Sunteți pe pagina 1din 4

Structura fişier XML pentru borderou 230

Structura fişier XML pentru declaratia 230 - CERERE


PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT
valabil pentru an de depunere = 2021 ( conf. OPANAF 15/2021 )

universalCode = B230_A1.0.0 valabil din 20.01.2021 pentru borderou depus de organizatii non protit/ entitati
universalCode = D230_A1.0.0 valabil din 20.01.2021 pentru declaratie depusa de persoane fizice

declaratie: v5 / 20.01.2021
borderou : v1
Poate contine atasata arhiva .zip
modificari fata de v4 evidentiate cu magenta

Nr. crt. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip şi Câmp Câmp


lungime obliga calcul
Formule şi restricţii Erori
câmp toriu at

<borderou230>
1.a luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna =12
1.b an Perioada de raportare - An N(4) DA
1.c cui Cod de identificare fiscal N(13) DA
declarant
1.d den Denumire declarant C(60) DA
1.e totalPlata_A Suma de control N(15) DA Count(<declaratie230>)
1.g Iban_entit Iban entitate C(24) DA Validare iban
1.h nr_borderou Nr borderou alocat de entitate N(15) DA
1.i data_borderou Data borderou C(10) DA Sa fie anterior depunerii
Sa fie in cursul anului 2020 2021
1. IV. DATE DE IDENTIFICARE A
IMPUTERNICITULUI
2. den_i Nume, prenume / Denumire C(60) =null
3. Validare cif_i
cif_i Cod de identificare fiscală N(13) ERR – cif imputernicit invalid
=null
4. adresa_i Adresa C(200) =null
5. telefon_i Telefon C(15) =null
6. Daca tip <> null fax_i poate exista
fax_i Fax C(15)
=null
7. Daca tip <> null emai_i poate exista
emai_i Email C(250)
Validare format email

1
=null
8. <declaratie230> 1-n aparitii
9. ERR - luna raportare
luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna =12
necompletata
10. Daca tip == 1 atunci an >= 2019
Conf opanaf 147/2020
tip Formular D230 pentru N(1) ERR – valoare diferita
Daca tip== 2atunci an>=2019 conform
OPANAF …./2020
11. an >= 2018 ERR - an raportare
an Perioada de raportare - An N(4) DA
necompletat
12. I. DATE DE IDENTIFICARE A
CONTRIBUABILULUI
13. DA ERR – nume contribuabil
nume_c Nume C(75) nume_c <> null pentru D230
necompletat
14. DA ERR – initiala contribuabil
initiala_c Initiala C(2)
necompletata
15. DA ERR – prenume contribuabil
prenume_c Prenume C(75) prenume_c <> null pentru D230
necompletat
16. adresa_c Adresa C(200)
17. telefon_c Telefon C(15)
18. fax_c Fax C(15) Daca tip <> null fax_c poate exista
19. Daca tip <> null email_c poate exista
email_c E-mail C(250) ATT
Validare format email
20. ERR – CIF contribuabil
Cod numeric personal/Număr de validare cif_c
cif_c N(13) DA necompletat
identificare fiscală unic la nivel de formular
ERR – CIF contribuabil invalid
1
3
nr_poz Index persoana N(4) Nr_poz <> null la nivel de borderou
.
a
21. <bursa_entit> 1-n aparitii
22. II. DATE PRIVIND
CATEGORIILE DE VENIT
PENTRU CARE SE SOLICITĂ
2% DIN IMPOZITUL ANUAL
23. bifa_sal <> null <=> tip == null
1.Venituri din salarii si asimilate bifa_sal=(0-nebifata, 1-bifata)
bifa_sal N(1)
salariilor
bifa_sal nu exista pt tip in (1, 2)
24. bifa_sal <> null <=> tip == null
ERR – nu ati bifat venituri din
bifa_pens 2.Venituri din pensii N(1)
1.salarii/ 2.pensii
bifa_pens=(0-nebifata, 1-bifata)

2
daca (bifa_sal = 0 si bifa_pens=0)
atunci err

bifa_pens nu exista pt tip in (1, 2)


25. III. DESTINAŢIA SUMEI
REPREZENTÂND PANA LA 2
3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.79, ART.82
ALIN.(6) SI ART.102 DIN
LEGEA NR.227/2015
26. bifa_bursa =(0-nebifata, 1-bifata)
bifa_bursa = 0 sau null

Daca tip in (1,2) atunci (bifa_bursa = 1 ERR – avem bifa_bursa=1 si


 bifa_entitate = 0) suma_bursa sau
bifa_bursa 1 Bursa privata N(1) contract_bursa sau
-daca bifa_bursa =1 atunci trebuie ca doc_plata_bursa
suma_bursa # null si necompletat
contract_bursa # null si
doc_plata_bursa # null
si bifa_entitate = 0
27. ERR – Suma bursa plătită
suma_bursa Suma plătită (lei) N(15) suma_bursa>=0
3egative.
28. contract_bursa Contract nr. / data C(50)
29. Documente de plată nr./data
doc_plata_bursa C(150)
(zz/ll/aaaa)
30. bifa_entitate =(0-nebifata, 1-bifata)
Daca tip in (1,2) atunci (bifa_entitate = 1 ERR – avem bifa_entitate=1
 bifa_bursa = 0) si
den_entitate sau
-daca bifa_ entitate =1 atunci trebuie ca cif_entitate sau
2. Sustinerea unei entitati den_ entitate #null si cont_entitate necompletat
bifa_entitate N(1)
3egative3t/ unitati de cult cif_ entitate # null si
cont_ entitate # null
si bifa_bursa = 0
ERR – nu ati bifat 1.bursa/
daca (bifa_bursa = 0 si bifa_entitate=0) 2.entitate
atunci err
31. procent <> null  tip == null
Cota (2% sau 3,5%) pana la
N(1)
procent 3,5% din impozitul 3egati pentru
N(3.2) procent = (1,2)
sustinerea unei entitati
1 = cota de 2%

3
2 = cota de 3,5%

procent <= 3,5%

Daca bifa_entitate == 1
Atunci procent <> null

32. suma_ entitate Suma (lei) N(15) suma_ entitate>=0 ERR – Suma entitate 4egative.
25 valabilitate _distribuire = (1, 2)
.a valabilitate _distribuire = 1 - nebifat
Optiune privind distribuirea valabilitate _distribuire = 2 - bifat
valabilitate_distribuire sumei pentru o perioada de 2 N(1) valabilitate _distribuire <> null ( tip ERR
ani *) == 1 && bifa_entitate == 1) sau (tip ==
2 && bifa_entitate == 1 && sectiune
in(3,4))
25 1 – cap II.A1
.b 2 – cap II.A2
sectiune Tipul sectiunii/capitolului N(1)
3 – cap II.B
4 – cap III
33. Denumire entitate
den_entitate C(60)
nonprofit/unitate de cult
34. Validare cif_entitate
cif_entitate Cod de identificare fiscală N(10) ERR – cif entitate invalid
cif_entitate = cui declarant
35. ERR – cont bancar entitate
cont_entitate Cont bancar (IBAN) C(24) validare cont_entitate
invalid
36. </bursa_entit>
37. totalPlata_A =
SUMA( suma_bursa+ suma_ entitate) ERR – suma de control – mod de
totalPlata_A Suma de control N(15) DA DA =null calcul eronat

38. </declaratie230>
39. </borderou230>