Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFICUL SI TEMATICA SEDINTELOR CU PARINTII

clasa a VI- a B

Semestrul I

NR.
TEMA DATA
CRT.

- prezentarea orarului clasei;


- alegerea comitetului de părinţi;
- modalităţi de cooperare parinte-profesor-elev pentru
1. Septembrie
buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ;
- aspecte organizatorice.
- Informarea parintilor asupra sustinerii Evaluarii
competentelor fundamentale la sfarsitul clasei a VI-a

- prezentarea şi dezbaterea regulamentului şcolar şi


regulamentului de ordine interioară;
2. - informarea parintilor asupra graficului activitatilor
Octombrie
extracurriculare planificate pentru anul scolar 2019-2020
- absenteismul si starea disciplinara a elevilor

- Regimul de munca si odihna al elevului


3. Noiembrie
- Prezentarea situatiei scolare si disciplinare

- Prezentarea situatiei disciplinare si a situatiei scolare la


sfarsit de semestru
4. - Instruirea parintilor cu privire la desfasurarea Evaluarii Decembrie
competentelor fundamentale la sfarsitul clasei a VI-a si
prezentarea metodologiei examenului.

- Stabilirea de masuri de remediere a situatiilor scolare


problematice
5. - Stabilirea unor modalităţi de lucru cu elevii, pentru Ianuarie
îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură în semestrul al II-
lea.

Semestrul al II-lea

6. Februarie
- Particularităţile de vârstă şi problemele copilului în
preadolescenţă
- Cunoaşterea particularităţile vârstei preadolescentului;
- Rolul si influenta grupului de prieteni.

- Dezbatere si consiliere in vederea combaterii violentei


intre elevi
7. Martie
- Probleme specifice colectivului
- Sugestii/probleme ridicate de părinți

- Stabilirea ultimelor detalii legate de Evaluarea


competentelor fundamentale
8
- Recapitulările finale: prezentarea importanţei perioadei Mai
recapitulărilor finale la sfârşit de an şcolar.

- Prezentarea situatiei scolare si disciplinare la sfarsit de


semestru
9. - Aducerea la cunoștință a evenimentelor, activităților Iunie
școlare și extrașcolare ce au avut loc și în care elevii clasei
s-au implicat au obținut rezultate deosebite.

S-ar putea să vă placă și