Sunteți pe pagina 1din 3

Nume,prenume________________________________ clasa a X-a, data_____________

Test de evaluare sumativă la Geografie.Atmosfera


Nr Item Pt.
.
1. Realizează într-o schemă clasificarea precipitațiilor după starea lor de agregare specificând pentru L
fiecare stare câte 1 exemplu 0
1
2
3
4
5
6
2. Realizează conexiunea dintre coloane, atribuiți cifrele fiecărui tip de vânt din coloana B, categorie din L
care face parte din Coloana A 0
Coloana A Coloana B 1
_______a) permanente 1.musonii 2
_______b) sezoniere 2.crivăț 3
_______c) locale 3.Vînturi de vest 4
4.vînturi polare 5
5.foehn 6
6.alizee 7
7.brize 8
8.suhovei 9
9.mistralul
3. Analizând imaginea de mai jos indică realizează sarcinile de mai jos:
a) indică denumirea straturilor atmosferei corespunzătoare L
0
cifrelor: 1-________________________
1
2-__________________________ 3- 2
3
________________________
4
4-__________________________ 5- 5
6
________________________
7
b) Indică stratul atmosferei descris: 8
9
b.1-aici are loc aurora polară-______________________
10
b.2-aici se formează clima-________________________
b.3-temperatura aici depășește 1000°C-______________
b.4-aici se află stratul de ozon-_____________________
b.5-aici particulele sunt în stare de ioni-______________

4. Descrie clima ecuatorială completând spațiile libere: L


0
Masele de aer predominante sunt:_________________; temperatura medie în luna iulie 1
2
este:____________; cantitatea totală de precipitații este_________; zona climatică situată în nordul ei
3
este:_________________ și cea din sudul ei este_________________. 4
5
5. Utilizînd imaginea de mai jos indicați și explicați 2 cauze ale formării deșertului Atacama L
0
-prima cauză-____________________ 1
_______________________________ 2
3
_______________________________
4
_______________________________ 5
_______________________________ 6
_______________________________
__________________L 0 1 2 3
-a doua cauză-__________________

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________L 0 1 2 3
6. Utilizând imaginea de mai jos efectuați următoarele sarcini: L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

a) Indicați tipul acestor vânturi și denumirea lor:_________________________________L 0 1 2


b) Indicați direcția de deplasare a acestora: vara-________________________________________
și Iarna-_____________________________________________________________________L 0 1 2
c) Explică cum se formează acest vânt vara:___________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________L 0 1 2
d) Explică cum se formează acest vânt iarna:___________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________L 0 1 2
7. Explică următoarele fenomene/procese geografice: L
a) Modul de formare a poleiului:____________________________________________________ 0
__________________________________________________________________________L 0 1 2 1
b) Cauza care determină ca portul Murmanks, aflat după cercul polar de Nord, nu îngheață nici 2
iarna:_______________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________L 0 1 2 4
c) O cauza ce a determinat faptul că polul frigului în Emisfera Nordică se află pe continent 5
(Siberia, Oimeakon..-71,2⁰C)__________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________L 0 1 2
Total puncte acumulate :_______________din 50p, Nota:________________