Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui Aviz director

Profesor: Mustățea Nicoleta Monica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


TERRA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a V-a
Timp: 1 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă a Universului 1.1.  Elemente de geografie a României. 4 1-4
1.2. România în Europa și pe glob.
2.1. (recapitulare) (14 septembrie
2.3.  Universul şi Sistemul Solar – aspecte – 9 octombrie
3.1. generale 2020)
3.2.  Terra - o planetă a Sistemului Solar (formă
3.3. şi dimensiuni)
4.1.  Aplicaţie practică: Călătorie virtuală în
4.2. Univers I
4.3.
Terra – o planetă în mișcare 1.1.  Globul geografic şi harta. Coordonate 4 5-8 (14 septembrie
1.2. geografice 2020– 29 ianuarie
2.1.  Mişcările Pământului şi consecinţele lor (12 octombrie - 2021)
2.2.  Orientarea în spaţiul terestru (elemente 6 noiembrie
2.3. naturale şi instrumente clasice şi moderne) 2020)
3.1.  Aplicaţii practice: Măsurarea timpului (zi,
3.2. săptămână, lună, anotimp, an, calendar),
4.1. Orizontul local – orientare, măsurare şi
4.2. reprezentare, Construirea unor forme
4.3. simple de reprezentare grafică şi
cartografică.
1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă în 1.1. Litosfera 6 9 – 14 I
transformare 1.2.  Caracteristici generale și importanță
2.1.  Structura internă a Terrei (9 noiembrie – (14 septembrie
Geosferele Terrei 2.2.  Relieful: continente și bazine oceanice; 22 decembrie 2020– 29 ianuarie
Litosfera 2.3. forme majore de relief 2020) 2021)
3.1.  Vulcanii şi cutremurele
3.2.  Aplicaţii practice: Relieful orizontului
3.3. local, Reguli de comportare şi măsuri de
4.1. protecţie în cazul producerii de fenomene
4.3. şi procese în orizontul local (prăbuşiri,
alunecări de teren, cutremure etc.)
Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)

Terra – o planetă în 1.1. Atmosfera 3 15 – 17 I


transformare 1.2.  Caracteristici generale și importanță
2.2.  Elemente şi fenomene meteorologice (11 - 29 (14 septembrie
Geosferele Terrei 2.3.  Vremea şi clima ianuarie 2021) 2020– 29 ianuarie
Atmosfera 3.1.  Zonele climatice ale Terrei. Influenţa 2021)
3.3. climei asupra geosferelor
4.1.  Aplicaţii practice: Clima, vremea şi
4.2. activitatea umană în orizontul local,
4.3. Modalităţi de avertizare, reguli de
comportare şi măsuri de protecţie în cazul
producerii de fenomene extreme în
orizontul local (grindină, polei, furtuni,
secetă, caniculă, viscol, tornade etc.)
Vacanța intersemestrială - 30 ianuarie 2021 - 7 februarie 2021

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă în 1.2. Atmosfera 3 18 – 20 II
transformare 2.1.  Caracteristici generale și importanță
2.2.  Elemente şi fenomene meteorologice (8 – 26 (8 februarie – 18
Geosferele Terrei 2.3.  Vremea şi clima februarie - iunie 2021)
Atmosfera 3.2.  Zonele climatice ale Terrei. Influenţa 2021)
3.3. climei asupra geosferelor
4.1.  Aplicaţii practice: Clima, vremea şi
4.2. activitatea umană în orizontul local,
4.3. Modalităţi de avertizare, reguli de
comportare şi măsuri de protecţie în cazul
producerii de fenomene extreme în
orizontul local (grindină, polei, furtuni,
secetă, caniculă, viscol, tornade etc.)
Terra – o planetă în 1.1. Hidrosfera 5 21 – 25 II
transformare 1.2.  Caracteristici generale şi importanţă
2.1.  Oceanul Planetar – componente și (1 martie – 1 (8 februarie – 18
Geosferele Terrei 2.2. localizare. Dinamica apelor oceanice aprilie 2020) iunie 2021)
Hidrosfera 2.3.  Apele continentale
3.1.  Gheţarii
3.2.  Aplicaţii practice: Apele din orizontul
3.3. local, Resurse de apă potabilă, Măsuri de
4.1. protecţie a apelor, Modalităţi de avertizare,
4.3. reguli de comportare şi măsuri de protecţie
în cazul producerii de fenomene extreme în
orizontul local (viitură/revărsare/inundaţie,
pod de gheaţă etc.)
Vacanța de primăvară (2 – 11 aprilie 2021 și 30 aprilie – 9 mai 2021)

10-14 mai – Programul național „Școala altfel”

3
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă în 1.1. Biosfera şi solurile 4 26 - 30 II
transformare 1.2.  Caracteristici generale şi importanţă
2.1.  Plantele şi animalele – repartiţia lor (12 aprilie – 21 (8 februarie – 18
Geosferele Terrei 2.3. geografică mai 2021) iunie 2021)
Biosfera şi solurile 3.1.  Solul - resursă a vieţii
3.2.  Aplicaţie practică: Protecţia plantelor, a În perioada 30
3.3. animalelor şi conservarea solului aprilie – 9 mai
4.1. Vacanță
4.3.
Zonele naturale ale Terrei 1.2.  Diversitatea peisajelor terestre naturale 2 31 – 32
2.2. (24 mai – 4
3.3. iunie 2021)
4.2.
4.3.
Terra – elemente de geografie 1.1.  Recapitulare. 2 33-34
fizică … (7 – 18 iunie
4.3. 2021)
Notă: o săptămână este alocată Programului național ”Școala altfel”, în perioada stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEC nr. 3125/06.02.2020
privind structura anului școlar 2020-2021. Se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.

Profesor: Mustățea Nicoleta Monica