Sunteți pe pagina 1din 10

Dragi pirint i,

Tmpreuna cu Prima mea enciclop edie - 3 ani, acest


Caiet de activitat i pentru 3 ani ii va ajuta pe cei mici
sa-~i consolid eze cuno 9tintele despre lumea din jur.
Concepu te special sa le antrenez e gandirea logica,
spiritul de observa tie 9 i abilitatile motrice, activitat ile
din aceasta carte impreun a cu autocola ntele
multicolo re 1i vor captiva negre 9 it pe cei mici.
Ca,iin encicloped ie, fiecare
tema e reprezenta ta cu ajutorul
unor simboluri:

~ Locul unde triiiesc

:Q- Ce ,ttu deja


-
Q Cumsunte u

_f'J Natura
Une~t e perso najele de la eel mai tanir
la eel mai batra n.
,. ,. ,. ,. ~ ~
Ce zi frumoasa de primavara!
., ~ . \_~ ,.
Marcheaza i n imagine tot ce are culoarea
galbena.

D ~

e
Une~t e fiecar e pasar e cu umbra ei.
Stii cum se nume sc?
'

f
I

0
.,.,.,.,., ~ .,.,.,.,., ., ..
Ce facem ziua ~i ce facem seara?
Tn cercuie~te 1n dreptul fiecarei imagin i
soarele sau luna.

I
I 0
iii

1r

·'
0
~ tt f) 0
Of! !;osetele s -a u a m estecat i n lighean !
Une 9 te perechile!
tncercuieste cu albastru animalele care
'
traiesc in api ~i cu verde pe cele care
traiesc pe uscat.

' ....
•I

~ .'i,I
.:.,..,
«:,· r,
1ll
Uite c u m arata camera lui Boo ziua Arata cu d egetul ce s-a schimbat.
~i cum arata sea r a.
Ara ta pe fiec are rand obi~ ctul care nu se Ce ne ajut a sa sim tim gus tul ~i miro sul?
pot rive,te cu cele lalte . lnce rcui e~te -1 ~i Dar sa auz im? Une ~te cerc urile cu part ea
spu ne tn ce ,nca pere a case i e locu l lui. core spu nza toar e a corp ului.

sune te
gust

m
rn e
• p
~\Jl\ll
miro s
J ohn e mai mare, iar Michael e mai mic. Care
obiecte 1i vin lui John si care, lui Michael?
'
Une~te-le cu imaginea baiatului potrivit.