii referitoare la consecințele victoriei grecilor asupra Imperiului Persan”.

Mijloace de învățământ: manual, harta, caiete, mijloace digitale, tableta, telefon , laptop, prezentare PPT.
Metode și procedee didactice: conversația euristică, învățarea prin descoperire, explicația, expunere, metoda grafică,
Forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
1. manual digitale, istorie clasa a V-a
2. material informativ PPT
Desfășurarea lecției
Strategii
Secvențele Tim Obiectivele Conținut științific Forme de Observați
lecției p operațional Metode Mijloace organizare i
e F G I
Momentul 1 - efectuarea prezenței / notarea absenților conversația Manual X
organizatoric min. - pregătirea mijloacelor de învățământ euristică Laptop,
telefon,
tablete
Reactualizarea - profesorul întreabă : conversația Harta/ X X
cunoștințelor 3 - Cum era împărțită Grecia antică ? euristică
anterioare min. - Care sunt cele 2 polisuri principale ?
Anunțarea 1 -titlul lecției și obiectivele, anunțate de expunerea X
noii lecții min. profesor:
Războaiele medice (sec. V î. Hr.)

Dirijarea 14 laptop X
învățării min. Profesorul va prezenta un material PPT expunerea,

Schița lecției
O.1 (încărcată pe google classroom, pe ultimul
slide al PPT-ului)

Războaiele medice (sec. V î. Hr.)


caiete
O.3
A) cauze
- expansiunea Imperiului persan
- bogăţia oraşelor grecești învăţarea
O.2 - răscoala Miletului ajutat de Atena prin
descoperire, Manualul, Observa-
B) tabere: conversaţia Tableta, X X rea
grecii şi perşii euristică telefon, sistema-
Alte tică
C) lupte: mijloace
digitale
- 490 î.Hr. Maraton pe uscat: Atena
(Miltiade) – Persia (Darius)
-
O.4 - 480 Î.Hr. Termopile pe uscat: Sparta
(Leonidas) – Persia (Xerxes) învăţarea
prin
- 480 î.Hr. Salamina pe apă: Atena descoperire,
(Temistocle) – Persia (Xerxes) caiete X

- 479 î.Hr. Plateea pe uscat şi Micale pe


apă – câştigate de greci

D) Consecințe/urmări

- puterea persanilor scade


Atena organizează Liga de la Delos şi
obţine hegemonia (*întâietatea) lumii conversaţia X
Greceşti euristică X

- Sparta organizează Liga


Peloponeziacă (alianţă a oraşelor
aristocratice)
Asigurarea 10 O.4 Profesorul le cere elevilor să construiască o conversația, caiete X X
feedback-ului min. axă cronologică pe care vor așeza explicaţia,
O.5 principalele bătălii, iar apoi să-și exprime metoda
opinii personale privind consecințele grafică.
victoriilor grecilor împotriva perșilor.
Încheierea 1 - aprecieri globale și individuale conversaţia manualul X
lecției min.