Sunteți pe pagina 1din 2

Denumire Furnizor: Spitalul Sf.

Constantin
Medic: Dr. BANU EUGENIU
Contract/conventie nr. H20/26.04.2018
CJAS BRASOV
SCRISOARE MEDICALA*)

Stimate(a) coleg(a) ,va informam ca DANESCU MARIA nascut la data de 27.07.1957 CNP/cod unic de asigurare
2570727182777, a fost consultat in serviciul nostru la data de 24.11.2020 nr. F.O./nr. din Registrul de consultatii 6925

Motivele prezentarii :
.................................................................................................................................................................................................................
Diagnostic principal: C16.9 - Neo gastric.Metastaze hepatice.
Diagnostice secundare: C78.7 - Tumora maligna secundara a ficatului
C77.2 - Tumora maligna ganglioni limfatici intraabdominali
K77.8* - Tulburari hepatice in alte boli clasificate altundeva
I82.8 - Embolia si tromboza altor vene specificate
C79.7 - Tumora maligna secundara a glandei suprarenale
Z51.1 - Sedinta de chimioterapie pentru neoplasm
Anamneza:
.................................................................................................................................................................................................................
- factori de risc
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Examen clinic :
- general
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
- local
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Examene de laborator :
- Din data 24.11.2020: Bilirubina totala : 0,61 mg/dL; Calciu seric total : 9,06 mg/dL; Creatinina (serica) : 0,76 mg/dL; Fosfataza
alcalina : 852 U/L; GAMA GT (Gama glutamiltranspeptidaza) : 440 U/L; Glicemie (glucoza serica) : 142 mg/dL;
Hemoleucograma completa : ; Bazofile% : 1,1 %; Eozinofile% : 1,1 %; HCT% (Hematocrit) : 32,3 %; HGB (Hemoglobina) : 10.0
g/dL; Limfocite% : 25,3 %; MCH (Hemoglobina eritrocitara medie) : 28.2 pg; MCHC (Concentratia eritrocitara medie de
hemoglobina) : 31,0 g/dL; MCV (Volum eritrocitar mediu) : 91,0 fL; Monocite % : 12,7 %; MPV (Volumul trombocitar mediu) :
13,5 fL; Neutrofile % : 59,8 %; Numar bazofile : 0,06 10^3/ul; Numar eozinofile : 0,06 10^3/ul; Numar limfocite : 1,34 10^3/ul;
Numar monocite : 0,67 10^3/ul; Numar neutrofile : 3,16 10^3/ul; PLT (Numar trombocite) : 181 10^3/ul; RBC (Numar eritrocite) :
3,55 10^6/ul; RDW% (Largimea distributiei eritrocitare) : 17,2 %; WBC (Numar leucocite) : 5,29 10^3/ul; TGO / AST -
ASPARTATAMINOTRANSFERAZA : 37 U/L; TGP / ALT - ALANINAMINOTRANSFERAZA : 25 U/L;
Examene paraclinice :
EKG
.................................................................................................................................................................................................................
ECO
.................................................................................................................................................................................................................
RX
.................................................................................................................................................................................................................
Altele
.................................................................................................................................................................................................................
Tratament efectuat:
CLARITINE 10 mg - 10mg, IRINOTESIN 20mg/ml - 20mg/ml, OXALIPLATIN KABI 5 mg/ml - 5mg/ml, DEXAMETHASONE SODIUM
PHOSPHATE - 8mg/2ml, GLUCONAT DE CALCIU 94mg/ml - 94mg/ml, HIDROCORTIZON ZENTIVA 19.6mg/5ml - 19,6mg/5ml,
OSETRON 8 mg SOLUTIE INJECTABILA - 2mg/ml, SULFAT DE ATROPINA TAKEDA 1 mg/ml - 1mg/ml, CLORURA DE SODIU
0,9% - 0,9%, CLORURA DE SODIU 0,9% - 9mg/ml, GLUCOSE 5% - 50mg/ml
Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:
.................................................................................................................................................................................................................
Tratament recomandat
.................................................................................................................................................................................................................
Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate.
Indicatie de revenire pentru internare:
Da, revine pentru internare in termen de ...................................
Nu, nu este necesara revenirea pentru internare
S-a eliberat prescriptie medicala: Seria NBVEBJ Nr. 155548/24.11.2020
Nr.Crt. Cod boala Tip diag. Denumire Medicament DS Cantitate Zile
1 096 C FILGRASTIMUM (G-CSF)/ZARZIO 30MU/0,5ml/SOL. INJ. /PERF. IN 1 inj sbct la 5,000 5
SERINGA PREUMPLUTA/60MU/ml 24 h de la
chimioterapie
Nu s-a eliberat concediu medical
Nu s-au acordat recomandari de ingrijire la domiciliu

Nu s-au acordat recomandari pentru dispozitive medicale

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)


Unitate judeteana de diabet zaharat:
Nr. inregistrare a asiguratului:

Data 24.11.2020
Semnatura si parafa medicului
Cale de transmitere:
- prin asigurat Dr. BANU EUGENIU
- prin posta.............
Medic primar Oncologie medicala,
*) Scrisoarea medicala se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medicul care a efectuat consultatia/serviciul in ambulatoriul de specialitate,
iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.
Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se intocmesc la data externarii, intr-un singur exemplar care este transmis medicului de
familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;