Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100

1. Efectuează:
a) 4 x 4 = ___ b) 5 x 3 = ___ c) 2 x 3 x 9 =___
6 x 2 = ___ 8 x 8 = ___ 4 x 2 x 7 =___
1 x 9 = ___ 7 x 0 = ___ 6 x 1 x 4 =___
10 x 7 = ___ 9 x 4 = ___ 2 x 5 x 3 =___

2. Completează factorii care lipsesc:


7 x ___ = 49 24 = ___ x 3 2 x 4 x ___ = 32
6 x ___= 24 36 = 4 x ___ 3 x 3 x ___ = 63
___ x 9 = 63 72 = ___ x 9 3 x ___ x 9 = 54

3. Se dau numerele 9 şi 5. Află:

suma lor: ____________ produsul lor: ____________ diferenţa lor: ____________

4. Completează următoarele enunţuri:


 dublul numărului 8 este _______  8 rațe au _______ aripi.
 triplul nr. 7 este _______  în 9 săptămâni sunt _______ zile
 nr. de 6 ori mai mare decât 8 este _____  la 4 mâini sunt _______ degete
 nr. cu 6 mai mare decât 8 este _______  7 mașini au _______ roți

5. La produsul numerelor 9 şi 8 adaugă diferenţa numerelor 105 şi 77.


_________________________ ____________________________ ___________________________

6. a + b + c + d =100; a= triplul lui b; b= cel mai mare nr. par de o cifră; c= 4 x b+ 12.
Află numerele a, b, c, d.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Micşorează suma numerelor 10 şi 9 cu produsul numerelor 2 şi 6.


_________________________ ____________________________ ___________________________

8. Cu cât este mai mare produsul numerelor 9 si 6 decât suma lor?


_________________________ ____________________________ ___________________________

9. Scade cel mai mic număr impar de 2 cifre diferite din dublul lui 8.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________

10.Calculează produsul a 2 numere , dintre care unul este 6 , iar celălalt este egal cu cel
mai mare număr de o cifră.
________________________________________________________________________
__________________________________________________________
11 .Într-o livadă s-au plantat pe 4 rânduri câte 7 meri şi pe 3 rânduri câte 9 peri. Câţi pomi s-au
plantat?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

R: _______________________

12.Bunica are în curte 6 curci, de 5 ori mai multe găini, iar raţe cu 17 mai puţin decât curci şi
găini la un loc. Câte păsări are bunica în curte?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

R: _______________________

13.Într-un acvariu sunt 9 pești, iar în altul de 7 ori mai mulți. Câți pești sunt în cele
două acvarii?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

R: _______________________