Sunteți pe pagina 1din 3

Nume elev ___________________________ Data _______________________

Evaluare sumativă nr.2 . Fonetica. Cl. a V-a


1.Dictare
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1.Ordonează alfabetic cuvintele: 012345


iarbă, fragi, bineînțeles, arctic, câmpie, fiere, ureche, gheață, idee, cer, ieri, toamnă, chibrit, xilofon.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte:
L0123456
Chibrit _______________ câmpie ____________________ arctic _____________________
Gheață _______________ iarbă ______________________ punctaj ____________________

3.Indică numărul de silabe, litere, sunete, vocale, consoane în cuvintele: L0123456789


silabe litere sunete
fragi
xilofon
gheață

4. Marchează cu semnele corespunzătoare în cuvintele de mai jos: L012345678


consoanele ; vocalele ; semivocalele ;
t o a m n ă, f i e r e, i a r b ă, copii

5. Completează cu vocalele î/â cuvintele:


L012345678
…nt…mplare; rom…n; …nalt; ne…nţeles; cobor…; …nc….ntat;

6. Selectează din text câte două cuvinte care conțin : L01234


Diftong ____________________ ______________________
Vocale în hiat ____________________ _______________________

Total:__________ puncte din 70 ( 30/40 )


Mi-a reușit
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mai puțin mi-a reușit
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Trebuie să mai exersez
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Toamnă, cer, iarbă, cuvânt, idee, câmpie, fragi, chibrit, gheață, bineînțeles, ieri, xilofon, fiere, ureche;
arctic, snoavă, unghi, copiii, încântat, neînduplecat, miei, femeie, fiică, neaua, lăcrămioară, hămăiau,
plioscăiau, inimioară, unchiul, păpădii.