Sunteți pe pagina 1din 3

CATEDRA DE CONDUCERE AUTO

Discutat în comisia metodică

PROIECT DIDACTIC
LA LEGISLAŢIE RUTIERĂ, CONDUCERE PREVENTIVĂ ŞI ECOLOGICĂ,
PRIM AJUTOR

Tema Nr. 1: Legislaţie rutieră, conducere preventivă şi ecologică, prim ajutor


Şedinţa Nr. 6: Măsuri de conducere preventiv-defensive la pătrunderea în intersecţii cu trafic intens
de circulaţie
Obiectiv didactic general: Elevii/cursanţii să enumere măsurile de conducere preventivă la
pătrunderea în intersecţii cu trafic intens de circulaţie.

PLAN DE LECŢIE

Măsuri de conducere preventiv-defensivă la pătrunderea în intersecţii cu trafic intens de


circulaţie:
Asigurarea din stânga în intersecţiile nedirijate.
-Asigurarea în intersecţiile dirijate la schimbarea culorii semaforului.
-Cedarea trecerii atunci când nu ni se acordă prioritate.
-Găsirea unei soluţii pt. evitarea unei coliziuni laterale.
-Protejarea pietonilor.
-Virajul la stânga să se aştepte cu roţile nebracate pt. a preveni accidentarea celor din faţă
dacă
suntem loviţi din spate.
- Factorii care sporesc riscul de accident:
- sunt puncte caracteristice aglomerate
- lipsa mij. de dirijare(intersecţii nedirijate)
- nerespectarea reg. de circulaţie de către unii
conduc. auto
- Atunci când ne apropiem de o intersecţie trebuie să avem în vedere următoarele:
 existenţa indicatoarelor de avertizare
 existenţa indicatoarelor de prioritate
 existenţa indicatoarelor de interzicere sau restricţie
 existenţa indicatoarelor de obligare
 existenţa indicatoarelor de orientare
 existenţa indicatoarelor de informare
 existenţa panourilor adiţionale
 existenţa marcajelor
- Atunci când în intersecţie se află un agent de circulaţie se execută cu prioritate semnele pe care le
face acesta, astfel:
 oprire, pentru vehiculele ce vin din fată şi din spate. Oprirea pe timp de noapte ;
 măriţi;
 reduceţi viteza .
- Când intersecţia este prevăzută cu semafor circulaţia vehiculelor este reglementată astfel:
 culoarea „roşu” interzice intrarea oricărui vehicul în intersecţie, precum şi traversarea
drumului de către pietoni;
 culoarea „galben” este culoare de atenţionare, nu au voie vehiculele, nici pietonii să intre în
intersecţie. Atunci când suntem prinşi în intersecţie pe culoarea „galben” continuăm drumul pentru
trecerea intersecţiei;
 culoarea „verde” – vehiculele pot intra în intersecţie pe direcţia precizată de săgeţile de pe
lampă, iar pietonii pot traversa drumul public.
- La apropierea de o intersecţie, în care circulaţia este reglementată de un semafor, trebuie să
circulăm cu o viteză adecvată carosabilului ca să ne putem înscrie pe banda dorită, pentru intrarea în
intersecţie şi pentru deplasarea ulterioară, conform săgeţilor de avertizare de pe acesta şi pentru a
putea opri vehiculul la culoarea „roşu” sau „galben”.
- Precizez, prin subliniere, că este interzis a intra în intersecţie şi pe culoarea „galben” a
semaforului.
- Cu 50m înainte de intrarea în intersecţie, precizat şi de existenţa liniilor continue pe drumurile
publice cu mai multe benzi pe acelaşi sens, trebuie să ne înscriem pe banda corespunzătoare, astfel:
o cei care doresc să vireze la stânga se vor înscrie pe banda de lângă axul drumului, iar cei ce
vor să se deplaseze înainte se vor înscrie pe banda din mijloc;
o cei ce vor să facă la dreapta şi înainte pentru autovehiculele grele se vor înscrie pe banda de
lângă bordură.
- Atunci când intersecţia este prevăzută şi cu linie de tramvai, iar spaţiul dintre şina din dreapta şi
trotuar nu permite circulaţia pe două rânduri toate vehiculele vor circula pe un singur rând,
indiferent de direcţia de mers dorită.
- În toate intersecţiile de drumuri publice au prioritate de trecere: autovehiculele poliţiei, salvării,
Ministerului Apărării destinate controlului circulaţiei autovehiculelor din parcul propriu, ale
Jandarmeriei, unităţile speciale ale Serviciului Român de Informaţii, ale Serviciului pentru Protecţie
şi Pază, cele destinate stingerii incendiilor, când sunt în misiune, fapt materializat prin folosirea
obligatorie a semnalelor acustice şi luminoase de care dispun. Toate aceste autovehicule vor fi
inscripţionate corespunzător destinaţiei şi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare
albastră şi roşie pentru poliţie, roşie pentru pompieri şi albastră pentru celelalte autovehicule.
- De aceleaşi facilitaţi se bucură şi coloanele oficiale, coloanele aparţinând Ministerului Apărării,
transporturile agabaritice, care vor fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere sau echipaje de control
cu specific militar.
- Aceste autovehicule care beneficiază de prioritate de trecere în intersecţii pot circula chiar dacă
semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obligă la
acordarea priorităţii ori interzic accesul.
- La întâlnirea acestor autovehicule care au prioritate de trecere conducătorii de vehicule din toate
sensurile de circulaţie au obligaţia de a opri cât mai aproape de trotuar sau acostament, până la
trecerea lor în totalitate.
- Când intersecţia de drumuri publice nu este prevăzută cu indicatoare de prioritate regula generală
de acordare a priorităţii este „prioritatea de dreapta” adică, toate autovehiculele, vehiculele trase
sau împinse, bicicletele care vin din partea dreaptă au prioritate de trecere. Prioritatea de dreapta
este acordată corect atunci când, cel ce beneficiază de ea nu va fi obligat să pună frână, ca să te lase
să treci primul (cu alte cuvinte observi că vine un vehicul într-o intersecţie din partea dreaptă,
consideri greşit că ai timp de trecere şi-l obligi pe cel ce avea prioritate să pună frână şi să te lase pe
tine să treci deşi nu ai acest drept).
În astfel de situaţii de cele mai multe ori au loc accidente de circulaţie şi conform statisticilor
aceste accidente sunt cele mai frecvente.
Din acest motiv, atunci când ne apropiem de o intersecţie de drumuri publice, trebuie să
circulăm cu o viteză redusă pentru a fi în măsură să oprim vehiculul dacă situaţia o impune. În acest
sens, greşit procedează conducătorii de vehicule care vin cu viteză mare până în intersecţie (deşi o
văd de departe), pun frână pentru a reduce viteza la colţul intersecţiei (dacă mai au timp), apoi intră
în intersecţie. Acest stil de conducere, denumit „stilul agresiv”, este periculos din mai multe puncte
de vedere şi anume: nu ai timpul şi spaţiul necesar pentru a acorda prioritate vehiculelor care
beneficiază de acest drept, nu poţi să acorzi prioritate pietonilor, nu poţi să te înscrii corect pentru
luarea virajelor la stânga sau la dreapta, nu poţi să opreşti la timp atunci când doreşti, pentru
evitarea unui pericol, şi nu ai timpul necesar observării indicatoarelor de circulaţie.
Toate acestea le-am analizat în condiţii de vizibilitate bună, un carosabil uscat, existenţa unor
pneuri bune la autovehicul şi funcţionarea bună a instalaţiei de frânare. Dar, când unul din aceşti
factori nu este la nivelul de cel puţin bun? Dacă ţinem cont şi de viteza de reacţie a conducătorului
de vehicul, care nu este deloc de neglijat şi pe care se bazează cei mai mulţi dintre aceştia, dând
dovadă de teribilism în conducere, suntem în măsură a justifica procentul mare de accidente de
circulaţie care au loc în intersecţii.
Aşadar, la apropierea de o intersecţie un conducător auto bun trebuie să ţină cont de următorul
algoritm pentru a intra în acea intersecţie:
 să conducă vehiculul cu viteză redusă (recomandat a se folosi frâna de motor), fără a fi
nevoit să frâneze brusc la colţul intersecţiei;
 să nu depăşească linia imaginară ce uneşte colţurile intersecţiei în care doreşte a intra, pentru
a nu stânjeni fluenţa circulaţiei pentru vehiculele care beneficiază de prioritate de trecere;
 să păstreze faţă de vehiculul din faţă o distanţă corespunzătoare pentru a putea opri şi evita
lovirea în caz de încetinire sau oprire bruscă a acestuia;
 să urmărească, cu atenţie, existenţa indicatoarelor şi să le respecte întocmai semnificaţia
acestora;
 să acorde prioritate necondiţionată autovehiculelor cu circulaţie prioritară. La întâlnirea
acestor autovehicule se va opri pe partea dreaptă, cât mai aproape de bordură până la trecerea
ultimului autovehicul din cele enumerate mai sus şi care face parte din coloană;
 să se încadreze, cu cel puţin 50m fată de colţul intersecţiei, pe banda corespunzătoare
direcţiei de mers dorită şi pe care are voie să o efectueze;
 să acorde prioritate pietonilor ce vor să traverseze strada care are marcaje pentru trecere, sau
pe la colţul intersecţiei acolo unde nu sunt marcaje;
 să nu intre în intersecţie pe culoarea roşie şi galbenă a semaforului electric;
 atunci când a intrat în intersecţie şi doreşte să vireze la stânga sau la dreapta să acorde
prioritate pietonilor care se deplasează din partea stângă sau din partea dreaptă;
 să execute, cu prioritate, semnalele agentului de circulaţie când acesta este instalat în
intersecţie, apoi semnalele semaforului electric dacă acesta există şi funcţionează, respectând
semnificaţia indicatoarelor de circulaţie rutieră şi să aplice corect regula priorităţii de dreapta atunci
când intersecţia este nedirijată. Lampa cu lumină galbenă intermitentă ne atenţionează că ne
apropiem de o intersecţie şi trebuie să reducem viteza de circulaţie până la limita evitării oricărui
pericol respectând regulile de circulaţie pentru aceea zonă;
 să acorde prioritate vehiculelor ce circulă din sens opus şi care se deplasează înainte, atunci
când doreşte să efectueze virajul la stânga;
 să execute virajul la dreapta cât mai strâns, astfel în cât să nu depăşească centrul intersecţiei;
 să se încadreze corect pe banda de deplasare ulterioară din intersecţie, să nu depăşească linia
continuă acolo unde aceasta există;
 la intrarea într-o intersecţie cu sens giratoriu să acorde prioritate vehiculelor ce vin din
partea stângă, având prioritate faţă de cele ce vin din partea dreaptă, dacă circulaţia nu este
reglementată şi de indicatoare de circulaţie;
 să acorde prioritate vehiculelor ce se deplasează pe un drum cu prioritate, când întâlneşte
indicatoarele „Oprire”, „Cedează trecerea”, „Sfârşit de prioritate”;
 să acorde prioritate tramvaielor aflate în mişcare şi care trec prin intersecţie.

S-ar putea să vă placă și