Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda lui Cramer.

Sistem de 3 ecuaţii liniare cu 3 necunoscute.

1 Definiţie. Un sistem de n ecuaţii liniare cu n necunoscute se numeşte sistem de tip Cramer dacă determinantul
matricei sistemului este nenul.

Fie sistemul de trei ecuaţii liniare cu trei necunoscute:


 a1 x + b1 y + c1 z = d1
 
a1 b1 c1
2 Definiţie. Fie (S) a x + b 2 y + c 2 z = d 2 şi matricea asociată A = a2 b2 c2 .
 2 a3 b3 c3
a3 x + b3 y + c3 z = d3
Dacă sistemul (S) este de tip Cramer atunci acesta este compatibil determinat şi se rezolvă cu ajutorul formulelor:

∆x ∆y ∆z
x= , y= , z=
∆ ∆ ∆
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯d 1 b1 c1 ¯ ¯a 1 d 1 c 1 ¯
¯ ¯ ¯ ¯a 1 b1 d 1 ¯¯
unde ∆ = d et (A), ∆x = ¯¯d 2 c 2 ¯ , ∆ y = ¯a 2 d 2 c 2 ¯ , ∆z = ¯¯a 2
¯ ¯
b2 ¯ ¯ ¯ b2 d 2 ¯¯
¯d b3 c3 ¯ ¯a d3 c3 ¯ ¯a b3 d3 ¯
3 3 3

 x −y +z =2
Exemplu Să se determine soluţia sistemului: 2x − y + z = 2
x +z =1

Rezolvare
 Matricea
 sistemului este:
1 −1 1
A = 2 −1 1
1 0 1
¯ ¯
¯1 −1 1¯
∆ = d et (A) = ¯¯2 −1 1¯¯ = −1 − 1 + 0 + 1 + 2 − 0 = 1 6= 0
¯ ¯
¯1 0 1 ¯
¯ ¯
¯2 −1 1¯
∆x = ¯¯2 −1 1¯¯ = −2 − 1 + 0 + 1 + 2 − 0 = 0
¯ ¯
¯1 0 1 ¯
¯ ¯
¯1 2 1 ¯
∆ y = ¯¯2 2 1¯¯ = 2 + 2 + 2 − 2 − 4 − 1 = −1
¯ ¯
¯1 1 1 ¯
¯ ¯
¯1 −1 2¯
∆z = ¯¯2 −1 2¯¯ = −1 − 2 + 0 + 2 + 2 − 0 = 1
¯ ¯
¯1 0 1 ¯
Aplicând regula lui Cramer obţinem:
∆x ∆y ∆z
x= = 0, y = = −1, z = =1
∆ ∆ ∆
În concluzie sistemul este compatibil determinat cu soluţia: (0, −1, 1).