Sunteți pe pagina 1din 9

Rezultatele financiare ale întreprinderii

Aplicaţia 1.

Din ce este format costul vânzărilor?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Aplicaţia 2.

Explicaţi tipurile de consumuri.

Consumuri directe Consumuri indirecte


_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

consumuri

Consumuri variabile Consumuri constante


____________________________________________________________________________________________________

63
Aplicaţia 3.

Ce reprezintă cheltuielile?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Exiplicaţi care este deosebirea dintre consumuri şi cheltuieli la întreprindere.

Aplicaţia 4.

Aplicaţia 5.

Definiţi tipurile de cheltuieli generate de activităţile întreprinderii.

operaţională
Cheltuieli generate de activitatea

investiţională

financiară

Aplicaţia 6.

Ce reprezintă venitul la nivel de întreprindere?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Aplicaţia 7.

64
Indicaţi componenţa veniturilor pe tipuri de activităţi:

operaţională
Venituri generate de activitatea

investiţională

financiară
Aplicaţia 8.

Scrieţi formulele de calcul a indicatorilor

VV= PB= RAO=

RAI= RAF= RAEF=

Aplicaţia 9.

65
Prezentaţi schematic etapele formării profitului net.

Aplicaţia
RAEF 10. PN

Ce reprezintă profitul net?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aplicaţia 11.

Indicaţi direcțiile de repartizare a profitului net.

Profitul net

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Aplicaţia 12.
66
Explicaţi funcțiile profitului.

___________________________________
___________________________________
de motivare a personalului ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
de creştere economică ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Funcţii

___________________________________
___________________________________
de stimulare a iniţiativei economice
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
de control ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

67
Aplicaţia 13.

Explicaţi influența factorilor asupra mărimii profitului.

_____________________________________
_____________________________________
interni _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Factorii de influenţă a profitului _____________________________________


externi _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________

____________________________________
____________________________________
exogeni
____________________________________
Aplicaţia 14. ____________________________________
____________________________________
____________________________________
Calculaţi profitul brut, rezultatul din activitatea operaţională, rezultatul din
____________________________________
activitatea economico - financiară, dacă se cunoaşte următoarea
________________
informaţie:
1) Cantitatea de producţie vândută – 600 unităţi;
2) Costul producţiei fabricate – 35 lei/unit;
3) Preţul de vânzare – 56 lei/unit.
Alte venituri şi cheltuieli generate de activitatea întreprinderii sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

68
Indicatori Suma, lei
Venituri din ieşirea activelor materiale pe termen lung 3460
Cheltuieli comerciale 2700
Venituri din diferenţe de curs valutar 1300
Cheltuieli generale şi administrative 5500
Venituri din dividende 2500
Alte cheltuieli operaţionale 980
Alte venituri operaţionale 2000

Rezolvare

Aplicația 15.

Se cunoaşte următoarea informaţie privind veniturile şi cheltuielile


întreprinderii:

Venituri Suma, Cheltuieli Suma,


mii lei mii lei
-din vânzarea produselor finite, -consumuri de materii prime şi
mărfurilor; 788 220 material; 24 460
-din vânzarea altor active curente -de retribuire a muncii personalului
cu excepţia produselor finite; 1 178 angajat în activitatea de producţie; 12 230
-din dividende; 203 -uzura mijloacelor fixe productive; 4076
-din ieşirea activelor materiale pe -privind operaţiile de marketing; 670
termen lung; 238 -de transport privind desfacerea; 4 360
-din diferenţe de curs valutar 5 085 -generale şi administrative; 10 450
-plata dobânzilor pentru credite şi
împrumuturi; 3 347
-amenzi, penalităţi, despăgubiri 1 180
Să se calculeze indicatorii: profitul brut, rezultatul activităţii operaţionale, financiare şi
investiţionale, profitul net.

69
Rezolvare

Aplicația 16.

Pentru producerea a 145 bucăţi din bunul A, un agent economic


suportă următoarele consumuri:
- Materii prime şi materiale – 175 000 lei
- Combustibil şi energie – 8 000 lei
- Salarii şi contribuţii angajaţilor în activitatea operaţională – 115 000 lei
- Alte consumuri materiale – 12 500 lei

Agentul economic foloseţte mijloace fixe în valoare de 4 mln lei.


Uzura inclusă în costul vânzărilor constituie 10 % din valoarea mijloacelor fixe. Agentul
economic vinde întreaga producţie de 145 de bucăţi pe piaţă, obţinând o rată a rentabilităţii de
20% calculată la costuri.
Să se determine costul vânzărilor, profitul brut ţi preţul de vânzare al unei bucăţi.

Rezolvare

70
Aplicația 17.

În baza Raportului Financiar (anexa) analizaţi:


1. Evoluţia în dinamică a rezultatelor financiare.
2. Contribuţia fiecărei activităţi la formarea rezultatului final.
3. Factorii de influenţă asupra rezultatelor financiare.

Rezolvare

71

S-ar putea să vă placă și