Sunteți pe pagina 1din 16

Teoria celulară

Clasa a IX a
Prof. Obreja Carmencita

1 prof. Carmencita Obreja


Zaharias Jansen(1580-1638)

2 prof. Carmencita Obreja


Robert Hooke (1635-1703)

3 prof. Carmencita Obreja


Antony von Leeuwenhoek (1632 - 1723

4 prof. Carmencita Obreja


Teoria celulară
Matthias Jacob Schleiden (1804-1881)

Th. Schwann (1810-1882)

Rudolf Virchow
( 1821 – 1902 )
5 prof. Carmencita Obreja
Teoria celulară
 Toate organismele vii sunt formate din celule
 Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii
 Celula rezultă în urma diviziunii(“Omnis cellula e cellula”
R. Virchow); fiecare celulă conţine materialul genetic
care se transmite în timpul diviziunii
 Celula este un laborator în miniatură
 Celulele sunt unităţi vii, dinamice
 Celulele constituiente ale organismelor pluricelulare
comunică între ele

Citologia

6 prof. Carmencita Obreja


Premii Nobel :
 1953 – mecanismul respiraţiei celulare la
nivel mitocondrial : Hans A. Krebs
 1961 – mecanismul fotosintezei şi rolul
cloroplastelor : Melvin Calvin
 1962 – structura ADN-ului
James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins

 1974 – ribozomii şi mecanismul sintezei proteice

7
George Emil Palade prof. Carmencita Obreja
Microscopul optic (fotonic)

8 prof. Carmencita Obreja


Microscopul electronic
 Microscop electronic de transmisie
(MET)

9 prof. Carmencita Obreja


Microscop electronic cu baleiaj
(MEB)

10 prof. Carmencita Obreja


Secţiune prin tulpina de Tilia
- la microscop optic - prin fluorescenţă

11 prof. Carmencita Obreja


Dimensiunile celulelor - microscopice
- rar macroscopice( tomate,
lămâie, pepene verde)
Dimensiunile microscopice conferă avantaje :
 Menţinerea unui raport crescut între suprafaţă /volum.
Creşterea volumului unei celule face ca raportul
suprafaţă/volum să scadă şi suprafaţa de schimb cu
mediul înconjurător să devină insuficientă pentru
acoperirea nevoilor metabolice.

 Menţinerea controlului nucleului asupra activităţilor


din celulă, un volum crescut de citoplasma ar face
ineficient acest control
12 prof. Carmencita Obreja
Forma celulelor - diversa
 sferice ovale ubice –tub renal
Chlorella Chlamydomonas

discoidale cilindrice stelate

13 prof. Carmencita Obreja


După prezenţa şi numărul nucleelor:

Celule anucleate :
hematia 

Celule binucleate : celule hepatice

Celule polinucleate : Celule uninucleate : majoritatea


fibra musculară striată ex. cartilaj hialin

14 prof. Carmencita Obreja


După structură:
Celula procariotă Celula eucariotă
( gr. eu=adevărat, Karyon = nucleu)
- fără nucleu individualizat - au nucleu cu membrană
- organite fără membrană - au organite celulare
delimitate de membrană

15 prof. Carmencita Obreja


Cât de mare este o celulă ?
.

16 prof. Carmencita Obreja

S-ar putea să vă placă și