Sunteți pe pagina 1din 13

1.5.

Procentaj de control şi procentaj de interes

 În vederea consolidării conturilor, este necesar să se


stabilească atât numărul de voturi de care dispune societatea
mamă în filială, în întreprinderea asociată sau în co-
întreprindere, cât şi drepturile de natură financiară pe care le
are mama asupra capitalurilor proprii şi rezultatelor fiecăreia
dintre firmele asupra cărora exercită control sau influenţă
semnificativă.
 Se definesc astfel, procentajul de control şi procentajul
de interes.
 În cadrul grupului de societăţi, procentajul de control indică
intensitatea controlului politic şi strategic, direct sau indirect,
al societăţii-mamă asupra unei alte întreprinderi.
 Procentajul de control al societăţii-mamă într-o filială este dat
de numărul drepturilor de vot de care dispune societatea-
mamă în adunarea generală a filialei.
1.5. Procentaj de control şi procentaj de interes

 Analiza procentajului de control permite să se aleagă


metoda de consolidare aplicată unei societăţi.
 Pentru determinarea procentajului general de control, se
adună procentajele de control ale tuturor societăţilor
grupului care posedă titluri ale societăţii controlate.
 În cazul în care controlul este realizat printr-un lanţ unic
de participare, acest lanţ este presupus a fi rupt, dacă
procentajul este inferior:
 procentajului de 50%, pentru societăţile dependente;
 procentajului de 20%, pentru societăţile asociate.
1.5. Procentaj de control şi procentaj de interes

 În cazul lanţului unic, procentajul general de control este egal


cu procentajul de control al societăţii cel mai slab controlate.
 Ţinând cont de situaţiile de mai sus, putem concretiza formula
de calcul a procentajului de control ca fiind egală cu
procentul de control deţinut în mod direct de societatea
mamă în societăţile fiice plus suma procentelor de control
deţinute de fiicele pe care societatea mamă le consolidează de
o manieră exclusivă.
Exemple de stabilire a procentajului de control

 EXEMPLUL I. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există doar participaţii directe.
Societatea
mamă A

60% 40%

Societatea B Societatea C
Exemple de stabilire a procentajului de control

 EXEMPLUL I. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există doar participaţii directe.
Relaţia societate Procentaj de control
dominantă – filială Formula de calcul
A -> B Procentajul de control deţinut direct de A 60%
în filiala B.
A -> C Procentajul de control deţinut direct de A 40%
în filiala C.
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul II. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există doar participaţii indirecte
(lanţ unic de control).

Societatea 60% 30%


Societatea B Societatea C
mamă A
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul II. Procedura de calcul a procentajului de control


pentru cazul când există doar participaţii indirecte (lanţ unic de
control).

Relaţia societate Procentaj de control


dominantă – filială Formula de calcul
A -> B Procentajul de control deţinut direct de A 60%
în filiala B.
A -> C Procentul de control deţinut de filiala B în 30%
filiala C, datorită faptului că societatea
mamă deţine un procent de control de
peste 50% în filiala B (adică 60%).
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul III. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există doar participaţii
indirecte (lanţ unic de control rupt).

Societatea 40% 30%


Societatea B Societatea C
mamă A
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul III. Procedura de calcul a procentajului de control


pentru cazul când există doar participaţii indirecte (lanţ
unic de control rupt).

Relaţia societate Procentaj de control


dominantă – filială Formula de calcul
A -> B Procentajul de control deţinut direct de A 60%
în filiala B.
A -> C Nu se ia în calcul procentul de control -
deţinut de filiala B în filiala C, pentru că
A nu controlează decât în proporţie de
40% (sub 50%) filiala B
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul IV. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există două lanţuri de
control, apărând atât relaţii directe cât şi relaţii
indirecte.
Societatea
mamă A

60% 40%

60%
Societatea B Societatea C
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul IV. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există două lanţuri de
control, apărând atât relaţii directe cât şi relaţii
indirecte.
Relaţia societate Procentaj de control
dominantă – filială Formula de calcul
A -> B Procentajul de control deţinut direct de A 60%
în filiala B.
A -> C Procentajul de control deţinut direct de A 40%+
în filiala C + procentul de control deţinut 60%=
de filiala B în filiala C, datorită faptului 100%
că societatea mamă deţine un procent de
control de peste 50% în filiala B.
Exemple de stabilire a procentajului de control

 Exemplul V. Procedura de calcul a procentajului de


control pentru cazul când există două lanţuri de
control, dintre care unul rupt, evidenţiindu-se atât
relaţii directe cât şi relaţii indirecte.

Societatea
mamă A

60% 40%

40%
Societatea B Societatea C
Exemple de stabilire a procentajului de control

Exemplul V. Procedura de calcul a procentajului de control


pentru cazul când există două lanţuri de control, dintre care
unul rupt, evidenţiindu-se atât relaţii directe cât şi relaţii
indirecte.
Relaţia societate Procentaj de control
dominantă – filială Formula de calcul
A -> B Procentajul de control deţinut direct de A 60%
în filila B.
Nu se mai adaugă procentul deţinut de
filiala C în filiala B, pentru că A nu
controlează decât în proporţie de 40%
(sub 50%) pe filiala C.
A -> C Procentajul de control deţinut direct de A 40%
în filiala C

S-ar putea să vă placă și