Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

RECAPITULARE INIȚIALĂ

1. Citește cu atenție fragmentul:

“Cu unul dintre cei trei galbeni pe care îi avea, Tândală și-a cumpărat un măgar, de gâtul căruia
și-a agățat traista. Era un măgar bătrân, numai pielea și osul, prăpădit și, pe deasupra, chior.
- Ciuș! Ciuș! își mâna Tândală măgarul.
Atâta că acesta abia-și mai putea târî picioarele, de bătrân și istovit ce era. Se oprea locului și,
ca să-l facă să meargă mai departe, Tândală era nevoit să-l împingă din spate. ”
(Măgarul fermecat, de Alexandru Mitru)

2. Formulează idea principală a fragmentului de mai sus.

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Identificați în text cuvinte care pot avea aceeași formă dar înțeles diferit și alătuiește propoziții cu
acestea.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Alcătuiește câte un enunț pentru fiecare dintre cuvintele: n-ați, n-am, n-are, v-a, ne-am, n-au, n-ai, s-a,
s-au.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Explică semnele de punctuație din următorul enunț:

- Ciuș! Ciuș! își mâna Tândală măgarul.


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Găsește cuvinte cu sens opus pentru:


- bătrân – - să meargă -
- istovit - - departe -

7. Scrie forma corectă a adjectivelor dintre paranteze :

(vesel) soare strălucește pe cer. Îi încântă pe (neastâmpăratul) copii. Tot satul vuiește. Jocurile
lor (nevinovat) cheamă (buna) și (frumoasele) primavară.

8. Identifică în text două substantive, două adjective și două verbe și analizați-le, scriind:
- pentru adjectiv: genul și numărul;
- pentru substantiv: felul, genul și numărul;
- pentru verb: timpul, persoana și numărul.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Analizează părțile de vorbire studiate, din propoziția:


Eu am cumpărat fructe delicioase.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

- Transformă propoziția de mai sus într-o propoziție simplă.

______________________________________________________________________________________

10. Continuă povestea într-un text care să nu depășească 10 rânduri.


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și