Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN

BACĂU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

SISTEME
INFORMATICE
DE GESTIUNE A
CLIENŢILOR
S.C. ULMAPAN S.R.L.
Conducător ştiinţific,
Asist. univ. drd. PRAVĂŢ IONELA CRISTINA Candidaţi,
Loaţă Liliana
Ilie Alina
Guţu Manuela
Ursu Lucia
2011

2
I. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ACTIVITĂŢILOR DE REALIZARE A
PROIECTULUI SISTEMULUI INFORMATIC

Diagrama Gantt

Nr.
Nume Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie
Crt.
activitate 2010 2010 2011 2011 2011 2011
1. Analiza situaţiilor
existente şi colectarea
cerinţelor
2. Studii de fezabilitate
3. Crearea modelului
relaţional
4. Proiectarea formularelor

5. Proiectarea interfetelor

6. Proiectarea bazelor de
date
7. Elaborarea
documentaţiei
8. Crearea unui nou
program
9. Implementarea
sistemului
10. Lansarea în execuţie a
sistemului

3
1. Diagrama Pert

Nr. Durată Start Sfârşit


Descrierea activităţilor Predecesor
Crt. săptămâni planificat planificat

1. Analiza situaţiilor
existente şi colectarea 3 1.11.2010 21.11.2010 0
cerinţelor
2. Studii de fezabilitate 2 22.11.2010 05.12.2010 1
3. Crearea modelului
3 06.12.2010 31.12.2010 1
relaţional
4. Proiectarea formularelor 3 01.01..2011 21.01.2011 3
5. Proiectarea interfetelor 3 08.01.2011 31.01.2011 3
6. Proiectarea bazelor de
2 01.02.2011 14.02.2011 2,4,5
date
7. Elaborarea documentaţiei 1 15.02.2011 21.02.2011 6
8. Crearea unui nou
3 22.02.2011 14.03.2011 6
program
9. Implementarea sistemului 2 15.03.2011 31.03.2011 8
10. Lansarea în execuţie a
3 22.03.2011 14.04.2011 7,9
sistemului

4
Diagrama Pert

Analiza de
prefezabilitate
Analiza situaţiilor 2 2 săpt
existente şi colectarea 22.11.201
cerinţelor 05.12.2010
0
1 3 săpt Proiectarea formularelor

1.11.2010 21.11.2010 4 3 săpt


01.01.2011 21.01.2011 Proiectarea bazei de date
Crearea modelului
6 2 săpt
relaţional
3 3 săpt 01.02.2011 14.02.2011
06.12.201
31.12.2010
0 Proiectarea interfeţelor
5 3 săpt
08.01.2011 31.01.2011

Elaborarea Lansarea în execuţie a


documentaţiei sistemului
7 1 săpt 10 3 săpt
15.02.2011 21.02.2011 01.04.2011 14.04.2011

Crearea unui nou Implementarea


program sistemului
8 3 săpt 9 2 săpt
22.02.201 15.03.2011 31.03.2011
14.03.2011
1
5
6
II. DESCRIEREA S.C. ULMAPAN S.R.L.

Descrierea organizării S.C. ULMAPAN S.R.L.

1. Identitate solicitant
• Nume SC ULMAPAN SRL

• Sediu social Loc. Bacău , str. Lalelelor, nr. 23.

• Înmatriculare ORC/ cod fiscal J04/267/2007 – CUI 6546789

• Telefon/fax 0234/753975; 0234/753976.

2. Domenii principale de activitate (descriere activităţi principale şi cod CAEN)


Principalul obiect de activitate desfăşurat efectiv: activitatea de producţie din industria
de morărit-panificaţie-patiserie alimentare, iar ca activităţi secundare, desfacerea
produselor proprii şi a altor produse, precum şi activităţi de alimentaţie publică

3. Capital social
Valoarea capitalului subscris 4.675.200 RON, din care vărsat efectiv 3.800.000
RON, vărsat de către principalul acţionar majoritar Popescu Andrei.
4. Asociaţi/ acţionari principali
POPESCU ANDREI
Cetăţenie : română
Data şi locul naşterii : 03.06.1970 , Bacău
Cod numeric personal : 1700603457895
Studii : superioare
Ocupaţii avute : administrator SC. TRADO SRL din 1997 – 2005
Administrator SC TRADO SRL din 1997 până în prezent
Administrator SC ULMAPAN SRL din 2006 până în prezent
Aportul la capitalul social 3.800.000 RON
Număr de părţi sociale : 38.000
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100%

7
5. Filiale/ asociaţii/ grupuri/ fundaţii unde agentul economic deţine acţiuni
SC ULMAPAN SRL deţine
 85 părţi sociale având valoarea nominală de 100 ron fiecare, părţi
sociale deţinute în cadrul societăţii comerciale „DORAPAM”.
Filiale: societatea nu deţine filiale
Puncte de lucru : Magazine:
 Bacău, str. Rozelor, nr. 13
 Oneşti, str. Republicii, nr. 67
 Târgu - Ocna, str. Tăbăcari, nr. 53
 Moineşti, str. Independenţei, nr. 4
 Comăneşti, str. Izvoare, nr. 17
 Bacău, str. Mioriţei, nr.56
 Bacău, str. 9 Mai nr.12
 Târgu – Ocna, str. Costache Negri, nr.20
 Oneşti, str. Oituz, nr. 31
 Oneşti, str. Mărăşeşti, nr.15

Reprezentanţi legali( manageri/ directori/ administratori) POPESCU ANDREI


având funcţia de administrator.

Principalii clienţi ai S.C. ULMA S.R.L. sunt următorii:


 SC GORAPAN S.A.
 SC ALYPAN SRL
 SC PAMORA SRL
 SC PATISHOP SRL
 SC PANIMON SRL
 SC ASCOM SA
 SC LADY VY SRL
 SC INTERMERIDIAN S.A

8
 SC EVRIKA S.A.
 SC PLUDIMARKET SRL.

Principalii clienţi în cadrul activităţii de alimentaţie publică sunt:


ALDO SRL ,ALOMA SRL , CONIPET S.A. ,etc.
Principalii furnizori sunt : MORA SRL , PAKMAYA S.A. , EURORIN SRL ,
BOR SRL, BALEMO SRL , PATEMON SRL , DANY S.A., VALMART S.A.
Produsele de panificatie obţinute beneficiază nu numai de materii prime de
calitate ci şi de aportul brutarilor, pregătiţi să ofere produse pe masura exigenţelor
consumatorilor.
6. Organigrama
Diversificându-şi gama de produse comercializate şi acaparând un tertoriu mult
mai vast, odată cu acestea, a avut loc şi creşterea eficienţei economice, a performanţei
acesteia, făcând referire la profitul obţinut, cifra de afaceri, creşterea cotei de piaţă, astfel,
conducerea societăţii a simţit nevoia creşterii numărului de angajaţi, de la 40 în anul în
care s-a înfiinţat aceasta, respectiv anul 2006, la 94 de angajaţi în prezent. Angajaţii sunt
organizaţi în cadrul următoarelor departamente, şi anume:
 Departamentul de vânzări
 Departamentul financiar – contabil
 Departamentul de aprovizionare
 Departamentul de marketing
 Codificarea clienţilor şi a furnizorilor

Coduri utilizate în prelucrarea informaţiilor privind


clienţii:

 SC GORAPAN S.A. – BC 0001;


 SC ALYPAN S.R.L. - VS 0002;
 SC PAMORA S.R.L. – BC 0003;
 SC PATISHOP S.R.L. – SV 0004;
 SC PANIMON S.R.L. – NT 0005;

9
 SC ASCOM S.A. – VN 0006;
 SC LADY VY S.R.L. – BC 0007;
 SC INTERMERIDIAN S.A. – BT 0008;
 SC EVRIKA S.A.- BC 0009;
 SC PLUDIMARKET S.R.L. –NT 0010.

I. furnizori

Furnizori de Furnizori de
materii prime materiale Furnizori
S.C. MORA consumabile de utilităţi
S.R.L.

Furniz
Furnizori
ori de zahăr Furnizori de Furnizori
Furnizori de de
mac,susan de energie
drojdie S.C. S.C. servicii
S.C. el şi apă ROMTEL
PAKMAYA
CORONIŢA BALEMO S.C. E-ON ECOM,
S.A.
S.A. SRL S.A. S.C.
DANY

Coduri utilizate în prelucrarea informaţiilor privind


furnizorii:

 S.C. MORA S.R.L. – 11;


 S.C. PAKMAYA S.A. – 121;
 S.C. CORONIŢA S.A. – 122;
 S.C. BALEMO S.R.L. – 123;
 S.C. E-ON -131;

10
 S.C. DANY S.A. – 132;
 ROMTELECOM – 132.

11
Contabilitate

Preţuri Compartimentul
financiar-contabil
Financiar

Oficiul de calcul

DIRECTOR
ECONOMIC
Compartimentul
resurse umane

Personal

Salarizare

MOARĂ

ATELIER
MECANIC

MUNCII
PROTECŢIA
TEHNIC
GENERAL

DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

C.T.C.
LABORATOR
P.S.I.

Magazii
ORGANIGRAMA S.C. ULMA S.R.L.

Comerţ

Comerţ
Aprovizionare

Publicitate

Promovare
DIRECTOR
COMERCIAL

Marketing

Agenţi de vânzări
Transport
12

Magazine
Desfacere

Vânzări
Depozite
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI DE
DESFACERE

PREVIZIONAREA ANALIZA ŞI
VÂNZĂRILOR PROMOVARE CONTROLUL VÂNZĂRI TRANSPORT
VÂNZĂRILOR

PROGNOZE, STUDIUL PIEŢEI- GESTIUNEA


PUBLICITATE SELECTARE TRAFIC
STRATEGII FORŢEI DE
CLIENŢI
VÂNZARE

EVIDENŢE,
SITUAŢII
STATISTICE PROMOVARE ADMINISTRARE MANIPULARE
STRATEGII
NEGOCIERE VÂNZĂRI
CONTRACTE

RELAŢII
RAPOARTE CALCUL DISTRIBUŢIE /
PUBLICE
PREŢURI EXPEDIERE

13
Principalele relaţii interne ale compartimentului de desfacere se
stabilesc cu:
- compartimentele de previzionare a vânzărilor care furnizează date şi informaţii
privind volumul şi structura producţiei prevăzute pentru execuţie, eşalonarea fabricaţiei
acesteia.
- compartimentul de aprovizionare, care are în vedere acoperirea necesitatilor curente de
consum, pe termen mediu se urmăreşte punerea în valoare a unor acţiuni de creştere a
profitabilităţii, crearea de avantaje în aprovizionarea materială prin stimularea
concurenţei între furnizori, desfăşurarea unor negocieri previzionale.
-compartimentul de desfacere (vânzare) a mărfurilor, care pune la dispoziţie date şi
informaţii pentru fundamentarea necesarului de ambalaje şi materiale de ambalat; prin
activitatea operativă de livrare se asigură transferul ca atare al produselor finite de la
producător la destinatarii acestora (clienţi finali, intermediari comerciali, parteneri în
obţinerea unor produse complexe etc.). Această activitate presupune: organizarea
minuţioasă a operaţiunilor de pregătire a produselor pentru livrare; formarea loturilor
complete şi complexe, unitare pentru livrare; întocmirea documentelor de expediţie;
derularea propriu-zisă a acţiunii. Expedierea produselor finite se organizează de către
producători care asigură: închirierea mijloacelor de transport, încarcarea produselor
finite, întocmirea formalităţilor de expediţie-transport, predarea către unitatea de
transport a produselor, depunerea documentaţiei corespunzătoare la bancă.
- compartimentele financiar şi de contabilitate, pentru evidenţierea intrărilor de
materii prime şi materiale consumabile necesare procesului de producţie a produselor de
panificaţie, încasarea contravalorii produselor vândute (plata de către clienţi a produselor
achiziţonate de către aceştia), asigurarea controlului existenţei
şi mişcării stocurilor, evidenţierea şi înregistrarea cheltuielilor de
transport a mărfurilor, inventarierea din depozite , etc.
- compartimentul de transport, pentru asigurarea şi menţinerea în stare de funcţionare
normală a mijloacelor de transport proprii sau închiriate destinate distribuirii mărfurilor
către clienţi
- depozitele de mărfuri, pentru asigurarea depozitării şi păstrării raţionale a mărfurilor,
până ce acestea vor fi vândute către clienţi, respectiv, a eliberării acestora în consum.

Cunoaşterea perfectă a produsului este indispensabilă atât pentru vânzător, cât şi pentru
client:

- dă încredere şi siguranţă vânzătorului, consecinţă a faptului că: ”nu se vorbeşte bine


decât despre ceea ce se cunoaşte perfect";
- dă încredere clientului care, apreciind competenţa interlocutorului său, va reveni
(clientul este înclinat să revină acolo unde a fost bine sfătuit);
- permite vânzătorului să găsească rapid produsul adaptat nevoilor formulate de către
client;
- asigură argumentarea logică a vânzării.

Informaţiile utile cunoscute de către vânzător privesc:

- identificarea articolului: denumirea exactă, marca, eticheta;

- caracteristicile dimensionale, lungime, suprafaţă, talie, greutate;

- compoziţia şi procedeele de fabricatie: natura materiilor prime componente,


modalităţile de fabricaţie;

- avantajele şi elementele de superioritate faţă de produsele similare sau substituibile:


diferenţe de preţ, durata de folosinţă, comoditate în utilizare etc;

- condiţiile de utilizare: cantităţi de utilizat pentru un anumit scop, precauţii şi limite de


folosire;

- localizarea în magazin: cantităţi disponibile, data de aprovizionare pentru un produs


epuizat, produsul ce poate să înlocuiască un alt produs abandonat etc.

- stocul de mărfuri: structura acestuia, perioadele de aprovizionare;

- mărfurile expuse în vitrine care fac obiectul campaniilor promoţionale, motivaţiile


reclamelor, preţurile promoţionale;

- condiţiile de vânzare: posibilităţile de schimb, de credit, de livrare;

- argumentarea diferitelor preţuri practicate pentru articolele din aceeaşi familie:


diferenţele pot să provină din natura materiilor prime utilizate (făină, drojdie), din
procedeul de fabricaţie (dospire), din caracterul de noutate sau exclusivitate, din reputaţia
mărcii produsului etc.

15
Printre caracteristicile activităţii reprezentantului comercial se enumeră şi o buna organizare a
muncii (pregătirea vânzării) în scopul unei eficienţe crescute. Se apreciază că o treime din
timpul de muncă al reprezentantului este afectată deplasărilor pe teren, restul timpului fiind
alocat prospectării pieţei şi acţiunii de vânzare propriu – zise.

16
2. Centralizatorul activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului desfacere

Nr. crt Denumire activitate Subactivităţi Responsabili


1. previzionarea vânzărilor • elaborează previziuni privind cererea de produse de către clienţi;
• asigură dimensionarea mărfurilor destinate vânzării;
• stabileşte cantităţile economice de vândut;
• elaborează programele de desfacere;
• participă la selecţia şi testarea credibilităţii clienţilor;
• participă la negocierea şi încheierea contractelor comerciale;
• întocmeşte situaţii statistice;
• întocmeşte diferite rapoarte referitoare la stadiul asigurării cu
produse necesare clientelei;
• participă realizării contractelor de vânzare pe total şi pe
principalii clienţi;
2. promovare • este o formă a comunicării ce se concentrează în mixul
promoţional;
• vizează o modificare imediată şi directă a cererii (accelerare,
creştere, reglare);
• vizează o modificare imediată a comportamentului clientului,
distribuitorului;
• urmăreşte o modificare pozitivă şi temporară a ofertei
consumatorilor, a condiţiilor de intervenţie a distribuitorilor;
• urmăreşte depăşirea unui nivel al vânzărilor prin captarea
atenţiei şi atragerea cumpărătorilor potenţiali, de către punctele
de vânzare, informarea, convingerea, formarea şi menţinerea
unei clientele atrasă de produs şi întreprinderea producătoare;
• orientează, informează potenţialii clienţi asupra produselor noi
sau îmbunătăţite, începând de la ideea de produs nou şi până la
lansarea lui pe piaţă, pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive
faţă de produs.
3. analiza şi controlul • definirea activităţilor prin: responsabilităţi, durate, resurse umane,
vânzărilor resurse materiale, alţi factori;
• indicarea rezultatelor directe şi indirecte aşteptate în urma desfăşurării
activităţilor - volumul vânzărilor, impunerea imaginii
firmei/mărcii, valoarea percepută a produsului, credibilitatea
publicităţii;
• estimarea rezultatelor pentru fiecare activitate – care sunt efectele şi
eforturile estimate presupuse; unde se doreşte să se ajungă prin
desfăşurarea activităţii;
• măsurarea rezultatelor activităţilor – prin metode convenţionale,
riguroase, prin alte metode (monitorizare sistematică);
• estimarea poziţiei produsului în funcţie de un set de atribute

18
relevante pentru fiecare segment de piaţă – imaginea produsului
- cercetare de piaţă.
4. vânzări
• gestiunea clienţilor;
• organizarea forţei de vânzare;
• supervizarea;
• crearea condiţiilor de realizare efectivă a actului de vânzare –
cumpărare;
• stocarea mărfurilor (materiilor prime, materialelor, produselor)
permite asigurarea stocurilor necesare desfăşurării procesului de
productţie şiasigurarea cantităţilor de produse comandate de
către clienţi.
5. transport • asigură echipamentul şi mijloacele de transport,
• elaborarea programelor optime de transport al resurselor la
subunităţile de consum ale întreprinderii,
• deplasarea mărfurilor în interiorul şi exteriorul unităţilor
economice, manipularea la descărcare-încărcare,
• efectuarea de intervenţii tehnice prin care se asigură funcţionarea
normală a mijloacelor de transport proprii ş.a

Documente utilizate în cadrul compartimentului de vânzare

19
Nr. Crt. Simbol Denumire Frecvenţa Nr. documente Nr. Nr. Evoluţia
document document de Minim Maxim mediu exemplare probabilă a nr.
apariţie de documente mediu de
rânduri documente în
următorii 3-5 ani
1. F. f Factură Zi 1 20 40 3 50
fiscală
2. Ch. Chitanţă Zi 1 15 10 2 100
3. Op. Ordin de Zi 1 5 25 1 25
plată
4. Av. Mf. Aviz de Zi 1 10 25 3 300
însoţire a
mărfii
5. Jur. Vz. Jurnal Lunar 1 20 100 1 36
vânzări
6. Jur. Jurnal Lunar 1 1 100 1 36
Cump. cumpărări
7. Borderou Borderou Zi 1 1 100 1 36
vânzare
(încasare)
8. Decont Decont Lunar 1 1 35 2 36
T. V. A. taxă pe
valoare
adăugată
9. Extr.cont Extras de Lunar 1 5 10 2 50
cont
10. B.C. Bon de Zi 1 20 40 1 50
consum
11. Disp. Dispoziţie Lunar 1 5 25 1 25
Livr. de livrare

20
III. Proiectarea situaţiilor de intrare (formulare)

Seria Nr
FACTURĂ .
Nr.
facturii
Data

FURNIZOR CUMPĂRĂTOR
Nume Nume
Nr.ORC/an Nr.ORC/an
C.I.F. C.I.F.
C.U.I. C.U.I.
Sediul Sediul
Judeţul Judeţul
Contul Contul
Banca Banca

Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul


Nr. Valoarea
sau a serviciilor . ea unitar
0 1 2 3 4 5 (3*4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Moneda RON Accize

21
22
23
Seria Nr. ……………..
Furnizor:………………………. Cumparator:……………….......
Forma juridica..……………….. ……………………………........
Nr inmatr.Reg. Com./an………. Nr. inmatr. in Reg.Com
C.I.F.: ………………………… ……………………………........
Capital social…………………. C.I.F……………………………
Sediul………………………… Sediul…………………………..
………………………………. …………………………………
Punct de lucru………………. AVIZ DE INSOTIRE A MARFII Judetul:………………………
Adresa punct de lucru………. Contul…………………………
Contul………………………. Data (ziua, luna, anul)………………. Banca…………………………
Tel/Fax………………………

Nr. SPECIFICATIA U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare


Crt. (produse, ambalaje, etc.) livrata (fara T.V.A.) – lei - -lei-
0 1 2 3 4 5

Date privind privind expeditia: Total:


Semnatura Numele delegatului…….……………………… Semnatura
si stampila ………………………………………………… de primire
furnizorului B.I./C.I. Seria …..Nr. ………….elib…………..
Mijlocul de transport…………………………..
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ………………..ora………………..
Semnaturile………………………………..

24
25
26
DECONT privind taxa pe valoarea adăugată
– varianta simplificată –

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ

Denumirea indicatorilor Valoare (lei) T.V.A.(lei)


1 Livrări bunuri/prest.ser. în ţară 1
Cota 19%
2 Livrări bunuri/prest.ser. în ţară 2
Cota 9%
3 Regularizări 3
4 Operaţiuni scutite cu drept de 4
deducere şi oper.pt.care locul
livrării/prestării este în străinătate, cu
drept dededucere
5 Operaţiuni scutite fără drept de 5
deducere şi oper.pt.care locul
livrării/prestării este în străinătate,
fără drept dededucere
6 TOTAL (rd.1 la rd.5) 6
7 PRO RATA % 7

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ


Denumirea indicatorilor Valoare T.V.A.
8 Achiziţii de bunuri/servicii 8
destinate realizării de operaţiuni
care dau drept de deducere
9 Regularizări 9
1 Achiziţii de bunuri/servicii 10
0 destinate atât realizării de oper.
care dau drept de deduc. cât şi celor
care nu dau drept de deducere
1 Regularizări 11
1

27
1 Taxa de dedus (rd.8+rd.9) + 12
2 [(rd.10+11) x (rd.7/100)]

1 Achiziţii de bunuri /servicii 13


3 destinate realizării de operaţiuni
care nu dau drept de deducere
1 Regularizări 14
4

1 Achiziţii scutite de TVA 15


5
1 TVA efectiv restituită 16
6 cumpărătorilor străini, inclusiv
comisionul unit. autoriz.
1 Regularizări la finele anului 17
7 conform prorata

1 TOTAL TVA DE DEDUS (rd.12 + 18


8 rd.16 + rd17)
1 TOTAL ACHIZIŢII (rd.8 la 19
9 rd.11)+(rd.13 la rd.15)
2 Suma negativă a TVA în perioada 20
0 de raportare (rd.18-rd.6)
2 Taxa de plată în perioada de 21
1 raportare (rd.6-rd.18)

REGULARIZĂRI

2 Soldul TVA de plată din decontul 22


perioade fiscale precedente
2
neachitată până la data depunerii
decontului de TVA (rd.26 din
decontul precedent)
2 TVA de plată cumulată 23
(rd.21+rd.22)
3
2 Soldul sumei negative a TVA 24

28
4 reportată din perioada precedentă
pentru care nu s-a solicitat
rambursare (nr.27 din decontul
precedent)
2 Suma negativă a TVA cumulată 25
(rd.20+rd.24)
5

29
30
31
32
33
IV. Proiectarea situaţiilor de ieşire (rapoarte)

Componentele organizatorice ce au responsabilităţi în sistemul informaţional al clienţilor;

Directorul tehnic :
- Dezvoltă strategia şi obiectivele de vânzări, în concordanţă cu strategiile şi obiectivele
companiei
- Dezvoltă şi implementează o strategie de vânzare a produselor;
- Supervizează echipa de vânzare şi monitorizează performanţele individuale
- Dezvoltă un cadru de raportare către clienţi, pentru păstrarea unei permanenţe legături cu
aceştia
- Stabileşte comisioanele din vânzări şi programele de compensare, în colaborare cu
Departamentul de Resurse Umane;
- Stabileşte şi menţine relaţia cu clienţii cheie de publicitate (acorda consiliere cu privire la
serviciile şi produsele companiei);
- Identifică şi aplică soluţii de creştere a satisfacţiei clienţilor;
- Concepe bugetul anual destinat activităţilor de vânzare şi monitorizează respectarea lui.
Biroul contabilitate:
- Verifică documentele de încarcare şi expediţie a mărfurilor;
- Recepţionează cantitativ şi calitativ produsele de la furnizori şi/ sau retururi de marfă de la
clienţi;
- Organizează spaţiul de depozitare;
- Primirea de la vânzător a facturilor privind materialele, mărfurile şi mijloacele fixe
spre a fi prelucrate;
- Verifică corectitudinea întocmirii documentelor privind încasărilor de la clienţi;
- Îmtocmeşte discount-urile de pe facturi, acolo unde este cazul;
- Realizarea încasărilor prin casierie;
- Transmite diverse rapoarte privind, spre exemplu vânzările dintr-o lună;

34
Gestionarul:

- verifică marfa de la furnizori şi răspunde de aşezarea acesteia în depozite;


- gestionarea activităţii comerciale,;
- comenzi marfă;
- recepţie marfă;
- încasarea contravalorii mărfurilor facturate către clienţi;.
- întocmeşte lista cu produsele deteriorate pe care o transmite directorului tehnic;
- întocmeşte şi semnează facturile către clienţi;
- verifică marfa conform facturii;

Proiectarea conceptuală a proceselor

Diagrama de context

ACTIVITATEA DE PLATĂ

Procesul
. CLIENT de Banca
Plata

ACTIVITATEA DE VÂNZARE

Compartiment Proces de
de
vânzare Client
desfacere

35
1. Diagrama fluxurilor de date fizic

ACTIVITATEA DE VÂNZARE

Cererea de
produse
Depunerea Trimiterea
Compartimentul de Compartimentul de
Clienţi previzionare a desfacere
solicitată de vânzărilor raportului listei
clienţii
societăţii

Validarea Primeşte
Directorul Clienţi Compartimentul de
comercial recepţie produse
listei
marfă

36
ACTIVITATEA DE PLATĂ

Primeşte
Analizează mărfuri
şi stabileşte Compartimentul de Formular împreunnă
Compartimentul de
planificare şi clienţi
desfacere
oferta de control comandă cu aviz de
mărfuri însoţire a
mărfii

Returnarea
Furnizori
produselor
Verificare deteriorate
a mărfii şi
întocmire
Compartimentul de a Directorul
recepţie comercial
listei cu
produse
deteriorate Încasare
şi a Bancă
întocmirea sconturilor
facturii obţinute

37
Diagrama fluxurior de date logice

ACTIVITATEA DE ALEGERE A CLIENŢILOR

Analiza studiului
pieţei în funcţie de
calitate preţ

Depunerea Validarea
Analiza studiului listei listei
Piaţa clienţilor pieţei în aval în Selectarea
funcţie de termenul de clienţilor
livrare de clienţi de clienţi

Analiza studiului pieţei în


aval în funcţie de
procesele novatoare de
livrare

Transmiterea
Director comercial
Depunerea datelor
Decizia de
Negocierea de
încheiere a
contracte contractelor
contractelor Înregistrarea Înregistrarea în
baza de date produse
proprie
datelor

38
ACTIVITATEA DE VÂNZARE

Prezentarea Validarea Validarea


Stabilirea
CLIENŢI Analiza cererii
ofertei de
CERERII de produse cererii Ofertei de
produse
produse

Alegerea
produselor ce Transmitere Înregistrarea în
urmează a fi baza de date CLIENŢI
vândute date proprie

39
Realizarea modelului entitate- asociere

1,n 1,1 (1,1) (1,n)


primest
e aparţin

(1,n)

(1,n) 1,1 1,n 1,n


cumpara
se afla

lucreaz
a
1,1

40
VII. Realizarea modelului relaţional

41
BIBLIOGRAFIE

 ADAM ROMICĂ, Sisteme informatice de gestiune – suport de curs

42