Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE ÎNGRIJIRE ASTM BRONȘIC

Nume: MIHĂESCU GHEORGHE

Sex: masculin

Vârsta:56 de ani

Religie: Ortodox

Naționalitate: ROMÂN

Înălțime: 1,65

Greutate: 60KG

Alergii: nu prezintă

Domiciliu: BOTOȘANI

Ocupația: instalator

Condiții de viață: bune

Nivel de instruire: superior

Familie: căsătorit

Data internării:26.10.2020

Data externării: 3.11.2020

Motivele internării: dispnee expiratorie cu expir prelungit cu wheezing, bradipnee,


tuse urmată de expectoraţie mucoasă, filantă şi eliberatoare

Istoricul bolii: Pacientul MIHĂESCU GHEORGHE s-a prezentat la UPU al SJ


BOTOȘANI cu criza de dispnee expitatorie, bradipnee, cefalee cu ameteli care se
agraveaza si se intensifica cu palpitatii pentru care se interneaza in sectia interne
pentru tratament de specialitate.

Puls: 91b/min;

Temperatura: 38.3°C.
Diagnostic medical: criză astm bronșic
NEVOIA AFECTATĂ DIAGNOSTIC DE OBIECTIVE INTERVENȚII EVALUARE
NURSING AUTONOME ȘI
DELEGATE
1.Nevoia de a respira - alterarea respiraţiei  Pacientul să Învăţ pacientul să în urma îngrijirilor
și a avea o bună -criza de astm respire liber, pe tuşească, să acordate pacientul
circulație bronşic nas; expectoreze şi să îşi respiră liber pe
- dispnee expiratorie, - Pacientul să colecteze sputa; nas, are mucoase
bradipnee prezinte mucoase Umezesc aerul din umede şi integre şi
umede şi integre; încăpere cu apă este echilibrat
- Pacientul să alcoolizată; psihic.
prezinte căi Aspir secreţiile
respiratorii bronşice;
permeabile şi o Învăţ pacientul să
bună circulaţie; facă gimnastică
- Pacientul să fie respiratorie;
echilibrat psihic Asigur poziţia
şezând a pacientului;
Pregătesc psihic
pacientul în vederea
aspirării secreţiilor
bronşice, a recoltării
sângelui şi sputei
pentru examenele de
laborator şi
administrării
oxigenoterapiei;
2.Nevoia de a bea și -dificultate sau Pacientul să se Incurajez În urma îngrijilor
a mânca incapacitate de a alimenteze si să pacientul să-si acordate,
se alimenta și a se hidrateze exploreze pacientul are o
se hidrata cantitativ și preferințele alimentație
-dificultate sau calitativ asupra alimentelor corespunzatoare
refuz de a urma permise ți regimul
dieta interzise
-anxietate -las pacientul să
aleagă alimentele
după gusturile
sale respectând
contraindicațiile
regimului
3.Nevoia de a elimina Anxietate Pacientul să fie Cercetez În urma
Constipație echilibrat deprinderile îngrijirilor
Situație de criză hidroelectrolitic alimentare ale acordate, starea
pacientului pacientului s-a
-îi recomand ameliorat
pacientului să
consume alimente
și lichide ce
favorizează
eliminarea
-învăț pacientul
tehnici de relaxare
4.Nevoia de a se Durere Pacientul să Așez pacientul În urma
mișca și a avea o Stare de aibă o postură într-o poziție care ajutorului
bună postură disconfort adecvată să-i calmeze acordat,
Agitație durerea pacientul
Învăț pacientul să prezintă o
folosească tehnici postură
de destindere și adecvată
relaxare.
5.Nevoia de a dormi Insomnii Pacientul să Mențin condițiile Pacientul s-a
și a se odihni manifestate prin aibă un somn necesare odihnit suficient
dispnee care liniștit pe toată somnului, pe toată durata
devine paroxistică durata spitalizării respectând spitalizării
Anxietate dorințele și
deprinderile
pacientului
Învăț pacientul
tehnici de relaxare

6.Nevoia de a se Confuzie Pacientul Invăț pacientul să-


îmbrăca și dezbrăca Dificultate în a se prezintă interes și aleagă
imbrăca și față de alegerea îmbrăcămintea
dezbrăca îmbrăcămintei corespunzătoare
climei,
temperaturii
mediului
înconjurător
7.Nevoia de a Hipertermie Pacientul să-și Măsor În urma
menține temperatura Deshidratare păstreze temperatura îngrijirilor
corpului în limite Disconfort, temperatura pacientului și efectuate
normale roșeață corpului în limite notez în foaia de pacientul
normale temperatură prezintă o
Pun comprese temperatură a
reci pe frunte corpului în limite
La indicația normale
medicului
administrez
glucoză5%
8.Nevoia de a fi cefalee, Pacientul să-și Învăț pacientul Pacientul
curat,îngrijit, de a ameteli,tuse, păstreze măsuri de igienă prezintă o stare
proteja tegumentele dispnee de tip tegumentele corporală de igienă bună
și mucoasele expirator, intacte Explorez
wheezing. obiceiurile
palpitatii. pacientului
Planific un rpgram
de igienă cu
pacientul, în
funcție de
activitățile sale

9.Nevoia de a evita -obstrucţia căilor - Pacientul să nu Iau măsuri sporite de În urma îngrijirilor
pericole respiratorii devină sursă de evitare a transmiterii acordate pacientul
- criza de astm infecţii infecţiilor prin nu mai tuşeşte deci
bronşic - Pacientul să fie respectarea nu mai prezintă
- dispnee expiratorie, echilibrat psihic circuitelor, măsuri de riscul de a deveni
-tuse cu expectoraţie igienă spitalicească sursă de infecţie
mucoasă, filantă (condiţii de cazare,
microclimat,
alimentaţie,
aprovizionare cu
apă, îndepărtarea
reziduurilor,
sterilizare, curăţenie,
dezinfecţie);
10.Nevoia de a Anxietate Pacientul să Învăț pacientul să- În urma
comunica Stare depresivă comunice și exteriorizeze îngrijirilor
Comunicare eficient stările acordate,
ineficientă Încurajez realizez cu
pacientul pacientul o
spunându-i că comunicare
este o stare eficientă verbală
trecătoare și afectivă
11.Nevoia de a Sentiment de
acționa conform culpabilitate
propriilor convingeri
și valori, de a
practica religia
12.Nevoia de a fi Neacceptarea Pacientul să Susțin pacientul
preocupat în vederea bolii aibă capacitatea pentru a obține
realizării de a se realiza performanța dorită
Orientez pacientul
spre acele
activități
corespunxătoare
capacității sale
care îi permit să
se realizeze
13.Nevoia de a se Dezinteres în a Pacientul să-și Planific activități
recrea indeplini activități recapete recreative
recreative încrederea în împreună cu
forțele proprii pacientul
Asigur condiții
necesare
14.Nevoia de a învăța -lipsa cunoştinţelor  -Pacientul să Explorez nivelul de În urma îngrijirilor
cum să-și păstreze - criza de astm acumuleze noi cunoştinţe al acordate pacientul
sănătatea bronşic cunoştinţe; bolnavului privind a acumulat noi
- facies crispat, - Pacientul să boala, modul de cunoştinţe despre
anxietate dobândească manifestare, boala sa şi a
atitudini, obiceiuri măsurile preventive dobândit atitudini,
şi deprinderi noi şi curative, modul de obiceiuri şi
participare la deprinderi noi.
intervenţii şi la
procesul de
recuperare;
Conştientizez
bolnavul asupra
propriei
responsabilităţi
privind sănătatea;
- Verific dacă
bolnavul a înţeles
corect mesajul
transmis şi dacă şi-a
însuşit cunoştinţele;
- Identific obiceiurile
şi deprinderile
greşite ale
bolnavului;
-  Încurajez şi ajut la
dobândirea noilor
deprinderi