Sunteți pe pagina 1din 17

REGULAMENT DE ORGANIZARE PROIECT CU PARTICIPARE

NAȚIONALĂ,

,,File De Tradiție Multiculturală În Spațiul Românesc”

EDIȚIA II-a,
Organizatori Școala „B.P. Hasdeu” Iași - Școala Gimnazială „Liteni” Iași;

ÎNSCRIEREA SE FACE ÎN PERIOADA 15 IUNIE 2019 – 31 AUGUST 2019 – ETAPA II.

Structură proiect:

1. Concurs Național ,,TRADIȚII MULTICULTURALE PASCALE”

2. Simpozion Internațional “DINAMIZAREA SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL PRIN


IMPLEMENTAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE” cu ISBN Ediția a IX-a

3. Conferință Internațională ,,TRADIȚII MULTICULTURALE DE PAȘTI ÎN SPAȚIUL


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EUROPEAN” cu ISBN

4. Sesiune județeană de comunicări științifice a cadrelor didactice ,,ABORDĂRI DIDACTICE PENTRU


PROGRES ȘI PERFORMANȚE ÎN EDUCAȚIE” cu ISBN

5. Masă Rotundă / Dezbatere ,,IMPLICAȚII ALE SĂRBĂTORILOR PASCALE ÎN DEZVOLTAREA


SPIRITUALITĂȚII UMANE”

6. Revistă ,,VENIT-AU ZILELE ÎNVIERII” – nr. 6 / 2019 cu ISSN

7. ALBUMUL PREMIANȚILOR PROIECTULUI INTERNATIONAL SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII-


LUMINA SUFLETELOR NOASTRE poate fi solicitat la adresa addynastasa@gmail.com cu subiectul
“Vreau Album Înviere”. Albumul este disponibil pentru cei care au participat la proiect. Este gratuit.

8. ALBUMUL PREMIANȚILOR PROIECTULUI NATIONAL „NAȘTEREA DOMNULUI –


RENAȘTEREA BUCURIEI” poate fi solicitat la adresa addynastasa@gmail.com cu subiectul
“Vreau Album Crăciun”. Albumul este disponibil pentru cei care au participat la proiect. Este
gratuit.

Vă rugăm să completați anexele.


Anexele se trimit listate și completate în plicul cu lucrări.

I. Secțiunea CONCURS ELEVI – Gratuit

CONCURS NAȚIONAL ,,TRADIȚII MULTICULTURALE PASCALE” Ediția a II-a.

CONCURSUL ESTE CU PARTICIPARE INDIRECTĂ

1
Concursul este GRATUIT pentru ambele moduri de participare – direct sau indirect .
Participanții la Concurs gratuit primesc diplomele cu rezultatele elevilor înscriși în concurs.
Nu se primeste nici un alt fel de document în plus.
Participanții la simpozion pot înscrie 5 elevi gratuit la concurs.

REGULAMENT PARTICIPARE INDIRECTĂ pentru concurenții din toate județele țării, mai puțin
Iași.

TEMA PRINCIPALĂ o constituie tradițiile și obiceiurile de Paște, Primăvara și Vara ca anotimp.


Prezentarea unui motiv religios din sfera Sărbătorilor Învierii şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate
de sărbătorile pascale inclusiv Sărbatoarea Floriilor (Înviere, Patimi, etc.); peisaje de primăvară,
flori, magia primăverii ca anotimp al renaşterii, vara cu peisaje, jocuri de primăvară, încondeierea
oualor, colindul de Florii, icoane etc.

PARTICIPANŢII la concurs sunt: preşcolari de la orice nivel; elevii claselor I- VIII; elevii claselor IX-
XII.

SECȚIUNI

1. Creaţie plastică clasică pictura, desen, grafica, etc – (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor); A4
A3 sau orice format
2. Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice tehnică), felicitări, mici
decoraţiuni, tehnica quilling etc., din materiale diverse, inclusiv reciclabile; orice format
3. Felicitări – format A5 sau orice format;
4. Creaţie tehnico-informatică: desen, grafică pe calculator, Power Point, Paint, etc.; orice format
5. Fotografie, mai ales fotografii VECHI – format A4 – ce ilustrează Sfânta Sărbătoare sau
activităţi extraşcolare legate de Sărbatoarea Învierii Domnului, traditiile si obiceiurile stramosesti,
costume populare vechi, sezatori, hora satului etc. (serbări, grupuri de colindători de Florii,
încondeierea ouălor de Paşte, voluntariat etc.). Fotografiile pot fi listate pe hartie color obisnuita.
6. Creaţie literară (proză, poezie, eseu, compuneri, scrisori) având ca temă: bucuria Învierii,
frumuseţea primăverii ca anotimp al renaşterii, bogăţia tradiţiilor populare legate de Sărbătoarea
Învierii, etc.
7. Origami de Paște, Primăvară, Vară, din diverse materiale, inclusiv reciclabile, Tehnica Quilling.
8. Icoane pe sticlă, lemn sau orice suport și în orice format.
9. Ouă încondeiate de orice fel sau orice dimensiune, inclusiv prin tehnica quilling, origami sau
orice fel de tehnica.
10. Orice fel de decoratiune cu tematica Pascală sau de primavară/vară confecționate inclusiv
din materiale reciclabile
11. Afiș, poster, machetă, rebus sau absolut orice fel de creatie care respecta tematica dată.

-pot fi și lucrari colective realizate de un grup de elevi sau de colectivul clasei.


-toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;
-sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe orice fel de suport (hartie, carton, etc.);
-toate lucrările de la secţiunea 4, 5 (elevi) trebuiesc printate alb negru sau color în format A4;

Este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 1-11, elevi, fără creațiile literare (în partea din
dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, anul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 2 lucrari ale elevilor indiferent de sectiune, un
elev poate participa la mai multe secţiuni.
Cadrele didactice participante la simpozion pot înscrie 5 elevi la concurs gratuit.

2
FIȘA DE ÎNSCRIERE pentru concurs elevi trebuie listată, completată în dublu exemplar,
semnată și ștampilată de către directorul unității, semnată și de către cadrul didactic coordonator,
apoi pusă în plic – criteriu eliminatoriu!
Acolo unde directorul nu este de acord cu semnarea fișei o puteți trimite fără avizul directorului.
Declarația trebuie listată, completată și semnată apoi pusă în plic.
Jurizarea va fi făcută de către specialiști și reprezentanți ai instituțiilor partenere.
Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare
* Se va urmări respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.(5 p)
* Se va urmări armonia si unitatea compozițiilor (10 p)
* Se vor urmări contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes (20 p)
* Se va urmări dominanta de culoare și acord cromatic (5 p)
* Se va urmări mesajul pe care îl transmite și simbolistica (20 p)
* Se va urmări dinamismul personajelor (5 p)
Oficiu 10 p.
Total 100 p.

REVISTA elevi - ,,VENIT-AU ZILELE ÎNVIERII” – nr. 6 / 2019 pe suport CD cu ISSN


cuprinde creațiile literare ale elevilor și cadrelor didactice care doresc să publice.
- în revistă cadrele didactice pot publica articole de specialitate, eseuri, proiecte didactice, referate, creații
literare, serbări, scenete, iar elevii pot publica creații literare, eseuri, etc.
- cadrele didactice care doresc publicarea creațiilor literare proprii sau ale elevilor într-un CD cu
ISSN( revista) vor trebui să trimită lucrările și în format electronic la adresa:
concursinviereelevi@yahoo.com

Pentru realizarea Revistei este necesară o resursa financiară de 30 lei.

Publicarea în revistă se poate face independent de celelalte structuri ale proiectului (puteți
participa numai cu lucrare în revistă dacă așa doriți).

CONDIȚII DE TEHNOREDACTARE a creaţiilor literare (elevi și cadre didactice care doresc


să publice) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere
dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depăşescă 1-3 pagini.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,
numele cadrului didactic coordonator. Nu se eticheteaza pe spate creatiile literare .
La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
Creațiile literare se listează A4 şi se pun în plicul cu lucrări.

II . SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: SIMPOZION INTERNAȚIONAL

“ DINAMIZAREA SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL PRIN IMPLEMENTAREA METODELOR


ACTIV-PARTICIPATIVE” cu ISBN

Completați Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului International, completând corect varianta


aleasă: cu publicare sau fără publicare.

Pentru buna desfășurare a acestei activități este necesară o resursă financiară de 75 lei pentru
secțiunea cu publicare sau 70 lei pentru secțiunea fără publicare.
3
Conferința Internațională este gratuită pentru cei care participă la simpozion – cu sau fără
publicare.

Pentru participarea la ambele simpozioane cu publicare, resursa financiară este de 110 lei, iar
fără publicare la ambele simpozioane – 100 lei.

Pentru publicarea lucrărilor în cadrul simpozionului internațional acestea se trimit la adresa


concursinviere@yahoo.com.

Condițiile tehnoredactării sunt valabile pentru toate cele 3 publicații cu ISBN și le găsiți la
sfârșitul enumerării publicațiilor.

Participarea este cu publicarea lucrării în CD cu ISBN sau fără publicarea lucrării.


Participanții la simpozion – cu sau fără publicare - pot înscrie gratuit și 5 elevi în concurs.

Cele 3 publicații: Simpozion Internațional, Conferință Internațională și Sesiunea județeană de


comunicări științifice a cadrelor didactice, vor avea ISBN propriu, pe suport CD.

Cheltuielile financiare sunt destinate tipăririi diplomelor și documentelor proiectului, CD-urilor


și întregii logistici necesare desfășurării proiectului.

Completați Fișa de înscriere aferentă Simpozionului precizând dacă este cu sau fără publicare.

Secțiuni Simpozion Internațional - ISBN:

Toate articolele se vor prezenta sub formă de referate științifice, eseuri, proiecte didactice, proiecte
educative, scenarii didactice, studii de caz, etc.

1. Specificul metodelor activ-participative în ciclul preșcolar / primar / gimnazial și liceal (la toate
disciplinele);
2. De la teorie la practică în abordarea metodelor activ-participative; prezentarea metodei și
implementarea acesteia.
3. Abordarea noilor educații prin metode activ-participative (educație ecologică, pentru sănătate, pentru
valori, juridică, financiară, nutrițională, pentru drepturile omului, pentru cooperare, pentru timp
liber, interculturală, etc);
4. Metode tradiționale versus metode activ-participative la nivelul fiecărei discipline / ciclu de
învățământ (puncte tari, puncte slabe, riscuri, oportunități);
5. Aplicarea metodelor activ-participative în alternativele educaționale (Waldorf, Step by step,
Montessori, etc);
6. Optimizarea procesului instructiv-educativ prin folosirea metodelor activ-participative;
7. Progres și performanță prin implementarea metodelor activ-participative.
8. Proiecte didactice / educative prin care se implementează metodele activ-participative.
9. Orice material care are legătură cu tematica dată

III . SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: SESIUNE JUDEȚEANĂ DE


COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A CADRELOR DIDACTICE – SIMPOZION JUDEȚEAN

,,ABORDĂRI DIDACTICE PENTRU PROGRES ȘI PERFORMANȚE ÎN


EDUCAȚIE”
4
Completați Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului Județean, completând corect varianta aleasă:
cu publicare sau fără publicare.

Pentru publicare, lucrările se trimit pe adresa simpozioninviere@yahoo.com.

Pentru simpozionul județean resursa financiară este de 75 lei pentru secțiunea cu publicare sau
70 lei pentru secțiunea fără publicare.

Conferința Internațională este gratuită pentru cei care participă la simpozionul județean – cu sau
fără publicare.

Pentru participarea la ambele simpozioane cu publicare, resursa financiară este de 110 lei, iar
fără publicare la ambele simpozioane – 100 lei.

Secțiuni Simpozion Județean - ISBN:

Toate articolele se vor prezenta sub formă de referate științifice, eseuri, proiecte didactice,
proiecte educative, scenarii didactice, studii de caz, etc.

1. Managementul grupelor de elevi în vederea obținerii performanței.


2. Implementarea proiectelor educaționale pentru obținerea progresului școlar
3. Modalități de obținere a progresului în educarea elevilor cu CES
4. Modalități de obținere a progresului prin didactica aplicată
5. Parteneriate strategice pentru o școală de succes (familie, biseriă, ONG-uri, autorități locale, mediu
de afaceri, etc)
6. Contribuția noilor educații la obținerea progresului și performanței în învățământ (educație
ecologică, pentru sănătate, pentru valori, juridică, financiară, nutrițională, pentru drepturile omului,
pentru cooperare, pentru timp liber, interculturală, etc)
7. Modalități de obținere a performanțelor la concursurile școlare de profil, artistice, de specialitate
8. Perspective inter și transdisciplinare, transcurriculare pentru eficiență, progres și performanță
educațională.

IV. SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ CU


ISBN

,,TRADIȚII MULTICULTURALE DE PAȘTI ÎN SPAȚIUL EUROPEAN” cu ISBN

Pentru publicare, lucrările se trimit pe adresa conferintaiasi@yahoo.com.

Participanții numai la concurs gratuit NU se pot înscrie la conferință.


Conferința Internațională este gratuită pentru cei care participă la unul din simpozioane sau la
ambele simpozioane – cu sau fără publicare, iar CD-ul cu ISBN - este gratuit.
Participanții la conferință vor primi și o Diplomă de participare.

Materialele conferinței vor fi cuprinse într-un CD cu ISBN care se acordă GRATUIT numai
celor care participă și la simpozion – cu sau fără publicare.
Materialul format Word trebuie să aibă maxim 5 pagini , minim cât doreste fiecare să scrie.
Proiectele, parteneriatele, serbările se publică întregi fără rezumat.
Condițiile de tehnoredactare sunt aceleasi de la simpozion – vezi mai sus.

Secțiuni conferință internațională:


5
1. Promovarea valorilor culturale specifice fiecărei etnii prin marile Sărbători Creștine
2. Sărbatoarea Învierii Domnului – abordare teologică;
3. Tradiții și obiceiuri locale, de Paște și Florii (referate, scenete ,serbări, eseuri, etc)
4. Curriculum creativ ( proiecte didactice ce au ca temă Sărbatorile Pascale sau activități extrașcolare
legate de Paște, serbări, scenete Pascale, pricesne, șezători, tehnici de încondeiere a oualor, ppt-uri
ce respectă tematica etc.)
5. Parteneriate școala-comunitate de orice fel, în cadrul diverselor proiecte desfășurate cu ocazia
Paștelui
6. Voluntariat crestin (proiecte de caritate – de orice fel - în parteneriat cu azile, centre de plasament
etc.)
7. Sărbătoarea Învierii din perspectiva inter și transcurriculară
8. Tradiții multiculturale de Paști în Europa
9. Poze vechi care surprind identitatea și unicitatea comunității etnice / poporului român, cu text
explicativ.
10. Manifestarea tradițiilor Pascale în cadrul comunităților multiculturale – Paștile în comunitatea
mea – (poze, PPT-uri, eseuri ce surprind sărbătoarea, rețete specifice, etc)
11. Orice material care are legătură cu tematica dată

Respectivele lucrări vor fi publicate într-un CD cu ISBN, pe care îl va primi fiecare participant care
doreste publicarea.

CONDIȚII DE TEHNOREDACTARE PENTRU SIMPOZION INTERNAȚIONAL


SIMPOZION JUDEȚEAN ȘI CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ.

Condiţiile de tehnoredactare sunt valabile pentru toate publicațiile inclusiv pentru revistă.

Redactarea lucrărilor (referatelor):

Lucrarile vor fi redactate în limba română sau în orice alta limbă de circulație internațională:
engleză, franceză, spaniolă, italiană, rusă, romani, maghiară, germană etc.
 Textul redactat în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, în dreapta se va scrie autorul, instituţia și localitatea,județul (Times New Roman,
12, Bold);
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman,12);
 lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior vor aparea in publicațiile
mai sus menționate cu ISBN propriu pe suport CD.
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor, anul,
titlul, editura;
 acolo unde nu aveti bibliografie nu este obligatorie consemnarea acesteia.
 vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! – condiție obligatorie
 lucrarea trebuie să aibă maxim 5 pagini.
 pentru publicarea lucrării, aceasta va fi însoţită de un rezumat de maxim 3 pagini.
 lucrarea şi rezumatul vor fi transmise în format electronic, în ataşament, în două fişiere separate,
cu următoarele denumiri:
-lucrare (poate avea maxim 5 pagini)
-rezumat (maxim 3 pagini)

Proiectele didactice, educative, de parteneriat, activitățile extrașcolare, de voluntariat se vor


publica în întregime fără rezumat, indiferent de numărul de pagini pentru toate publicațiile –
simpozioane, conferință și revistă.

6
Lucrările pot fi redactate în orice limbă de circulație internațională doriți.
Participarea este cu publicarea lucrării sau fără publicarea lucrării.
Cine nu dorește publicarea lucrării în CD cu ISBN nu mai trimite lucrarea nici pe email nici listată în
plic. Puneți în plic numai prima pagină listată și precizați pe fișă – fără publicare.
Completați Fișa de Înscriere aferentă fiecărui simpozion bifând corect varianta aleasă:
cu publicare sau fără publicare. Pe aceeasi fișă completați și spațiul de publicare aferent
conferinței și revistei.

Participanții la simpozion pot înscrie gratuit și 5 elevi în concurs.

Fiecare cadru didactic poate participa cu 2 lucrari proprii (desene, felicitări, icoane, poezii, ouă
încondeiate etc.) după modelul de la secţiunile 1-10 şi un referat la oricare dintre simpozioane.

La secţiunile concursului 1 -10 cerinţele sunt aceleaşi ca şi la elevi.


Pentru cele doua lucrari cadrele didactice primesc Diplomă de merit.

Se acceptă doi coordonatori pentru un referat dar fiecare asigură resursa financiară în mod
separat, ambii vor primi întreaga documentatie a proiectului , diplome, adeverințe și CD cu ISBN.
Activitățile extrașcolare (de orice fel) – serbări, scenete, etc – proiectele educative, le puteți
publica întregi, fără rezumat.

Persoana contact: profesor Nastasă Adriana, tel 0740421222, email addynastasa@yahoo.com.

Lucrările pentru simpozion și conferință vor fi trimise la următoarele adrese de mail:

1. pentru simpozion internațional adresa este: concursinviere@yahoo.com


2. pentru simpozion județean adresa este simpozioninviere@yahoo.com
3. pentru conferință internațională adresa este: conferintaiasi@yahoo.com
4. pentru revistă adresa este: concursinviereelevi@yahoo.com

Rezumatul va fi trimis și în format listat în plic - obligatoriu împreuna cu fișa de înscriere .


Cei care aveți proiecte educative, de voluntariat, didactice sau orice fel de proiecte; scenete,
parteneriate, etc – le publicați în întregime fără a mai face rezumat .
Lucrarea si rezumatul pentru simpozion vor fi trimise în format electronic la adresele de mail
de mai sus, în două fișiere separate cu titlul: lucrare, rezumat iar rezumatul şi în format listat, în
plicul cu lucrări.

Atentie!!! Nu trimiteți lucrările decat prin email la adresele indicate. NU PUBLICĂM


lucrările trimise prin wetransfer, dropbox sau alte forme deoarece ori nu ajung la noi ori se șterg
automat înainte ca editura să le preia – să le descarce de pe mail .

NU MAI TRIMITEȚI LUCRĂRILE PE ADRESA MEA PERSONALĂ DE EMAIL, CI


TRIMITEȚI-LE PE ADRESELE INDICATE MAI SUS.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul știintific al lucrarilor,


corectitudinea textului respectiv drepturile de autor sau pentru cele care nu respectă cerințele
prezentului regulament.

Este interzisă perceperea de bani de la elevi sau părinții acestora pentru acest proiect.

Fiecare participă la ce secțiune dorește.


Participarea este prin corespondenţă pentru cei care se înscriu indirect.

7
Sunt două etape de înscriere la Proiect; tematica și secțiunile rămân la fel pentru
ambele etape de înscriere, prezentul regulament este valabil pentru ambele etape de înscriere.

ÎNSCRIEREA pentru ETAPA I și expedierea lucrărilor către organizatori se face în perioada


3 APRILIE 2019 – 14 IUNIE 2019 data poștei pe baza fişelor de înscriere (ANEXA 1,2,3).

ÎNSCRIEREA PENTRU ETAPA II SE FACE ÎN PERIOADA 15 IUNIE 2019 – 31 AUGUST


2019 (trimiterea materialelor către organizatori se face tot în această perioadă).

Participanții la simpozion, concurs și conferință vor completa fișele de înscriere aferente secțiunii
solicitate.
Pe fișele de înscriere simpozion, precizați dacă ați trimis și material pentru conferință.

ÎNSCRIEREA se face în perioada 3 APRILIE 2019 – 14 IUNIE 2019 (data poştei) pentru
ETAPA I.
ÎNSCRIEREA se face în perioada „15 IUNIE 2019 – 31 AUGUST 2019 (data poştei) pentru
ETAPA II (în baza prezentului regulament.)

Participanții numai la concurs gratuit nu se pot înscrie la conferință.

Se trimit următoarele documente:

 lucrările elevilor și ale cadrelor didactice, împreună cu fişa de înscriere și anexele aferente completate
corespunzator;
 fișa de înscriere concurs elevi și simpozion trebuie să fie obligatoriu în 2 exemplare – criteriu
eliminatoriu,
 acordul de parteneriat în două exemplare; - completat cu datele dumneavoastră, precum şi un plic A4 cu
burduf autoadresat şi timbrat – timbru de 5 lei şi dovada achitării contributiei financiare prin mandat
poştal sau banii direct în plicul cu lucrări, preferăm banii direct în plic și sigilati bine plicurile.
Sigilați și capsați coletele în mod corespunzător cu capse sau bandă scotch.
Fiecare persoană obligatoriu va pune plic autoadresat, timbrat corespunzator, nu mai folosiți timbre
fiscale, ci postale. Cine nu respecta cerințele nu primeste diplomele. NU putem expedia diplome pentru
mai multe persoane în acelasi plic. Fiecare persoană își pune plic autoadresat cu numărul de telefon
trecut în mod obligatoriu pe plic sub adresa. Vă rog să folosiți plicuri autoadresate durabile cu burduf,
rezistente – să nu se rupă în cursul transportului(nu folosiți plicuri cu bule).
Încercați să nu folosiți adresa școlii dacă știți că nu vi se înmânează corespondența. Indicați pe
plic o adresă sigură la care să primiți materialele. Scrieți obligatoriu adresa dumneavoastră pe plicul
autoadresat și numărul de telefon mobil.
Protejați munca dumneavoastra.
ATENȚIE !!! Aceia dintre dvs care au avut probleme cu poșta la expedierea coletelor către mine sau
la primirea diplomelor – vă rog să folosiți poșta privată pentru mai multă siguranță (Fan Courier, Urgent
Curier etc ). NU trimiteți colete prin Cargus!
Puneți contribuția financiara în plic/colet și sigilați bine plicurile cu banda scotch sau capse; am primit colete
desfăcute din cauza că nu au fost sigilate corespunzator.
Este obligatoriu ca toate coletele să fie trimise recomandate sau cu confirmare de primire, în
caz contrar coletele nu ajung la destinație. Cei care doresc pot trimite prin poșta privată acolo unde se
poate.
ATENȚIE!

8
Toți participanții la acest proiect sunt rugați să expedieze plicul/coletul cu confirmare de
primire sau recomandare (mai ales cei de la simpozion). Nu mai trimiteți corespondența cu timbraj
simplu, deoarece riscați să nu ajungă deloc la destinație.
Toți participanții sunt rugați să pună în plic 3 lei suplimentar deoarece diplomele vor fi
expediate cu recomandare pentru mai multă siguranță (fără cei care trimit prin poșta privată).
Participanții la simpozion care vin în grup sunt rugați să trimită coletul prin poșta privată –
dacă locuiesc în oraș – deoarece este sigur, rapid, iar costurile sunt la fel; sau colet poștal cu
confirmare/recomandare, pentru cei care locuiesc la țară. De asemenea, pentru primirea diplomelor,
cei care au trimis prin poșta privată vor primi tot prin poștă privată – dacă doresc acest lucru (Fan
courier). Fiecare participant își pune plic propriu autoadresat fără timbre iar destinatarul principal
pune plic cu burduf A4 cu adresă și număr de telefon în care vor fi incluse celelalte plicuri.

Pentru siguranța plicului sau coletului dvs. vă rog să expediați coletul fie recomandat, fie cu
confirmare de primire – cum doriți dvs. – și păstrați chitanța de la poștă pentru verificare.

Unele persoane nu au primit diplomele deși noi am facut eforturi mari și am trimis la toți
paricipantii . Aceia dintre dvs care ați avut probleme cu primirea documentelor de la noi – sunteti rugați
să puneți plic autoadresat pentru posta privată (daca este în zona dvs) cu adresa scrisă pe plic și nr sigur
de telefon, fără timbre , deoarece o sa plătiți coletul la primire .

ATENTIE ! NU mai trimiteți plicurile pe adresa școlii ,,Liteni” pentru că NU O SĂ FIȚI


ÎNSCRIȘI ÎN PROIECT pentru simplul fapt că NU ați respectat prezentul regulament și
corespondența NU a ajuns la destinație .

Toate materialele vor fi expediate într-un plic/colet pe următoarea adresă:

Prof. Nastasă Adriana la Şc. „B. P. Hasdeu”, Corp A, Str. Ion Creangă, nr. 27, cod 700317,
Loc. IAŞI, jud. Iași cu specificaţia pe plic pentru CONCURS ÎNVIERE.
Cei care trimit resursa financiară prin mandat – folosesc același nume și aceeași adresă de
mai sus.
Persoana contact: profesor Nastasă Adriana, tel 0740421222, email addynastasa@yahoo.com.

Expedierea diplomelor și materialelor proiectului către participanți se va face în perioada


15 august 2019 – 15 septembrie 2019 pentru etapa I.

Va rog sa aveți grijă ce adresă treceți pe plicul autoadresat în așa fel încât să vă primiți
corespondența în condiții de siguranță având în vedere că se expediază și în vacanță.

Lucrările cadrelor didactice, împreună cu fişele de înscriere şi rezumatul listat, se pun în acelaşi plic
cu lucrările elevilor, inclusiv plicul autoadresat şi contribuția financiară.
Un cadru didactic poate participa cu 2 lucrari proprii (în partea din dreapta jos, pe verso, să fie o
etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic,
secţiunea.
Un cadru didactic poate participa la ambele secţiuni (elevi şi cadre didactice) sau la una dintre ele, la
care doreşte fiecare iar plicul autoadresat îl pune o singură dată.
Acordul de pareneriat nu este obligatoriu; numai cine dorește.

DATA LIMITĂ A ÎNSCRIERII LA PROIECT: 31 AUGUST 2019 pentru Etapa II.

Jurizarea va fi făcută de către specialiști, organizatori şi partenerii concursului după realizarea


etapelor premergătoare conform graficului stabilit - imediat după încheierea înscrierilor.

9
EXPEDIEREA PREMIILOR, adeverințelor / diplomelor de participare se face între 15 august
2019 – 15 septembrie 2019, pentru cei din ETAPA I pe adresele indicate de îndrumători în fişele de
înscriere si pe plicurile autoadresate. Participanţii vor trimite şi un plic autoadresat, format A4, timbrat -
timbru de 5 lei, în vederea primirii adeverinţelor şi premiilor.

EXPEDIEREA PREMIILOR, adeverințelor / diplomelor de participare se face între 20


septembrie 2019 – 20 noiembrie 2019, pentru cei din ETAPA II.

Se vor acorda premii speciale acordate de catre juriu și organizatori, premiile I, II, III, menţiuni in
procent care nu depășește 30% din numărul total al participanților şi diplome demerit , de participare/
adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare;
Nu se trimit diplome on-line!
Nu se admit contestaţii.
Lucrările elevilor nu se restituie.
Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale.
Lucrările înscrise in concurs devin proprietatea organizatorilor , cu dreptul de a le folosi liber.
Autorii lucrărilor pentru simpozion iși asumă raspunderea autenticității textului publicat.
Un cadru didactic poate participa cu 5 lucrari elevi pentru concurs - indiferent de secțiune, o
lucrare pentru simpozion şi două lucrări proprii la secţiunea cadre didactice; o lucrare pentru conferință,
revistă.
Fișa de înscriere concurs elevi și simpozion, completată trebuie obligatoriu să fie în dublu
exemplar, criteriu eliminatoriu !
Sunteți rugați să completați și declarația de la Anexa 4.
Participanții la simpozion completeaza fișa aferentă acestuia.
Aveți voie să expediați către mine mai multe persoane în același colet și să puneți resursa
financiară în același colet dar să îl sigilați corespunzător, eventual faceți o listă cu fiecare participant,
expediați obligatoriu cu confirmare de primire sau recomandat.

Participanții la Concurs și Simpozion cu sau fără publicare pot publica în mod gratuit articol
în volumul Conferinței Internaționale ,,Tradiții multiculturale de Paști în spațiul european” care
are ISBN.

Participanții la Simpozion cu sau fără publicare primesc urmatoarele:

1. Adeverință de organizator simpozion; evaluator; membru în echipa de proiect – pentru


acele cadre didactice care participă la concurs și simpozion cu sau fără publicare în grup,
în număr de minim 3 persoane de la aceeași școală sau școli /grădinițe diferite (profesori,
învățători , educatori ) și care expediază materialele într-un singur colet către noi (pot fi și 3
persoane de la școli diferite dar să expedieze către noi - obligatoriu – într-un singur colet).

2. Adeverință de coautor al volumului simpozionului, membru în colectivul de redacție al


volumului simpozionului – pentru toți cei care publică lucrări

3. Adeverință de colaborator în cadrul proiectului

4. Adeverință de participant la activitățile proiectului / Adeverință de coordonator elevi

5. Diplomă de merit pentru coordonarea elevilor înscriși la proiect.

6. Diplomă de excelență pentru cadrele didactice care participă cu lucrari proprii la


concurs.

7. Adeverință de voluntariat
10
8. Diplomă și adeverință de autor articol ISBN pentru participanții la Simpozion
Internațional și Simpozion Județean / Sesiune județeană de comunicări științifice a cadrelor
didactice .

9. Diplomă de participare la Conferință Internațională.

10. Diplomă de participare la Masă Rotundă / Dezbatere


11. Adeverință autor articol / studiu în revistă cu ISSN pentru cei care publică în Revistă.
12. Adeverință pentru implicarea în proiect a elevilor de alte etnii, din categorii dezavantajate,
familii monoparentale sau cu CES - multiculturalitate. Precizați pe fișa de înscriere dacă
sunt cu CES sau de alte etnii, familii monoparentale etc.

13. Adeveriță pentru promovarea educației de calitate prin implicarea elevilor din medii
dezavantajate (supuse excluziunii) – completați pe fișa de înscriere care sunt elevii înscriși cu
situație de risc, dacă aveți astfel de elevi.

14. Adeverință pentru combaterea abandonului școlar prin implicarea elevilor în proiecte

15. Adeverință de membru în colectivul de redacție al revistei – pentru cei care publică
În speranța unei frumoase colaborări vă multumesc pentru implicare și vă asteptam cu tot dragul.
Pentru nelămuriri și alte detalii mă puteți contacta la,

Persoana contact: profesor Nastasă Adriana, tel 0740421222, email addynastasa@yahoo.com.


Urmează anexele - fișele de înscriere și acordul de parteneriat .

11
ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAȚIONAL

,, TRADIȚII MULTICULTURALE PASCALE”,


EDITIA a II-a, Iași, 2019
Şcoala „B. P. HAŞDEU” – IAŞI ; Şcoala Gimnazială “LITENI” Iaşi

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :


…………………......................................................................................................................
ŞCOALA: ………………………………………………JUDEȚ.....…………......................
CONCURS ELEVI
(Bifați tipul de participare ales)
PARTICIPARE DIRECTĂ PARTICIPARE INDIRECTĂ
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR (a unității de învațământ sau a dvs.
personală de acasă): .................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Îndrumător e-mail, nr.tel...........................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII /
Nr. Numele şi prenumele
Clasa SECŢIUNEA ATELIERUL DE LUCRU
crt. elevului / echipajului
ALES (nr. 1 sau 2)
1.
2.
3.
4.
5.

Lucrări proprii cadru didactic……………………………………………………………………….

Avizat Director, Prof. Îndrumător, Avizat organizator,


Școala....................................

12
ANEXA 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SIMPOZION INTERNAȚIONAL


“ DINAMIZAREA SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL PRIN IMPLEMENTAREA
METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE”
Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi, Şcoala Gimnazială “LITENI” Iaşi
Ediția a IX-a, 2019

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..........................................................


………………….......................................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................./JUDEȚ..................................................
Secţiunea SIMPOZION...........................................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unității de învațământ sau a dvs.
personală de acasă): .................................................................................................................
………………………………………………………………………….......……………........
…………………………………………………………....…………………….......................
E-mail, nr.tel..............................................................................................................................

SIMPOZION: CU PUBLICARE FĂRĂ PUBLICARE

TITLUL LUCRĂRII..............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ARTICOL CONFERINȚĂ DA NU

TITLU........................................................................................................................................

REVISTĂ DA NU

13
ANEXA 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SIMPOZION JUDEȚEAN


Sesiune județeană de comunicări științifice a cadrelor didactice

,,ABORDĂRI DIDACTICE PENTRU PROGRES ȘI PERFORMANȚE ÎN EDUCAȚIE”

Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi, Şcoala Gimnazială “LITENI” Iaşi


Ediția a II-a, 2019

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..........................................................


………………….......................................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................./JUDEȚ..................................................
Secţiunea SIMPOZION..........................................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unității de învațământ sau a dvs.
personală de acasă): .................................................................................................................
………………………………………………………………………….......……………........
…………………………………………………………....…………………….......................
E-MAIL, TELEFON..................................................................................................................

SIMPOZION: CU PUBLICARE FĂRĂ PUBLICARE

TITLUL LUCRĂRII.............................................................................................................

...................................................................................................................................................

ARTICOL CONFERINȚĂ – DA NU

TITLU.......................................................................................................................................

REVISTĂ DA NU

14
ANEXA 4

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a..........................................................................................................cadru didactic la

Școala....................................................................................................Jud......................................................

declar pe proprie raspundere că nu percep taxă de la elevi sau părinții acestora pentru concursul

național ,,Tradiții Multiculturale Pascale”, Ediția a II-a și nu plătesc taxă personală pentru

proiectul ,,File de tradiție multiculturală în spațiul românesc”.

Cadru didactic

Numele și prenumele.......................................................................

Semnătura........................................................................................

15
Școala Gimnazială Liteni Iași Şcoala ........................................... Judeţul ..................
Str. Principală Nr. 297 Iași Adresa ...........................................................................
Tel. 0232-724001 Tel. .................................................................................
Nr. .................. din ........................ Nr. .................. din .....................................................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Național
,,TRADIȚII MULTICULTURALE PASCALE”
EDIȚIA a II-a, Iași, 2019
Încheiat astăzi, ..................2019 între:
• Şcoala Gimnazială Liteni Iaşi, reprezentată de prof. Gheorghe Moga, în calitate de director şi
prof. Nastasă Adriana în calitate de coordonator al concursului național ,,TRADIȚII
MULTICULTURALE PASCALE”, Iaşi, ediţia a II-a, 2019
și
• Şcoala ......................................................, reprezentată de ......................................., în calitate de
director şi ............................................................, în calitate de participant la concursul ,,Tradiții
Multiculturale Pascale”, Iaşi, ediţia a II-a, 2019.
Durata: Aprilie 2019 - Noiembrie 2019.
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să asigure spațiul necesar desfășurării concursului cu participare directă;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să însoțească elevii în vederea participării directe la concurs;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe durata
desfășurării proiectului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
planului stabilit.
Şcoala Gimnazială Liteni Iaşi, Şcoala ............................................. Jud ....................

Director, Director, ......................................................................


prof. Gheorghe Moga

16
CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,

..........................................................................................

17