Sunteți pe pagina 1din 13

CLASA A IV A

BIBLIOGRAFIE SI MANUALE ȘCOLARE:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară Anexa 2 la Ordinal Ministrului Educației Naționale nr. 5003/ 02.12.2014

MANUALE ȘCOLARE:

-EDITURA Editura Ars Libri LIMBA SI LITERATURA ROMANA, 2016, Adina Grigore, Cristina-Ipate Toma, Claudia Negriţoiu,
Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionică, Maria-Magdalena Nicolescu CLASA A IV-A

EDITURA ARAMIS,MATEMATICA,2016. -RODICA CHIRAN,MIHAELA- ADA RADU, CLASA A IV-A

EDITURA ARAMIS,ȘTIINȚE ALE NATURII , 2016- CLEOPATRA MIHĂILESCU, TUDORA PIȚILĂ, CLASA A IV-A

EDITURA ARAMIS, ISTORIE, 2016—DOINA BURTEA, ALINA PERȚEA, CLASA A IV-A

EDITURA ARAMIS,GEOGRAFIE , 2016- CLEOPATRA MIHĂILESCU, TUDORA PIȚILĂ, CLASA A IV-A


EDITURA ARAMIS,EDUCAȚIE CIVICĂ , 2016- CLASA A IV-A
EDITURA LITERA , ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚIPRACTICE , 2016- CRISTINA RIZEA, DANIELA STOICESCU, IOANA
STOICESCU, CLASA A IV-A
EDITURA ARAMIS, MUZICĂ ȘI MIȘCARE, 2016- ALINA PERȚEA, DUMITRA RADU, CLASA A IV-A
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LLR - 5 ore pe săptămână
MATEMATICĂ MAT– 4ore pe săptămână
ȘTIINȚE ALE NATURII ȘN – 1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM –1 oră pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP -1 ora pe săptămână
JOC SI MISCARE JM - 1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE CIVICA ED C-1 ora pe saptamana
ISTORIE IST -1 ora pe saptamana
GEOGRAFIE GEOG- 1 ora pe saptamana

PLANIFICARE CALENDARISTICA
PROIECTARE INTEGRATA
CLASA A IV A 2018/2019
NR.ORE ALOCATE

MUZICA SI MISCARE
MATEMATICA

STIINTE ALE NATURII

JOC SI MISCARE

GEOGRAFIE
ED.CIVICA
LIMBA SI LITERATURA
TEMA UNITĂȚII DURATA PERIOAD

ISTORIE
TEMATICE UNITATII DE A TOTAL

ABILITATI PRACTICE
ARTE VIZUALE SI
INVATARE ORE

ROMANA

ISTORIE
ED.CIVICA
CLINCHET DE U1 S1-S2 10 IX –21
TOAMNĂ - 2 săptămâni IX 2018 10 8 2 2 2 2 2 2 2 32
Recapitulare
PAGINI ALESE U2 S3-S7 24 IX-26 X .
5 2018 25 20 5 5 5 5 5 5 5 80
săptămâni
FILE DE ISTORIE U3 S8-S11 5 XI-30 XI
4 săptămâni 2018 20 16 4 4 4 .4 4 4 4 64

MAGIA IERNII U4 S12-S17 3 XII-1 II


6 săptămâni 2019 30 24 6 6 6 .6 6 6 6 96

UNIVERSUL U5 S18-S22 11 II-15 III


COPILĂRIEI 5 săptămâni 2019 25 20 5 5 5 5 5 5 5 80

E PRIMAVARA U6 S23-S27 18 III-19 IV


IAR! 4saptamani 2019 20 16 4 4 4 4 4 4 4 64
+1sap.altfel
26III-30III
DIN TAINELE U7 S28-S31 6 V-31 V 20 16 4 4 4 4 4 4 4 64
NATURII 4 2019
saptamani

INTAMPLARI U8 S32-S33 3 VI-14 VI 10 8 2 2 2 2 2 2 2 32


DINTR-O VARA 2 2019
saptamani

TOTAL NR . ORE 32saptamani 160 128 32 32 32 32 32 32 32 512


predare+1
saptamana
altfel=33

Invatator,
Dragos B
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

CLASA A IV A

Conform Planului- cadru aprobat prin ORDIN MEN nr. 3.371 din 12 martie 2013 si Programei Școlare aprobate prin
OMEN nr. 5003/ 02.12.2014

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LLR - 5 ore pe săptămână


MATEMATICĂ MAT– 4ore pe săptămână
ȘTIINȚE ALE NATURII ȘN – 1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM –1 oră pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP -1 ora pe săptămână
JOC SI MISCARE JM - 1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE CIVICA ED C-1 ora pe saptamana
ISTORIE IST -1 ora pe saptamana
GEOGRAFIE GEOG- 1 ora pe saptamana
COMPE
NR. UNITATEA DISCIP TENTE NR. SAPTA
CONTINUTURI
CRT TEMATICA LINA SPECIFI ORE MANA
CE
1. 1.4. Text suport: Prima zi de școală , dupa Edmondo De Amicis 15

LLR
1.5. 1. Sunetul , litera, vocalele și consoanele. Cuvântul. Despărţirea I- III
CLINCHET DE 2.1 în silabe .Sensul cuvintelor. Ortografia și punctuația.
TOAMNĂ - 3.1. 2 Comunicarea orală. Solicitarea și oferirea de informații.
Recapitulare 1.1, 1.2, Numere naturale de la 0 la 10 000;adunarea și scăderea în concentrul 12 I- III
2.2, 2.4, 0- 10 000; înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000;
MATEMATICA 3.1, 3.2, împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100; fracţii
4.1, 5.1, subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10; figuri
5.2 și corpuri geometrice; măsurări – lungime, capacitate, masă, timp,
bani
Amintiri din vacanță
NATURII

1.1; 1.2 • Cicluri de viață în lumea vie 3 I- III


STIINTE

2.1; 2.2; • Părinți și urmași în lumea vie


ALE

2.3 • Principalele etape din ciclul de viață al plantelor


2.4; 2.5
CIVICA

1.1 3 I- III
ED.

2.3 Recapitulare
3.1 Ne amintim din clasa a III-a
Evaluare
1.1 Capacitate psiho - motrică 3 I- III
MISCARJOC DE

1.2 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu schimbări de


2.1 direcție
2.2 JOC: Ștafete cu deplasări în diferite variante de mers
1.1 3 I- III
E

2.1 3.1 Cântare vocală


MUZICA

Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual


SI

3.1 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut,


dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul
AV/AP
In zbor 3 I- III
1.1 1.2 Recapitulare: materiale și instrumente
1.3 2.1 Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul, linia, pata de
2.2 2.3 culoare, forma
Recapitulare: tehnici de lucru învățate în clasa a III-a
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram

GEOGRA ISTORIE
1.1,1.2,1.3 I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru 3 I- III
,4.3 1. Ce este istoria?
2.. Timpul istoric şi modul geografic

1.1 I.Orizontul local şi apropiat 3 I- III


1.2, 1. Orizontul. Linia orizontului. Puncte cardinale
FIE
1.3 2. Orizontul apropiat (clasa, şcoala, cartierul, localitatea)
2.3 Orientarea în orizontul apropiat
1.4. Text suport: Lansare de carte 30
LLR

2. 1.5. Cartea . IV -IX


PAGINI ALESE 2.1. Rolul ilustrațiilor
2.2. Scriem corect cel/ ce-l
1.1, Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000 24 IV -IX
1.2, formare, citire, scriere, comparare, ordonare, rotunjire
2.1, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
2.2, Numere naturale de la 0 la 10 000- formare, citire, scriere,
NATURII

Cicluri de viață în lumea vie 6 IV -IX


MISCARJOC SI ED.CIVIC STIINTE

• Principalele etape din ciclul de viață al animalelor


ALE

• Recapitulare
• Evaluare
Locuri de apartenenţă 6 IV -IX
Lecţia 1
A

• Localitatea şi domiciliul
• Proiect: Micul gospodar
1.1 6 IV-IX
2.1 Capacitate psiho - motrică
2.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
- în zig-zag
E
1.1 Cântare vocală 6 IV-IX
2.1 Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual

MUZICA SI MISCARE
3.1 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut,
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul
1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală individuală
Recapitulare
Evaluare
1.1 Elemente de limbaj muzical
2.1 Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente de notație –
portativ, cheie SOL, note de la SOL la SOL2
Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime) is
pauze (de pătrime și optime), măsurile de 2, 3 și 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri, genuri
clasice/de divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
Recapitulare
Evaluare
1.1; In zbor 3 IV -IX

AV/AP
1.2; Recapitulare: materiale și instrumente
2.2; Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul, linia, pata de
2.4 culoare, forma
1.1,1.3,2.1 Trecutul şi prezentul din jurul nostru 6 IV -IX
,2.2 Familia

ISTORIE
2.3,3.1,3.2 Comunitatea locală şi naţională. Comunităţi ale minorităţilor pe
, teritoriul României

GEOGRAFIE
1.1, 3.Planul. Distanţele în orizontul apropiat 6 IV -IX
1.2, 4. Harta. Hărţi ale orizontului local. Caracteristici observabile ale
1.3, orizontului local
2.2 5. De la orizontul local la ţară
3.1, 6. Modificări observabile şi repere de timp
3.2 7. Recapitulare
4.2
4.3

3. 1.1. Scrisoarea a III-a, de Mihai Eminescu 25


LLR

FILE DE ISTORIE 1.4. Poezie (Mihai Eminescu) X-XIV


1.5. Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele de suspensie
2.1. Pronunţăm şi scriem corect
1.1, Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 20 X-XIV
1.2, 0 – 1 000 000
MATEMATICA

2.2, înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000


2.5, înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
5.1, proprietăţile înmulţirii
5.2, Înmulțirea în concentrul 0 – 10 000 – proprietățile înmulțirii
5.3 Înmulțirea cu 10, 100, 1 000
NATURII

1.1; 1.2 Relațiile dintre viețuitoare și mediul lor de viață. 5 X-XIV


STIINTE

2.1; 2.2; • Relațiile de hrănire dintre viețuitoare


ALE

2.3 • Menținerea stării de sănătate a omului


2.4; 2.5 • Recapitulare
2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori morale (I) 5 X-XIV

CIVICA
2.2; Lecţia 1

ED.
2.3; • Bine – Rău
3.3*; • Proiect: Binele şi răul, în desene şi fotografii
1.1 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu 5 X-XIV

MISCARJOC DE
1.2 desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă
2.1 JOC: ,,Ferește-ți picioarele,,
2.2 ,,Broscuțele sar în lac,,

E
1.1
2.1 Elemente de limbaj muzical 5 X-XIV
AV/AP Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente de notație –
2.1; Noi,in diversitatea lumii 3 X-XIV
2.2; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (culori calde,
2.3 culori reci), forma
Tehnici de lucru mixte: trasare, hașurare, portretul
GEOGRA ISTORIE

1.1,1.2,1.3 Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice 5 X-XIV


,2.1 Antichitatea
2.2,2.3,3.1 Grecii – prima civilizaţie a Europei
,3.2 Dacii şi romanii. Întemeierea poporului român
1.1,1.2,2.2 România – elemente de geografie regională 5 X-XIV
,3.1 . România – aşezare, limite, vecini
FIE

3.3, . Caracteristicile generale ale reliefului României


3.4, . Apele

4. 2.1. Text suport:,,Moș Crăciun a fost răpit,, dupa Lyman Frank Baum 30 I-VI
LLR

2.3. Text cu tematică de Crăciun


MAGIA 2.4. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după planul dezvoltat de idei
IERNII 3.1. Substantivul. Felul substantivelor
MATEMATICA

1.1, Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100 24 I-VI


1.2, împărţirea numerelor mai mici decât 100 la un număr de cel mult două cifre (cu
2.2, rest zero sau diferit de zero
2.4, Împărțirea dedusă din tabla înmulțirii
5.1, Împărțirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest 0
5.2, Împărțirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest diferit de 0
5.3, Împărțirea când deîmpărțitul și împărțitorul au două cifre
1.1; Pământul în Sistemul Solar 6 I-VI

ALE STIINTE
1.2 • Soarele – sursă de căldură și lumină
3.1 • Planetele din Sistemul nostru Solar
• Mișcările Pământului
6 I-VI

MUZICA MISCARJOC DECIVICAED.


Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori morale (II)
Lecţia 1
• Respect – Lipsă de respect
1.1 Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi motrice complexe 6 I-VI
1.2 (utilitar-aplicative): 1
2.1 - tracțiune-împingere
2.2 JOC:,, Derdelușul,,
1.1 6 I-VI
2.1 Elemente de limbaj muzical
3.1 Timbrul – sunete din mediul înconjurător, diferențierea tipurilor de voce (copil, femeie,
bărbat), a anumitor instrumente muzicale
AV/AP

1.1; Povesti de iarna 3 I-VI


Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
2.1; Tehnici de lucru mixte: decupare după contur, colaj
Simboluri
FIEGEOGRA ISTORIE

1.1,1 Figuri legendare ale Ţării Româneşti 6 I-VI


.2,1. a) Mircea cel Bătrân
3,2.1 Figuri
2.2,2 b) Vlad Ţepeş
1.1,1 13. Locuitorii şi aşezările omeneşti 6 I-VI
.2,1. 14. Activităţile economice. Resursele
3,2.2 subsolului şi activităţile industriale
3.1,3 15. Principalele produse agricole
5. 1.3. Poezie cu tematică de iarnă, 25
LLR

1.4. ,, Iarna pe uliță ,,de George Coșbuc VII-XI


UNIVERSUL 2.1. Poezia. Strofa. Versul
COPILĂRIEI 2.2. Înţelegerea mesajului poeziei
1.1,  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate 8 VII-XI
 Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
ALE STIINTEMATEMATICA

1.2,
2.2,  Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers
2.5,
5.1,  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100
5.2, - diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene 12
5.3 - fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
1.1; Mărturii ale vieții din trecut 5 VII-XI
1.2 • Fosilele
2.1; • Dispariția speciilor
2.2; • Protejarea mediului
1.3; 5

MUZICA MISCARJOC DECIVICAED.


2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III)
2.2; Norme şi comportamente moral-civice
3.1; Lecţia 1
1.1 2.Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 5 VII-XII
1.2 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice combinate:
2.1 - viteza de deplasare în relație cu un partener
2.2 JOC:
1.1 5 VII-XI
1.3 Elemente de limbaj muzical
2.1 Semnele de repetiție
3.1 Repetiție și schimbare în linia melodică.
Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție și schimbare în text
AV/AP

1.1; Meseriile pamantului 3 VII-XI


2.2; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
2.3; Fotografia ca limbaj
2.4 Lumea florilor
FIEGEOGRA ISTORIE

1.1,1. III. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice 5 VII-XI


2,1.3, Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare
2.1 2. Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei
2.2,3. 3. Transilvania – spaţiu multietnic. Sat şi oraş în Evul Mediul. Despre
1.1,1. III. România – elemente de geografie regională 5 VII-XI
2,1.3, 20. Munţii Carpaţi
2.2 21. Dealurile şi podişurile
2.3,3. 22. Câmpiile
6. 1.1. Poveste populara : Grădina Uriașului 2

LLR
E PRIMAVARA 1.2. Cuvântul - parte de propoziţie 0
IAR! 2.2. Predicatul exprimat prin verb XII
2.4. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor -
1.1,  Figuri geometrice 1 XII-

ALE STIINTEMATEMATICA
1.2, - drepte perpendiculare, paralele 6 XV
2.2, - unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
2.5, - poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
5.1, - cerc
5.2,  Axa de simetrie
5.3
1.1; Corpuri.Proprietăți si schimbari caracteristici 4 XII-XV
1.2 • Proprietățile apei. Utilizări
2.1; • Plutirea corpurilor în apă
2.2; • Amestecuri și separarea amestecurilor. Dizolvarea
1.3; 4 XII-
MUZICA MISCARJOC DECIVICAED.

2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III) XV


2.2; Norme şi comportamente moral-civice
3.1; Lecţia 1
1.1 Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și respiratorii 4 XII-XV
1.2 JOC: Uliul și porumbeii
2.1 Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și respiratorii
2.2 JOC: Năvodul, Leapșa – pe ghemuite
1.1 4 XII-
1.3 Elemente de limbaj muzical XV
2.1 Recapitulare
3.1 Evaluare
AV/AP

1.1; Lumea florilor 1 XII-XV


2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma
2.3 Tehnici de lucru mixte: îndoire, kirigami, decupare după contur
1.1; In lumea celor care nu cuvanta
FIEGEOGRA ISTORIE

1.1,1. 6.Eroi ai Primului Război Mondial 4 XII-XV


2,1.3, 7. Regele Ferdinand şi Marea Unire
2.1 8. Epoca Contemporană
2.2,3. România la cumpăna dintre milenii
1.1,1. 25. Bucureşti 4 XII-XV
2,1.3, 26. Caracterizarea regiunii orizontului local şi a regiunilor învecinate. Caracterizarea
2.2 judeţului
3.1,3. 27. Recapitulare
7. 2.2 Textul  : Lacrima unui fir de iarbă, după George Mihail Zamfirescu 1
DIN TAINELE 2.3 Text narativ despre vieţuitoare 0 XVI-
NATURII 3.3 Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin XVII
3.5 Felurile propoziţiilor după aspectul predicatului
LL