Sunteți pe pagina 1din 10
IV. MODULE: Patrimoniul unitigi 1. Nota introduetiva, tre ,,Reonomic” si Comer: se situeasd tn Pan de 3 orelsdptimnd: Modul, atrimonial unite it i scolar cu un numar egal de ore. Se recomand Sintetizare $i exersare a rezultatelorinviiri Parcurgerea modulului face parte din Pregitiea de bazA pentru calificdile de ni TerePtioner distribuitor side nivel 3: tebnician ta activitifi economice, teh tehnician in administratie,tehnician in comert, tehnician in activitaqi de p. 2. Unitatea / unititile de PATRIMONIUL UNITATIL Patrimoniul unitatil economice ‘Operatii specifice casei de marcat Comunicare gi numeratie competente/ recultate ale tavitirii 1a care se refer’. modulul Mate = 3.Corelarea rezultatelor: invStirii si criteriilor de ‘evaluare: Denumirea Modulululs (Cunostinge Deprinderi Criterii de evaluare ‘Revultatul Tavipirdl iz Folosesie vocabularad specific contabiliagi : ‘ eegencarea gcermeor | Eleva exe capabil sf difsrejiezs formele Evidenta economick evidenfei economice evidentei economice prin studii de can Definite, intportanya exerci practice Formele evident ecnomice si] 14, Panel caracterstcile acestora puri de _staloane si| Elevul va demonstra 8 este capabil sa ‘i Utlizarea acestora identifice* etaloanele de evidents prin Bualonul de evident xereiti practice, studi de can