Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

JANDARMERIA ROMÂNĂ Exemplar unic


Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Nr.
Comisia de concurs Iaşi, 15.01.2019

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la concursul organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi,
pentru încadrarea unui post vacant de muncitor calificat IV – I (fochist), la Administrare
patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului - Serviciul Logistic, din sursă externă

Tipul probei: Probă scrisă (test grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii
atribuţiilor postului

Nr
Codul de concurs atribuit candidatului Punctaj Observații
crt

1. 80 (puncte) Admis
2637080
2. 60 (puncte) Admis
2637079

Data 15.01.2019

Afişat astăzi 15.01.2019, ora 13.00 la afişierul de la reşedința Inspectoratului de Jandarmi


Județean Iaşi şi pe site-ul unității.

NOTĂ:
Rezultatul la Proba scrisă (test grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii
atribuţiilor postului poate fi contestat în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei de
către comisia de concurs, respectiv până la data de 16.01.2019 ora 13.00.

Contestaţiile se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul I.J.J.


Iaşi, situat în Bulevardul Poitiers nr. 18 – 22.

Candidații declarați ,,admis” la proba scrisă (test grilă), se pot prezenta, conform
prevederilor legale în vigoare, la următoarea etapă, respectiv proba interviu în data de 18.01.2019,
ora 10.00, conform calendarului de concurs publicat.

APROB
AFIŞAREA PE SITE – UL UNITĂŢII
ŞEFUL STRUCTURII DE SECURITATE
Locotenent colonel

Boariu Iulian - Cristian

Pagina 1 din 1