Sunteți pe pagina 1din 4

Test sumativ ” Diversitatea și clasificarea organismelor vii” varianta I

Nume, prenume ____________________________________ Data___________________________

Înainte de rezolva itemul citete atent!!!!!! Sunt sigură că vei reuși. Mult succes!!! 
Nr.
ite Conținutul itemului Scor
m
I Explică succint esența noțiunii: L
0
Simetrie bilaterală _______________________________________________________________
1
________________________________________________________________________________ 2
3
4
Indică 2 exemple de astfel de organisme
Exemplul 1 ___________________________________________________
Exemplul 2 ___________________________________________________

II Notează 5 trăsături distincte ale animalelor artropode din clasa Insecte și indică 2 exemple de L
organisme: 0
1_______________________________________________________________________________ 1
2_______________________________________________________________________________ 2
3_______________________________________________________________________________ 3
4_______________________________________________________________________________ 4
5________________________________________________________________________________ 5
Exemplu________________________________ Exemplu _________________________________ 6
7

III Srie în spațiile acordate din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare trăsăturilor distinctive L
ala vertebratelor. 0
A B 1
Amfibieni- 1 Au schelet format din oase spongioase cu alveole pline cu aer 2
Mamifere- 2 Coloana vertebrală are doar 2 regiuni: regiunile trunchiului și coadă 3
Păsări- 3 Corpul este acoperit cu solzi, iar pielea este uscată lipsită de glande 4
Reptile- 4 Dentița este alcătuită din dinți specializați ( tăietori,canini, molari ) 5
Pești- 5 Pioneri ai uscatului , primii ”lăutari” tereștri, cei mai voraci
consumatori ai dăunătorilor silviculturii și agriculturii.
IV Grupează noțiunile propuse, formând 2 triade, urmând consecutivitatea: L
Încrengătura – Clasa – Specia 0
Viermi inelați; Cordate; Clasa Oligochete; Clasa Amfibieni; Râma; Brotăcel 1
1 _______________________________________________________________________________ 2
3
2________________________________________________________________________________ 4
5
6
V Cerbul-nobil – Cervus Elaphus (fam. Cervidae) este unul din cele mai frumoase și grațioase L
animale. Animalul are mod de nutriție fitofag. Perioada de reproducere începe din luna septembrie 0
și decurge până în noiembrie. Pe parcursul acestei perioade ei au un comportament specific. 1
Perioada de gestație este de 8 luni după care femela naște un pui pe care îl hrănește cu lapte și îl 2
apără de dușmani. 3
Prezintă poziția taxonomică a animalului 4
Regnul ____________________________ Încrengătura ________________________________
Clasa ______________________________ Familia_________________________________
Specia ______________________________________________________________________

VI Rezolvă situația problemă L


Fratele tău mai mare este student și în vacanța de vară pleacă la muncă în livada de mere.Ce 0
sfaturi îi vei da pentru a se proteja de helminți. 1
Prpune un program de 3 măsuri de igienă, pentru a evita pericolul infectării cu viermi de helminți. 2
Argumentează, printr-un enunț, efectele pozitive, benefice ale acestor acțiuni asupra 3
organismului. 4
________________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VII Broasca țestoasă de baltă este o reptilă răspândită în habitatele acvatice. Este o specie L
periclitată, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. 0
În spațiul acordat redactează un enunț în care să explici de ce efectivul broaștelor-țestoase-de- 1
baltă este influențat de cultivarea terenurilor din preajma bazinelor acvatice. 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Puncte acumulate ____________ % rezolvat _______________ Nota _______________

nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din 14% 15- 25- 33- 51- 66- 76- 86- 96-
puncte 24% 32% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
acumulat
Test sumativ ” Diversitatea și clasificarea organismelor vii” varianta II

Nume, prenume ____________________________________ Data___________________________

Înainte de rezolva itemul citete atent!!!!!! Sunt sigură că vei reuși. Mult succes!!! 
Nr.
ite Conținutul itemului Scor
m
I Explică succint esența noțiunii: L
0
Simetrie radiară _______________________________________________________________
1
________________________________________________________________________________ 2
3
4
Indică 2 exemple de astfel de organisme
Exemplul 1 ___________________________________________________
Exemplul 2 ___________________________________________________

II Notează 5 trăsături distincte ale animalelor din clasa mamifere și indică 2 exemple de organisme: L
1_______________________________________________________________________________ 0
2_______________________________________________________________________________ 1
3_______________________________________________________________________________ 2
4_______________________________________________________________________________ 3
5________________________________________________________________________________ 4
Exemplu________________________________ Exemplu _________________________________ 5
6
7

III Srie în spațiile acordate din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare trăsăturilor distinctive L
ale nevertebratelor. 0
A B 1
Viermi inelați - 1 Au crpul format din 3 regiuni: Cap, torace, abdomen , aripi 2
Celenterate - 2 Au 4 perechi de membre, corpul are 2 regiuni cefalotorace și 3
abdomen 4
Moluște - 3 Orificiul buco-anal este înconjurat de tentacule unde sunt dispuse 5
celule urzicătoare
Arahnide - 4 Au corpul format din 3 regiuni slab diferențiate :cap, picor și masă
viscerlă acoperit de manta și cochilie
Insecte - 5 Au corpul cilindric segmentat în inele numite metamere..
IV Grupează noțiunile propuse, formând 2 triade, urmând consecutivitatea: L
Încrengătura – Clasa – Specia 0
Viermi inelați; Cordate; Clasa Oligochete; Clasa Amfibieni; Râma; Brotăcel 1
2
1 _______________________________________________________________________________ 3
4
2________________________________________________________________________________ 5
6
V Cerbul-nobil – Cervus Elaphus (fam. Cervidae) este unul din cele mai frumoase și grațioase L
animale. Animalul are mod de nutriție fitofag. Perioada de reproducere începe din luna septembrie 0
și decurge până în noiembrie. Pe parcursul acestei perioade ei au un comportament specific. 1
Perioada de gestație este de 8 luni după care femela naște un pui pe care îl hrănește cu lapte și îl 2
apără de dușmani. 3
Prezintă poziția taxonomică a animalului 4
Regnul ____________________________ Încrengătura ________________________________ 5
Clasa ______________________________ Familia ______________________________
Specia ______________________________________________________________________

VI Broasca-râioasă-brună pe teritoriul Republicii Moldova populează preponderent zonele L


împădurite. Efectivul acestei amfibii este afectat de accidentele din timpul migrațiilor spre locurile 0
de reproducere, fiind strivite de anvelopele automobilelor și de poluarea și disecarea râurior. 1
Explică de ce efectivul broaștei-râioase-brune este influențat de poluarea și disecarea 2
lacurilor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VII Rezolvă situația problemă L


Fratele tău în vacanța de vară pleacă la bunici .Ce sfaturi îi vei da pentru a se proteja de 0
îmbolnăvirea cu ascaridă. 1
Propune un program de 3 măsuri de igienă, pentru a evita pericolul infectării cu viermi de 2
ascaridă. Argumentează, printr-un enunț, efectele pozitive, benefice ale acestor acțiuni asupra 3
organismului. 4
________________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Puncte acumulate ____________ % rezolvat _______________ Nota _______________

nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din 14% 15- 25- 33- 51- 66- 76- 86- 96-
puncte 24% 32% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
acumulat