Sunteți pe pagina 1din 3

Versete:

- "Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să
nu mănânce." ( 2 Tesaloniceni 3,10)

- "Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca." (Psalmul 81, 1)

- "Ziua aceea să fie spre pomenire şi să prăznuiţi într-însa sărbătoarea Domnului, din neam în neam;
ca aşezare veşnică s-o prăznuiţi." (Ieșire 12, 14). << Instituirea Pastelui iudaic în ziua de 14 Nisan, luna
când au fost scoși din robia egipteană >>

- "Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub
Lege." (Galateni 4, 4)

- "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." ( Ev. Ioan 3, 16)

- "La opt zile, am fost tăiat împrejur; sunt din neamul lui Israel, din seminţia lui Veniamin, evreu din
evrei, după lege fariseu; În ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; în ce priveşte dreptatea cea din
Lege, fără de prihană." ( Filipeni 3, 5-6) << Descrierea Sf. Apostol Pavel >>

- "Căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig." (Filipeni 1, 21)

- "Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu,
biruitor de neamuri! Tu care ziceai în cugetul tău: "Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele
Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în
fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi
fi". Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!" (Isaia 14, 12-15) << Proroocie despre
căderea Babilonului. Arată și căderea diavolului >>

- "Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă, şi ca o rădăcină în pământ uscat; nu avea nici chip, nici
frumuseţe, ca să ne uităm la El, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag.Dispreţuit era şi cel din urmă
dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa;
dispreţuit şi nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a
împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu, Dar El fusese străpuns pentru
păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi
prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi
Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu
şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o
tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va
spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre
moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui,
cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui. Dar a fost voia
Domnului să-L zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea pe
urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi." (Isaia 53, 2-10) << Proroocie
despre patimile lui Hristos >>

- "Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni." ( Psalmul 11, 8)
- "Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este
puterea lui Dumnezeu." (1 Corinteni 1, 18)

- "Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească


pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.Cineeşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru
stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. Unul deosebeşte o
zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui." ( Romani
14, 3-5)

- "Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa." ( Ev. Luca 14,
11)

- "Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, Şi fericit vei fi că nu
pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor." ( Ev. Luca 14, 13-14)

- "Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale."
( Ev. Luca 12, 15)

- "Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai
pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în
Dumnezeu." ( Ev. Luca 12, 20-21)

- "Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o
ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se
asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se
până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui
nume, care este mai presus de orice nume;" (Filipeni 2, 8)

- "Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele
Tău. Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer." ( Ev. Luca 10, 17-18)

-" Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul vii vor fi
inimile lor în veacul veacului." (Psalmul 21, 30)

-" Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu
ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie
în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie-, Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus,
pe care nu se cuvine omului să le grăiască." (2 Corinteni 12, 2-4)

-" Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am
prigonit Biserica lui Dumnezeu." ( 1 Corinteni 15, 9)

-" Dacă nu este înviere a morților, nici Hristos n-a înviat." ( 1 Corinteni 15, 13)

-,,Pentru morţi să nu vă faceţi tăieturi pe trupurile voastre, nici semne cu împunsături să nu faceţi pe
voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru."  (Levitic 19, 28)
ALFABETUL VIETII CRESTINE

A - Asculta mai intai si numai dupa aceea sa vorbesti;


B – Binecuvanteaza si nu blestema niciodata;
C – Credinta Crestin Ortodoxa sa-ti fie taria vietii;
D – Dragostea acopera multe greseli, deci, iubeste pe Dumnezeu, pe aproapele si pe vrajmasii tai;
E – Experimenteaza zilnic rugaciunea lui Iisus;
F – Fugi de poftele trupesti ale tineretii;
G – Gaseste totdeauna latura buna a lucrurilor;
H – Harul lui Dumnezeu iti este indeajuns ca sa fii bucuros, chiar in necazuri;
I – Iubirea este darul lui Dumnezeu lasat peste omenire;
I – Intotdeauna aminteste-ti ca Iisus Hristos S-a jertfit si pentru tine pe Golgota;
J – Judecata este a Lui Dumnezeu, tu sa nu judeci pe nimeni;
K – Kilometri nenumarati au parcurs cei 12 Sfintii Apostoli, propovaduind. Nu te plange de drumul
pana la Biserica;
L – Lumina in sufletul tau, sa-ti fie Cuvintele Sfintei Evanghelii;
M – Munceste cu drag, ca pentru Domnul, ca si cand ai trai o vesnicie;
N – Nu incerca sa te dai mai important decat esti;
O – Opune-te oricarui rau, oricarui pacat;
P – Partasia cu fratii tai sa o inveti mereu;
R – Rabda ispita si vei fi biruitor;
S – Sa fii adeptul Crestinismului Ortodox (aici este Adevarul), al iubirii, al milosteniei, al mantuirii
sufletului;
S – Stiinta adevarata se obtine prin iubirea lui Dumnezeu;
T – Taci, cand nu ai cuvinte de zidire sufleteasca;
T – Tinuta sa-ti fie modesta si decenta (nici pedanta, dar nici lalaie);
U – Urmareste pacea si neprihanirea;
V – Vegheaza mereu in rugaciune;
Z – Zideste-ti Casa Sufletului prin implinirea Sfintelor Taine (Botez, Mirungere, Cununie Religioasa,
Maslu, Spovedanie, Impartasanie).

"Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi." (1 Ioan 4, 19)

"Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire." (1 Ioan 4, 8)

"Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos
Iisus, pentru voi." (1 Tesaloniceni 5, 17-18)

"Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; Iar de vor fi
în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere;" (Psalmul 89, 10-11)

"Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii." (Psalmul 89,
4)