Sunteți pe pagina 1din 5

SITUAȚIA SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CONSTITUITE CA SOCIETĂȚI PRESTATOARE

DE SERVICII LA DATA DE 30.06.2020

Numarul si data
Nr. Nr. Denumire societate
Județ Adresa Date de contact (telefon, fax, email) emiterii avizului de
crt. crt. prestatoare de servicii
înființare

Strada Mărăşeşti, nr.20, cam. 13, 12/20/AG din


1 Argeș 1 S.C. NEIC STING S.R.L. Tel: 0248/221699,
mun. Piteşti, Jud. Argeş 20.01.2020
email:neic.concret@yahoo.ro
Arad ,str Bicaz.nr 1-5, pavilion
Telefon 0740338735 2/19/AR din
2 Arad 2 SC S.P.S.U. DUALCP SRL administrativ ,et. Parter ,biroul nr.13,
e-mail: petruciceu@yahoo.com 04.11.2019
jud Arad.
Telefon .0257467313 fax.0257467313
SC ELITE FIRE FIGHTER Arad, str. Dorobanților nr.4 ,Ap 1,cod 4/19/AR din
3 Arad 3 e-mail: bodyguard.team@yahoo.com
TEAM SRL poștal 310054, jud. Arad 22.11.2019

Telefon: 0239612055,
SC SERVICIUL DE mun. Brăila, str. Şoseaua Râmnicu 4/19/BR din
Fax: 0239612055,
4 Brăila 1 PREVENIRE ŞI Sărat, nr. 109 bis, Construcţia C2, 30.12.2019
e-mail: sppvispol@gmail.com
PROTECŢIE VISPOL SRL camera 5, jud. Brăila.

SC AMA CONSULTANŢĂ
ŞI SERVICII PENTRU Calea Moşilor, nr. 253, bl. 53, sc. 2, Telefon: 021.317.42.76 2/19/B-IF
5 București 1
SITUAŢII DE URGENŢĂ et. 8, ap. 61, sector 2, Bucureşti e-mail: office@amaincendii.ro din 20.08.2019
SRL

șos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 139A, Telefon: 0726.720.515, e- 3/19/B-IF


6 București 2 SC DAB FIRE SRL
parter, camera 7, sector 1, Bucureşti mail: office@dabfire.ro din 19.08.2019

str. Mihăileni nr. 3-5, ap.5, sector 1, Telefon: 0372.753.343, 8/19/B-IF


7 București 3 SC ELNET FIRE SRL
Bucureşti e-mail: adrian.tatanau@elnetfire.ro din 30.08.2019

șos. Olteniţei, nr. 2, parter, spatial 2, Telefon: 0723.982.948, 4/19/B-IF


8 București 4 SC AEK POMPIERI SRL
sector 4, Bucureşti e-mail: felix@aeksecurity.ro din 19.08.2019
Splaiul Unirii, nr. 64, et. 4, sector 1, Telefon: 0752.111.111 5/19/B-IF
9 București 5 SC RIVERGATE FIRE SRL
Bucureşti e-mail:office@rivergate.ro din 22.08.2019

SC COMPANIA STINGERI str. Popa Petre nr. 2A, sector 2, Telefon: 021.210.40.02, 24/19/B-IF
10 București 6
SI INTERVENTII SRL Bucureşti e-mail: office@situatiiurgenta.ro din 11.10.2019

SC SERVICII PRIVATE DE Telefon: 0771.71.46.77, 26/19/B-IF


11 București 7 str. Periniţa nr. 35, sector 5, Bucureşti
STINGERI SRL e-mail: girip.costica@gmail.com din 25.10.2019

SC CONSTANT ART
str. Vânători nr. 5-11, et. 6, ap. 42, Telefon: 0213300335 30/19/B-IF
12 București 8 PROFESSIONAL
sector 5, Bucureşti e-mail:office@constantart.ro din 29.10.2019
FIREFIGHTER TEAM SRL

SC SISTEME INTEGRATE
str. Ilioara nr. 54, constructia C4, Telefon: 021.211.20.27 36/19/B-IF
13 București 9 PENTRU SITUAŢII DE
sector 3, Bucureşti e-mail: office@sisu-pompieri.ro din 08.11.2019
URGENŢĂ SRL

SC GLOBAL SECURITY
str. Constantin Căpitanu nr. 10, Telefon: 021.337.41.80 49/19/B-IF
14 București 10 SYSTEMS FIRE SERVICES
sector 1, Bucureşti e-mail: office@globalsecurity.ro din 14.11.2019
SRL

SC FALCK FIRE SERVICES str. Frumoasă nr. 30, modul 1.16, et. Telefon: 0733.010.233, 7/19/B-IF
15 București 11
SRL 2, sector 1, Bucureşti, e-mail: daniela.vadana@falck.ro din 30.08.2019

SC SPEED FIRE str. Nicodim nr. 16, camera 1, sector Telefon: 021.313.76.17 10/19/B-IF
16 București 12
PROTECTION SRL 6, Bucureşti e-mail:office@speedfire.ro din 12.09.2019

b-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 1, Telefon: 021.326.75.82 12/19/B-IF
17 București 13 SC DAVI COMFIRE SRL
ap.33, sector 3, Bucureşti e-mail: info@davi-comfire.eu din 17.09.2019

str. Cetatea de Baltă nr. 22, parter, bl. Telefon: 031.805.91.61 13/19/B-IF
18 București 14 SC PSICOM GLOBAL SRL
O6, sc. B, ap. 56, sector 6, Bucureşti e-mail: psicomglobal@yahoo.com din 20.09.2019
str. Vulturilor nr. 98A, et. 6, sector 3, Telefon: 021.322.02.11 14/19/B-IF
19 București 15 SC CALDO FIRE SRL
Bucureşti e-mail: office@caldoprivatsecurity.ro din 20.09.2019

SC SENZOR POMPIERI b-dul Lacul Tei nr. 1BIS, cam. 106, e- 15/19/B-IF
20 București 16
SRL et.1, sector 2, Bucureşti mail: office@senzorpompieri.ro din 23.09.2019

str. Ghiozdanului, nr. 6A, sector 1, Telefon: 021.310.00.98 50/19/BIF


21 București 17 NEI FIRE SERVICES SRL
Bucuresti e-mail: office@neifire.ro din 19.11.2019

str. George Georgescu, nr. 49, etaj 1, Telefon: 021.300.21.01 64/19/BIF


22 București 18 SC GUARD ONE FIRE SRL
cam. 2, sector 4, Bucuresti e-mail: office@guardone.ro din 15.12.2019

SC SECURITAS șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44,


Telefon: 021.232.11.35 68/19/BIF
23 București 19 FIRE&SAFETY SERVICES cladirea A, aripa A1, cam. 12, et.2,
e-mail: office@securitas.com.ro din 12.12.2019
SRL sector 1, Bucuresti

str. Olimpului, nr. 34, etaj 2, ap.3, Telefon: 021.330.33.11 74/19/BIF


24 București 20 SC MRC FIRE SRL
sector 4, Bucuresti e-mail: office@mrc.ro din 16.12.2019

str. Dristorului, nr. 108-110,


SC FIRE &RESCUE Telefon: 037.104.37.44 75/19/BIF
25 București 21 bl.16ABC, sc. C, et. 3, ap.108, sertor
SERVICES SRL e-mail: contact@firesc.ro din 18.12.2019
3, Bucuresti

Strada Soldat Ghita Serban, nr.47-53, Telefon: 021.253.27.00 15/20/BIF/


26 București 22 SC TIGER FIRE SRL
sector 3, Bucuresti e-mail: tiger@tiger.ro 23.01.2019

SC BMF FIRE DIVISION Calea Vitan, nr. 289, sector 3, Telefon: 0726.126.656 01/20/BIF/
27 București 23
SRL Bucuresti e-mail: office@bufgrup.eu 07.01.2020

COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECȚIE CIVILĂ ȘI Strada Aristide Demetriade, nr. 2, Telefon: 0721.035.271 87/20/BIF/
28 București 24
VOLUNTARIAT sector 1, Bucuresti e-mail: office@pcvb.ro 04.06.2020
BUCUREȘTI SA
SC UPSCALE FIRE Str. Mihăileni nr. 3-5, ap.5, sector 1, Telefon: 0372.753.343, 86/20/BIF/
29 București 25
PROTECTION SRL Bucureşti e-mail: adrian.tatanau@elnetfire.ro 29.05.2020

SC CORPORATION Strada Pascani, nr.4, bl. MIIB8/10,


Telefon: 021.413.21.52, 102/20/BIF/
30 București 26 SITUAȚII DE URGENȚĂ scara 2, et. 9, ap.84, sector 6,
e-mail: office@libraguard.ro 03.07.2020
SRL Bucuresti

SC LIBRA FIRE RESCUE Calea Vitan, nr. 233, bl. B, sc.1, et.1, Telefon: 0784.908.888, 63/20/BIF/
31 București 27
SRL ap.4, sector 3, Bucuresti e-mail: office@libraguard.ro 18.03.2020

Strada Nerva Traian, nr. 9, bl. M67, Telefon: 0757.579.000 77/20/BIF/


32 București 28 SC DAVI FIRE SRL
et.8, ap. 52, sector 3, Bucuresti e-mail: alexandra@davi-fire.ro 27.04.2020

SC BRIDGE Str. Avram Iancu nr. 149, mun. Telefon: 0799.112.922 10/20/BV
33 Brașov 1
FIRE&RESCUE SRL Braşov, Jud. Braşov bridge.fire.rescue@gmail.com. 03.03.2020

Telefon: 0721 626 980


34 Constanța 1 Mangalia, str. Crișanei, nr. 31, jud. Fax: 0241 753 348 1/19/CT din
SC INTERPREV CRIST SRL Constanța e-mail: interprev.crist@yahoo.com 26.07.2019
Telefon: 0241 555 259
SC SEA PROTECT GROUP 2/19/CT din
35 Constanța 2 Incintă Port, Dana 34, jud. Constanța Fax: 0241 555 259
FIRE SRL 26.07.2019
e-mail: pompieri@fire.spgroup.ro

Telefon: 021 410 09 46


SC ROHRER EMERGENCY mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 3/19/CT din
36 Constanța 3 Fax: 021 411 00 53
SERVICES SRL 4-6, clădirea C3, jud. Constanța 23.08.2019
e-mail: office.romania@rohrer-grp.com

Telefon: 0372 790699


SC GEO-STING SRL mun. Târgoviște, str. Petru Cercel, nr. 4/19/DB din
37 Dâmbovița 1 Fax: 0372 877554 e-
Târgoviște 22A, jud. Dâmbovița 21.11.2019
mail: office@geo-sting.ro
Telefon: 0251306466
mun. Craiova, bd. Gheorghe Chițu, 10/19/DJ din
38 Dolj 1 CIVITAS SPSU SRL 0251306466
nr. 10, jud. Dolj 30.12.2019
e-mail: office@civitasgroup.ro
Telefon: 0724 151312
Craiova, str. Doljului, nr. 15, bl. R7, 25/20/DJ din
39 Dolj 2 SC. CRIS PREV SRL Fax: 0351 420448
sc. 1, ap. 1, județul Dolj 25.02.2020
e-mail: crisprev2008@yahoo.com
SERVICIUL DE POMPIERI Craiova, bulevardul Carol I, nr. 48, Telefon/Fax: 0251 453859 30/20/DJ din
40 Dolj 3
OLTENIA SRL județul Dolj 0743 707275 12.06.2020

Telefon: 0724588482, 0241588482,


mun. Giurgiu, Strada Vasile 1/19/GR/SPS din
41 Giurgiu 1 SC CONSAL TRADE SRL 0241589520, 0246215123
Alecsandri, Nr. 11, jud. Giurgiu 02.09.2019
e-mail: office@consaltrade.ro
Telefon : 0253371514
loc. Vîrț, nr. 263, orașul Rovinari, jud. 2/19/GJ din
42 Gorj 1 MINPREST SERV SA Fax: 0253371513
Gorj 16.12.2019
e-mail: minprest@yahoo.com
Telefon: 0232/203.123
SC POMPIERUL STING mun. Iasi, str Stramosilor , nr.42, jud.
43 Iaşi 1 Fax: 0232/203124 1/19/IS din 23.09.2019
SRL Iași
Mobil: 0735112233
SC STING EXPRES LBR Str. Mitropolit Anastasie Crimca,
44 Iaşi 2 Telefon/Fax: 0232/232456 31/20/IS/27.02.2020
SRL nr.28. sat Pietrăria, com. Bîrnova
SC SSG FIRE&RESCUE str. Porumbacului, nr. 26, oraş Popeşti Telefon: 0720.400.500 9/19/B-IF
45 Ilfov 1
SRL Leordeni, jud. Ilfov e-mail: office@ssg.ro din 12.09.2019

SC DAVS FIRE Calea Bucureştilor, nr. 289, camerele Telefon: 0769.613.328 e- 28/19/B-IF
46 Ilfov 2
SOLUTIONS SRL 1,3,7, oraş Otopeni, jud. Ilfov mail: pompieri@davs.ro din 25.10.2019

str. Doinei, nr. 72, birou nr. 2, parter,


SC EXPERT FIRE Telefon: 0751.116.19.86, e- 29/19/B-IF
47 Ilfov 3 sat Fundeni, com. Dobroeşti, jud.
SOLUTIONS SRL mail: office@expertfiresolutions.ro din 28.10.2019
Ilfov
Telefon: 021.92.94
șos. de Centură, nr. 119, Popesti 84/19/BIF
48 Ilfov 4 SC AXIS FIRE SRL 0751.51.70.27
Leordeni, jud. Ilfov din 30.12.2019
e-mail: axisfire.ro
SC FIRE RESCUE & RAYD str. Băii, nr. 3, Baia Mare, jud. 1/SPS/MM/19
49 Maramureș 1 Telefon: 0729/400.280
SECURITY SRL Maramureș din 10.10.2019
MANYCOM PRESTSERV oraș Ungheni, strada Bazei, nr.73B, Telefon/Fax: 0365-808890 e- 1/19/MS din
50 Mureș 1
SRL jud. Mureș mail: officemanycom@yahoo.com 06.12.2019
mun. Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 1/19/PH din
51 Prahova 1 SC FIREPROOF TEAM SRL Telefon: 244545029
235, jud. Prahova 02.10.2019
Telefon: 0269 229520
Rășinari, Str. S.P. Barcianu, nr. 237, 0749 229520
SC PRIVAT POMPIERI 4/19/SB din
52 Sibiu 1 jud. Sibiu Fax: 0269 243970
COMPANY SRL 30.12.2019
e-mail: offfice@privatpompieri.ro
www.privatpompieri.ro