Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECTAREA UNITATII DE ÎNVĂȚARE

PAGINI ALESE
5 OCTOMBRIE -13 NOIEMBRIE

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de conţinut Resurse Evaluare


specifice organizarea colectivului de elevi
SĂPTĂMÂNA 5-9 OCTOMBRIE
Luni LLR sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul textului; Text suport: Materiale: Observarea sistematică
1.1. 1.2. 1.5. exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe roluri, Lansare de carte manual, caiet
2.1. 3.1. 3.2. citirea selectivă; Procedurale: Aprecieri globale si
3.3. 3.6 recunoaşterea personajelor; citirea explicativă, individuale
integrarea cuvintelor noi în enunţuri; conversaţia, explicaţia,
AVAP-2.5 povestirea orală şi în scris a fragmentelor; exerciţiul
simularea unor situaţii de comunicare; Organizare:
exersarea actelor de vorbire; activitate frontală, individuală
exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului.
redarea conținutului textului printr-un desen.
Citirea şi scrierea numerelor de la 0 la Observarea sistematică
M 10 000 Materiale:
1.1., 1.2., 1.3., Evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor /miilor dintr-un Numerele naturale fișe, imagini, jocuri,
1.4., 1.5., 1.6., număr; de la 0 la 10 000 Procedurale:
2.2., 3.1., 3.2., Aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii explicatia, demonstraţia Aprecieri globale si
5.1., 5.2., 6.3. Compararea a două numere naturale mai mici decât 10 000 exercitiul, problematizare individuale
6.4. Identificarea numerelor pare/impare Organizare:
Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale frontal, individual
Avap 1.1 Rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat, prin adăugarea sau
eliminarea unui număr de unităţi

Istorie lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu; Copilăria de ieri și de Materiale: manualul, laptop, Observarea
1.2.;2.1.;2.3.;3. prezentarea stilului de viață al copiilor din trecut și din prezent, azi imagini, fotografii sistematică:atitudinea
1.;4.1.;4.3. compararea ocupațiilor copiilor din trecut cu cele din present Procedurale: conversaţia, elevilor faţă de sarcina
deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la exercițiul, explicaţia, dată
LLR- 3.1 textul citit sau la mesajul audiat învățarea prin descoperire
precizarea importanței educației în viața copiilor; Organizare:
EC-1.2 frontal, individual

1
MM exerciţii de sesizare, intuire şi redare a duratelor (ritmul muzical – Elemente de limbaj Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1; sunete lungi şi scurte); muzical manual,
exprimarea duratelor sunetelor prin silabe; calculator, CD
exerciţii de citire ritmică a duratelor; Ritmul – Procedurale:
exerciţii de intonare a unor fragmente muzicale şi de interpretare Duratele de pătrime conversaţia, expli-caţia, Aprecieri ale corecti-tudinii
a unor cântece; și de optime demonstratia, exercitiul execuţiei paşilor de dans
JM – 1.3 exerciţii de tactare a duratelor; Organizare:
exersarea scrierii semnelor grafice corespunzătoare duratelor; frontal, individual, ȋn perechi
EC- 3.1 exerciţii de sesizare a pauzei şi marcarea ei în diferite moduri;
combinații ritmice;
audiţie muzicală : ,, Strada mea, P. Ștefănescu ,,
LLR sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul textului; Text suport: Materiale: Observarea sistematică
1.1. 1.2. 1.5. exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe roluri, Lansare de carte manual, caiet
MARȚI 2.1. 3.1. 3.2. citirea selectivă; Procedurale: Aprecieri globale si
3.3. 3.6 recunoaşterea personajelor; citirea explicativă, individuale
integrarea cuvintelor noi în enunţuri; conversaţia, explicaţia,
AVAP-2.5 povestirea orală şi în scris a fragmentelor; exerciţiul
simularea unor situaţii de comunicare; Organizare:
exersarea actelor de vorbire; activitate frontală, individuală
exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului.
redarea conținutului textului printr-un desen.
stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; Cartea. Rolul Materiale: Observarea sistematică
stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile din care fac ilustraţiilor Manualul,
LLR parte; textul suport, fise de lucru, Aprecieri globale si
redarea mesajului unei cărţi prin desen; ilustraţii, cărţi individuale
1.2. 1.4 2.3. identificarea tipurilor de litere folosite. Procedurale:
3.5. 4.1 conversaţia, expli-caţia,
exerciţiul,
AVAP – 1.1 Organizare:
frontal, individual, în echipă

Citirea şi scrierea numerelor de la 0 la Observarea sistematică


M 10 000 Materiale:
1.1., 1.2., 1.3., Evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor /miilor dintr-un Numerele naturale fișe, imagini, jocuri,
1.4., 1.5., 1.6., număr; de la 0 la 10 000 Procedurale:
2.2., 3.1., 3.2., Aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii explicatia, demonstraţia Aprecieri globale si
5.1., 5.2., 6.3. Compararea a două numere naturale mai mici decât 10 000 exercitiul, problematizare individuale
6.4. Identificarea numerelor pare/impare Organizare:
Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale frontal, individual
2
AVAP 1.1 Rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat, prin adăugarea sau
eliminarea unui număr de unităţi
GEOGRAFIE recunoaşterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în Planul. Distanțele în Materiale Observarea sistematică
1.1 texte din manual/texte complementare; orizontul apropiat manual, caietul elevului,
1.2, 1.3,2.1 , notarea şi explicarea unor termeni citiţi sau desprinşi dintr-un ilustraţii, fotografii
2.3, 3.1, 3.2, mesaj oral; Procedurale conversaţia,
3.4,4.3 utilizarea termenilor geografici de bază în enunţuri proprii explicaţia, observarea dirijată, Aprecieri globale si
referitoare la elemente observate; exerciţiul, demonstraţia, individuale
completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvaţi jocul, învăţare intuitivă,
AVAP 1.1 măsurarea distanţelor în clasă, în şcoală, în orizontul local şi învăţare prin descoperire
apropiat cu instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas Forme de organizare a
etc., exprimate în unităţi standard şi nonstandard) colectivului:activitate
utilizarea scării de proporţie; frontală, activitate în perechi
realizarea unor planuri simple ale clasei şi ale şcolii, utilizând forme şi echipă, activitate
geometrice simple individuală
identificarea poziţiei obiectelor pe planul clasei, planul şcolii şi al
localităţ
explicarea unor elemente redate în forme grafice;
construirea planului clasei, al şcolii şi al cartierului;
EDUCAȚIE FIZICĂ
Miercuri EC comentarea unor fragmente și Materiale Observarea sistematică
1.1; 1.2; 3.1;3.3 ilustrații cu conținut civic specific temei; Apartenența locală – Manual, C.D, caiet
• definirea termenilor: localitate, domiciliu, comunitate locală; localitatea și Procedurale
LLR- 4.3 • precizarea relațiilor care se stabilesc între membrii unei localități; domiciliul conversația,
• exerciții de prezentare a localității și domiciliului; explicația Aprecieri globale si
Organizare: individuale
frontal, individual
pe grupe
Reprezentarea numerelor naturale în diverse moduri (folosind Observarea sistematică
M simboluri) Materiale:
1.1., 1.2., 1.3., Scrierea cu cifre/litere a unor numere din intervalul 0 – 1 000 000 Numerele naturale fișe, imagini, jocuri,
1.4., 1.5., 1.6., Compunerea, citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1 000 000 de la 0 la 10 0000- Procedurale:
2.2., 3.1., 3.2., Compunerea și descompunerea numerelor din/în sute de mii, zeci formare, citire, explicatia, demonstraţia Aprecieri globale si
5.1., 5.2., 6.3. de mii, mii, sute, zeci și unități scriere exercitiul, problematizare individuale
6.4. Numărare cu pas dat, în ordine crescătoare și descrescătoare, cu Organizare:
precizarea limitelor intervalului (de la ... până la ..., mai mic frontal, individual
AVAP 1.1 decât ... dar mai mare decât ...)
Generarea de numere mai mici decât 1 000 000, care îndeplinesc
condiții date
Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale

3
JM Capacitate psiho-motrică Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1;2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzînd Obiecte, figuri geometrice
locomoție; variante de alergare Procedurale: Aprecieri globale si
participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite; În zig/zag conversaţia, explicaţia, individuale
parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; demonstraţia, jocul
participarea la jocuri de orientare în spațiu; Organizare:
MM - 1.1 realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de act. frontală, pe grupe
joc și mișcare; act. individuală
implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile
de joc și mișcare;
participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor:
felicitarea coechipierilor/adversarilor;
autoanaliza randamentului propriu;
analiza randamentului echipelor.
Joc:Vizitiul și căluțul, Figurile geometric
LIMBA FRANCEZA
Joi stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; Cartea. Rolul Materiale: Observarea sistematică
stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile din care fac ilustraţiilor Manualul,
LLR parte; textul suport, fise de lucru, Aprecieri globale si
redarea mesajului unei cărţi prin desen; ilustraţii, cărţi individuale
1.2. 1.4 2.3. identificarea tipurilor de litere folosite. Procedurale:
3.5. 4.1 conversaţia, expli-caţia,
exerciţiul,
AVAP – 1.1 Organizare:
frontal, individual, în echipă

LLR utilizarea corectă a ortogramelor; Materiale: Observarea sistematică


completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; Scriem corect cel/ ce- textul suport, fise de lucru,
1.2. 2.3 3.5. selectare corectă a ortogramelor; l ilustraţii, cărţi Aprecieri globale si
4.1. formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul textului, Procedurale: individuale
folosind ortogramele învăţate; conversaţia, explicaţia,
alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; învăţarea prin descoperire,
AVAP – 1.1 - dictare. exercitiul, brainstorming-ul
Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală
ȘN exerciţii de identificare a nevoilor de bază: apă, aer, hrană Părinţi şi urmaşi în Materiale: Observarea sistematică
1.1; 1.2; experimente pentru demonstrarea nevoilor de bază ale lumea vie manual, fisă de lucru,
2.1; 2.2; 2.3; vieţuitoarelor ilustrașii, planse
4
2.4; 2.5 problematizarea, în vederea formulării unor situaţii-problemă la Procedurale:
care elevul trebuie să găsească răspunsuri adevărate, structurate Conversația, explicatia, Aprecieri globale si
LLR - logic exercitiul, problematizare individuale
AVAP-2.3 Organizare:
frontal, individual
EDUCAȚIE FIZICĂ
M Citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 000 Materiale: Observarea sistematică
1.1., 1.2., 1.3., Compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 000 manual, fisă de lucru
1.4., 1.5., 1.6., utilizând algoritmul de comparare Procedurale:
2.2., 3.1., 3.2., Scrierea rezultatelor obținute prin comparare, utilizând semnele <, Compararea și explicatia, exercitiul,
5.1., 5.2., 6.3. >, = ordonarea numerelor problematizare Aprecieri globale si
6.4. Precizarea succesorului și/sau a predecesorului unui număr natural naturale Organizare: individuale
Vineri Avap 1.1 Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale 0 - 1000000 frontal, individual
mai mici sau egale cu 1 000 000
AVAP participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale Simfonia punctelor Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, punctului și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător (Punctul - element de pixuri cu gel de diferite culori,
2.1, 2.2, selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, limbaj plastic) creioane colorate, creioane
2.3,2.4. tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor cerate,creioane,acuarele,guaş
rezultate anticipate e, tempera, pensule Aprecieri globale si
identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, Procedurale:conversaţia, individuale
prin experiment practice explicaţia, exerciţiul
generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite Organizare :
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup activitate frontală, activitate
realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte individuală
LLR – 1.1 cheie sau expresii literare la alegere
compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
,, Cer înstelat, Frunze de toamna, Struguri,,

RELIGIE
LIMBA FRANCEZA
SĂPTĂMÂNA 12-16 OCTOMBRIE
Luni LLR exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor alese din text; Cuvântul. Despărţirea Materiale: Observarea sistematică
1.1.; 2.3; 3.4; exerciţii de transcriere a variantelor corecte pentru despărţirea în silabe manual, textul suport, fise de
4.1; 4.5 cuvintelor la capăt de rând; lucru, ilustraţii, cărţi
explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului; Procedurale: Aprecieri globale si
explicarea regulilor de despărţire corectă a cuvintelor în silabe. conversaţia, explicaţia, individuale
despărţirea cuvintelor în silabe învăţarea prin descoperire,
EC – 2.1 identificarea unor cuvinte după criterii date exercitiul,
ŞN – 3.2 Organizare:
5
act. frontală, in perechi
act. individuală
M Rotunjirea la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a unor valori Materiale: Observarea sistematică
1.1., 1.2., 1.3., numerice (prețuri, distanțe ) Rotunjirea numerelor manual, fisă de lucru
1.4., 1.5., 1.6., Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale naturale Procedurale:
2.2., 3.1., 3.2., mai mici sau egale cu 1 000 000 explicatia, exercitiul,
5.1., 5.2., 6.3. Determinarea unor numere care să respecte condiții date (mai mic problematizare Aprecieri globale si
6.4. decât ..., mai mare sau egal cu ... etc Organizare: individuale
AVAP- 1.1 Joc didactic presupunând calcul și descifrarea unui mesaj frontal, individual
LLR - 1.1
Istorie lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu; Materiale: manualul, laptop, Observarea
1.2.;2.1.;2.3.;3. precizarea numelor popoarelor existente în Europa, în diferite Popoare de ieri și de imagini, fotografii sistematică:atitudinea
1.;4.1.;4.3. epoci; azi Procedurale: conversaţia, elevilor faţă de sarcina
compararea suprafețelor teritoriilor exercițiul, explicaţia, dată
LLR- 3.1 ocupate de populațiile vechi cu cea ocupată de popoarele de azi; învățarea prin descoperire
observarea unor hărți pentru a găsi diferite informații; Organizare:
EC-1.2 frontal, individual

MM audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece Ritmul - Durata de Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1; simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau doime manual,
pe tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi calculator, CD
pauze Procedurale:
exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, conversaţia, expli-caţia,
cheie (de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, demonstratia, exercitiul
alteraţii exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de Organizare:
valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv frontal, individual, ȋn grup
JM – 1.3 de pauze (pătrime, optime)
interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive
datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor
gesturi coregrafice sugestive
LLR- 1.1 Cântec: ”La operă” , Florentina Chifu

Marți exerciţii de identificare a sensului opus al unor cuvinte; Cuvinte cu sens opus Materiale: Observarea sistematică
integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii; Manualul, fişe de lucru
LLR redactarea unui text folosind cuvinte date; Procedurale: Aprecieri globale si
exerciţii de descoperire a sensurilor unor cuvinte date; conversaţia, expli-caţia, individuale
1.1.; 1.4; 2.1; explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului exerciţiul, problematizarea,
3.5; 4.1;
Organizare:
frontal, individual, în echipă
6
AVAP – 1.1
LLR explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului; Sensul cuvintelor. Materiale: Observarea sistematică
1.1.; 1.4; 2.1; exerciţii de descoperire a sensurilor unor cuvinte date; Cuvinte cu sens manual, manual, fişe de
3.5; 4.1; exerciţii de identificare a sensului apropiat al unor cuvinte; asemănător lucru, ilustraţii
integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii; Procedurale: Aprecieri globale si
redactarea unui text folosind cuvinte date; conversaţia, explicaţia, individuale
exerciţii de sinonimie învăţarea prin descoperire,
comletarea răspunsurilor lacunare; exercitiul,
identificarea elementelor textului narativ Organizare:
ŞN – 1.1 joc în perechi: „Descoperă cuvântul cu cele mai multe sensuri!” act. frontală, in perechi
act. individuală
M - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane Formarea, citirea, Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1, 4.1, 5.1 (2.1); scrierea numerelor cu imagini, Culegere de exerciții sistematică: atitudinea
- asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu numerele cifrele romane I, V, X, și probleme clasa a IV-a – față de sarcina de învățare
corespunzătoare scrise cu cifre arabe (2.1); L, C, D, M Editura Intuitext; Listă de verificare (da, nu):
LLR 1.1 - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: scrierea Resurse procedurale: respectarea
Istorie1.3 datei) (2.1). conversaţia, exerciţiul, jocul instrucțiunilor;
didactic, problematizarea. finalizarea sarcinii.

GEOGRAFIE recunoaşterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în Harta. Hărți ale Materiale Observarea sistematică
1.1 texte din manual/texte complementare; orizontului local manual, caietul elevului,
1.2, 1.3,2.1 , notarea şi explicarea unor termeni citiţi sau desprinşi dintr-un ilustraţii, fotografii
2.3, 3.1, 3.2, mesaj oral; De la orizontul local Procedurale conversaţia,
3.4,4.3 utilizarea termenilor geografici de bază în enunţuri proprii la ţară explicaţia, observarea dirijată, Aprecieri globale si
referitoare la elemente observate; exerciţiul, demonstraţia, individuale
completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvaţi jocul, învăţare intuitivă,
AVAP 1.1 măsurarea distanţelor în clasă, în şcoală, în orizontul local şi învăţare prin descoperire
apropiat cu instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas Forme de organizare a
etc., exprimate în unităţi standard şi nonstandard) colectivului:activitate
utilizarea scării de proporţie; frontală, activitate în perechi
realizarea unor planuri simple ale clasei şi ale şcolii, utilizând forme şi echipă, activitate
geometrice simple individuală
identificarea poziţiei obiectelor pe planul clasei, planul şcolii şi al
localităţ
explicarea unor elemente redate în forme grafice;
construirea planului clasei, al şcolii şi al cartierului;
EDUCAȚIE FIZICĂ
MIERCUR EC • comentarea unor fragmente și ilustrații cu conținut civic specific Materiale Observarea sistematică
I 1.1; 1.2; 3.1;3.3 temei; Tradiții locale Manual, C.D, caiet
• identificarea tradițiilor specifice poporului român; Procedurale
LLR- 4.3 • definirea termenului de „tradiție“; conversația,
7
• exerciții de identificare a tradițiilor și obiceiurilor; explicația Aprecieri globale si
Organizare: individuale
frontal, individual
pe grupe
M - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane Formarea, citirea, Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1, 4.1, 5.1 (2.1); scrierea numerelor cu imagini, Culegere de exerciții sistematică: atitudinea
- asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu numerele cifrele romane I, V, X, și probleme clasa a IV-a – față de sarcina de învățare
corespunzătoare scrise cu cifre arabe (2.1); L, C, D, M Editura Intuitext; Listă de verificare (da, nu):
LLR 1.1 - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: scrierea respectarea
Istorie1.3 datei) (2.1). instructiunilor

JM Capacitate psiho-motrică Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea sistematică


1.1; 2.1;2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzînd Obiecte,
locomoție; variante de alergare- Procedurale: Aprecieri globale si
participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite; cu ocolire de conversaţia, explicaţia, individuale
parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; pbstacole demonstraţia, jocul
participarea la jocuri de orientare în spațiu; Organizare:
MM - 1.1 participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor: act. frontală, pe grupe
felicitarea coechipierilor/adversarilor; act. individuală
autoanaliza randamentului propriu;
analiza randamentului echipelor.
Joc: Semănatul și culesul cartofilor, Șoarecele și pisica
JOI LIMBA FRANCEZA
LLR Familiarizarea, întelegerea si explorarea textului Textul narativ Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, 1.5, citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Text-suport: manual, fise
2.1, 3.1, de punctuaţie; Guleraş Cenuşiu după Procedurale: Aprecieri globale si
3.2,3.3, 3.6, citire selectivă în funcţie de anumite repere; Dimitri N. Mamin- citire explicativă, conversaţia, individuale
4.3, 4.4 identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate, Sibiriak explicaţia, învăţarea prin
identificarea personajelor ; descoperire, exercitiul, cubul,
EC – 1.2; 2.2 explicarea folosirii semnelor de punctuație; reţeaua de discuţii.
explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul Organizare:
elevilor; act. frontală, pe grupe
formularea de răspunsuri la întrebări; act. individuală
completarea cerinţelor unui „Cub”: descrie, compară, asociază,
aplică, argumentează, analizează;
exerciţii de sinonimie, antonimie, paronimie;
reţeaua de discuţii: „Ce părere ai…?”

LLR Familiarizarea, întelegerea si explorarea textului Textul narativ Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, 1.5, citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Text-suport: manual, fise
2.1, 3.1, de punctuaţie; Guleraş Cenuşiu după Procedurale: Aprecieri globale si
8
3.2,3.3, 3.6, citire selectivă în funcţie de anumite repere; Dimitri N. Mamin- citire explicativă, conversaţia, individuale
4.3, 4.4 identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate, Sibiriak explicaţia, învăţarea prin
identificarea personajelor ; descoperire, exercitiul, cubul,
EC – 1.2; 2.2 explicarea folosirii semnelor de punctuație; reţeaua de discuţii.
explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul Organizare:
elevilor; act. frontală, pe grupe
formularea de răspunsuri la întrebări; act. individuală
completarea cerinţelor unui „Cub”: descrie, compară, asociază,
aplică, argumentează, analizează;
exerciţii de sinonimie, antonimie, paronimie;
reţeaua de discuţii: „Ce părere ai…?”

ȘN exerciţii de identificare a nevoilor de bază: apă, aer, hrană Părinţi şi urmaşi în Materiale: Observarea sistematică
1.1; 1.2; experimente pentru demonstrarea nevoilor de bază ale lumea vie manual, fisă de lucru,
2.1; 2.2; 2.3; vieţuitoarelor ilustrașii, planse
2.4; 2.5 problematizarea, în vederea formulării unor situaţii-problemă la Procedurale:
care elevul trebuie să găsească răspunsuri adevărate, structurate Conversația, explicatia, Aprecieri globale si
LLR - logic exercitiul, problematizare individuale
AVAP-2.3 Organizare:
frontal, individual
EDUCAȚIE FIZICA
M - generarea/completarea unor șiruri de numere mai mici decât 1 Recapitulare Resurse materiale: manual Tema de lucru în clasă:
Vineri 1.1.; 1.2. 000 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (1.2); - Formarea, citirea și tipărit/digital, imagini, fișe de ordonarea crescătoare
2.1.; 2.2. - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ sutelor/miilor/zecilor de scrierea numerelor lucru, Culegere de exerciții și sau descrescătoare a
2.3.; 4.1. mii/sutelor de mii dintr-un număr (2.1); naturale probleme clasa a IV-a – numerelor naturale 0 - 1
5.1. - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, care îndeplinesc 0 – 1 000 000; Editura Intuitext; 000 000;
condiţii date (2.1); - Compararea și Resurse procedurale: identificarea numerelor
- compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 000 ordonarea numerelor conversaţia, exerciţiul, naturale 0 - 1 000 000,
EC 3.1. utilizând algoritmul de comparare (2.2); naturale problematizarea, jocul respectând condiții date.
- precizarea succesorului şi a predecesorului unui număr (2.3); 0 – 1 000 000; didactic.
IS 1.3. - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza regulilor de - Rotunjirea
rotunjire (2.3); numerelor naturale
- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane I, 0 – 1 000 000;
V, X, L, C, D, M (2.1). - Formarea, citirea,
scrierea numerelor cu
cifrele romane I, V, X,
L, C, D, M
AVAP participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale Jocul liniilor (Linia - Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, punctului și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător element de limbaj pixuri cu gel de diferite culori,
2.1, 2.2, selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, plastic) creioane colorate, creioane
2.3,2.4. tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor cerate,creioane,acuarele,guaş
9
rezultate anticipate e, tempera, pensule Aprecieri globale si
identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, Procedurale:conversaţia, individuale
prin experiment practice explicaţia, exerciţiul
generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite Organizare :
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup activitate frontală, activitate
realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte individuală
LLR – 1.1 cheie sau expresii literare la alegere
compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
,,Strada mea ,,

RELIGIE
LIMBA FRANCEZA
SAPTAMANA 19-22 OCTOMBRIE
Luni LLR Familiarizarea, întelegerea si explorarea textului Textul narativ Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, 1.5, citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Text-suport: manual, fise
2.1, 3.1, de punctuaţie; Guleraş Cenuşiu după Procedurale: Aprecieri globale si
3.2,3.3, 3.6, citire selectivă în funcţie de anumite repere; Dimitri N. Mamin- citire explicativă, conversaţia, individuale
4.3, 4.4 identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate, Sibiriak explicaţia, învăţarea prin
identificarea personajelor ; descoperire, exercitiul, cubul,
EC – 1.2; 2.2 explicarea folosirii semnelor de punctuație; reţeaua de discuţii.
2 ORE explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul Organizare:
elevilor; act. frontală, pe grupe
formularea de răspunsuri la întrebări; act. individuală
completarea cerinţelor unui „Cub”: descrie, compară, asociază,
aplică, argumentează, analizează;
exerciţii de sinonimie, antonimie, paronimie;
reţeaua de discuţii: „Ce părere ai…?”

M Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare Resurse materiale: fișe de Proba scrisă
1.1; 1.2; 2.1; – Scrierea cu cifre/litere a numerelor - Formarea, citirea și lucru, Culegere de exerciții și
2.2; 2.3; 4.1; 0 – 1 000 000; scrierea numerelor probleme clasa a IV-a –
5.1 – Compararea numerelor 0 – 1 000 000; naturale Editura Intuitext;
– Ordonarea numerelor 0 – 1 000 000; 0 – 1 000 000; Resurse procedurale:
– Rotunjirea numerelor naturale - Compararea și conversaţia, exerciţiul
0 – 1 000 000; ordonarea numerelor
– Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, naturale
C, D, M. 0 – 1 000 000;
LR – 4.2 - Rotunjirea
numerelor naturale
10
0 – 1 000 000;
- Formarea, citirea,
scrierea numerelor cu
cifrele romane I, V, X,
L, C, D, M
Istorie descrierea unor fotografii ilustrând Cunoașterea lumii
1.2.;2.1.;2.3.;3. locuri, preocupări ale oamenilor din prin călători
1.;4.1.;4.3. trecut;
lectura unor texte care ilustrează călători și călătoriile acestora Observarea
LLR-3.1 ( Marco Polo, Cristofor Columb, Fernando Magelan, Nicolae Materiale: sistematică:atitudinea
ȘN – 1.1 Milescu etc.); manualul, laptop, imagini, elevilor faţă de sarcina
extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric; fotografii dată
numirea mijloacelor de transport de-a lungul vremii; Procedurale: conversaţia,
ordonare cronologică a marilor expediții de explorare a exercițiul, explicaţia,
Pământului; învățarea prin descoperire
identificarea, pe hartă, a traseului fiecărei expediții; Organizare:
identificarea importanței marilor descoperiri geografice și a frontal, individual
expedițiilor științifice.
MM audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece Măsura de două Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1; simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pătrimi manual,
pe tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi calculator, CD
pauze Măsura de patru Procedurale:
exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, pătrimi conversaţia, expli-caţia,
cheie (de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, demonstratia, exercitiul
alteraţii exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de Organizare:
valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv frontal, individual, ȋn grup
JM – 1.3 de pauze (pătrime, optime)
interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive
datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor
gesturi coregrafice sugestive
LLR- 1.1 Cântec: ” În munți ” , Ion Potolea

LLR Familiarizarea, întelegerea si explorarea textului Textul narativ Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, 1.5, citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Text-suport: manual, fise
2.1, 3.1, de punctuaţie; Guleraş Cenuşiu după Procedurale: Aprecieri globale si
3.2,3.3, 3.6, citire selectivă în funcţie de anumite repere; Dimitri N. Mamin- citire explicativă, conversaţia, individuale
4.3, 4.4 identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate, Sibiriak explicaţia, învăţarea prin
identificarea personajelor ; descoperire, exercitiul, cubul,
Marţi EC – 1.2; 2.2 explicarea folosirii semnelor de punctuație; reţeaua de discuţii.
2 ORE explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în vocabularul Organizare:
elevilor; act. frontală, pe grupe
11
formularea de răspunsuri la întrebări; act. individuală
completarea cerinţelor unui „Cub”: descrie, compară, asociază,
aplică, argumentează, analizează;
exerciţii de sinonimie, antonimie, paronimie;
reţeaua de discuţii: „Ce părere ai…?”

LLR exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire Momentele textului Materiale: Observarea sistematică
1.2; 1.4; 2.2; selectivă; literar narativ manual,
3.1; 4.1 delimitarea textului în fragmente logice; Procedurale: Interevaluarea
povestirea orală a fragmentelor; conversaţia, explicaţia,
simularea unor situaţii de comunicare; învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
exprimarea opiniilor legate de un fapt. exercitiul individuale
EC-2.2 Organizare:
act. frontală, pe grupe,
act. individuală

M Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliora Resurse materiale: Evaluarea după rezolvarea


– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în re/Dezvoltare: fișe de ameliorare, fișe de sarcinilor de ameliorare/
1.1,1.2, 2.1, funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi - Formarea, citirea și dezvoltare, Culegere de dezvoltare
2.4, 5.1, 5.2, identificate după evaluarea sumativă. scrierea numerelor exerciții și probleme clasa a
5.3 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi naturale IV-a – Editura Intuitext; Autoevaluarea
vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor 0 – 1 000 000; Resurse procedurale:
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. - Compararea și conversația, explicația, jocul
ordonarea numerelor didactic
naturale
EC 3.1 0 – 1 000 000;
- Rotunjirea
numerelor naturale
0 – 1 000 000;
- Formarea, citirea,
scrierea numerelor cu
cifrele romane I, V, X,
L, C, D, M
GEOGRAFIE notarea şi explicarea unor termeni citiţi sau desprinşi dintr-un Materiale Observarea sistematică
1.1 mesaj oral; Modificări manual, caietul elevului,
1.2, 1.3,2.1 , utilizarea termenilor geografici de bază în enunţuri proprii observabile şi repere ilustraţii, fotografii
2.3, 3.1, 3.2, referitoare la elemente observate; de timp Procedurale conversaţia,
3.4,4.3 completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvaţi explicaţia, observarea dirijată, Aprecieri globale si
identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea exerciţiul, demonstraţia, individuale
înconjurătoare (anotimpuri, evoluţia vegetaţiei etc.); jocul, învăţare intuitivă,
AVAP 1.1 corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de învăţare prin descoperire
12
timp (o zi, o săptămână, o lună, un an) Forme de organizare a
identificarea unor elemente şi fenomene pe baza informaţiilor din colectivului:activitate
experienţialul cotidian; frontală, activitate în perechi
gruparea fenomenelor şi proceselor studiate, pe baza unor criterii şi echipă, activitate
diferite; individuală
înţelegerea necesităţii protecţiei mediului de viaţă;
participarea la activităţi de conservare a mediului;
formarea unei atitudini civice referitoare la cunoaşterea,
conservarea şi protecţia;
EDUCAȚIE FIZICĂ
EC • comentarea unor fragmente și ilustrații cu conținut civic specific Materiale Observarea sistematică
Miercuri 1.1; 1.2; 3.1;3.3 temei; Țara natală. Țara în Manual, C.D, caiet
• definirea termenilor: țară, țara natală, popor, patrie; care locuim Procedurale
• exerciții de consolidare/fixare a noțiunilor învățate – conversația,
IS. – 4.1 completarea unei scheme; explicația Aprecieri globale si
LLR- 4.3 Organizare: individuale
frontal, individual
pe grupe
M - compunerea şi descompunerea numerelor naturale în concentrul Adunarea și scăderea Resurse materiale: manualul, Tema de lucru în clasă:
1.1,1.2, 2.1, 0 – 1 000 000, utilizând adunarea şi scăderea, cu trecere și fără numerelor numărătoarea de poziționare, adunarea și scăderea
2.4, 5.1, 5.2, trecere peste ordin (2.4); naturale fișe de lucru; Culegere de numerelor naturale în
5.3 - joc Șotronul cu puncte, care solicită compunerea/descompunerea 0 – 1 000 000, fără exerciții și probleme clasa a concentrul 0-
numerelor din concentrul 0 – 1 000 000 (2.4); trecere peste ordin. IV-a – Editura Intuitext 1000000;
- efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste ordin, cu Proprietățile adunării Resurse procedurale: utilizarea proprietăților
numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, conversaţia, explicaţia, adunării în calcule;
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); exerciţiul rezolvarea unor probleme
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4) de tipul: Află
- utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare și suma/diferența numerelor
scădere (5.1). ....
JM Capacitate psiho-motrică Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1;2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzînd Obiecte,
locomoție; variante de alergare- Procedurale: Aprecieri globale si
participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite; cu ocolire de conversaţia, explicaţia, individuale
parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; pbstacole demonstraţia, jocul
participarea la jocuri de orientare în spațiu; Organizare:
MM - 1.1 realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de act. frontală, pe grupe
joc și mișcare; act. individuală
implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile
de joc și mișcare;
participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
13
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor:
felicitarea coechipierilor/adversarilor;
autoanaliza randamentului propriu;
analiza randamentului echipelor.
Joc: Semănatul și culesul cartofilor, Șoarecele și pisica
LIMBA FRANCEZA
LLR exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire Momentele textului Materiale: Observarea sistematică
1.2; 1.4; 2.2; selectivă; literar narativ manual,
3.1; 4.1 delimitarea textului în fragmente logice; Procedurale: Interevaluarea
povestirea orală a fragmentelor; conversaţia, explicaţia,
simularea unor situaţii de comunicare; învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
exprimarea opiniilor legate de un fapt. exercitiul individuale
EC-2.2 Organizare:
act. frontală, pe grupe,
act. individuală
Joi
citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu Intonarea Materiale: Observarea sistematică
voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire propoziţiilor. manual
LLR ştafetă) Semnele de Procedurale: Interevaluarea
1.2; 1.4; 2.3; citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele punctuaţie conversaţia, explicaţia,
3.5; 4.1 de punctuaţie învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
marcarea prin intonaţie corespunzătoare a semnelor de exercitiul individuale
punctuaţie; Organizare:
explicarea semnelor de punctuaţie; act. frontală, pe grupe,
identificarea elementelor descriptive dintr-un text; act. individuală
AVAP-2.5 exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire
selectivă

ȘN exerciţii de identificare a nevoilor de bază: apă, aer, hrană Principalele etape din Materiale: Observarea sistematică
1.1; 1.2; experimente pentru demonstrarea nevoilor de bază ale ciclul de viață al manual, fisă de lucru,
2.1; 2.2; 2.3; vieţuitoarelor animalelor ilustrașii, planse
2.4; 2.5 problematizarea, în vederea formulării unor situaţii-problemă la Procedurale:
care elevul trebuie să găsească răspunsuri adevărate, structurate Conversația, explicatia, Aprecieri globale si
LLR -1.1 logic exercitiul, problematizare individuale
EC- 3.1 observareaunorimaginiînscopul Organizare:
evidențieriiasemănărilorșideosebirilor dintreuneleanimaleșipuiilor frontal, individual
observareadirijatăa unordesene,pentru
aidentificașinotacaracteristicileunor
animaleaflateîndiferiteetapedecreștereși dezvoltare
VINERI EUDCAȚIE FIZICĂ
14
M - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând Adunarea și scăderea Resurse materiale: manual, Tema de lucru în clasă:
1.1; 1.2; 2.1; adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin (2.4); numerelor jetoane cu numere pentru a efectuarea de adunări și
2.4; 5.1;5.2 5.3 - efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste ordin, cu naturale forma perechi de numere scăderi în concentrul
numere în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, 0 – 1 000 000, fără care au un rezultat dat, fișe 0 – 1 000 000, fără trecere
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); trecere peste ordin. de lucru, calculator de peste ordin
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, Proprietățile adunării buzunar; Culegere de
descompuneri de numere etc.) (2.4); exerciții și probleme clasa a
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor IV-a – Editura Intuitext
şi scăderilor (2.4); Resurse procedurale:
AVAP – 2.4 - rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor conversaţia euristică,
(5.1). explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic.
AVAP participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale Mesajul formei Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, punctului și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător (Forma şi valoarea - pixuri cu gel de diferite culori,
2.1, 2.2, selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, elemente de limbaj creioane colorate, creioane
2.3,2.4. tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor plastic) cerate,creioane,acuarele,guaş
rezultate anticipate e, tempera, pensule Aprecieri globale si
identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, Procedurale:conversaţia, individuale
prin experiment practice explicaţia, exerciţiul
generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite Organizare :
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup activitate frontală, activitate
realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte individuală
LLR – 1.1 cheie sau expresii literare la alegere
compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice ,,
Florile toamnei ,
RELIGIE
LIMBA FRANCEZA
SAPTĂMÂNA 2 – 6 NOIEMBRIE
Luni LLR exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului; Spaţiul, timpul şi Materiale: Observarea sistematică
AVAP-2.5 exerciţii de identificare a spaţiului, timpului şi a personajelor dintr- personajele în textul manual, caiet, imagini
un text narativ; narativ Procedurale: Aprecieri globale si
exerciţii de împărţire a textului în fragmente; citirea explicativă, individuale
exerciţii de povestire orală a textului, pe baza ideii principale; Text-suport: conversaţia, explicaţia,
recunoaşterea şi prezentare sumară a trăsăturilor sufleteşti şi fizice Guleraş Cenuşiu după exerciţiul
ale personajelor. Dimitri N. Mamin- Organizare:
exerciţii de alcătuire a unui text pe baza imaginilor Sibiriak activitate frontală, individuală

15
M - descompunerea numerelor în concentrul Adunarea cu trecere Resurse materiale: manual, Tema pentru acasă
1.1; 1.2; 2.1; 0 – 1 000 000, utilizând adunarea (2.4); peste ordin a jetoane cu numere, Culegere efectuarea de adunări în
2.4; 5.1;5.2 5.3 - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în numerelor de exerciții și probleme clasa concentrul 0 – 1 000 000,
concentrul naturale mai mici a IV-a – Editura Intuitext cu trecere peste ordin;
0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri decât Resurse procedurale: verificarea calculelor prin
numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); 1 000 000 conversaţia euristică, efecturarea probei.
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, explicaţia, demonstrația,
descompuneri de numere etc.) (2.4); exerciţiul, jocul didactic.
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor
AVAP – 2.4 şi scăderilor (2.4);
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000,
fără efectuarea lui (2.4);
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor
(5.1).
Istorie ordonare cronologică a unor evenimente date; Recapitualre Materiale: manualul, laptop, Observarea
1.2.;2.1.;2.3.;3. plasarea pe axa timpului a celor patru epoci; imagini, fotografii sistematică:atitudinea
1.;4.1.;4.3. gruparea unor denumiri de izvoare istorice în funcție de felul Procedurale: conversaţia, elevilor faţă de sarcina
acestora; exercițiul, explicaţia, dată
LLR-3.1 recunoașterea unor denumiri de instituții care pot adăposti dovezi învățarea prin descoperire
EC – 2.1 ale trecutului unei localități; Organizare:
realizare de corespondențe între evenimente ilustrate și frontal, individual
denumirea unor acte;
descrierea unor obiceiuri ilustrate;
numirea unor evenimente din viața unei familii;
rezolvarea unui rebus.
MM audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece Pauza de pătrime Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1; simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau Pauza de optime manual,
pe tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi calculator, CD
pauze Procedurale:
exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, conversaţia, expli-caţia,
cheie (de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, demonstratia, exercitiul
alteraţii exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de Organizare:
valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv frontal, individual, ȋn grup
JM – 1.3 de pauze (pătrime, optime)
interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive
datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor
gesturi coregrafice sugestive
LLR- 1.1 Cântec: ” La Ateneu” , Florentina Chifu

LLR exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire Planul simplu de idei Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, 1.5; selectivă; al textului narativ manual, fise de lucru
16
2.1, 2.3, delimitarea textului în fragmente logice; Procedurale: Interevaluarea
3.1,3.2, 3.3,3.4, povestirea orală a fragmentelor; Povestirea orală şi conversaţia, explicaţia,
3.5,4.3; simularea unor situaţii de comunicare; scrisă a unui învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
Marți 4.4 exprimarea opiniilor legate de un fapt; fragment exercitiul individuale
realizarea planului simplu de idei Organizare:
Text-suport: act. frontală, pe grupe,
EC - 2.2 Guleraş Cenuşiu după act. individuală
Dimitri N. Mamin-
Sibiriak

LLR exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire Planul simplu de idei Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, 1.5; selectivă; al textului narativ manual, fise de lucru
2.1, 2.3, delimitarea textului în fragmente logice; Procedurale: Interevaluarea
3.1,3.2, 3.3,3.4, povestirea orală a fragmentelor; Povestirea orală şi conversaţia, explicaţia,
3.5,4.3; simularea unor situaţii de comunicare; scrisă a unui învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
4.4 exprimarea opiniilor legate de un fapt; fragment exercitiul individuale
realizarea planului simplu de idei Organizare:
Text-suport: act. frontală, pe grupe,
EC - 2.2 Guleraş Cenuşiu după act. individuală
Dimitri N. Mamin-
Sibiriak

M - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în Adunarea cu trecere Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1; 1.2; 2.1; concentrul peste ordin a jetoane cu numere, post-it- sistematică: atitudinea
2.4; 5.1;5.2 5.3 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numerelor uri, creioane colorate, elevilor faţă de sarcina
numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); naturale mai mici calculator de buzunar; dată
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, decât Culegere de exerciții și Listă de verificare (da, nu):
asociativitate, element neutru) (2.4); 1 000 000 probleme clasa a IV-a – concentrarea asupra
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, Editura Intuitext sarcinii de rezolvat
fără efectuarea lui (2.4); Resurse procedurale: implicarea activă în
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
AVAP – 2.4 (2.4); demonstrația, exerciţiul, jocul
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, didactic.
descompuneri de numere etc.) (2.4).
GEOGRAFIE recunoaşterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în Materiale Observarea sistematică
1.1 texte din manual/texte complementare; Recapitulare manual, caietul elevului,
1.2, 1.3,2.1 , definirea, în formulări proprii, a sensului termenilor de bază ilustraţii, fotografii
2.3, 3.1, 3.2, învăţaţi Procedurale conversaţia,
3.4,4.3 completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvaţi; explicaţia, observarea dirijată, Aprecieri globale si
gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în exerciţiul, demonstraţia, individuale
diferite categorii, pe baza unor criterii specifice jocul, învăţare intuitivă,
17
LLR. 3.1. completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvaţi învăţare prin descoperire
citirea şi înţelegerea altor reprezentări convenţionale specifice Forme de organizare a
(altitudini, limite, areale, zone de vegetaţie etc.) colectivului:activitate
explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element şi frontală, activitate în perechi
semnul convenţional corespunzător; şi echipă, activitate
realizarea unui text cu conţinut geografic pe baza citirii hărţii şi a individuală
semnelor convenţionale
Educație fizica
EC • comentarea unor imagini și fragmente cu conținut civic specific Materiale Observarea sistematică
MIERCUR 1.1; 1.2; 3.1;3.3 temei; Însemnele țării Manual, C.D, caiet
I • definirea termenilor: însemn, simbol; Procedurale
• exerciții de identificare și consolidare a însemnelor țării și a conversația, Aprecieri globale si
MM – 2.1 folosirii acestora; explicația individuale
LLR-3.3 Organizare:
frontal, individual
pe grupe
M - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în Scăderea cu trecere Resurse materiale: manualul, Tema de lucru în clasă:
1.1; 1.2; 2.1; concentrul peste ordin a fișe de lucru; Culegere de efectuarea de scăderi în
2.4; 5.1;5.2 5.3 0 – 1 000 000 (2.4); numerelor exerciții și probleme clasa a concentrul 0 – 1 000 000,
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea naturale mai mici IV-a – Editura Intuitext cu trecere peste ordin.
rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1) decât Resurse procedurale:
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, 1 000 000 conversaţia, explicaţia,
fără efectuarea lui (2.4); demonstrația, exerciţiul, jocul
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, didactic.
descompuneri de numere etc.) (2.4);
AVAP – 2.4 - joc: Descoperă specia de pești! (asocierea rezultatului fiecărui
calcul dat cu o literă; descoperirea denumirii unei specii de pești
(2.4))
- utilizarea terminologiei specifice operației de scădere (5.1).
JM Capacitate psiho-motrică Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea sistematică
1.1; 2.1;2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzînd Obiecte,
locomoție; variante de alergare- Procedurale: Aprecieri globale si
participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite; cu transport, punere conversaţia, explicaţia, individuale
realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de și culegere de obiecte demonstraţia, jocul
MM - 1.1 joc și mișcare; Organizare:
implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile act. frontală, pe grupe
de joc și mișcare; act. individuală
participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor:
felicitarea coechipierilor/adversarilor;
18
autoanaliza randamentului propriu;
analiza randamentului echipelor.
Joc: Naveta spațială, Poșta merge, Din cerc în cerc
Limba franceza
LLR explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte; Scriem corect cea/ Materiale: Observarea sistematică
1.2.; 1.4.; selectarea ortogramelor/cuvintelor în enuţuri date; ce-a manual, fişe de lucru
2.3,3.5.; 4.1.; completarea unor texte lacunare cu ortograme/ cuvinte Procedurale: Aprecieri globale si
utilizarea corecta a ortogramelor; citire explicativă, conversaţia, individuale
selectarea formei corecte a ortogramei; explicaţia, exercitiul
EC – 2.3 formularea de propoziţii care conţin ortograme; Organizare:
scrierea corectă a unor enunţuri care conţin ortograme scrise act. frontală, pe grupe
greşit; act. individuală
alcătuirea unor enunţuri cu ortograme/ cuvinte date dupa imagini
Joi prezentate;
LLR explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte; Scriem corect cea/ Materiale: Observarea sistematică
1.2.; 1.4.; selectarea ortogramelor/cuvintelor în enuţuri date; ce-a manual, fişe de lucru
2.3,3.5.; 4.1.; completarea unor texte lacunare cu ortograme/ cuvinte Procedurale: Aprecieri globale si
utilizarea corecta a ortogramelor; citire explicativă, conversaţia, individuale
selectarea formei corecte a ortogramei; explicaţia, exercitiul
EC – 2.3 formularea de propoziţii care conţin ortograme; Organizare:
scrierea corectă a unor enunţuri care conţin ortograme scrise act. frontală, pe grupe
greşit; act. individuală
alcătuirea unor enunţuri cu ortograme/ cuvinte date dupa imagini
prezentate;
ȘN exerciţii de identificare a nevoilor de bază: apă, aer, hrană Recapitulare Materiale: Observarea sistematică
1.1; 1.2; experimente pentru demonstrarea nevoilor de bază ale manual, fisă de lucru,
2.1; 2.2; 2.3; vieţuitoarelor ilustrașii, planse
2.4; 2.5 desfășurareaunuijocdupăregulidate,în Procedurale:
legăturăcuasemănărileșideosebiriledintre Conversația, explicatia, Aprecieri globale si
LLR -1.1 oameniaflațiîndiferiteetapedeviață exercitiul, problematizare individuale
EC- 3.1 completareauneischemecuinformații Organizare:
privindmoduldeînmulțireînlumea animalelor frontal, individual
observareaunorimagini,înscopul
identificăriiunorrelațiidehrănireînlumea animalelor
Vineri Educație fizică
M - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în Scăderea cu trecere Resurse materiale: manualul, Tema pentru acasă:
1.1;1.2;2.1; 2.4; concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, peste ordin a fișe de lucru, calculator de efectuarea de scăderi în
5.1; 5.2; 5.3 descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); numerelor buzunar; Culegere de concentrul
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, naturale mai mici exerciții și probleme clasa a 0 – 1 000 000, cu trecere
JM- 1.3 fără efectuarea lui (2.4); decât IV-a – Editura Intuitext peste ordin
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor scăderilor 1 000 000 Resurse procedurale:
19
(2.4); conversaţia, explicaţia,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, demonstrația, exerciţiul, jocul
descompuneri de numere etc.) (2.4); didactic.
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor operații
de scădere (5.1).
- joc: De la matematică la geografie/De la geografie la matematică
– calcularea unor distanțe rutiere, a diferenței dintre înălțimile
unor vârfuri muntoase (5.3).
AVAP selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, Recapitulare Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor pixuri cu gel de diferite culori,
2.1, 2.2, rezultate anticipate creioane colorate, creioane
2.3,2.4. identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, cerate,creioane,acuarele,guaş
prin experiment practice e, tempera, pensule Aprecieri globale si
generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite Procedurale:conversaţia, individuale
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup explicaţia, exerciţiul
realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte Organizare :
cheie sau expresii literare la alegere activitate frontală, activitate
compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind individuală
LLR – 1.1 descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice ,,
Chipul colegului de bancă ,,
RELIGIE
LIMBA FRANCEZA
SĂPTĂMÂNA 9-13 NOIEMBRIE
LLR Textul literar narativ Recapitulare Textul Materiale: Observarea sistematică
1.2, 1.4; 2.3, formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile literar narativ manual, fise de lucru
3.5,4.1; esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit ; Procedurale: Interevaluarea
relatarea, după întrebări ajutătoare a întâmplărilor dintr-un Delimitare în conversaţia, explicaţia,
fragment al textului (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu fragmente, personaje, învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
EC - 2.2 cine?); momentele povestirii exercitiul individuale
prezentarea într-o succesiune temporal logicăa unor enunțuri care Organizare:
Semne de punctuaţie
Luni prezintă întâmplări petrecute în text; act. frontală, pe grupe,
formularea ideii principale a unui fragment din text, pe baza unui Sensul cuvintelor act. individuală
șir de întrebări date ;
întocmirea planului de idei principale ale textului prin ordonarea Scriere creativă
enunțurilor date ;
precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj, prin utilizarea Text-suport:
expresiilor de tipul mai întâi, apoi, în final; Bogăţia şi veselia,
redactarea unui text, pe baza unei ilustrații date, în care se după Petre Ispirescu
prezintă o întâmplare la care elevul este participant ;
completarea cadranelor date;
20
exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în silabe,în copieri,
transcrieri sau enunţuri proprii ;
M - efectuarea de adunări și scăderi cu trecere peste ordin, cu Adunarea și scăderea Resurse materiale: manualul, Tema pentru acasă:
1.1;1.2;2.1; 2.4; numere în concentrul cu trecere peste jetoane cu numere, fișe de efectuarea de adunări și
5.1; 5.2; 5.3 0 – 1000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri ordin a numerelor lucru; Culegere de exerciții și scăderi în concentrul
numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); naturale mai mici probleme clasa a IV-a – 0 – 1 000 000, cu trecere
JM- 1.3 - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea decât Editura Intuitext peste ordin;
rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1); 1 000 000 Resurse procedurale: verificarea calculelor prin
- estimarea rezultatului unui calcul, fără efectuarea lui (2.4); conversaţia, explicaţia, efectuarea probei;
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere demonstrația, exerciţiul, jocul utilizarea proprietăților
(2.4); didactic. adunării, în calcule.
- identificarea operațiilor potrivite rezolvării unor probleme (5.3)
Istorie ordonare cronologică a unor evenimente date; Evaluare
1.2.;2.1.;2.3.;3. gruparea unor denumiri de izvoare istorice în funcție de felul
1.;4.1.;4.3. acestora;
recunoașterea unor denumiri de instituții care pot adăposti dovezi Materiale:
LLR-3.1 ale trecutului unei localități; Fișa de evaluare Proba scrisă
realizare de corespondențe între evenimente ilustrate și Procedurale: conversaţia,
denumirea unor acte; Organizare:
numirea unor evenimente din viața unei familii; individual

MM interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive Mişcarea pe muzică Materiale: Evaluare sumativă
1.1; 2.1; datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor manual,
gesturi coregrafice sugestive Recapitulare / calculator, CD
JM – 1.3 jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, Evaluare Procedurale:
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor(cântarea conversaţia, expli-caţia,
melodiei / acompaniament,ritmul melodiei / metrul) demonstratia, exercitiul
Organizare:
LLR- 1.1 Interpretare vocală
LLR actualizarea cunoștințelor despre verb Verbul Materiale: Observarea sistematică
Marţi 1.2, 1.4; 2.3, construirea propoziţiilor simple, dezvoltate, enunţiative afirmative, manual, fise de lucru
3.5,4.1; enunţiative negative; Procedurale: Interevaluarea
utilizarea corecta a verbului; conversaţia, explicaţia,
identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
EC - 2.2 cerințe date exercitiul individuale
completarea enunţurilor lacunare; Organizare:
analiza în tabel a verbelor; act. frontală, pe grupe,
transcrierea, utilizând forma corecta a verbelor a fi, a lua; act. individuală
redactarea unui text folosind verbe date.
LLR actualizarea cunoștințelor despre verb Numărul verbului Materiale: Observarea sistematică
1.2, 1.4; 2.3, construirea propoziţiilor simple, dezvoltate, enunţiative afirmative, manual, fise de lucru
21
3.5,4.1; enunţiative negative; Procedurale: Interevaluarea
utilizarea corecta a verbului; conversaţia, explicaţia,
identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
EC - 2.2 cerințe date exercitiul individuale
completarea enunţurilor lacunare; Organizare:
analiza în tabel a verbelor; act. frontală, pe grupe,
transcrierea, utilizând forma corecta a verbelor a fi, a lua; act. individuală
redactarea unui text folosind verbe date.
M - efectuarea de adunări și scăderi cu trecere peste ordin, cu Adunarea și scăderea Resurse materiale: manualul, Tema pentru acasă:
1.1;1.2;2.1; 2.4; numere în concentrul cu trecere peste jetoane cu numere, fișe de efectuarea de adunări și
5.1; 5.2; 5.3 0 – 1000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri ordin a numerelor lucru; Culegere de exerciții și scăderi în concentrul
numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); naturale mai mici probleme clasa a IV-a – 0 – 1 000 000, cu trecere
JM- 1.3 - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea decât Editura Intuitext peste ordin;
rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1); 1 000 000 Resurse procedurale: verificarea calculelor prin
- estimarea rezultatului unui calcul, fără efectuarea lui (2.4); conversaţia, explicaţia, efectuarea probei;
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere demonstrația, exerciţiul, jocul utilizarea proprietăților
(2.4); didactic. adunării, în calcule.
- identificarea operațiilor potrivite rezolvării unor probleme (5.3)
GEOGRAFIE recunoaşterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în Materiale Proba scrisă
1.1 texte din manual/texte complementare; completarea unor texte Evaluare Fișe de lucru
1.2, 1.3,2.1 , lacunare, cu termeni adecvaţi; Procedurale
2.3, 3.1, 3.2, precizarea principalelor elemente observabile care formează exerciţiul, munca
3.4,4.3 realitatea geografică înconjurătoare. independentă
Forme de organizare a
colectivului:activitate
LLR. 3.1. individuală
EDUCAȚIE FIZICĂ
EC • comentarea unor imagini și fragmente cu conținut civic specific Materiale Observarea sistematică
Miercuri 1.1; 1.2; 3.1;3.3 temei; Dragostea față de Manual, C.D, caiet
• definirea termenilor: însemn, simbol; țară Procedurale
• exerciții de identificare și consolidare a însemnelor țării și a conversația,
IS. – 4.1 folosirii acestora; explicația Aprecieri globale si
G- 2.2 Organizare: individuale
frontal, individual
pe grupe
M - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere Aflarea numărului Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1,1.2, 2.1, (2.4); necunoscut imagini, balanța, cuburi; sistematică: atitudinea
2.4, 5.1, 5.2, - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
5.3 şi scăderilor (2.4); probleme clasa a IV-a – dată
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr Editura Intuitext Listă de verificare (da, nu):
necunoscut Resurse procedurale: concentrarea asupra
22
LLR- 3.1 dintr-o relaţie numerică (1.2); conversaţia, exerciţiul, jocul sarcinii de rezolvat
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau didactic, problematizarea, implicarea activă în
prin efectuarea probei adunării/scăderii (5.1); exerciţiul. rezolvarea sarcinii
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, în
diverse contexte (5.1).
JM Capacitate psiho-motrică Jocuri de mișcare și Materiale:Coarda, elastic Observarea sistematică
1.1; 2.1;2.2 participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzând Procedurale:
locomoție; variante de sărituri cu conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale si
participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite; desprindere de pe un demonstraţia, jocul individuale
parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; picior și de pe ambele Organizare:
MM - 1.1 participarea la jocuri de orientare în spațiu; picioare,in lungime , act. frontală, pe grupe
realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de inaltime si adancime; act. individuală
joc și mișcare; cu coarda
implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile
de joc și mișcare;
participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor:
felicitarea coechipierilor/adversarilor;
autoanaliza randamentului propriu;
analiza randamentului echipelor.
Joc: Elasticul, Șotronul

LIMBA FRANCEZA
LLR actualizarea cunoștințelor despre verb Persoana verbului Materiale: Observarea sistematică
1.2, 1.4; 2.3, construirea propoziţiilor simple, dezvoltate, enunţiative afirmative, manual, fise de lucru
3.5,4.1; enunţiative negative; Procedurale: Interevaluarea
utilizarea corecta a verbului; conversaţia, explicaţia,
identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc învăţarea prin descoperire, Aprecieri colective şi
Joi EC - 2.2 cerințe date exercitiul individuale
completarea enunţurilor lacunare; Organizare:
2 ORE analiza în tabel a verbelor; act. frontală, pe grupe,
transcrierea, utilizând forma corecta a verbelor a fi, a lua; act. individuală
redactarea unui text folosind verbe date.
ȘN evidențiereaunorasemănărișideosebiri Evaluare sumativă
1.1; 1.2; întreoamenidevârstediferite
2.1; 2.2; 2.3; stabilireadiferențelorlegatede
2.4; 2.5 dezvoltareaoamenilorîndiferiteetapede viață
realizareaunuidesenprincaresăsepună Materiale:
LLR -1.1 înevidențădiferențeledintreoameniaflați îndiferiteetapedeviață fise de evaluare
23
AVAP – 2.2 exercițiidetipuladevărat /fals Procedurale: • evaluare sumativă
ordonareaunorimagini,în exerciţiul
scopul evidențieriietapelordecreștereși Organizare:
dezvoltareînlumeaanimalelor activitate individuală
Vineri EDUCAȚIE FIZICĂ
M - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere Aflarea numărului Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1,1.2, 2.1, (2.4); necunoscut imagini, balanța, cuburi; sistematică: atitudinea
2.4, 5.1, 5.2, - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
5.3 şi scăderilor (2.4); probleme clasa a IV-a – dată
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr Editura Intuitext Listă de verificare (da, nu):
LLR-3.1 necunoscut Resurse procedurale: concentrarea asupra
dintr-o relaţie numerică (1.2); conversaţia, exerciţiul, jocul sarcinii de rezolvat
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau didactic, problematizarea, implicarea activă în
prin efectuarea probei adunării/scăderii (5.1); exerciţiul. rezolvarea sarcinii
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, în
diverse contexte (5.1).
AVAP generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite Evaluare Materiale: Observarea sistematică
1.1, 1.2, materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup creioane colorate, creioane
2.1, 2.2, realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cerate,creioane,acuarele,guaş
2.3,2.4. cheie sau expresii literare la alegere e, tempera, pensule
compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind Procedurale:conversaţia,
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute explicaţia, exerciţiul
realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice ,, Organizare :
Floarea-soarelui ,, activitate individuală

LLR – 1.1
MM- 1.1
RELIGIE
LIMBA FRANCEZA

24
25