Sunteți pe pagina 1din 3

Barem de corectare

Varianta 1
N Răspuns corect Puncte Puncte
item acordat total
e
1 a) plană, netedă și lucioasă 1
b) direcției de propagare 1 3
c) virtuală, dreaptă și micșorată 1
2 Viteza luminii km/s 1
Mărirea liniară - 1
Indice de refracție - 1 5
1
Distanța focală m
1
Puterea optică m-1
3 a) A 1
b) F 1 3
c) A 1

4 Reprezentarea corectă a unghiurilor pe desen 1


Aplicarea corectă a legii reflexiei: α=β 2 5
Calcule corecte 1
Răspuns corect 1

5 Construirea imaginii în lentilă 2


Caracterizarea corectă a imaginii 1 6
Efectuarea corectă a măsurărilor 1
Verificarea formulei lentilei 2

6 Transformarea în SI 1
Aplicarea formulelor:
1 1 1
+ =
d f F 2 7
H f
=
h d 2

Calcule corecte 1
Răspuns corect 1

7 Explicarea procedeului folosit 2


Desenul explicativ 1 3

Tota 32
l

Barem de notare

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punct 32-31 30-28 27-25 24-21 20-16 15-10 9-6 5-4 3-2 1-0
e
Barem de corectare
Varianta 2

N Răspuns corect Puncte Puncte


item acordat total
e
1 a) porțiuni din sfere 1
b) direcției de propagare rectilinie 1 3
c) 1 m 1
2 Distanța focală m 1
Puterea optică m-1 1
Indice de refracție - 1 5
1
Viteza luminii m/s
1
Mărire liniară -
3 a) F 1
b) A 1 3
c) F 1
4 Reprezentarea corectă a unghiurilor pe desen 1
Aplicarea corectă a legii reflexiei: α=β 2 5
Calcule corecte 1
Răspuns corect 1
5 Construirea imaginii în lentilă 2
Caracterizarea corectă a imaginii 1 6
Efectuarea corectă a măsurărilor 1
Verificarea formulei lentilei 2

6 Transformarea în SI 1
Aplicarea formulelor:
1 1 1
+ =
d f F 2 7
H f
=
h d 2

Calcule corecte 1
Răspuns corect 1

7 Explicarea procedeului folosit 2


Desenul explicativ 1 3

Total 32

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punct 32-31 30-28 27-25 24-21 20-16 15-10 9-6 5-4 3-2 1-0
e

S-ar putea să vă placă și