Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciții de front și 1.

Identific modelul de mișcare pentru fiecare segment al


formații corpului
2. Execut corect exercițiile de front și formații în ritm
susținut.
3. Respect regulile de acțiune individuală și în grup.

P2 Exerciții cu caracter 1. Înțeleg/explic terminologia exercițiilor cu caracter


aplicativ (mers, aplicativ.
alergări, sărituri etc.) 2. Execut acțiunea motrică (alergarea, aruncarea, prinderea
etc.).
3. Respect regulile de securitate.
4. Manifest insistenţă, curaj, răbdare și interes pentru
creșterea indicilor proprii.

P3 Exerciții de dezvoltare 1. Respect poziția inițială.


fizică generală 2. Aplic reguli de organizare/autoorganizare și desfășurare a
(EDFG) activităților practice
3. Execut corect exercițiile de DFG.

P6 Jocul sportiv / Jocul 1. Descriu regulile elementare a jocului/ștafetei, utilizând


dinamic / ștafete terminologia specifică.
2. Respect regulile jocului/ștafetei.
3. Execut tehnica elementelor jocului /ștafetei.
4. Acționez în activitatea de învățare.
5. Manifest respect pentru adversar.

ES