Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Introducere

I. Taxa pe valoarea adăugată – conţinut, trăsături, rolul ei în formarea


veniturilor bugetului de stat
1. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte
2. Locul taxei pe valoare adăugată în cadrul impozitelor indirecte
3. Apariţia şi consecinţele economice ale introducerii TVA
3.1. Apariţia şi evoluţia TVA
3.2. Consecinţele economice ale introducerii TVA
4. TVA în comparaţii internaţionale

II. Taxa pe valoarea adăugată – impozit indirect modern


1. Necesitatea înlocuirii impozitului pe circulaţia mărfurilor
2. Mecanismul funcţionării TVA
2.1 Obiectul TVA
2.2 Plătitorii
2.3 Exonerări şi scutiri de la plata TVA
2.4 Obligaţiile şi exigibilitatea plăţii TVA
2.5 Baza de impozitare şi modul de determinare
2.6 Cotele de impozitare
2.7 Regimul deducerilor
2.8 Obligaţiile plătitorilor
2.9 Contravenţii la normele privind TVA

III. Controlul operaţiunilor privind TVA


1. Conceptul de control fiscal
2. Fapte generatoare de evaziune fiscală
3. Sistemul metodologic de control
4. Utilizarea procedeelor şi tehnicilor de control fiscal
5. Programarea şi desfăşurarea activităţii de control
6. Întocmirea actelor de control
7. Valorificarea constatărilor

IV. Reflectarea TVA în contabilitate


1. Evidenţa contabilă a TVA
2. Studiu de caz
3. Concluzii şi propuneri
Bibliografie