Sunteți pe pagina 1din 49

PLAN DE MĂSURI

privind colaborarea GRĂDINIŢA-FAMILIE


Stimularea părinţilor să participe la programul de educaţie preşcolară prezintă numeroase
avantaje atât pentru ei, cât şi pentru echipă.
Obiective urmărite:
Implicarea părinţilor în programe cu impact constructiv în evoluţia comportamentului
copiilor.
Obiectiv urmărit:
Să se promoveze interesele copilului prin implicarea familiei şi grădiniţei.
 Activităţi: „Ne jucăm împreună” (părinţi, copii, educatoare)
Modelăm împreună
Gimnastică
Expoziţii de lucrări
Să existe o comunicare între cei doi factori părinte – educator.
 Activităţi:
Comunicare directă
1. Stabilirea unui comitet de părinţi – „consultanţă familială”
2. Ducerea şi aducerea copiilor la grădiniţă
3. Întruniri cu părinţii
4. Consultaţii individuale
Comunicare în scris cu familia prin
1. Caietul de corespondenţă
2. Avizierele
3. Camera părinţilor
4. Chestionare
Participarea directă a familiei ca:
1. Observatori
2. Voluntari
Participarea şi implicarea părinţilor la programele educaţionale desfăşurate în unitate
„Educaţi aşa”
„Să citim pentru mileniul III”
„Ecogrădiniţa”
Pe măsură ce membri familiei se obişnuiesc să intre în sala de clasă, să participe la diverse
activităţi şi să le conducă ei înşişi.
 Li se dezvoltă sentimentul de apartenenţă la colectivul grădiniţei
 Observă modul de comportare al copilului în colectivitate
 Se stabilesc relaţii de prietenie între părinţi li se trezeşte dorinţa de a continua procesul
Avantajele pentru echipa de educatoare:
 Observă pe viu relaţia părinte-copil
 Constată anumite talente, înclinaţii ale unor membri ai familiei
Beneficiarii colaborării familie – grădiniţă sunt copiii
 Ei devin, treptat, mai siguri pe ei
 Simt interesul şi aprecierea pe care părinţii o acordă activităţii lor
 Constată pe loc afecţiunea părinţilor
 Ei încearcă un sentiment de admiraţie pentru părinţii lor
Formând un front educativ unitar, grădiniţa şi familia vor reuşi să-l formeze pe micuţul
preşcolar care va avea ca rezultat un viitor participant la diverse competiţii.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII

1
cu părinţii la grupa mijlocie, în anul şcolar 2014-2015
Mijloc de
Data Tema întâlnirii Participanţi
realizare
Referat părinţi
Importanţa frecventării grădiniţei pentru dezvoltarea
Dezbatere bunici
X socio-emoţională a copiilor de 3-6 ani.
Chestionare educatoare
2014 Cum îmi ajut copilul să depășească emoţiile negative!
pentru părinţi directorul
(vizionare CD)
Vizionare CD grădiniţei
părinţi
bunici
XI Lecție deschisă - Educaţia limbajului: Povestire „Iedul Activitate
educatoare
2014 cu trei capre” (de O. Pancu-Iași) demonstrativă
directorul
grădiniţei
Poezii părinţi
„Uite vine Moş Crăciun” Colinde bunici
XII
Program artistic, care cuprinde aspecte specifice zonei Dans popular educatoare
2014
noastre: costume populare, dans popular, colinde etc. Sorcova directorul
Pluguşor grădiniţei
părinţi
bunici
Concursuri şi
I „Serbările Zăpezii” educatoare
jocuri sportive
2015 Festival anual organizat de Consiliul Local Cugir directorul
de iarnă
grădiniţei
prof. ed. fizică
părinţi
- dezbatere
II „GHIDUL PĂRINŢILOR ÎN LUMEA COPIILOR”; bunici
- relatări
2015 „O LUME DEMNĂ PENTRU COPII” educatoare
- expuneri psiholog
părinţi
„E ziua ta mămico!” bunici
III Activitate
Dansul florilor, poezii, cântece închinate mamei, educatoare
2015 demonstrativă
scenetă etc. directorul
grădiniţei
părinţi
Acţiune copii
organizată de educatoare
IV „Ziua Mondială a Sănătăţii”
Asociația bunici
2015 „Sănătatea un dar preţios”
Crucea Roșie directorul
Cugir grădiniţei
medici
părinţi
Expunere
bunici
V „Şi noi copiii avem drepturi” Dezbatere
directorul
2015 - prezentarea programului educaţional Vizionare
grădiniţei
diapozitive
psiholog
VI „O zi împreună cu copiii noştri” Drumeţii bunici
2015 (drumeţii în împrejurimile oraşului) copii
Organizarea unui picnic în natură: părinţi, bunici, Evaluarea părinţi

2
directorul
copii, educatoare proiectului
grădiniţei

BIBLIOGRAFIE

*** Învăţământul preşcolar Revista nr. 3-4/2007

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL


GRĂDINIȚĂ-FAMILIE
,,ÎMPREUNĂ VOM REUȘI,,

Prof. MOȘ MIRELA


GRĂDINIȚA P.P.12 ARAD
ARGUMENT
Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor. În grădiniță se pun bazele
unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerinte se diversifică în
permanență. Grădinița trebuie să găsească o punte de legatură cu
familia, prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor.
Activitatea derulată de un program de educaţie, oricât ar fi de bine gândită şi sprijinită de
mijloace bogate, nu este eficientă dacă nu este cunoscută de către părinţi. Pe de altă parte, ceea ce
învaţă copilul în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică
programul educativ desfăşurat în grădiniţă.
S-a constatat în ultimii ani că, de cele mai multe ori, gradul de interes şi implicare a părinţilor
în activitatea instituţiei de învăţământ este direct proporţională cu rezultatele obţinute de către copii în
procesul didactic. Există un raport strâns între capacitatea de adaptare a copilului la programul
grădiniţei şi educaţia primită de copil în familie.
Aspectele evidenţiate constituie doar câteva argumente care impun ca educaţia preşcolară să
aibă la bază un parteneriat activ şi eficient între părinţi şi instituţia preşcolară, doi poli de rezistenţă ai
educaţiei preşcolare .
Parteneriatul constituie o formă de colaborare şi cooperare între instituţii şi persoane care
urmăresc realizarea aceluiaşi scop, o încercare de sincronizare şi armonizare a cerinţelor mai multor
factori educativi în vederea realizării unor interese comune. Instituţiei preşcolare îi revine rolul
coordonator în cadrul relaţiei de parteneriat cu familia. Acest rol derivă din faptul că grădiniţa este o
instituţie specializată, cu cadre didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei preşcolare .
Preocupat de sporirea capacităţii de implicare a părinţilor în demersul formativ-educativ al
grădiniţei, colectivul de cadre didactice de la Grădiniţa P.P 12, va demara în anul acesta programul de
parteneriat educaţional cu părinţii : „ÎMPREUNĂ VOM REUŞI”.
Consultaţi în alegerea opţionalelor la nivelul grupei şi în unele probleme cu care se confruntă
grădiniţa, părinţii s-au simţit parteneri direcţi în activitatea de educare a propriilor copii.
Activităţile extracurriculare sunt deosebit de importante în educarea copiilor preşcolari.
Antrenând părinţii în pregătirea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi munca educatoarei va fi

3
substanţial diminuată, iar părinţii se vor simţi valorificaţi, talentele şi cunoştinţele lor fiind fructificate.
Urmărindu-şi propriu copil în timpul unor situaţii variate de interacţiune zilnică, părinţii au
posibilitatea de a cunoaşte unele dificultăţi de integrare a copiilor în colectivul grupei sau în programul
grădiniţei.
În vederea cunoaşterii mai multor aspecte ale vieţii de familie vom urmări cunoaşterea familiei
copilului sub diverse aspecte: încadrarea în muncă, tipul de relaţii dintre părinţi, natura relaţiilor dintre
copii şi părinţi, modul de exercitare al autorităţii în cadrul familiei etc. Cunoaşterea familiilor copiilor
va îmbrăcat forme variate: chestionare, şedinţe, antrenarea părinţilor în activităţi organizate în
grădiniţă.
O atenţie sporită vom acorda stabilirii unui program comun de educaţie în grădiniţă şi în
familie. Fără stabilirea unui sistem unitar de cerinţe în grădiniţă şi în familie, colaborarea dintre cei doi
factori educaţionali ar rămâne fără rezultatele scontate. Vom încerca să convingem părinţii că cerinţele
care stau în faţa preşcolarilor trebuie continuate în familie.
Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepția celor absolut pozitive, devin pentru
unii părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la influențele
din grădiniță.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a
familiei, iar programul educativ să fie cunoscut și înțeles de către părinți și realizat printr-o colaborare
strânsă între instituția familială și cea preșcolară.
SCOPUL PROIECTULUI
 Colaborarea dintre familie şi grădiniță pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare
a preşcolarului.
OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIVE CADRU:
Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi
creşterii copilului în vederea adaptării şi integrării şcolare cu succes;
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a
familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor,
precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;
 Eficientizarea relaţiei familie-grădiniţă.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea de comportament
adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în cadrul grupurilor;
 Aducerea la cunoştinţa părinţilor a strategiilor de cunoaştere a copilului;
 Crearea oportunităţilor ca părinţii să se împrietenească între ei și să-și împărtăseasca experientele
individuale;
 Stabilirea unei relaţii de încredere şi comunicare între grădiniţă şi familie pentru a veni în
sprijinul dezvoltării morale, sociale şi psihologice a copilului;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să
desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe
teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
4
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat.
Grup țintă:
- preșcolarii; -
- părinții;
- educatoarele
Resurse umane:
- copiii grupei mari ;
- cadrele didactice;
- părinții copiilor;
- medic;
- consilier psihopedagogic;

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE


NR. DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE
CRT

1. Octombrie ”Și noi iubim natura!„ Plantăm pomi fructiferi,zmeură, în


2014 curtea grădiniței.
2. Noiembrie ”Veselie și bucurie – Carnavalul Toamnei cu participarea
2014 părinților
3. Decembrie ”Cutia cu suflet” – Cadouri pregătite de către copii și
2014 părinți pentru copiii nevoiași din
satele învecinate orașului.
4. Ianuarie ”Portretul familiei mele” Activitate desfășurată în vederea
2015 cunoașterii familiei - concurs
5. Februarie ”Învață să investești și confecționare de jucării, expoziție cu
2015 apoi să dăruiești …” – vânzare.
6. Martie ”Draga mea mămică, e Jocuri interactive mămici copii;
2015 ziua ta!!!” Scurt program artistic.
7. Aprilie ”Minte sănătoasă în corp Întâlnire cu medicul pediatru;
2015 sănătos” Dezbatere privind alimentația
sănătoasă a copiilor.
8. Mai ”Picnic – bucurie, Activitate în aer liber desfășurată cu
2015 veselie” participarea părinților.
9. Iunie ”Copilărie, vis, armonie” Expoziţie-concurs cu lucrări
2015 – realizate de copii

Cultivarea unor relaţii de parteneriat colectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul


educaţiei şi creșterii copilului, constituie cheia succesului în adaptarea şi integrarea şcolară. Este
primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului.

5
PARTENERIAT
“FAMILIA ŞI GRĂDINIŢA ÎMPREUNĂ PENTRU COPII ”

Dumitriu Melania-Şcoala gimnazială Moraviţa /Grădiniţa P.N.Moraviţa

ARGUMENT
Mediul în care se naşte copilul,trăieşte,se dezvoltă şi se formează copilul,este familia.Învăţarea primelor
comportamente sociale,prin imitaţie şi interacţiune,se produce în mica lor copilărie e dependentă de tipul
relaţiilor din familie.Dar,ca primă etapă a învăţământului preuniversitar,grădiniţei îi revine rolul de a contribui
responsabil la formarea personalităţii copiilor,de a le deschide calea spre cunoaştere,de a descoperi lumea
înconjurătoare.
Grădiniţa este o a doua casă a copilului şi reprezintă pentru el un spaţiu în care se simte ocrotit şiîn
siguranţă,însă,în mod obligatoriu,părinţii sunt partenerii educatoarei deoarece ei îşi cunosc cel mai bine copiii
şi pot oferi cele mai multe informaţii despre aceştia.Obiectivele educaţionale pe care grădiniţa şi le propune nu
pot fi realizate în totalitate fără sprijinul susţinut al familiei,de aceea educatoarea trebuie să menţină o legătură
strânsă cu aceasta pentru a asigura acea continuitate de cerinţe atât de necesară în activitatea noastră.
Prin acest parteneriat educaţional,părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei,fiind priviţi ca
participanţi active.În acest fel,părinţii îşi vor forma deprinderea de a se implica în toate activităţile,cunoscând
programul educativ la care participă copiii,progresele făcute de aceştia,dar şi percepţia pe care o are grădiniţa
despre calităţile şi problemele copiilor.
SCOPUL
 Dezvoltarea unui parteneriat real,bazat pe sinceritate,cu părinţii;
 Implicarea şi participarea efectivă a părinţilor în activităţile de la grupă cât şi în cele
extracurriculare.
OBIECTIVE
 Formarea părinţiolr în spiritual ideii de parteneri egali ai educatoarei în educaţia copiilor;
 Formarea unei concepţii sănătoase despre grădiniţă şi rolul acesteia în viaţa copilului;
 Crearea unui mediu educaţional optim,favorabil unei bune dezvoltări a copilului,conform cu nevoile
şi necesităţile sale;
 Implicarea părinţilor în acţiuni de atragere de resurse financiare şi materiale extrabugetare,în
vederea îmbunătăţirii mediului educaţional;
 Achiziţionarea de către părinţi a celor mai recente informaţii despre creşterea şi educarea
copiilor,aplicarea corectă în educarea şi creşterea copiilor lor.
PĂRŢI IMPLICATE:
 Educatoarea de la grupă;
 Părinţii copiilor din grupă;
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Educatoarea are obligaţia să:
 Aducă la cunoştinţa părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă;
 Informeze părinţii despre standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în funcţie de vârstă;
 Contribuie la diseminarea bunelor experienţe educative în rândul părinţilor;
 Ascultă cu atenţie şi atribuie importanţa cuvenită informaţiilor primite de la părinţii copiilor;
 Acordă consiliere individuală şi/sau în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia preşcolară.
Părinţii au îndatorirea:
 Să continue în familie programul educaţional propus în grădiniţă;
6
 Să participle active în cadrul parteneriatului familie-grădiniţă;
 Să dea dovadă de perseverenţă în acţiunile educative,solicitând sprijinul educatoarei ori de câte ori este
cazul.
OBLIGAŢII COMUNE
Părţile implicate trebuie să colaboreze cât mai efficient pentru a dezvolta direcţiile de acţiune formative-
educativă antrenate instituţional dar şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse
categorii:financiare,practice-aplicative,organizatorice.
DURATA:1 an
GRUP ŢINTĂ:
 Copiii grupei
 Părinţii copiilor
 Educatoarea grupei
RESURSE UMANE:
 Părinţi
 Bunici
 Cadre didactice
 Copii
RESURSE MATERIALE:
 Materiale informative din domeniul educaţiei
 Reviste de specialitate

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PARTENERIATULUI

Perioada Conţinuturi Modalităţi de realizare Locaţia Responsabilităţi

Septembrie “Împreună este mai Întâlnire între parteneri grădiniţă Educatoare


uşor!” Părinţi
Octombrie “Ce nu ne place la Sugestii pentru ameliora- grădiniţă Părinţi
comportamentul rea unor comportamentew Educatoare
copiilor noştri?” problematice ale
copiilor
Noiembrie “O nouă informaţie, Informarea părinţilor grădiniţă Părinţi
un nou pas în rela- despre noi strategii de Educatoare
ţia cu copilul meu” relaţionare cu copiii-ches-
tionar pentru părinţi
Decembrie “În aşteptarea lui Serbare grădiniţă Părinţi
Moş Crăciun!” Copii
Bunici
Educatoare

Ianuarie “Cât timp acordăm Întâlnire familială,discu- grădiniţă Părinţi


pentru a ne juca cu ţii Educatoare
copilul nostru?”

Februarie “Aşa e bine,aşa nu!””Dezbatere,chestionar grădiniţă Părinţi


Educatoare

Martie “E ziua ta,mămico Serbare grădiniţă Părinţi

7
dragă!” Copii
Educatoare

Aprilie “Ce şi cât ştie copi- Activitate demonstrativă grădiniţă Părinţi


lul meu?” Educatoare

Mai “În plimbare în na- Excursie tematică In natura Copii


tură!” Părinţi
Educatoare

Iunie 1 IUNIE Serbare gradinita Copii,părinţi


Educatoare

IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI
Se va urmări:
 Modul în care s-a desfăşurat parteneriatul;
 Atingerea obiectivelor propuse;
 Desfăşurarea programului de activităţi;
 Impactul parteneriatului asupra partenerilor.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PARTENERIATULUI
 Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii şi conducătorii acestei acţiuni;
DISEMINAREA REZULTATELOR
 Parteneriatul va fi popularizat în cadrul activităţilor metodice desfăşurate la nivelul unităţii.
FINALIZAREA PARTENERIATULUI
 Album foto
 Serbare se 1 IUNIE
BIBLIOGRAFIE:
 Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura „Aramis”,2002;
 Ecaterina Adina Vrăşmaş,Educaţia copilului preşcolar,Bucureşti,Editura Pro Humanitate,1999;
 Stern,H.H.,Educaţia părinţilor în lume,Bucureşti,Editura Didactica şi Pedagogica,1972.

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL GRĂDINIŢĂ – FAMILIE:


“ Cu părinţii de partea mea, nimic nu poate da greş!”

CRÎNGUŞ LOREDANA MIHAELA


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SCORNICEŞTI, JUDEŢUL OLT

Argument:
Orice părinte se întreabă: “Sunt un părinte bun pentru copilul meu?” sau “ Ce înseamnă să fii
un părinte bun?”. Din dorinţa de a încerca să găsesc răspunsuri la asemenea întrebări s-a născut
proiectul educaţional: “Cu părinţii de partea mea, nimic nu poate da greş!”, proiect care li se adresează
în egală măsura părinţilor, copiilor şi educatoarelor. Cercetările au arătat că rata învăţării creşte şi se

8
menţine ridicată în situaţiile în care părinţii se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activităţi
acasă. Părinţii vor aprecia mai bine abilităţile şi aptitudinile copiilor, problemele şi posibilităţile de
rezolvare a acestora în procesul învăţării.
Prin activitatea de parteneriat cu părinţii ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învăţându-
i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, intervin interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi
copii. Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinţii, grădiniţa pune bazele unei unităţi de decizie şi
de acţiune între cei doi factori. De asemenea, activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor
problemă, a conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc în dezvoltarea copilului.
Educatoarea întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi a familiilor acestora, organizează
colectivul de părinţi, alege împreună cu părinţii Comitetul de Părinţi, repartizează atribuţiile acestora,
stabileşte un program de activităţi cu familia: proiectează întâlniri individuale şi colective, consultaţii,
mese rotunde, activităţi extracurriculare. Educatoarea pregăteşte şi conduce şedinţele cu părinţii, invită
diferiţi specialişti, învaţă părinţii cum să creeze şi să completeze un portofoliu pe o temă dată. Menţine
permanent relaţii cu toţi părinţii prin intermediul telefonului, invitaţiilor, întocmeşte orarul şedinţelor
cu părinţii. Realizează consilierea copiilor şi a părinţilor aflaţi în situaţii dificile. Elaborează
comunicări, referate, selectează informaţii şi materiale pentru o bună colaborare.

Părinţii – parteneri educaţionali:


Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică, afectivă, mentală şi
socială pentru toţi membrii ei, dar mai ales pentru copii. Relaţiile din sfera familiei sunt de tip special,
având la bază sentimente de dragoste şi respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai mare forţă,
dar poate deveni şi cea mai vulnerabilă latură a convieţuirii familiale. Cele mai acute probleme
educative se nasc din absenţa sau ignoranţa atenţiei părinteşti sau coroziunii afective din familiile
dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu tulburări psihice, consum de alcool, violenţă fizică şi
verbală.
Implicarea activă a părinţilor în activităţile din grădiniţă şi extracurriculare ale propriilor copii
au ca rezultat conştientizarea faptului că problemele lor sunt şi problemele altor părinţi, că este util să
discute despre situaţiile cu care se confruntă, află căi şi modalităţi de rezolvare a problemelor. Între
unii părinţi se înfiripă relaţii de încredere şi cooperare, învaţă să accepte asistenţa specializată, să ceară
ajutor atunci când au nevoie. Informaţiile primite şi abilităţile dobândite le dau încredere.
A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide
transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi susţinere
pentru a rezolva problemele ridicate de educarea generaţiilor de astăzi.

Tema: “Cu părinţii de partea mea, nimic nu poate da greş!”

Scop: - Cultivarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre grădiniţă şi familie;


- Implicarea părinţilor în viaţa grădiniţei, astfel încât să devină parteneri activi şi
avizaţi în educaţia copiilor;
- Informarea părinţilor cu privire la strategiile de cunoaştere a copiilor;
- Crearea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive dobândite de
părinţi în educarea copilului.

Obiective:
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, optimizarea comunicării părinte – copil –
educator;
- consilierea părinţilor privind problematica educării copiilor;
- familiarizarea părinţilor cu strategii specifice procesului de învăţământ;

9
- formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali şi responsabili în educaţia
copilului;
- convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor şi în a
grădiniţei în ansamblu.

Descrierea proiectului:
Prin activităţile proiectului, grădiniţa recunoaşte şi accentuează rolul părinţilor de primi
educatori, încercând să-i determine să înţeleagă că aceasta face mai mult decât o simplă instituţie
socială, ea educă şi instruieşte.

Puncte tari ale aplicării proiectului:


 Părinţii îşi vor descoperi copilul prin diferite aspecte pe care le implică colectivitatea;
 Va spori încrederea familiei în grădiniţă;
 Va spori eficienţa activităţilor instructiv-educative desfăşurate în grădiniţă;
 Părinţii îşi vor împărtăşi experienţele şi se vor împrietenii între ei;
 Relaţia familie-grădiniţă se va întări.

Puncte slabe:
 Posibil ca unii părinţi să nu trateze cu acelaşi interes acest proiect;
 Posibil ca unii părinţi să se manifeste în mod nedorit.

Tematica proiectului:
- Cunoaşterea nevoilor copiilor;
- Comunicarea eficientă;
- Sprijinirea copilului de către părinţi în diferite activităţi;
- Petrecerea timpului liber în familie.

Etapele proiectului:
- Întocmirea proiectului;
- Organizarea întâlnirilor cu părinţii;
- Distribuirea materialelor de informare a părinţilor;
- Desfăşurarea calendarului de activităţi stabilite pentru proiect.

Grupurile ţintă: părinţii, copiii.

Iniţiatori:

Colaboratori: director, părinţi, profesori, medic.


Durata: anul şcolar

Rezultate aşteptate: album foto, portofoliu cu lucrări, expoziţii, ierbare, diplome.

Evaluarea: chestionare, concursuri, expoziţii.

10
Programul activităţilor

Nr. Perioada Tema Modalităţi de Cine paticipă


Crt. realizare
Prezentarea ofertelor
educaţionale.
Probleme organizatorice legate - chestionare; Educatoarea.
1. Septembrie de: - dialog; Părinţii.
- programul grădiniţei; - dezbatere.
- amenajarea spaţiului
educaţional;
- alegerea opţionalului;
- rechizitele necesare procesului
instructive-educativ;
- alegerea comitetului de părinţi.
“Bogăţiile toamnei” -activitate
2. Octombrie demonstrativă Educatoarea.
-dezbatere; Părinţii.
-dialog.
-prelegere; Educatoarea.
3. Noiembrie “Colaborarea educatoare-părinţi- -consilierea Părinţii.
medic” părinţilor; Asistenta medicală.
- chestionare.
- podoabe realizate în Educatoarea.
“Bradul de Crăciun” – datini de colaborare cu Părinţii.
4. Decembrie sărbători părinţii; Bunicii.
- costume realizate cu Copiii.
ajutorul părinţilor; Moş Crăciun.
- spectacol dedicat lui
Moş Crăciun.
- poveşti şi Educatoarea.
5. Ianuarie “La gura sobei” dramatizări realizate Părinţii.
în colaborare cu Copiii.
părinţii.
- convorbire; Educatoarea.
6. Februarie Mapa copilului meu. - chestionare; Părinţii.
- consiliere. Copiii.
- serbare dedicată Educatoarea.
7. Martie mămicilor; Părinţii.
“E ziua ta, mămico!” - daruri pentru Copiii.
mămici. Bunicii.
- activitate cu părinţii Educatoarea.
8. Aprilie “Vine Iepuraşul!” – încondeiem ouă; Părinţii.
- dialog. Copiii.
Preotul.
- activitate de Educatoarea.
9. Mai “Şi noi putem contribui la plantare de puieţi cu Părinţii.
sănătatea planetei!” ajutorul părinţilor. Copiii.

- chestionare; Educatoarea.
10. Iunie “Drepturile mele” - dialog; Părinţii.
11
- portofoliu; Copiii.
- album foto.

PRICHINDEII CREATIVI

Prof. Blede Laura și Prof. Pircea Monica


Școala Gimnazială nr. 6 Timișoara

PROIET DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Avizat,

Avizat,
Responsabil cerc pedagogic, Responsabil comisia metodică,
Prof. Prof.

Organizatori:

Educatoare: Preşedintele comitetului


Prof. Blede Laura de părinţi :
Prof. Pircea Monica

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiilor de învăţământ aplicante:
- Şcoala Gimnazială nr. 6 Timişoara
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului: ”Prichindeii creativi”
Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie extracurriculară
Tipul de proiect: local

C. REZUMATUL PROIECTULUI

12
Număr de elevi implicaţi: 30 preşcolari
Activităţi propuse: serbări, vizionare de spectacole şi divertisment, masă rotundă.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI

Argument
Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se fac primii paşi în viaţă.
Acum se pun bazele unei personalităţi care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăţi a cărei cerinţe se
diversifică în permanenţă. Grădiniţa trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând parinţilor
noi căi spre educaţie în beneficiul copiilor.
Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia copiilor
preşcolari. De aceea este foarte importantă implicarea părinţilor în activitatea grădiniţei. Relaţia educator -
părinte are rol important în creşterea calităţii moral-civice a copiilor preşcolari.
Un parteneriat grădiniţă – familie este eficient atunci când există o implicare activă a părinţilor în
activitatea grădiniţei. Prin organizarea unor acţiuni în care să fie implicaţi părinţii, copiii învaţă să respecte
munca adulţilor.
Pornind de la ipoteza că vârsta preşcolară este o vârstă potrivită pentru dezvoltarea spriritului
antreprenorial al copiilor prin activităţi specific acestei etape, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi
individuale prin acest parteneriat dorim dezvoltarea personalităţii preşcolarilor, abilităţile personale.
Prin acest proiect dorim să încurajăm preşcolarii să-şi dezvolte talentele şi aptitudinile şi să coordonăm
adaptarea lor la condiţiile mediului social aflat în continuă evoluţie.
GRUPUL ŢINTĂ:
BENEFICIARI DIRECŢI: preşcolarii grupei mijlocii A, părinţii preşcolarilor implicaţi, educatoarele
grupei;
BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală
METODOLOGIE:
Cadrele didactice întocmesc o planificare a activităţilor (şcolare şi extraşcolare), ţinând cont de
particularităţile de vârstă ale copiilor şi de specificul grupei precum şi de scopul şi obiectivele propuse. Se vor
organiza :
 convorbiri, dezbateri, lectorate
 activităţi artistic-practice
 plimbări, excursii
 jocuri de rol, distractive, de mişcare
 expoziţii
 spectacole, concursuri
 acţiuni caritabile şi voluntariat
 activităţi ecologice
DURATA PROIECTULUI:
Doi ani şcolari - 2013 - 2015
RESURSE:
Umane: preşcolarii grupei mijlocii de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 Timişoara, doamnele
educatoare Blede Laura şi Pircea Monica, părinţi, reprezentanţi ai unor agenţi economici şi ONG-uri.
Materiale: materiale didactice, cd-uri, aparat foto, pc, videoproiector
Logistică: sponsorizări, donaţii pentru realizarea acţiunilor cuprinse în calendarul activităţilor
RESPONSABILITĂŢILE CADRELOR DIDACTICE:
 întocmirea planificării activităţilor pe grupe de vârstă
 identificarea resurselor materiale
 mobilizarea preşcolarilor şi partenerilor implicaţi în proiect
 atragerea părinţilor
 organizarea de excursii şi drumeţii în natură
 organizarea de acţiuni antreprenoriale, de voluntariat şi educaţie ecologică
13

confecţionarea de albume şi expoziţii cu lucrări ale copiilor;

să acorde consiliere individuală şi în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia
preşcolară.
RESPONSABILITĂŢILE PĂRINŢILOR:
 să participe activ în cadrul parteneriatului cât şi la alte activităţi organizate în grădiniţă;
 să continue în familie programul educational propus de instituţia preşcolară, îmbinând
armonios atitudinea permisivă cu exigenţa.
SCOPUL PROIECTULUI:
Colaborarea permanentă între familie şi instituţia de învăţământ privind procesul instructiv-educativ al
copiilor pentru o educaţie cât mai eficientă.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 Stimularea creativităţii în vederea “descoperiri” soluţiilor, rezolvărilor la nevoile individuale şi de grup;
 Stimularea abilităţilor copiilor de a valorifica resursele puse la dispoziţie şi de a transforma problemele
întâlnite pe parcursul proiectului în avantaje.
 Dezvoltarea capacităţilor preşcolarilor de a concepe, planifica şi organiza o activitate/o acţiune în
vederea atingerii unui scop;
 Implicarea părinţilor în colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi în acţiunile propuse în proiectul
educaţional, cu impact în evoluţia comportamentului copilului.
 Motivarea părinţilor pentru implicarea cât mai activă în activitatea desfăşurată cu copiii în cadrul
procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi în cadrul activităţilor extracurriculare.
 Formararea de bune practici care să elimine discriminările de orice natură.

PROTOCOL DE COLABORARE

Se încheie prezentul protocol de colaborare între educatoarele grupei Blede Laura şi Pircea Monica şi
Comitetul de părinţi reprezentat de doamna Nemeş Nicoleta în calitate de preşedinte.

Prin prezentul act, cele două parţi se obligă să respecte planificarea acţiunilor, temele şi responsabilităţile
stabilite în proiectul educaţional “Prichindeii creativi”.

Educatoare : Comitetul de parinti:

- preşedinte
Blede Laura Pircea Monica

Timişoara, Septembrie 2013

14
ACŢIUNI PLANIFICATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

Nr. data tema Modalitati de realizare participanti


Crt

1. Octombrie “Prietenii Activitate gospodărescă în Copiii


2013 curăţeniei” curtea grădiniţei Părinţii
Educatoarele
2. Octombrie
2013 “Ziua părinţilor” Dezbateri Educatoarele
Chestionare Părinţii

3. Noiembrie “Vitamine pentru Vizită la Pomi-Tim Periam Copiii


2013 mine” Educatoarele

4. Noiembrie “Micii artizani” Vitită la Moranduzzo Gottlob Părinţii


2013 Copiii
Educatoarele

5. Decembrie “Semnele prieteniei” Acţiune caritabilă pentru copiii Copiii


2013 din orfelinate Părinţii
Educatoarele

6. Decembrie “În ajun de Serbare şcolară Copiii


2013 sărbători” Confectionarea de ornamente de Părinţii
iarnă – expoziţie cu vânzare Educatoarele

7. Ianuarie “Serbările zăpezii” Concurs de aruncare cu bulgări Copiii


Educatoarele

8. Februarie “Lumea Cărţilor” Vizită la librăria Cartea de nisip Copiii


2014 Educatoarele

9. Martie “Un dar pentru Activitate de confecţionare Copiii


2014 mamica mea” Mămicile
Educatoarele

10. Aprilie “Să ştii mai multe, Reciclarea deşeurilor de hărtie Părinţii
2014 să fii mai bun” Copiii
Educatoarele

11. Mai “Ce drepturi are Chestionare Părinţii


2014 copilul meu?” Dezbateri Educatoarele

12. Iunie “Carnaval, Program artistic Părinţii


2014 carnaval” Dans, 15 Copiii
Educatoarele
Nr. data Modalitati de realizare participanti
Crt

tema

1. Octombrie “Prietenii Activitate gospodărescă în Copiii


curăţeniei” curtea grădiniţei Părinţii
Educatoarele

2. “Ziua porţilor Dezbateri Educatoarele


deschise la şcoală” Chestionare Părinţii
Învăţătoare
2014 Copiii
3. “Luna alimentaţiei Vizită la SC Scalini SRL Educatoarele
sănătoase” (fabrica de pâine)
Octombrie
2014 16 Părinţii
4. “Luna alimentaţiei Vitită la SC Simultan SRL Copiii
sănătoase” (fabrica de lapte) Educatoarele
Noiembrie
MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE:

Monitorizarea şi raportarea:
Se realitează după fiecare activitate de către responsabili prin completarea unei fişe (Anexa) care va fi depusă
la dosarul proiectului în vederea realizării evalurii proiectului.

Evaluare:
Este etapa în care toţi factorii împlicaţi cuantifică rezultatele obţinute, cooperează, colaborează şi mediatizează
evaluarea proiectului.
1. Pentru obiectivele care privesc copiii:
- Se va urmări: numărul activităţilor din cadrul programului în care copiii s-au implicat efectiv;
frecvenţa cu care copiii au participat la activităţile organizate; nivelul noilor deprinderi achiziţionate şi
capacitatea copiilor de a le aplica în contexte variate.
- Metode de evaluare: înregistrarea prin fotografii; analiza lucrărilor realizate de copii (desene, lucrări
practice, creaţii originale etc.); monitorizarea contribuţiei la realizarea portofoliului care să oglindească
momente din derularea programului.
2. Pentru obiectivele care privesc cadrele didactice:
- Se va urmări: alcătuirea portofoliului.
- Metode de evaluare: consemnarea observaţiilor, completarea portofoliului programului.

Bibliografie:
- Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti 2009
- www.didactic.ro

17
Parteneriat Gradinită - Familie
“Grupa albinuţelor”-Grupa mică
Grădiniţa cu P.N.Goleşti
TIFESCU GEANINA
GRADINITA CU P.N. GOLESTI

“SĂ-I EDUCĂM ÎMPREUNĂ!”

Grădiniţa cu P.N.Goleşti Familie,


Nr.257./Din15.09. 2015
Coordonatori, Coordonator,
Ed.Ţifescu Geanina Gheorghiu
Aniela

DIRECTOR,
Prof.Neagu Paul
18
GRUP ȚINTĂ:

- Părinţi; - Educatoare;
- Bunici; - Preșcolari.

ARGUMENT

Gradinita si familia sunt doi factori primordiali in educatia copiilor .In gradinita
se pun bazele unei personalitati care mai tarziu va fi parte integranta a unei societati
a carei cerinte se diversifica in permanenta. Gradinita trebuie sa gaseasca o punte de
legatura cu familia, prezentand parintilor noi cai spre educatie in beneficiul copiilor.
Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu intrebari si cereri ale familiei care
exprima dorinta de a detine in continuare controlul situatiei, fiind ocrotitori, grijulii, uneori marcandu-se
prin impulsul de a verifica toti factorii care actioneaza asupra copiilor lor: de la conditiile materiale, la
modul in care personalul relationeaza cu cei mici. Orice modificari in comportamentul copiilor, cu exceptia
celor absolut pozitive, devin pentru unii parinti motive de ingrijorare, de suspiciune si ridica semne de
intrebare referitoare la influentele din gradinita. Pe de alta parte, cadrele didactice au nevoie, oricum, de
sprijinul familiei copiilor, atat pentru a prelua si dezvolta directiile de actiune formativ-educative pe care le
antreneaza institutional, cat si de a gasi rezolvari concrete la necesitati de diverse categorii: financiare,
practic-aplicative, organizationale sau logistice.
Toate aceste motivatii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare sustinuta a
familiei, iar programul educativ sa fie cunoscut si inteles de catre parinti si realizat printr-o colaborare
stransa intre institutia familiala si cea prescolara.
De aceea ne-am propus sa desfasuram in urmatorii ani parteneriatul “Sa-i educam impreuna!”,
prin actiunile caruia dorim sa implicam familiile in viata gradinitei, asa incat membrii acestora sa devina
parteneri activi in educatia copiilor lor.
Actiunile stabilite urmeaza sa se desfasoare o data pe luna, cuprinzand modalitati de informare si de
minima formare a competentelor necesare realizarii unei bune si corecte educatii acasa, cat si prilejuri de a
trai emotional alaturi de copii satisfactia dobandirii unor priceperi si deprinderi, manifestata intr-un cadru
organizatoric specific gradinitei, eventual festiv.

Scopul si Obiectivele

Scopul

Conceperea şi realizarea acestui parteneriat are ca scop consilierea parinţilor privind cunoaşterea
propriilor copii si aplicarea unor strategii educationale corecte, atât in cadrul familial cât si in institutia
prescolara.

19
Obiectivele propuse
1.Obiective ce vizeaza activitatea educatoarelor:

 Sa asculte cu cu atentie si sa acorde importanta cuvenita informatiilor primate de la parintii


copiilor
 Sa informeze parintii cu privire la standardele de dezvoltare a copiilor in functie de de varsta
 Sa faca cunoscut parintilor scopul si continutul programului educativ desfasurat in Gradinita
 Sa consilieze parintii in scopul invatarii strategiilor de relationare si comunicare cu copiii
lor,in vederea fixarii comportamentelor esentialr la acestia
 Sa valorifice experienta pozitiva dobandita de parinti in relatiile cu copiii lor

2.Obiective ce vizeaza activitatea parintilor:

 Sa informeze educatoarele cu sinceritate despre atitudinile si comportamentele copilului in


familie
 Sa continue in familie programul educational propus in Gradinita
 Sa participle activ in cadrul parteneriatului
 Sa dea dovada de perseverenta in actiunile educative, solicitand sprijinul cadrului didactic
ori de cate ori este nevoie
 Sa se situeze permanent alaturi de copil, sa-l sprijine (fara a-i prelua, in acelasi ,timp
sarcinile)

Resurse

Umane:

- copii: 25
- educatoare: 1

- parinti: 25

Materiale:

- seturi de planse
- tabla magnetica
- marker
- carton
- mijloace audio – vizuale: video, televizor, casetofon,
- hartie creponata, glasata, autocolant
- creioane acuarele,lipici, pensule

- consumabile: hârtie xerox, cartuş, imprimantă, pixuri, mape, folii protecţie, dosare.
De informare:

- “Copilaria, fundament al personalitatii’, in revista invatamantului prescolar”, 1997


-Gheorghe Tomsa, “Psihopedagogie prescolara si scolara”, Bucuresti, 2005
- Magdalena Dumitrana,”Familia, copilul, Gradinita”
- Ioan Dolean, Dorin Dacian Dolean, “Meseria de parinte”

20
Metode
-Conversatia
-Observatia
-Explicatia
-Demonstratia
-Exercitiul
-Problematizarea
-Studiul de caz
-Dezbaterea
-Brainstorming-ul

Modalitati de realizare

-Activitati teoretice de informare


-Dezbateri
-Focus-grupuri
-Activitati demonstrative asistate de parinti
-Serbari si alte manifestari
-Activitati de consiliere individuala
-Activitati extracuriculare cu copiii si parintii
PROGNOZA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARTENERIAT
a) Întocmirea proiectului de parteneriat:
- intocmirea calendarului derulării proiectului de parteneriat;
b) Formare, dezvoltare profesională şi personală:
- realizarea punctelor de informare
- dezvoltarea spiritului de echipă
- legătura dintre gradinita si familie
c) Conducerea operaţională:
- asigurarea bazei materiale
- asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea proiectului
- realizarea unor schimburi de experienţă, dezbateri şi întâlniri de lucru între partenerii implicaţi în
proiect
- colaborare eficientă între parteneri
Implementarea proiectului

Perioada de realizare a proiectului: septembrie 2015 - iunie 2016


21
Proiectul va cuprinde in realizarea sa o serie de activitati precum:

- intalniri cu parintii, avand ca scop dezbaterea subiectelor din lista tematica amintita anterior
- vizionarea de filme referitoare la dezvoltarea si educarea copiilor prescolari, in vederea conturarii unor
metode eficiente, in conformitate cu particularitatile lor de varsta si cu cele individuale
- prezentarea de serbari si sezatori pentru parinti, in organizarea carora sa fie implicate si acestia
- desfasurarea de activitati instructive – educative cu participarea parintilor (de exemplu: activitate
practica de 8 Martie)
- intocmirea de portofolii cu lucrari ale copiilor si analiza produselor muncii lor, la care sa ia parte
parintii;
- descrierea de situatii - problema aparute in comportamentul copiilor si stabilirea unor metode eficiente
de rezolvare a lor
Monitorizarea si evaluarea vor consta in:

- alcatuirea de procese verbale in care sa se consemneze aspectele dezbatute;


- prezentarea periodica a activitatilor realizate;
- alcatuirea unui portofoliu in care vor fii cuprinse chestionare pentru parinti, fisele cu sugestii de
rezolvare a unor situatii de comportament neadecvat, concluziile fiecarei intalniri etc.;
- organizarea unei expozitii de lucrari apartinand copiilor.
Diseminarea rezultatelor

- prezentarea in fata cadrelor didactice din unitate, precum si a altor cadre didactice din alte unitati, cu
ocazia cercurilor pedagogice si a simpozioanelor, a portofoliului cuprinzand materialul utilizat in cadrul
activitatilor incluse in proiect.
Finalizarea proiectului
La final, se va organiza intalnire cu tema” Ce am invatat despre copilul meu si cum trebuie sa procedez pentru
a-i oferi o educatie de calitate.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PARTENERIATULUI


“GRĂDINIŢA – FAMILIA”
2015-2016

Perioada Conţinuturi Modalităţi de Locul Participanţi


realizare desfăşurării
22
1. “ Părinţii la grădiniţă”
Septembrie - informarea părinţilor asupra necesităţii dezbatere
2015 derulării parteneriatului masă rotundă sala de grupă părinţi
- stabilirea acţiunilor şi a modului de cu membrii educatoare
desfăşurare a acestuia familiei
2. Alegerea comitetului de părinţi
1. “Ştiaţi…” consiliere sala de grupă părinţi
- informarea părinţilor cu privire la căile informare
de formare a comportamentului la copii pliante educatoare
2. “Fişa de prezentare a copilului”
Octombrie - chestionare completate de părinţi la
2015 cererea educatoarelor
chestionare director
părinţi
1. Calendarul grupei ALBINUTELOR” atelier de lucru sala de grupă copii
- fotografierea copiilor cu ajutorul părinţi
părinţilor
Noiembrie 2. „Televizorul şi calculatorul-prieten referat
2015 sau duşman?” dezbatere părinţi
- referat educatoare

1. „ În aşteptarea lui Moş Craciun” sala de grupă


- implicarea părinţilor în activitatile proiect tematic
instructiv-educative copii
Decembrie 2. „Vine vine Moş Craciun” program artistic părinţi
2015 - serbare – sala grupei educatoare
director

1. ,,Primii fulgi de nea,, referat sala de grupă părinţi


Ianuarie - ieșire la zăpadă, în curtea grădiniței dezbatere educatoare
2016
1. „Arata-mi ce simti” sala grupei
Prezentarea unui pachet de activitati Masa rotunda părinţi
Februarie pentru dezvoltarea emotionala a copiilor. lectorate educatoare
2016 director

Martie 1. „Mama mea draga si buna!” activitate sala de grupă copii


2016 - realizarea unei activităţi cu copii şi demonstra- mămici
mămici tivă educatoare

1. ,,Sărbători creștine alături de activitate sala de grupă copii


Aprilie mămici și bunici,, demonstra- mămici
2016 - realizarea unor activităţi specifice tivă educatoare
sărbătorii „Paştelui”, după tradiţii
(vopsitul ouălor)

1. „Cel mai pretios dar” Masa


2. referat”Dinti sanatosi,copii rotunda,expune părinţi
Mai frumosi” ri,relatari sala de grupă educatoare
2016 asistenta
23
medicala

1. „1 iunie-ziua copilului” atelier de lucru sala de grupă copii


-concursuri- serbare părinţi
Iunie - realizarea decorului pentru serbarea de educatoare
2016 sfârşit de an şcolar director

Grădiniţa P.N Goleşti, VN Părinţii copiilor grupei mici

Grupa Albinuţelor (Gr. mică)


Nr…………………………..

An şcolar 2015-2016

GRADINITA- FAMILIE
Anul scolar 2015- 2016

Parteneri :
EDUCATOARE: Părinţii copiilor de la grupa m
Munteanu Loredana

24
ARGUMENT
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu
determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşii sau eşua în viaţă.
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire,
educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.”
Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o
colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază:
grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat dorim să
descoperim cheia unităţii de acţiune.
Intr-o societate care evolueaza sub imperiul schimbarilor
permanente in toate domeniile, care solicita individualului abilitati
de adaptare rapida la situatii noi, educatia trebuie sa raspunda in
primul rand nevoilor individuale, asigurand in acelasi timp sansele
de integrare si dezvoltare sociala personala. Una din parghiile de
interventie care actioneaza la nivelul educatiei prescolare si care
pot sustine acest deziderat, este dezvoltarea unei relatii parteneriale
gradinita-familie, definite printr-o comunicare reala, constructive
in interesul copilului.
Practica participarii parintilor la educatia copilului prescolar in
mediul familial si unitatea de invatamant , se dovedeste a fi
focalizata preponderant pe elemente de asigurare a securitatii
personale, a starii de sanatate, pe satisfacerea trebuintelor primare,
fiind mai putin orientate spre implicarea in socializarea si educarea
copilului prescolar.
Daca nu se intervine printr-un program de consiliere a
parintilor, de informare privind modalitatile concrete prin care pot
participa la educatia copilului prescolar, sarcina formarii si
educarii acestuia, cazand numai in responsabilitatea gradinitei,
aceasta nu isi va putea atinge scopurile educatinale, la standardele
preouse, indiferent de calitatea serviciilor oferite si in acest scop
am gandit si proiectat acest parteneriat educational.

SCOPUL PROIECTULUI :
 Sprijinirea parintilor pentru constientizarea si asumarea
rolului educational si
implicarea lor in formarea si dezvoltarea personalitatii
copilului pentru integrarea
lui in viata sociala.
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa
pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în
formarea personalităţii copiilor, precum şi a unor procedee de
corectare a unor devieri comportamentale;
 Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.

OBIECTIVE :
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor
în familie şi grădiniţă;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-
afective;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului
de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un proces
educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în
vederea realizării unor dezbateri pe teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile
întreprinse în cadrul acestui parteneriat.

GRUP TINTA :
Educatoare
Părinţi;
Bunici;
Prescolari;

OBLIGAŢIILE GRUPULUI TINTA :


Educatoarea :
- are obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona
dezbaterile şi să stimuleze prezenţa părinţilor;
- are obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea
copiilor, studiind cărţi şi articole de psihologie ;

Părinţi
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la
asigurarea bunului mers al parteneriatului şi al
materialului utilizat;
- părinţii sunt invitaţi să împrumute sau să cumpere cărţi de
specialitate;

OBLIGATII COMUNE
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare,
cărţi etc.) ;
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea
unor soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de natură educaţională ;

LOCUL DE DESFASURARE
- Gradinita P.N Goleşti

RESURSE
 UMANE: - coordonatori: Prof. Inv.Presc. Munteanu
Loredana
- Membri: Parintii copiilor de la grupa mica
 MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri,
cameră video, ecusoane, aparat foto;
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului,
care provine din sponsorizările realizate de părinţii copiilor ;

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un
material vizând câteva particularităţi de varstă ale copilului de 3
ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi şi-au exprimat
dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. Am realizat o
planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul
parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea copiilor prin
influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali: grădiniţa şi
familia. Am distribuit invitaţii pentru fiecare părinte, precizând
data şi locaţia desfăşurării primei întâlniri.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :
Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de
aproximativ o ora, timp în care se vor transmite informaţii şi se vor
impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta
tematica viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita
şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană , din experienţele
personale.

Se va pune accent pe o activitate interactivă ; se vor oferi


chestionare, fişe de evaluare pentru copii şi de autoevaluare pentru
părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc.
Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul intâlnirilor şi la finele
acestora.
DISEMINAREA REZULTATELOR :
Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru
alcătuirea unui ,, jurnal al părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile
, vom realize înregistrări foto , culminând cu realizarea unui
album. Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe ,
popularizând experienţa pozitivă. Rezultatele finale vor fi
prezentate ţi celorlalte unităţi.
FINALIZAREA PARTENERIATULUI :
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga
activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar
2015- 2016 şi se vor face cunoscute aspectele
pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.
Proiectarea activităţii
DATA TEMA FORMA DE REALIZARE PARTICPANTI
.”Necesitatea Prima sedinta cu parintii; Parintii
Sept 2015 parteneriatului ●prezentarea D-nul director
gradinita familie”- reciproca,cunoasterea Educatoarea
regulamentului
gradinitei,prezentarea ofertei
educationale,necesitatea
achizitionarii de material didactic. Parintii
Octombrie “Imi cunosc Educatoarea
2015 copilul?”
Dezbatere
Chestionare
Parintii
Periodic Sedinte cu parintii”- Educatoarea
periodic Intalniri periodice cu familiile
copiilor la care vor fi dezbatute
probleme ce privesc atat procesul
instructive educative cat si
gospodarirea resurselor dar si alte
Decembrie ”Il asteptam pe Mos teme propuse de parinti; Parintii
2015 Craciun” Educatoarea

Program artistic cu prilejul


Ianuarie “Ce trebuie sa fac?” Craciunului la care participa Familiile
2016 familiile copiilor; copiilor
Educatoarea

Februarie Educarea copiilor in Lectorat si dezbatere Parintii


2013 spiritul valorilor Educatoarea
morale ; rolul
familiei
~ seminar si dezbatere pe tema
« Parintii si educatorul – modele
in educarea copilului prescolar » ;
~ referat prezentat de educatoare
« Copilul si comportamentul lui
Martie “La multi ani in societate si familie »-discuţii Mamicile
2013 mamico!” Educatoarea

Activitate deschisa pregatita in


Aprilie “Sa aducem cinstea mamicilor. Copiii/ Părinţii
2016 lumina”
Ateliere de creaţie în care părinţii Educatoarea
împreună cu copiii vor realiza
lucrări legate de sărbatorile
Mai “Pentru binele pascale.
2016 copilului meu” Părinţii/
Chestionare Educatoare
Dezbatere
Iunie “Carnaval,
2016 carnaval”
Program artistic cu ocazia
incheierii anului şcoalar

ANALIZA SWOT

Puncte tari:
 spaţiu pentru desfăşurarea activităţii;
 cadre didactice bine informate;
 dorinţa cadrelor didactice de a consilia părinţii în problemele
care îi preocupă pe aceştia,dar şi în probleme pe care aceştia
nu le sesizează;
 relaţiile interpersonale (educatoare –preşcolar,educatori –
părinţi) favorizează un climat deschis şi stimulativ.
 părinţii doresc să se informeze asupra dezvoltării copiilor
proprii;
 există suficiente informaţii şi competenţe utile care pot fi
transmise părinţilor
 educaţia părinţilor favorizează emanciparea adulţilor şi
copilului în interdependenţă
 prevenirea situaţiilor de risc şi recunoaşterea rolului pe care îl
au părinţii şi consilierea acestora privind acceptarea faptului
că trebuie sprijiniţi să îşi îndeplinească rolul cât mai bine;

Puncte slabe:
 preşcolari cu probleme de disciplină sau de stabilitate
emoţională.
 familia nu se implică suficient în educarea copiilor.
 existenţa unor familii monoparentale sau a unor părinţi
plecaţi în străinătate,copiii fiind lăsaţi în grija bunicilor sau a
unor rude.
 nivelul scăzut de cultură şi instruire a unor părinţi.
 necunoaşterea de către unii părinţi a programului de lucru al
copiilor,a grupului de prieteni .
 lipsa de comunicare a părinţilor cu copiii, dar şi cu partenerii
lor de viaţă sau cu cadrele didactice, care poate avea
repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a copiilor.
 lipsa de comunicare a părinţilor cu copiii, dar şi cu partenerii
lor de viaţă sau cu cadrele didactice, care poate avea
repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a copiilor.
 părinţii sunt prea ocupaţi şi pierd din vedere comunicarea cu
copiii lor şi cu cadrele didactice.
 cadre didactice care nu cunosc bine situaţia tuturor copiilor
lor,starea lor de sănătate ,relaţiile din familie,starea materială.
 neimplicarea unor părinţi în activităţi desfăşurate la nivelul
grădiniţei, comunei.
 necunoaşterea de către părinţi a
preocupărilor,dorinţelor,aptitudinilor propiilor copii.

Oportunităţi:
 îmbunătăţirea comunicării între grădiniţă şi familie;
 informarea şi colaborarea între părinţi;
 dezvoltarea personalităţii copiilor;
 formarea unor abilităţi şi a unor deprinderi a părinţilor;
 schimbarea unor percepţii, atitudini şi practici greşite;
 diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţior
alături de elevi şi dascăli în desfăşurarea şi pregătirea
acestora.
 consilierea părinţilor de către dascăli, pentru cunoaşterea
copiilor şi înţelegerea problemelor dintre părinţi şi copii.
 dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea
acestora în proiecte educaţionale
diferite,concursuri,festivaluri.
 contactul permanent al instituţiilor şcolare cu colectivele de
părinţi şi alţi factori educaţionali din comunitate;

Ameninţări:
 vor fi părinţi, care nu pot participa din motive obiective;
 percepţiile părinţilor în legătură cu acest tip de sprijin;
 lipsa de încredere în consistenţa, coerenţa şi rezultatele
proiectului;
 lipsa de informare;
 dezinteres;
 creşterea numărului de cazuri de indisciplină.
 creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a
preşcolarilor cu părinţii,educatorii şi colegii.
 izolarea copiilor cu probleme comportamentale de către
colegii de grup.

PROIECT DE PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ- FAMILIE


,,ÎMPREUNĂ VOM CUCERI NOI ORIZONTURI”
Prof. Dinulescu Beatrice
Grădinița nr. 273 sector 6-București

Argument:
Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare, cooperarea dintre
factorii educaționali- grădiniță, familie- devine necesară și se impune și ca obligație
morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza
prin exemple și modele, cu adevăratele valori ale spiritualității umane.
Grădinița constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin
conținutul științific al procesului instructiv-educativ, ci și prin libertatea de acțiune oferită
preșcolarului care-i stimulează interesele de cunoaștere și contribuie la largirea câmpului
de relații sociale.
Intrarea copilului în grădiniță constituie un moment crucial în viața sa, date
fiind ,,statutul” și ,,rolul” de mic școlar, natura relațiilor cu adulții și cu colegii de grupă,
noutatea condițiilor de activitate și mai ales specificul învățării, act complex care
angajează dintr-o nouă perspectivă întreaga sferp a vieții sale psihice, diferitele structuri
anatomo-fiziologice, toate cunoștințele pe care le va dobandi în anii de grădiniță.
Parteneriatul grădiniță-familie, acțiunile ce se desfășoară de comun acord și sunt
cuprinse în planul de acțiune, continuarea de către familie a activităților desfășurate în
grădiniță, nu fac decât să ducă la o mai bună formare a copilului, să se pună bazele
omului modern de mai târziu.

Scopul proiectului:
Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă în
procesul de formare a preșcolarului.

Obiective generale:
Formarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare între
preșcolari, părinți și educatoare.
Dezvoltarea unor atitudini positive față de problemele educative ale preșcolarilor,
dar și eliminarea discriminărilor de orice natură.

Obiective specifice:
-identificarea responsabilităților membrilor parteneriatului
-derularea unor activități specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de
colaborare între membrii
-cunoașterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniță-copil,
grădiniță-familie.

Parteneri implicați:
-educatoarele grupei
-părinți și bunici
-preșcolarii grupei
-director

Obligații colaterale:
1, Educatoare și consilierul educative au obligația de a fi prezenți la activitățile
intreprinse
2, Au obligația de a media și soluționa problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri
și prezentări de material
3, Părinții participă liber consimțit la acțiunile desfășurate la grupă, dar au obligația de a
asigura mijloacele necesare pentru preșcolari
4, Să se implice activ în activitățile desfășurate și să se implice în soluționarea unor
problem de tip educațional.

Durata: 1 an școlar

Grup țintă:
-părinți, bunici, preșcolari, educatoare

Locul de desfășurare: Grădinița nr 273

Resurse:
1. Umane: preșcolari, educatoare, reprezentanți ai comunicății
2. Materiale: cărți, pliante, reviste, fișe, ecusoane
3. Financiare: bugetul minim alocat de membrii proiectului

Modalități de realizare
- ședințe cu părinții
- lectorate pe diverse teme
- vizite, concursuri tematice
- activități desfășurate împreună cu părinții
- sărbătorirea zilelor de naștere sau onomastice
- expozitii cu lucrările copiilor
- serbările realizate în diferite momente ale anului
- concursuri naționale sau locale

Modalitati de evaluare
Întâlnirea se va desfășura lunar, pe perioada derulării unui an școlar, timp de o
oră, moment în care se vor discuta temele propuse.
La finalul fiecărei întâlniri, educatoarea anunță tema pentru luna următoare,
pentru a le da părinților posibilitatea de a reflecta și de a obține materialele bibliografice
necesare dezbaterilor.
Se vor distribui diferite fișe de observație, chestionare, se vor organiza expoziții
cu produsele copiilor.

Calendarul activităților desfășurate

Data/ tema Obiective Modalități de Locul Responsabilități


realizare desfășurării
Septembrie -să luăm la cunoștință Întâlnire cu Grădiniță Dirijarea întâlnirii;
,,Să ne regulile și obligațiile părinții prezentarea temelor
cunoatem fiecărui membru în parte; Sala de din proiect; Prezen-
mai bine!” -să cunoască aspecte din expuneri grupă tarea documentelor
curriculumul grupei mari (curriculum pentru
(prezentare power-point) învățământul preș-
-să cunoască programul colar, regulamentul
zilnic al preșcolarului de grădiniței, regulile
grupă mare (prezentare gru-pei, materialele
power-point) auxiliare și rechizi-
-să aleagă și să valideze tele școlare) distri-
comitetul reprezentativ al buirea unor chestio-
părinților de la grupa mare nare pentru părinți.
-să aleagă cursurile
opționale ale grupei
-să completeze un
chestionar privind aștep-
tările părinților privind
procesul instructiv -educativ
din grădiniță
Octombrie -să participe direct, în echi- Activitate cu Sala de Coordonarea acti-
,,Ce pot face pă copil-părinte la activita- părinții și grupă vității derulată cu
două mâini tea de confecție ,,Aninale bunicii părinții. Procurarea
dibace? din inimioare” (4 Octom- materialeor distri-
brie -Ziua Internațională a butive și pregătirea
Protecției Animalelor) copiilor. Înregistra-
re foto/video a
activității.
Noiembrie -să vizioneze prezentarea Discuții pe Sala de Pregătirea material-
,,Hrană power-point ,,Hrană sănă- tema propusă grupă lelor demonstrative
sănătoasă toasă” și distributive. Co-
pentru un -să exemplifice obiceiuri Activitate ordonarea activi-
corp alimentare sănătoase din demonstrativă tății. Semnalarea
sănătos” propria familie împreună cu unor comportamente
-să participe direct, în părinții alimentare neadec-
echipă copil-părinte la vate ale copiilor și
activitatea practic-gospodă- propuneri pentru
rească de prepararea a unor ameliorarea aces-
salate din fructe/ legume tora. Înregistrare
foto/ video a
activității.
Decembrie -să participe direct la Serbarea de Sala de Organizarea spațiu-
,,Uite, vine activitățile de pregătire a Crăciun sport din lui, confecționarea
Moș” serbării grădiniță decorurilor și costu-
Crăciun! -să realizeze programe Expuneri de mațiilor specifice,
pentru serbare utilizând Clip lucrări ale îndrumarea desfășu-
Art (cadrele didactice) copiilor rării serbării. Sesi-
-să paricipe la serbarea de zarea progreselor
Crăciun în calitate de coopiilor în diverse
intrepret sau spectator domenii (academic,
afectiv, volitional
etc). Prezentarea
tematicii pentru
semestrul urmator.
Înregistrare foto
/video a activității.
Februarie -să realizeze o scurtă Lectorat Grădiniță Coordonarea active-
,,Așa este caracterizare a propriului tății. Discuții cu
copilul meu copil (părintele) Masă rotundă Sala de părinții preșcola-
la 5 ani!” -să realizeze o caracterizare grupă rilor. Înregistrare
globală a preșcolarilor din foto/video a activi-
grupă cu exemplificările tății.
necesare (cadrele didactice)
-să audieze și să discute
asupra referatului cu
tema ,,Repere de vârstă
pentru copilul de 5 ani.”
Martie -să recunoscă lucrarea Activitate Grădiniță Procurarea materia-
,,Ziua ,,Chipul mamei mele” demonstrativă lelor demonstrative
mamei” realizată de propriul copil Cu prilejul Sala de și distributive.
-să participe direct, în ,,Zilei grupă Dăruirea unor
echipă copil-părinte, la Femeii” diplome speciale
activitatea de confecție mamelor.
,,Tablou pentru mama”. Moment Înregistrare foto/
-să participe ca interpret sau artistic video a activității.
spectator la momentul
artistic ,,Mamă dragă, te
iubesc!”
Aprilie -să participe activ la -,,Suntem Grădiniță Organizarea optimă
,,Să știi mai activitățile nonformale din mici, dar a programului săp-
multe, să fii cadrul acestei săptămâni voinici!”- Sala de tămânii, cu implica-
mai bun!” speciale educație grupă rea părinților.
-să observe comportamen- sanitară Stimularea curiozi-
tul copilului în diferite - ,,Zvon de tății epistemice, a
contexte și să încurajeze primăvară”- cooperării și com-
atitudinile pozitive concurs de petiției, în funcție de
-să valorifice constructiv pictură conținutul activită-
timpul petrecut împreună - ,,Revista ții. Înregistrare foto/
-sa realizeze, în colaborare Bubu și video a activității.
cu educa-toarea, o polițistul”
prezentare power-point a ,,Ziua cărții
activită-ților din această pentru copii-
săptămână (părinții) Ziua Pipo”
,,Poftiți la
spectacol”
,,Ziua eco”
Mai -să observe comporta- Vizită la Biserică Observarea unor
,,Tradiții mentul copiilor în mediul biserica din particularități speci-
pascale religios cartier Sala de fice bisericii.
-sa încondeieze ouă grupă Înregistrare foto/
video a activității.
Iunie -să vizioneze cu atenție Masă rotundă Sala de Participarea la masa
,,La prezentarea power-point cu invitat grupă rotundă cu idei noi,
revedere ,,Gata pentru școală!” –o soluții la problem-le
grădiniță, -să cunoască necesarul de învățătoare Sala de apărute, cu observa-
suntem gata abilități și comporta-mente sport a ții pertinente pentru
pentru necesare în vederea Expuneri grădiniței adaptarea optimă a
școală!” adaptării copilu-lui la viața Relatări copiilor la viața
școlară Serbare de școlară.Organizarea
-să se implice activ la sfârșit de an spațiului, confecți-
activitățile premergătoare școlar onarea decorurilor și
serbării costu-melor pentru
-să participe ca interpret sau serbare.Coordonarea
spectator la serbare desfășurării serbării.
Înregistrare foto/
video a activității.

BIBLIOGRAFIE:

1. Cucoş, C., ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2006.


2. Ionescu, M., Radu, I., ,,Didactica modernă”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004.
3. Ionescu, M., Negreanu, E., ,,Educaţia în familie. Repere şi practici actuale”,
Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2006.
4. ,,Copilul nostru. Ghid pentru Părinţi”, UNICEF-Ministerul Sanătăţii-CNETIF,
Ch., Editura Casa Imago, 2004.

”FAMILIA PARTENER DE INCREDERE AL GRADINITEI”


PROIECT DE PARTENERIAT

GRADINIŢĂ—FAMILIE

COORDONATOR PROIECT: Prof. BAROŞI IONICA

Prof. BUSUIOC ANICA

PARTENERII PROIECTULUI: Părinţii şi bunicii, preşcolarii de la grupa


mare

ARGUMENT

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare, atât
părinţii cât şi educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie
foarte atente la mijloacele pe care le folosesc pentru a-i putea creşte corect pe copii, ei
fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar influenţele negative sunt la tot pasul. Pentru
a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii, trebuie să ştim să le descoperim
trebuinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se
bazeze atât pe încredere, dar mai ales pe respectul reciproc.

Dupa cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia
începe în familie de aceea legătura dintre gradiniţă şi mediul familial va trebui să se
întrepătrundă, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului pentru
a putea colabora.

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie organizat corect duce la o educaţie solidă, fără
pericolul de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a
personalităţii în formare a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul
între copil şi mediul necunoscut iniţial.

Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştia le desfăşoară, continuarea de


către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă nu fac decât să ducă la o mai bună
formare a preşcolarului ce urmează a se forma pentru viaţa de adult.

SCOPUL PROIECTULUI:

Colaborarea dintre familie şi grădinită pentru o implicare cât mai activă în


procesul de formare a preşcolarului.

OBIECTIVE GENERALE:
o Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare
între preşcolari, părinţi şi educatoare.
o Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale
preşcolarilor, dar şi eliminarea discriminărilor de orice natură.
o Identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului;
OBIECTIVE SPECIFICE:

 Derularea unor activităţi specifice, pregatite pentru stimularea unor


procedee de colaborare între membri .
 Cunoasterea individuală a copiilor pentru o mai bună colaborare
grădiniţă - copil, grădiniţă – familie.

PARTENERI IMPLICAŢI:
 Educatoarea
 Parinţii , bunicii
 Preşcolarii de la grupa pregatitoare

OBLIGAŢII COLATERALE:
 Educatoarea are obligaţia de a fi prezentă la activităţile întreprinse ;
 Are obligaţia de a media şi soluţiona problemele ce pot apărea în urma
unor dezbateri şi lecturări de materiale;
 Părinţii participă de bună voie la acţiunile desfăşurate la grupă, dar au
obligaţia de a asigura mijloacele necesare pentru preşcolari.
 Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în
soluţionarea unor probleme de tip educaţional;

DURATA: Durata parteneriatului: an şcolar 2015-2016;

GRUP ŢINTĂ: Preşcolari, părinţi, bunici, educatoare;

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Gradiniţa cu program normal nr. 9

RESURSE:

 UMANE - Preşcolarii de la grupa pregatitoare;


- Educatoarea de la grupă;
- Părinţii preşcolarilor;
 MATERIALE - cărţi, pliante, reviste, fişe, calculator, ecusoane;
 FINANCIARE - bugetul minim alocat de membrii proiectului;

MODALITATI DE REALIZARE:
 Şedinţe cu părinţii ;
 Consiliere;
 Lectorate pe diverse teme;
 Vizite;
 Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
 Sărbătorirea onomastică şi a zilei de naştere a copiilor;
 Expoziţii cu lucrările copiilor;
 Serbările realizate în diferite momente ale anului
MODALITĂŢI DE EVALUARE SI DISEMINARE:

 Întâlnirea se va desfăşura pe parcursul anului scolar, timp de o oră, moment în


care se vor discuta temele propuse.
 La finalul fiecărei întâlniri, educatoarea anunţă teme pentru luna viitoare, pentru
a le da posibilitatea părinţilor de a se pregăti cu materiale şi noutăţi .
 Se vor distribui diferite fişe de observaţie, chestionare şi alte modalităţi de evaluare.

Perioada Obiective Modalitati de Locul Responsabilitati


tema realizare desfasurarii
-să luăm la Şedinţa cu Dirijarea
cunoştinţă regulile părinţii întâlnirii
Septembrie şi obligaţiile Grădiniţa Prezentarea
fiecărui membru Expuneri temelor din
“Copilul în parte; Sala de grupă proiect.
meu, mândria
mea” -stabilirea Distribuirea unor
opţionalelor de la chestionare
grupă; pentru părinţi.

-realizarea unei Discutarea unor


scurte caracterizări Lectorat probleme
a preşcolarilor;
Masa rotundă
Mergem Activitate Coordonarea
Octombrie împreună cu colaterală cu Sala de activităţii
“Teatrul e părinţii la teatru părinţii spectacole derulată
bucuria mea” împreuna cu
părinţii
Masa rotundă Luarea la
Noiembrie cunoştinţă a
Prezentrea unor Lectorate Gradinita micilor probleme
“Copilul referate specifice ale preşcolarilor
hiperactiv” temei propuse Sala de grupă Chestionar

Expuneri
Decembrie Participarea la Serbare
“Moş Crăciun serbarea de Sala de grupa Organizarea unei
cu sacul plin” Craciun serbări specifice
Februarie Prezentarea Dezbatere Sala de grupa Participarea cu
rezultatelor Expunere idei noi si
“Ce stiu, ce evaluarii solutii, cu
am invăţat” semestriale observaţii pentru
copii
Martie Participare la Serbare Sala de grupa Organizarea unei
serbarea de 8 serbări specifice
“ Dragă Martie
mamă te
iubesc!”
Aprilie Vizite la Vizite Muzeu Organizarea
obiectivele Tipografie unor vizite la
“Săptămâna propuse Biserica diferite obiective
altfel” Coordonarea
activităţii
Mai Discutarea Dezbatere Sala de grupa Organizarea unei
“Şi noi vom cerintelor scolii vizite la scoala
merge la Vizita la scoala
şcoală”

PROIECT DE PARTENERIAT
GRĂDINIŢĂ – FAMILIE

Educ. BANARU TEODORA


Gradinita Oinacu , Jud . Giurgiu
Educ. CHIRITA ANA
Gradinita Branistea , Jud . Giurgiu
ARGUMENT
Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin
conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită
preşcolarului care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului
de relaţii sociale.
Intrarea copilului în grădiniţă constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind
“statutul” şi “rolul” de mic şcolar, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii de grupă,
noutatea condiţiilor de activitate şi mai ales specificul învăţării, act complex care
angajează dintr-o nouă perspectivă întreaga sferă a vieţii sale psihice, diferitele structuri
anatomo-fiziologice, toate cunoştinţele pe care le va dobândi în anii de grădiniţă.
Parteneriatul grădiniţă-familie, acţiunile ce se desfăşoara de comun acord şi sunt
cuprinse în planul de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în
grădiniţă, nu fac decât să ducă la o mai bună formare a copilului, să se pună bazele
omului modern de mai târziu.
SCOPUL PROIECTULUI
Colaborarea dintre familie şi grădiniţă pentru o implicare cât mai activă în procesul
de formare a preşcolarului.
OBIECTIVE GENERALE
Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între
preşcolari, părinţi şi educatoare.
Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor,
dar şi eliminarea discriminărilor de orice natură.
OBIECTIVE SPECIFICE
- identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului;
- derularea unor activităţi specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de
colaborare între membrii;
- cunoaşterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniţă – copil ,
grădiniţă – familie.
PARTENERI IMPLICATI
- educatoarea de la grupa mare – pregătitoare ;
- părinţi şi bunici;
- preşcolarii grupei mare – pregătitoare ;
- consilier educativ;
- director manager.
OBLIGAŢII COLATERALE
1. Educatoarea şi consilierul educativ au obligaţia de a fi prezenţi la activităţile
întreprinse;
2. Au obligaţia de a media şi soluţiona problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri
şi lecturări de materiale;
3. Părinţii participă liber consimţit la acţiunile desfăşurate la grupă, dar au obligaşia de
a asigura mijloacele necesare pentru preşcolari;
4. Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea unor
probleme de tip educaţional.
DURATA: 1 an şcolar
GRUP ŢINTĂ
- părinţi
- bunici
- preşcolari
- educatoare
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Gradinita
RESURSE
1. Umane: preşcolari, educatoarea, reprezentanţi ai comunităţii;
2. Materiale: cărţi, pliante, reviste, fişe, ecusoane;
3. Financiare: bugetul minim alocat de membrii proiectului.
MODALITĂŢI DE REALIZARE
- Şedinţe cu părinţii;
- Lectorate pe diverse teme;
- Vizite, concursuri tematice;
- Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
- Sărbătorirea zilelor de naştere sau onomastice;
- Expoziţii cu lucrările copiilor;
- Serbările realizate în diferite momente ale anului;
- Concursuri naţionale sau locale.
MODALITĂŢI DE EVALUARE
Întâlnirea se va desfăşura lunar, pe perioada derulării unui an şcolar, timp de o oră,
moment în care se vor discuta temele propuse.
La finele fiecărei întâlniri, educatoarea anunţă tema pentru luna următoare, pentru a
le da părinţilor posibilitatea de a reflecta şi de a obţine materiale bibliografice necesare
dezbaterilor.
Se vor distribui diferite fişe de observaţie, chestionare, se voe organiza expoziţii cu
produsele copiilor.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

Data / Tema Obiective Modalităţi de Locul Responsabilităţi


realizare desfăşurării
14.IX.2011 -luarea la cunoştinţă a Dirijarea întâlnirii;
“Să ne regulilor şi obligaţiilor Prezentarea temelor din
cunoaştem mai fiecărui membru în parte; Întâlnire cu Sala de grupă proiect;
bine!” - stabilirea activităţilor părinţii Distribuirea unor
opţionale; chestionare pentru
- stabilirea comitetului de Expuneri părinţi
părinţi.
10.X.2011 -realizarea unei scurte Lectorat Sala de grupă Coordonarea activităţii;
“Aşa este caracterizări a Discuţii cu părinţii
copilul meu!” preşcolarilor; Masă rotundă preşcolarilor
- lecturarea unui referat;
29.XII.2011 -realizarea unei activităţi Activitate cu Sala de grupă Coordonarea activităţii
“Ce pot face practice împreună cu părinţii şi derulată împreună cu
două mâini părinţii bunicii părinţii
dibace!”
23.XII.2011 -realizarea unui program Serbarea de Sala de grupă Organizarea
“Uite, vine Moş artistic cu ocazia Crăciun; programului artistic;
Crăciun!” sărbătorilor de iarnă Prezentarea temei
Expuneri pentru luna următoare
30.I.2012 -prezentarea unui pachet Întâlnire cu Sala de grupă Luarea la cunoştinţă de
“Arată-mi ce de activităţi pentru onsilierul către părinţi a micilor
simţi!” dezvoltarea emoţională a educaţional probleme întâmpinate
preşcolarilor de copii;
Chestionare pentru
părinţi
28.II.2012 -cunoaşterea unor noutăţi Discuţii pe tema Sala e grupă Lecturarea unor
“Hrană pe teme de sănătate fizică propusă referate
sănătoasă şi mentală a preşcolarilor
pentru un corp Dezbateri
sănătos”
08.III.2012 - program artistic: Serbare în Grădiniţă Dăruirea mamelor unor
“Ziua mamei” “Pentru tine, mămica cinstea mamelor diplome speciale.
mea!”
24.IV.2012 -observarea Vizită la Biserică Observarea unor
“Tradiţii comportamentului biserica din particularităţi specifice
pascale” copiilor in mediul localitate bisericii
religios;
- să încondeieze ouă;
16.V.2012 -discutarea unor Masă rotundă Sala de grupă Participarea la
“Cel mai probleme de sănătate; Expuneri dezbatere
preţios dar!” - lecturarea unui referat Relatări Idei noi referitoare la
privitor la tema propusă igiena bucală
01.VI.2012 -program artistic cu Program artistic Grădiniţă Organizarea
“Ziua ocazia zilei de 1 Iunie Discuţii programului artistic
Copilului”

Coordonatori proiect
Educatoare: Stamate Liliana
Argument
Dupa cum bine se stie, familia reprezinta factorul primordial in educarea unui
copil si educatia incepe cin familie, de aceea legatura dintre gradinita si mediul familial
va trebui sa se intrpatrunda. Societatea in care traim este intr-o permanenta schimbare
si presupune ca atat parintii cat si educatoarele sa aiba in vedere mijloacele pe care le
folosesc pentru a putea colabora cat mai efficient cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la
aceasta varsta si influentele negative existand pretutindeni.
Perteneriatul dintre gradinita si familie va duce la o educatie solida a copilului
iar prezenta familiei in cadrul gradinitei va fi liantul intre copil si mediul necunoscut
initial. De asemenea, parteneriatulul presupune construirea unei relatii pozitive intre
familie si gradinita, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor.
Daca familia va fi implicata de la inceput in programul educative, ea va percepe
correct importanata colaborarii cu gradinita, beneficiile acestei colaborari, iar
implicarea sa in activitatea gradinitei va fi constienta, intersanta si reciproc
avantajoasa.
Comitetul de parinti:
Secobeanu Ana -presedinte
Catanoiu Simona- casier
Stoica Violeta-membru

Scop
 Colaboararea dintre familie si gradinita pentru o implicare cat mai active a
parintilor in procesul de formare a prescolarilor
 Stimularea intersului parintilor pentru activitatile desfasurate in gradinita
 Consolidarea sentimentului de solidaritate, responsabilitate si socializare
 Participarea activa a familiei, alaturi de educatoare, in viata gradinitei
precum si in activitatile extraculiculare
 Dobandirea de catre parinti a unor abilitati de relationare cu copiii
 Stabilirea unor principii de baza ce trebuie respectate in formarea
personalitatii copiilor, precum si procedee de corectare a unor devieri
comportamentale

Obiective generale:
 Formarea unor deprinderi si bune practici de relationare si comunicare intre
prescolari, parinti si educatoare.
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de problemele educative ale
prescolarilor, dar si eliminarea discriminarilor de orice natura.
 Identificarea responsabilitatilor membrilor parteneriatului.
 Derularea unor activitati specifice, pregatite pentru stabilirea unor procedee de
colaborare intre membrii.
 Cunoastrera individuala a copiilor, pentru o mai buna colaborare gradinita-
copil, gradinita-familie

Obiective specific:
 sa-si inteleaga fiecare parinte propriul copil urmarind actiunile lor un timp
indelungat in anumite ipostaze;
 sa descopere ce imagine de sine are fiecare copil;
 sa se discute fiecare caz in parte si sa se gaseasca solutii de rezolvare a
probremelor;
 sa se sprijine partile bune ale personalitatii pentru stimulatre individuala
 sa se verifice experientele personale aplicadu-le in cazuri similare ;
 sa se intareasca relatiile educatoare-parinti acordandu-si incredere reciproca;
 sa existe concordant inter cerinte;
 sa colaborezetoti factorii educationali;
 sa se studieze literutatra de specialitatein vederea impartatsirii cunostintelor
acumulate;
 sa se analizeze conduit copiilor in situatii diferite;
 sa constientizeze ca la baza educatiei sta dragostea care-I determina pe copii sa
asculte fara nici o constrangere;
 sa ofere modele demne de urmat;
Resurse
Umane:
- prescolarii grupei
-educatoarele grupei
-parintii copiilor
Materiale:
Spatial de invatamant sin unitate, carti psihologice educative, aparat foto, material
xeroxate pe teme de lucru, carti pentru copii cu diferite jocuri, reviste, lucrari realizate
de copii
Durata: anul scolar 2015-2016
Loc de desfasurare: Gradinita din GOLESTI

Modalitati de realizare:
 sedinte cu parintii;
 vizite, excursii, drumetii;
 activitati desfasurate impreuna cu parintii;
 sarbatorirea zilei de nastere a copiilor;
 expozitii cu lucrarile copiilor;
 serbarile realizate in diferite moment ale anului;
 vizite la domociliul copiilor.
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DESFASURATE
Nr. LUNA/TEMA MIJLOACE DE CONTINU-TUL CINE PARTICI-PA
Crt. REALIZARE ACTIUNII

1. Septembrie Sedinta cu parintii Discutii avand in


vedere necesitatea
parteneriatului
gradinita-familie, Educatorea
proiecte educationale; Parintii
Alegerea comitetului
de parinti;
Alegera disciplinei
optionale pentru anul
scolar in curs;

2. Octombrie Chestionar pentru


parinti Distribuirea unor
chestionare pentru Educatorea
parinti; Parintii
Semnarea fiselor de
evaluare initiala;
3. Noiembrie Activitatea parintilor
‘’Sunt un bun la grupa Prdearea unei
educator’’ Activitati cu tema Educatorea
saptamanala in curs Copii
Parintii

4. Decembrie ‘’S-a Program artistic


nascut un Organizarea unei
prunc’’ serbari sprcifice Educatorea
Copii
Parintii
Bunici

5. Vizita la domiciliu
Observarea Psuhologul
Periodic mediului in care unitatii
traiesc copii Educatoare
Discutii cu
parintii

6. Februarie Intalnire cu psihologul Parinti


‘’Educam corect” gradinitei pe tema Educatoare
‘’Timpul petrecut cu Psiholog
copilul’’

7. Martie Program artistic Program artistic


‘’Astazi este ziua Activitate practica cu prilejul zilei de Educatoare
mamei’’ 8 Martie Copii
Participarea Mame
mamelor alaturi de
copii

8. Expozitie cu vanzare Prezentarea Educatoare


Aprilie lucrarilor practice Copii
ale copiilor si Parinti
vanzarea acestora

9. Iesire la iarba verede Jocuri si activitati Educatoare


desfasurate in ase Copii
Mai liber Parinti

10. Organizarea Educatoare


Program artistic serbarii de sfarsit Copii
Iunie de an Parinti
Semnarea fiselor Bunici
de evaluare

Rezultate asteptate:
 implicarea parintilor in activitatile desfasurate, sustinerea si incurajarea copiilor
 incurajarea copiilor In a se exprima liber si a manifesta comportamente similar atat
mediul familial, cat si in cel social
 consolidarea relatiilor dintre educatoare si parinti

Modalitati de evaluare:
 chestionare, expozitii foto, expozitii cu lucrarrile copiilor si ale parintilor,
serbari

Bibliografie:
 V. Preda, M. Dumitrana, Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita
de copii, Editura V&I Integral, Bucuresti
 D. Mihalascu (2010) Curriculum, instruire, evaluare. Editura V&I Integral,
Bucuresti
 2008 curriculum pentru invatamantul prescolar 3-6/7 ani

S-ar putea să vă placă și