Sunteți pe pagina 1din 3

Nume,prenume________________________________ clasa a X-a, data_____________

Test de evaluare sumativă la Geografie.Atmosfera


Nr Item Pt.
.
1. Realizează într-o schemă clasificarea vînturilor după geneză și durată de specificând pentru L
fiecare categorie câte 1 exemplu 0
1
2
3
4
5
6
2. Realizează conexiunea dintre coloane, atribuiți cifrele fiecărui produs al condensării din coloana L
B, locul condensării sale din Coloana A 0
Coloana A coloana B 1
_______a)la suprafața terestră 1.brumă 2
_______b)în stratul inferior al atmosferei 2.nori 3
_______c)în atmosfera liberă 3.chiciură 4
4.pâclă 5
5.ceață 6
6.rouă 7
7.smog 8
8.polei
3. Studiind imaginea scrie denumirea fiecărui proces de transfer de căldură în spațiul rezervat: L
0
1._______________________________ 1
2
2._______________________________
3
3._______________________________ 4
5
4._______________________________
5._______________________________

4. a) determină tipul de vînt reprezentat în L


imagine 0
__________________________________L 0 1 1
2
b)scrie denumirea acestui vînt
3
__________________________________L 0 1 4
c) scrie o cauză a deplasării maselor dinspre 5
bazinul de apă spre uscat ,folosind imaginea 6
alăturată, explic-o- 7
______________________________________
______________________________________
_____________________________________________________________________L 0 1 2
d) explică cum are loc mișcarea maselor de aer din acest mediu noaptea și de ce
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________L 0 1 2 3
5. Descrie clima tropicală completând spațiile libere: L
0
Masele de aer predominante sunt:_________________; temperatura medie în luna iulie 1
2
este:____________; cantitatea totală de precipitații este_________; zona climatică situată în nordul ei
3
este:_________________ și cea din sudul ei este_________________. 4
5
6. Analizând imaginea de mai jos a anticiclonului răspunde la întrebări: L
a) indică direcția mișcării aerului pe orizontală și pe 0
1
2
3
4
5
6
7
8

verticală:______________________________________
______________________________________L 0 1 2
b) Indică și explică cauza ce determină această direcție de mișcare a
aerului:______________________
_____________________________________________
_______________________________________L 0 1 2 3
c) Descrie ce vreme aduce anticiclonul vara:
____________________________________________
_______________________________________L 0 1 2 3
7. Analizează modul de formare a alizeelor conform algoritmului propus: L
a)indică tipul acestui vânt: 0
____________________________________L 0 1 1
b)indică direcția de deplasare în emisfera nordică: 2
3
____________________________________L 0 1
4
c)indică direcția de deplasare în emisfera sudică: 5
____________________________________L 0 1
d)Indică de ce alizeele nu se deplasează
direct pe ecuator dar își modifică direcția:
____________________________________L 0 1
e)indică cauza formării alizeelor:
________________________________________
_____________________________________L 0 1
8. Explică următoarele fenomene/procese geografice: L
a) Două cauze ale formării deșertului Sahara: 0
Prima cauză-________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________L 0 1 2 2
A doua cauză-_______________________________________________________________________ 3
4
___________________________________________________________________________L 0 1 2
5
b) O cauză ce determină faptul că râul Nil nu seacă chiar dacă traversează cel mai mare deșert de 6
nisip din lume:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________L 0 1 2
Total puncte acumulate: __________din 50p/ Nota:____________