Sunteți pe pagina 1din 4

Nume prenume__________________________ Clasa_________________

Data______________ Punctaj acumulat_______

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Plante”

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 Definește termenii de mai jos. 0
1.Tulpina________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________ 2
2. Mezofil _______________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________

2 A.Identifică tipurile de sistem radicular din imaginile de mai jos și scrie denumirea în 0
spațiul rezervat sub fiecare imagine. 1
B.Scrie câte 2 exemple de plante care posedă așa tip de sistem radicular. 2
3
4
5
6
7
8
9
10
A.1_____________ 2.____________ 3_____________ 4._____________
11
B. Ex. 1________________________________________________________________
12
Ex.2________________________________________________________________
Ex.3________________________________________________________________
Ex.4________________________________________________________________

3 Imaginea de mai jos reprezintă structura internă a frunzei. Completează în spațiul rezervat
legenda imaginii. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Răspuns:________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
4 Completează tabelul de mai jos cu tipuri de tulpini și exemple de plante care le 0
posedă. 1
2
Aeriene Subterane 3
Tipuri de tulpuni Denumiri de plante Tipuri de tulpini Denumiri de plante 4
porumb 5
agățătoare 6
fasole 7
târâtoare 8
Viță-de-vie 9
10
11

5 Încercuiețt Adevărat sau Fals pentru enunțurile de mai jos. Dacă ai încercuit Fals, 0
scrie în spațiul rezervat varuanta corectă de răspuns. 1
2
A F Țesutul protector al tulpinii ste reprezentat de epidermă. 3
_________________________________________________________________ 4
A F În cilindrul central al tulpinii e află țesutul asimilator palisadic. 5
____________________________________________________________________
A F Între scoarță ți lemn se află țesutul formativ cambiul.
____________________________________________________________________

6 Realizează un text maxim din 5 propoziții, întitulat: 0


,,Importanța frunzelor în viața omului” 1
________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
52-50 49-46 45-41 40-34 33-26 25-17 16-11 10-6 5-4 3-1
Nume prenume__________________________ Clasa_________________
Data______________ Punctaj acumulat_______

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Plante”
pentru elevii ci CES

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 a)Ce reprezintă imaginea?
____________________________________________
b) Enumeră și denumește elementele de structură a 0
acestei plante. 1
1_______________________________________ 2
2_______________________________________ 3
3_______________________________________ 4
4_______________________________________ 5
5_______________________________________ 6
6_______________________________________ 7

2 Identifică tipurile de sistem radicular din imaginile de mai jos și scrie denumirea în
spațiul rezervat sub fiecare imagine.
0
1
2
3

1____________________ 2.____________ 3_____________________

3 Asociază prin săgeți tipurile de țesuturi vegetale din imagini..


0
1
2
3
4
A.Țesuturi conducătoare

B. Țesut asimilator din frunze.


4 Completează legenda desenului cu noțiunile din șirul propus:
Limb; Pețiol; Nervură principală; Nervură secundară.

0
1
2
3
4

5 Încercuiește Adevărat sau Fals pentru enunțurile de mai jos. 0


1
A F Rădăcina fixează planta în sol. 2
A F Tulpina absoarbe apa ți sărurile minerale. 3
A F Tulpina susține frunzele, florile și fructele. 4
A F Frunza este organ vegetativ al plantei.
A F Frunzele sesile sunt lipsite de pețiol.

6 Clasifică organele planei enumerate în șirul de mai jos în 2 coloane, conform originii. 0
Flori, frunze, semințe, fructe, rădăcini, tulpini. 1
2
3
Organe vegetative Organe generative 4
5
____________________ ____________________ 6
____________________ ____________________
____________________ ____________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
29-28 27-26 25-23 22-19 18-15 14-9 8-6 5-4 3-2 1