Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului


Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii
de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București, la 13 decembrie 2018

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.20 din Legea 590/2003 privind
tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. – Se aprobă Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei cu
privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de
serviciu, semnat la București, la 13 decembrie 2018.

PRIM – MINISTRU

VASILICA – VIORICA DĂNCILĂ