Sunteți pe pagina 1din 5

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII FISCALE ÎN CONTEXTUL CRIZEI

PANDEMICE ACTUALE

ÎNDRUMĂTOR: Masterand:

Iași
2021
PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII FISCALE ÎN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE ACTUALE

Pandemia de coronavirus(coronavirus Wuhan) derulată momentan pe parcursul anilor


2019-2020, este un focar de pneumonie chineză, care a luat naștere în decembrie 2019 în orașul
Wuhan din China, când mai multe persoane au fost diagnosticate cu pneumonie din cauze
necunoscute, ulterior făcându-se o legătură cu piețarii de pește și animale vii. Acest virus este
transmisibil, iar rata de infectare crește pe zi ce trece. În România primul caz de covid-19 a fost
confirmat pe data de 26 februarie 2020, iar pe data de 11 martie 2020 Organizația Mondială a
Sănătății a anunțat că acest focar a devenit o pandemie.
Impactul global al epidemiei include frământări sociale și economice în multe părți ale
lumii, xenofobie și rasism împotriva oamenilor de origine chineză sau asiatică și răspândirea
online a dezinformării și a teoriilor conspirației.
În acest caz, țările din întreaga lume sunt obligate să propună măsuri specifice pentru a
ajuta companiile și a le îndruma spre formularea unor planuri de acțiune rapide.
Măsurile luate de România par a fi foarte asemănătoare cu cele luate de alte state membre
ale Uniunii Europene. Unele dintre ele sunt luate în considerare în analiză și se subliniază că
fiecare dintre țările descrise mai jos a implementat alte măsuri, dintre care unele au fost anunțate
și emise, în timp ce alte țări încă lucrează la clarificări și reglementări.
Măsuri luate la nivel mondial
Austria a proclamat implementarea unui program de ajutor de stat care va furniza 4
miliarde de euro companiilor care și-au redus veniturile din cauza pandemiei. De asemenea, are
ia în considerare și implementarea unui plan de finanțare pentru companiile care operează în
Austria.
S-au luat măsuri pentru a reduce programul de lucru la 10% (până la 90%) din programul
de lucru anterior în termen de trei luni. Angajații de acum au dreptul la o remunerație continuă
egală cu 80%- 90% din salariul net anterior (rata compensării nete), care trebuie achitată de
angajator,suportând doar costul timpului de lucru efectiv pe termen scurt (în cazul în care
angajatul lucrează doar 10%, angajatorul va suporta costul de 10% din rata compensării nete).
Diferența rămasă dintre orele de lucru plătite și rata netă de compensare va fi plătită de AMS.
Prin urmare, oferă un sprijin financiar, toate acestea doar pentru a ajuta angajatorii să mențină
contractele de muncă actuale.
Finlanda a proclamat, de asemenea, unele măsuri ca răspuns la pandemie. În special,
contribuabilii pot solicita o întârziere în depunerea declarațiilor fiscale ale companiei sau pot
solicita anumite metode de plată aferente impozitelor. Asemănător cu măsurile puse în aplicare
de alte state, nu va exista nicio penalitate pentru nerespectarea declarațiilor de TVA după termen.
O altă măsură pusă în aplicare de la începutul lunii iunie a anului în curs și valabilă până la finele
acestuia face referire la reducerea contribuției sociale la nivelul angajatorului cu 2,6%.
La rândul său, Franța a amânat plata impozitelor și contribuțiilor sociale și a creditelor
fiscale pentru companiile afectate, pentru a reduce în continuare impozitele companiilor
impactate în mod direct de această. Totodată, oferă finanțare pentru întreprinderile mici și
mijlocii și și-a anunțat intenția de a plăti angajații care nu pot lucra de acasă.
Germania acordă împrumuturi de aproximativ la 1 mld de euro. Companiile mari, IMM-
urile și persoanele fizice autorizate pot folosi împrumuturi mai mult de 5 ani, mai puțin de 5 ani
sau termene nespecificate. Suma maximă a împrumutului este de 25% din ansamblul veniturilor
realizate pe parcurlul anului precedent sau dublul costului de personal, având în vedere și faptul
că întreprinderile mici și mijlocii necesită finanțare pe parcursul a 18 luni, iar companiile mari
12luni. Pentru angajați, statul asigură până la 67% din salariul net, angajaților mai bine plătiți,
respective cu salarii foarte mari li se va oferi suma maximă deoarece status a plafonat această
tipologie de finanțare.
Italia, a aprobat suspendarea ipotecilor, a acordat asistență pentru plata serviciilor și a
amânat toate facturile de utilități (apă, gaz și electricitate) până la 30 aprilie. În lângă toate
acestea, ratele dobânzii pentru IMM-uri au fost reduse timp de 12 luni și intenționează să amâne
plata impozitelor.
Olanda a amânat plata taxelor și nu impune nici o penalitate pentru neplată la timp. În
circumstanțe speciale, penalizarea pentru declararea cu întârziere a fost redusă de la 4% / 8% la
0,01%. Pentru cele mai impactate companii, adică companiile a căror cifră de afaceri a scăzut cu
peste 20%, fondurile furnizate pot acoperi până la 90% din salariile angajaților lor (în
concordanță scăderea cifrei de afaceri), ajutorul fiind valabil 3 luni și se poate opta pentru
prelungirea acestuia cu încă 3 luni. Bugetul național a crescut de la 400 de mil. de euro la 1,5
mld. de euro.
Portugalia a deschis o nouă linie de credit de 3 mld de euro pentru companiile impactate de
această. Astfel că o întreprindere are posibilitatea de a lua credite de maxim 1,5 mil. de euro. Iar
compania care în această perioadă de criză mondială nu și-a concediat niciunul din angajați
poate opta pentru concedierea simplificată, mai precis angajații vor primi 2/3 din salariu, din care
statul plătește 70%, iar angajatorul plătește restul de 30%.
Spania a lansat un plan de stimulare economică cu un buget de 18,23 mld. de euro și a
completat bugetele administrațiilor locale cu circa 1 mld de euro și serviciile sociale cu 25 mld
de euro. Totodată, au fost aprobate trei luni de restanțe fiscal și s-a alocat un buget de 400 de mil.
de euro pentru industria turismului.
Norvegia a implementat o măsură de impozitare pe profit, prin care companiile care se
confruntă cu pierderi în 2020 au posibiliateta de a le compensa cu profituri în 2018 sau 2019.
Data plății celui de-al doilea impozit, respectiv a doua tranșă a fost amânată. Astfel încât de pe
15 aprilie 2020 ajungând să fie plătită pe 1 septembrie 2020, iar contribuțiile de asigurări sociale
au fost amânate timp de 3 luni deci de pe 15 mai 2020, au fost plătite 15 august 2020. O altă
serie de măsuri preconizate implică taxa pe valoarea adăugată, și anume reducerea temporară a
taxei pe valoarea adăugată de transport, călătorii, cazare și muzee și totodată amânarea plății
taxei pe valoarea adăugată de la 14 aprilie până pe 10 iunie 2020. A mai fost introdus și un
sistem național de garanție pentru noile credite bancare pentru IMM-urile care au înregistrat
pierderi provocate din cauza pandemiei. Numărul de zile de îngrijire a copiilor a fost dublat,
ajungând la 20 de zile, din care angajatorul este obligat să plătească 3 zile, iar guvernul de stat
trebuie să acopere restul de plată.
România a luat, de asemenea, o serie de măsuri similar statelor member UE, cum ar fi:
a) Acordarea de bonificații pentru plata în avans a impozitului pe profit sau în cazul
microîntreprinderilor impozitul pe venit
b) Amână tarifele pentru importatorii de truse de testare COVID-19, atât a medicației cât și
a echipamentelor de protecție;
c) Amânarea termenele de plată pentru impozitul pe construcții, pe teren și pe transport de
la 31 martie 2020 până la 30 iunie și termenul pentru emiterea bonusurilor de plată în
avans;
d) Pentru obligațiile financiare care expiră după data efectivă a OUG 29/21 martie 2020,
dobânzile și penalitățile de prelungire nu vor fi calculate și nu vor fi plătite până la
expirarea a 30 de zile din ziua încetării urgenței;
e) Modificare a valorii plății parțiale plătite în avans a contribuabilului prin care se declară
impozitul anual pe profit-O.U.G. Articolul VIII nr. 29/2020,astfel contribuabilii pot plăti
o parte din plata datorată în 2020 în funcție de profitul din primul trimestru al acestui an;
f) Pentru acei angajatori care și-au redus sau au suspendat temporar munca în stare de
urgență, prestațiile tehnice de șomaj pot fi rambursate din bugetul asigurărilor pentru
șomaj în valoare de 75% din salariul mediu total (5.429 lei).
g) În cazul închiderii temporare a unităților didactice, în toate zilele lucrătoare din timpul
stării de urgență, părinților li se acordă concediu zilnic pentru a-și supraveghea copiii.
Indemnizația este de 75% din salariul total lunar, dar nu mai mult de 75% din salariul
mediu lunar total.
h) Amânare de plată pentru serviciile de utilități publice în cazul întreprinderilor mici și
mijloacii precum și alte subvenții.
Am observat că țările europene au oferit o multitudine de fonduri venind în ajutorul
companiilor aflate în dificultate. În plus, am văzut și alte măsuri care vizează minimizarea
riscului de criză economică cum ar fi:
a) plăți de impozite amânate,
b) dobânzi neîncasate/nepercepute și neaplicarea comisioanelor de întârziere,
c) reduceri temporare de impozite,
d) șomajul tehnic.
Lucrul primordial în această perioadă este să rămânem sănătoși, dar nu trebuie să rămânem
indiferenți față de faptul că această epidemie nu va afecta doar sănătatea societății, ci va afecta și
moralul acesteia. Prin urmare, trebuie să adoptăm cât mai multe/bine soluții fiabile și, pentru a
avea aceste soluții, este important să menținem un dialog continuu între principalii participanți
respectiv autoritățile competente, mediul de afaceri și asociațiile profesionale, totodată să
analizăm măsurile pe care țările din UE din restul lumii le iau în considerare în perioada post-
criză.