Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic de lungă durată la informatică pentru clasa a VIII Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”

Unităţi de conţinut: Nr. de ore Total


I. Prelucrarea informaţiei în foile de calcul 8
II. Diagrame. Baze de date. 9
34
III. Generalităţi despre algoritmi. 6
IV. Instrucţiuni 11

Nr.d/ Indicatorii competenţelor specifice (CS) şi Conţinuturi Nr. Data Observaţii


o subcompetenţelor d/or
e
CS Subcompetenţe
1.Păstrarea informaţiei în foile de calcul (5 ore)
- identificarea elementelor unei foi de calcul;  Elementele unei foi de calcul 1
CS1 - definirea tipurilor de date şi introducerea
valorilor în foile de calcul;  Tipuri de date 1
1 CS3
CS4 - crearea în foile de calcul a seriilor de valori;  Introducerea şi editarea 1
CS7 datelor
CS9  Formatarea datelor. Formate 1
CS10 numerice
 1

2.Formule și calcule (5 ore)


- identificarea operatorilor şi operanzilor;  Operatori şi operanzi 1
CS3 - utilizarea operatorilor şi operanzilor la  Adresarea celulelor 1
2. CS4 prelucrarea datelor;  Evaluarea formulelor 1
CS7 - utilizarea formulelor pentru efectuarea
calculelor necesare la prelucrarea datelor;
 Funcţii 1
CS9  Evaluarea unităţii de 1
- utilizarea funcţiilor predefinite pentru
rezolvarea problemelor din matematică, învățare
fizică, prelucrare a textelor;
3.Crearea și editarea diagramelor (4 ore)
CS3 - identificarea elementelor unei diagrame;  Elementele unei diagrame 1
3. CS4 - stabilirea legăturii între datele selectate şi  Crearea şi editarea 1
CS7 elementele diagramei respective; diagramelor
CS9 - utilizarea diagramelor pentru prezentarea  Construirea graficelor 1
datelor;
- selectarea tipului de diagramă în funcţie de
 Evaluarea unităţii de 1
specificul datelor reprezentate; învățare
- crearea şi modificarea diagramelor;
4. Baze de date (3 ore)
Profesor: Nicolenco Olga
Proiect didactic de lungă durată la informatică pentru clasa a VIII Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”
- utilizarea bazelor de date în formă de liste  Elementele unei baze de 1
CS4 pentru organizarea informaţiilor personale; date. Gestionarea listelor
4. CS7 - utilizarea operaţiilor destinate gestionării  Sortarea şi selectarea 1
CS9 listelor; înregistrărilor
- stabilirea ordinii de sortare a înregistrărilor ;
CS10  Evaluare sumativă 1
- utilizarea operaţiilor de selectare a
înregistrărilor şi identificarea condiţiilor
complexe de selectare;
- crearea listelor în foile de calcul
5. Noţiune de algoritm (5 ore)
CS1 - utilizarea metodelor de algoritmizare pentru  Noţiune de algoritm și 1
5. CS4 soluţionarea problemelor frecvent întâlnite în executant.
CS9 activitatea cotidiană;  Executantul Cangur. 1
CS10 - descrierea şi utilizarea repertoriului de Comenzi simple.
instrucţiuni ale executantului;
- elaborarea algoritmilor pentru executant;
 Executantul Furnica. 1
- utilizarea metodelor de reprezentare a Comenzi simple
algoritmilor;  Moduri de comandă. Noţiune 1
de program
 Evaluarea unităţii de 1
învățare
6.Instrucţiunile limbajului algoritmic (8 ore)
- utilizarea metodei rafinării succesive;  Subalgoritmi 1
- definirea formatului general şi utilizarea  Algoritmi liniari 1
6. instrucţiunilor de ciclu;  Algoritmi repetitivi 1
CS9 - elaborarea algoritmilor utilizând
 Ciclu cu contor 1
instrucţiunile de ciclu;
CS10  Ciclu cu condiţie 1
- elaborarea algoritmilor utilizând
instrucţiunea de ramificare;  Algoritm cu conexiune 1
inversă. Eroare de conexiune
 Algoritmi cu ramificări 1
 Evaluarea unităţii de 1
învățare
7. Generalităţi despre algoritmi (4 ore)
- cunoaşterea proprietăţilor fundamentale ale  Algoritmul de funcţionare a 1
CS1 algoritmilor; calculatorului.
7. CS5 - identificarea structurii algoritmilor (liniari,  Proprietăţile algoritmilor. 1
CS9 cu ramificări, ciclici);
 Clasificarea algoritmilor. 1
CS10  Evaluare sumativă 1

Profesor: Nicolenco Olga


Proiect didactic de lungă durată la informatică pentru clasa a VIII Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”

Profesor: Nicolenco Olga

S-ar putea să vă placă și