Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele :

TEST DE EVALUARE

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.

PARTEA I_______________________________________________________________________50 puncte


A. Incercuiti variant corecta de raspuns 25 puncte
1. Cum se numeste persoana care vinde bilete de avion intr-o agentie de turism?
a. agent de turism intern;
b. agent de turism extern;
c. agent ticketing;
d. agent de marketing;
2. Fuctia de Maitre d’hotel desemneaza:
a. directorul de cazare;
b. directorul de hotel;
c. seful de sala;
d. ospatarul.
3. Bucatarul se subordoneaza direct:
a. sefului de sala;
b. maitre d’hotel;
c. bucatarului sef;
d. directorului de restaurant
4. In bucataria calda se realizeaza :
a. prajituri 
b. bauturi in amestec ;
c. salate ;
d. preparate calde.
5. Reprezentarea grafica a structurii organizatorice se numeste :
a. fisa postului;
b. organigrama;
c. diagrama;
d. grafic de lucru

B. Citeste următoarele enunturi si notează cu litera A, dacă le consideri adevărate si litera F dacă le
consideri false. 25 puncte
1. Functia de director de hotel este ocupata in general de persoana care a detinut in prealabil functia de
maitre d’hotel
2. Restaurantele din tara noastra se clasifica pe stele.
3. Pensiunile turistice urbane se clasifica pe flori(margarete)
4. Pensiunile turistice rurale se clasifica pe stele.
5. Pizzeria face parte din categoria unitatilor de tip fast-food.
PARTEA a II-a __ (40
de puncte)

a. In coloana A sunt enumerate compartimentele dintr-o structura de primire, iar in coloana B exemple de
relatii dintre ele. Realizati asocierile corecte:

A. Compartimente B. Relatii

1. Receptie – alimentatie a. lansare si eliberare comenzi

2. Productie-servire b. comenzi speciale, pentru clienti cu regim

3. Receptie-etaj c. plecarile neanuntate si tarzii

4. Receptie-tehnic d. farfurie lasata in camera

5. Etaj-alimentatie e. defectarea dusului

b. Ce posturi (functii) sunt specifice departamentului (compartimentului) Receptie dintr-un hotel?

c. Intocmiti organigrama unui restaurant in care activeaza urmatoarele functii: director de restaurant,
maitre d’hotel, sommelier, ospatar, bucatar sef, patron, picol, bucatar, barman sef, barman, ajutor de
barman, contabil, ajutor de bucatar, femeie de serviciu, barman preparator.

TEST DE EVALUARE

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

- Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.


- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fractiuni de punct.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I ___ (50


de puncte)
A. 25 puncte
1. C ; 2. C ; 3. C; 4. D; 5.B;
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

B. 25 puncte
1. F; 2.A; 3. F ; 4.F; 5.A;
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
PARTEA a II-a ___ (40
de puncte)
a. 1- B; 2- A; 3- C; 4-E; 5- D;

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element identificat corect


.(10p)

b. sef de receptie, receptioner, lucrator concierge, sef serviciu concierge, curier-comisionar,


portar, casiera, lucrator rezervari, bagajist.

Se acordă 0, 5 puncte pentru fiecare element identificat corect


(5 p)

c. 1-patron; 2-director de restaurant; 3-maitre d’hotel,; 4-bucatar sef; 5- barman sef; 6- contabil; 7-
ospatar; 8- sommelier; 9- picol; 10- bucatar; 11- ajutor de bucatar; 12- barman; 13- barman preparator;
14- ajutor de barman; 15- femeie de serviciu;

3 4 5 6

7 8 10 12 13

9 11 14

15
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element identificat corect
(15 p)

Intocmit

Prof. Grigorescu Emilian