Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Elev_____________________ Data_________
Citeşte atent. Colorează ghemul de aţă conform codului de culori.

1. Am utilizat 2. Am 3. Am 4. Am
materiale şi respectat realizat respectat
ustensilele etapele lucrarea cu regulile de
necesare tehnologice acurateţe securitate

Codul de culori:
Corect Cu mici ezitări Ghidat de învățător

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Trenul cu campioni

Capacitatea evaluată: efectuarea exerciţiilor de dezvoltare fizică generală (EDFG) cu


obiecte/fără obiecte

Numele, prenumele _____________________ Data __________

Citeşte atent. Colorează conform codului.


Criterii de evaluare:
C1 – Am utilizat termenii de bază
C2 – Am explicat poziţia iniţială
C3 – Am executat tehnică a EDFG
C4 – Am respectat regulile de securitate

C1 C2 C3 C4

Codul de culori:
verde – corect, singur; galben - ajutat; roşu – nesigur, cu sprijin.

FIŞA DE EVALUARE RECIPROCĂ


Capacitatea evaluată: aruncarea mingii de volei din diferite poziţii iniţiale

Numele, prenumele elevului ________________ Data __________


Numele, prenumele colegului ________________

Citeşte atent. Colorează mingea conform codului


Criterii de evaluare Eu Colegul
Am respectat poziţia
1. corectă a corpului

2 Am aruncat corect mingea


.
Am respectat regulile de
3 securitate
.

Codul de culori:
verde – corect, singur; galben - ajutat; roşu – nesigur, cu sprijin .

FIŞA DE AUTOEVALUARE

Capacitatea evaluată: aruncarea mingii de volei din diferite poziţii iniţiale

Nume, prenume ______________ Data __________

Citeşte. Colorează fiecare minge conform codului de evaluare


Criterii de evaluare:
Am respectat Am aruncat corect Am respectat
poziţia corectă a mingea regulile de
corpului securitate

Codul de culori:
verde – corect, singur; galben - ajutat; roşu – nesigur, cu sprijin

FIŞA DE AUTOEVALUARE
Capacitatea evaluată: participarea la jocul sportiv / ștafeta sportivă
Nume, prenume _________________ Data __________
Citește atent. Colorează imaginea care corespunde nivelului de performanță

Corect Cu mici Mai


N. Criterii de evaluare ezitări trebuie să
exersez

1. Am respectat regulile jocului/ştafetei


sportive
Am executat tehnica elementelor
2. jocului/ştafetei sportive

3. Am respectat adversarul

4. Am respectat regulile de securitate

FIŞA DE AUTOEVALUARE
Capacitatea evaluată: participarea la jocul sportiv / ștafeta sportivă

Nume, prenume _________________ Data __________


Citește atent. Colorează imaginea care corespunde nivelului de performanță

Corect Cu mici Mai


N. Criterii de evaluare ezitări trebuie să
exersez

1. Am respectat regulile jocului/ştafetei


sportive
Am executat tehnica elementelor
2. jocului/ştafetei sportive

3. Am respectat adversarul

4. Am respectat regulile de securitate

Capacitatea evaluată: „Cum sunt la şcoală”


Nume, prenume elev _______________________

1. Mă implic în activităţile clasei.

2. Lucrez în echipă.

3. Am un comportament decent.

4. Sunt ordonat.

Cheia evaluării:
Corect Cu mici ezitări Ghidat de învățător

FIŞA DE AUTOEVALUARE
Clasa:
Capacitatea evaluată: lucrul în grup
Nume, prenume _________________ Perioada __________

Comportamentul Întotdeauna deseori Uneori


N.
1. Am contribuit la activitatea grupului

2. M-am concentrat pe sarcina de lucru

3. Mi-am argumentat opiniile

4. Am ascultat cu atenţie

5. I-am încurajat pe ceilalţi colegi

6. Am lucrat repede şi eficient