Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA
DISCIPLINA FINANȚE

STUDIU DE CAZ LA CONPET S.A. PRIVIND


ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE
ÎNTREPRINDERII

Coordonator:

Student:
Cuprins
1.Prezentarea generală a întreprinderii Conpet S.A.........................................................................3
1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității.......................................................3
1.2.Piața și concurența.................................................................................................................3
2.Structura surselor de finanțare......................................................................................................4
2.1.Descrierea surselor de finanțare ale Conpet S.A. pentru perioada 2017-2019......................4
2.2.Evoluții în structura surselor de finanțare ale Conpet S.A. în perioada 2017-2019..............4
3.Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență.................................................................5
3.1.Structura capitalurilor proprii ale Conpet S.A. în perioada 2017-2019.................................5
3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență.........5
4.Analiza resurselor împrumutate....................................................................................................6
4.1.Structura resurselor împrumutate ale Conpet S.A. din perioada 2017-2019.........................6
4.2.Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență....6
Concluzii..........................................................................................................................................7
Bibliografie......................................................................................................................................7
1.Prezentarea generală a întreprinderii Conpet S.A.

Pentru a realiza analiza referitoare la sursele de finanțare ale unei întreprinderi vom utiliza
informațiile publicate de societatea pe acțiuni Conpet S.A. Pentru început, în cadrul acestui
capitol vor fi evidențiate informații despre activitatea pe care o desfășoară aceasta, dar și despre
piețe unde își distribuie produsele și serviciile. Societatea analizată este deținută public și listată
la Bursa de Valori București.

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Societatea analizată este în prezent o întreprindere strategică care face parte din arhitectura
aferentă sistemului național energetic, aceasta fiind operator de petrol prin conducte pentru
Sistemul Național de Transport. Astfel, începând cu anul 2002 societatea în cauză a devenit
concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport ce se ocupă de țiței,
gazolină și condensat și etan în conformitate cu acordul de concesiune încheiat. Obiectul
principal de activitate îl consituie cad CAEN 4950 care semnifică transporturi prin conducte.
În anul 1990 s-a înființat societatea analizată ca urmare a preluării activelor și pasivelor
deținute de către ITTC din Ploiești, aceasta fiind prima întreprindere din România care a activat
în industria petrolieră. Astfel, în prezent Conpet S.A. oferă clienților săi servicii fie prin
intermediul Sistemului Național de Transport, cât și pe cale ferată, începând de la rampele de
încărcare și până la rafinării.
În ceea ce privește structura sintetică a acționariatului societății Conpet S.A. la sfârșitul
anului 2019 aceasta poate fi prezentată astfel:

Structura sintetică a acționariatului


Statul român prin Ministerul Energiei
Free float

42%

58%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Raportul Anual al Administratorilor Societății Conpet S.A. publicat
www.bvb.ro/infocont/infocont20/COTE_20200430074748_COTE-30-04-2020-Raport-administratori-2019-BVB-
RO.pdf
Dintre acțiunile societății care fac parte din categoria free float, o pondere de 27,2814% este
deținută de către persoanele juridice, iar diferența de 14,0024% aparține persoanelor fizice.
Conpet S.A. are capitalul social împărțit în 8657528 acțiuni, acestea fiind deținute de 12887
acționari. Numărul acționarilor s-a majorat cu 1,1% comparativ cu anul 2018.

1.2.Piața și concurența

Cifra de afaceri obținută de societate în anul 2019 a fost în creștere cu 5,9% față de cea
realizată în anul 2018. În ceea ce privește concurența pentru activitatea desfășurată, se poate
preciza că societatea are o poziție de monopol în cadrul pieței aferentă transporturilor de țiței
prin conducte, prin urmare, nu are concurenți în acest domeniu de activitate.
Serviciile prestate de către societate care fac referire a transportul de de țiței, gazolină,
condensat, etan și produse petroliere se adresează unui număr relativ redus de clienți, în special
rafinăriile existente în țara noastră. Dintre cei mai semnificativi clienți ai societății putem preciza
Omv Petrom S.A., Rompetrol Rafinare S.A., Petrotel Lukoil S.A., NIS Petrol S.R.L. și Standard
Logistic. În cadrul veniturilor de transport obținute de către societatea analizată, OMV Petrom
S.A. este clientul cu contribuția cea mai ridicată de 81,7%.
De asemenea, pe lângă activitatea de bază, societatea mai obținte venituri în proporție de
1,4% din cifra de afaceri realizată care provin din terenuri închiriate, echipamente de
telecomunicații închiriate, manevră vagoane, dar și comercializarea de material tubular. Astfel,
putem preciza că veniturile obținute în urma transportului realizat au o pondere de 98,6% din
cifra de afaceri a societății.
2.Structura surselor de finanțare

2.1.Descrierea surselor de finanțare ale Conpet S.A. pentru perioada 2017-2019

Pentru a stabili structura surselor de finanțare a întreprinderii analizate am studiat bilanțul


contabil al acesteia, publicat pe site-ul Bursei de Valori București alături de celelalte componente
ale situațiilor financiar anuale. Sursele principale de finanțare ale întreprinderii în perioada 2017-
2019 au fost:

capitalul social surse proprii rezultatul report


primele de capital rezultatul exercițiului
rezervele subvențiile pentru investiții

surse împrumutate
datorii pe termen scurt datorii pe termen lung
(credite, datorii comerciale, avansuri încasate) (credite, datorii comerciale, avansuri încasate)

Tabelul nr.2.1.Sursele de finanțare ale companiei Conpet S.A. pentru perioada 2017-2019
exprimate în mărimi absolute

Surse de finanțare 2017 2018 2019


Surse proprii 682063640 68543798 682434611
1
Surse 66709830 60542261 72684119
împrumutate
Total 74598024
748773470 2 755118730
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_9.A_201pdf

Tabelul nr.2.2.Sursele de finanțare ale companiei Conpet S.A. pentru perioada 2017-2019
exprimate ca procent din total

Surse de finanțare 2017 2018 2019


Surse proprii 91.09
% 91.88% 90.37%
Surse
împrumutate 8.91% 8.12% 9.63%
Total 100% 100% 1005
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_9.A_201pdf

2.2.Evoluții în structura surselor de finanțare ale Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Figura nr.2.2.Evoluții în structura surselor de finanțare ale companiei Conpet S.A. din perioada
2017-2019

100%
90%
80%
70%
60%
50% Surse imprumutate
Surse proprii
40%
30%
20%
10%
0%
2017 2018 2019
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf
3.Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență

3.1.Structura capitalurilor proprii ale Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Tabelul nr.3.1.Capitalurile proprii ale companiei Conpet S.A. din perioada 2017-2019 exprimate
în mărimi absolute

Capitaluri proprii 2017 2018 2019


Capital subscris vărsat 28569842 28569842 28569842
Alte elemente de capitaluri -5860850 -4710283 -3816049
proprii
Rezerve din reevaluare 36877613 30521123 24927942
Rezerve legale 5713968 5713968 5713968
Alte rezerve 478500458 496092346 495540771
Rezultat reportat -255136 4304887 3298140
Rezultat reportat IAS29 41818297 41818297 41818297
Rezultatul exercițiului 74387774 60676014 58876719
Repartizarea profitului -1352092 -1433785 -1119275
Capitaluri proprii 658399874 661552409 653810355
Provizioane 22349230 22707083 27558335
Subvenții pentru investiții 1314536 1178489 1065921
Total capitaluri proprii 682063640 685437981 682434611
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Tabelul nr.3.2.Modificarea nominală relativă anuală a capitalurilor proprii ale companiei Conpet
S.A. din perioada 2017-2019

Capitaluri proprii 2017 2018 2019


Capital subscris vărsat 100% 100% 100%
Alte elemente de capitaluri
proprii 95.44% 80.37% 81.02%
Rezerve din reevaluare 94.32% 82.76% 81.67%
Rezerve legale 100% 100% 100%
Alte rezerve 89.23% 103.68% 99.89%
Rezultat reportat -0.32% -1687.29% 76.61%
Rezultat reportat IAS29 99.01% 100% 100%
Rezultatul exercițiului 103.97% 81.57% 97.03%
Repartizarea profitului 79.07% 106.04% 78.06%
Provizioane 149.34% 101.60% 121.36%
Subvenții pentru investiții 89.53% 89.65% 90.45%
Total capitaluri proprii 83.98% 100.49% 99.56%
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.1.Capitalul social al companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Capital social
2017 2018 2019

33% 33%

33%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.2.Alte elemente de capitaluri proprii ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-
2019
Alte elemente de capitaluri proprii
0
2017 2018 2019
-1000000

-2000000

-3000000 Alte elemente de capitaluri proprii

-4000000

-5000000

-6000000

-7000000
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.3.Rezervele din reevaluare ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Rezerve din reevaluare


2017 2018 2019

27%
40%

33%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.4.Rezervele legale ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019


Rezervele legale
2017 2018 2019

33% 33%

33%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.5.Alte rezerve ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Alte rezerve
2017 2018 2019

34% 33%

34%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.6.Rezultatul reportat al companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019


Rezultat reportat
5000000

4000000

3000000
Rezultat reportat
2000000

1000000

0
2017 2018 2019
-1000000

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.7.Rezultatul reportat IAS 29 al companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Rezultat reportat IAS 29


2017 2018 2019

33% 33%

33%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.8.Rezultatul exercițiului al companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019


Rezultatul exercitiului
2017 2018 2019
30%
38%

31%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.9.Repartizarea profitului la compania Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Repartizare profit
0
2017 2018 2019
-200000

-400000

-600000
Repartizare profit
-800000

-1000000

-1200000

-1400000

-1600000
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.10.Provizioanele companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019


Provizioane
2017 2018 2019
31%
38%

31%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.3.11.Subvențiile pentru investiții ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Subventii pentru investitii


2017 2018 2019
30%
37%

33%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf
3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență

Figura nr.3.12.Evoluția capitalurilor proprii ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

100%
90%
80%
70%
60%
Subventii pentru investitii
50%
Provizioane
40% Capitaluri proprii

30%
20%
10%
0%
2017 2018 2019
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

4.Analiza resurselor împrumutate

4.1.Structura resurselor împrumutate ale Conpet S.A. din perioada 2017-2019

Tabelul nr.4.1.Resursele împrumutate ale companiei Conpet S.A. din perioada 2017-2019
exprimate în mărimi absolute

Resurse împrumutate 2017 2018 2019


Datorii comerciale 3065384 19154131 27179134
8
Alte datorii 3604397 40485368 41914858
2
Venituri în avans 2500 2160 1680
Datorii mai mici de un an 6670032 59641659 69095277
0
Datorii mai mari de un an 9510 900602 3588842
Total resurse 6670983 60542261 72684119
împrumutate 0
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_9.A_201pdf
Tabelul nr.4.2.Modificarea nominală relativă anuală a resurselor împrumutate ale companiei
Conpet S.A. din perioada 2017-2019 exprimate în mărimi absolute

Resurse împrumutate 2017 2018 2019


Datorii comerciale 148.39 62.49% 141.90%
%
Alte datorii 118.50 112.32% 103.53%
%
Venituri în avans 115.74 86.40% 77.78%
%
Datorii mai mici de un an 130.59 89.42% 115.85%
%
Datorii mai mari de un an 0.56% 9470.05% 398.49%
Total resurse 126.43 90.75% 120.06%
împrumutate %
Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.4.1.Datoriile comerciale ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019


Datorii comerciale

2017 2018 2019

35%
40%

25%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.4.2.Alte datorii pe termen scurt ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Alte datorii

2017 2018 2019


30%
35%

34%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.4.3.Veniturile în avans ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019


Venituri in avans

2017 2018 2019


26%

39%

34%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Figura nr.4.4.Datoriile mai mari de un an ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

Datorii mai mari de un an


2017 2018 2019
0% 20%

80%

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf
4.2.Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
influență

Figura nr.4.5.Evoluția resurselor împrumutate ale companiei Conpet S.A. în perioada 2017-2019

100%

90%

80%

70%

60%

50% Datorii mai mari de un an


Datorii mai mici de un an
40%

30%

20%

10%

0%
2017 2018 2019

Sursă: Prelucrare proprie autor după Bilanțurile din 2017 și 2019 publicate pe
www.bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

Concluzii

Bibliografie

S-ar putea să vă placă și