Sunteți pe pagina 1din 3

COMSA BIANCA I.I.

AMARA , Jud. IALOMITA


C.U.I. 34568413

FISA POSTULUI
Nume şi prenume : _____________________________________

1. DENUMIREA FUNCŢIEI : LUCRATOR BUCATARIE


2. CODUL FUNCŢIEI : 941201
3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă;;
4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii
5. RELAŢII ORGANIZATORICE :
 relaţii ierarhice :
 se subordonează: administratorului, bucatarului
 are în subordine: nu este cazul
 relaţii funcţionale : cu personalul administrativ .
 relaţii de colaborare :
 cu personalul firmei

6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :


 activitatea se desfasoara in incinta societatii ;
 utilizeaza: utilizează materialele şi aparatura puse la dispoziţie de
societate.

7. CERINŢELE POSTULUI :
Cunoştinţe : sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul
organizatoric si economic.
Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, deţinerea abilităţilor psihice necesare
îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă, putere de concentrare.
Alte cerinţe : responsabilitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine,
preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

8. ATRIBUŢIUNI şi SARCINI DE SERVICIU :


- Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a
produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor
igienico-sanitare în vigoare.
- Participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea
comenzilor de aprovizionare;
- Preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora;
- Debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;
- Participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare;
- Ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie
folosite ingredientele;
- Face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi
găteşte - fierbe, frige, coace, prăjeşte;
- Îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă
cu necesităţile imediate ale unităţii.
RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA
- Răspunde de păstrarea în bune condiţii a ustensilelor şi aparaturii;
- Răspunde de respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;
- Răspunde de utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul firmei;
- Respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încalţăminte) cât şi igiena
bucătăriei;
- Utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul firmei;
- Respectă Regulamentul Intern al societăţii;
- În funcţie de activitatea curentă a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini
dispuse de către conducere în legătură cu deservirea corespunzătoare a clienţilor
unitării, în funcţie de competenţele sale profesionale.

9. ALTE ATRIBUŢIUNI :

 respectă prevederile Regulamentului Intern, ale legislaţiei în domeniu,


procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în
unitate;
 asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu, precum şi
ale legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;

10. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI


SITUAŢII DE URGENŢĂ :

 Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si


masurile de aplicare a acestora ;
 Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si
celelalte persoane participante la procesul de munca ;
 Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca ;
 Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator
scopului pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la
locul destinat pentru pastrare;
 Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza
corect aceste dispozitive;
 Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
 Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.

11. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în


limitele prevăzute de Codul Muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea
patrimonială sau penală după caz.

Data _____________ Lucrator bucatarie,


Administrator,

S-ar putea să vă placă și