Sunteți pe pagina 1din 5

Aprob:__________

Dir. IPG Ciobanovca


Teslari Gulnara
Instituța Publica Gimnaziul Ciobanovca
Evaluare sumativă la MATEMATICĂ
Profesor: Renchez Natalia
(timp de lucru: 45 min)
A elevei (ului) clasei a V-a, N.P.__________________________
Data__________ Punctaj__________ Nota_______________
Varianta I
1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. L
1 0
a) În ce caz a fost colorată din suprafață? 2
4
4
A. B. C.

2
b) În ce caz a fost colorată 1 4 ?

A. B. C.

2. Scrieți în casetă fracțiile corespunzătoare pentru: L


0
a) Trei pătrimi - _______ c) Cinci treimi - ________ 1
2
b) Un sfert - _______ d) Jumătate - __________ 3
4

3. Stabiliți valoarea de adevăr: L


2 8 2 4 0
a) = ________ b) = _______ 1
4 16 4 2
2
3 6 21 3 3
c¿ = d) = _______ 4
8 16¿ 14 2
L
1
2 5 7 1 14 8 7 16−4 15 0
4. Fie fracțiile: , , , , , , , ,
3 9 2 3 14 6 7 3∗4 10 1
2
3
Selectează dintre ele și scrie: 4
5
a) Fracții echiunitare _________________________________________ 6
b) Fracții supraunitare ________________________________________ 7
8
c) Fracții subunitare __________________________________________ 9

L
5. a) Amplifică fracțiile cu numărul specific și scoate, unde este posibil, întregii din 0
fracție: 1
a) b) 2
3
2 13 4
=¿ =¿
9 7

L
b) Simplifică, pentru a obține o fracție ireductibilă, și scoate, unde este posibil, întregii 0
din fracție: 1
a) b) 2
24 500 3
=¿ =¿
72 150 4
5

L
6. Rezolvați problema și argumentați răspunsul: 0
”Medicul i-a recomandat bunicii să nu ridice greutăți mai mari de 3 kg. Poate oare ea să ridice 1
16 2
o greutate de kg?” 3
5

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncte 33-31 30-28 27-25 24-21 20-16 15-10 9-6 5-4 3-2 1-0
Aprob:__________
Dir. IPG Ciobanovca
Teslari Gulnara
DIRECŢIA EDUCAŢIE ANENII NOI
Evaluare la MATEMATICĂ
(timp de lucru: 45 min)
a elevei (ului) clasei a IX-a, N.P.__________________________
Data__________ Punctaj__________ Nota_______________
Varianta I
L
1. a) Construiți și notați cercul de centru M și raza 7 cm. Construiți diametrul AB, coardele CD și 0
CE, tangenta EF, secanta FD. 1
b)Stabiliți poziția punctelor G, H și a dreptelor a și b față de cerc, dacă: 2
GM = (√7 + 3) cm, HM = (√7 + 5) cm, 3
d(a, M) = (12 - √7) cm, d(b, M) = (9 - √7) cm 4
5
6
7

L
2. Diametrul AB intersectează coarda MN a aceluiași cerc de raza R sub un unghi drept în punctul 0
E. Aflați distanța de la centrul cercului la MN, dacă ME = 44cm, R = 125cm. 1
2
3
4
5
L
3. Calculați măsura unghiului α (O este centrul cercului). 0
1
a) b) c) 2
3
4

4. Stabiliți dacă patrulaterul este inscriptibil: L


0
1
a) b) 2
3
4
5

Argumentați: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Fie patrulaterul ABCD cu AB = 24cm și DC = 30cm. Fie M, N, K, P punctele de tangență ale L


cercului înscris în acest patrulater, unde M∈ [ AB ], N∈ [ BC ] , și K∈ [ CD ]. Aflați AD și BC, dacă 0
BN = 10 cm și DP = 16 cm. 1
2
3
4
5
6

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncte 27-28 25-26 22-24 18-21 14-17 9-13 6-8 3-5 2 1

S-ar putea să vă placă și