Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Postliceală Sanitară ”1234”

Str. Florilor , nr. 6

An şcolar 2018-2019

propunător
x
y
z
Coordonator proiect
a
b
Echipa de proiect:
 1
 2
 3

1
ARGUMENT

Sănătatea, fiind factorul principal de a ne menţine în viaţă, de a participa activ și eficient


la viaţa socială, este, aşadar, primordială în existența noastră ca indivizi. O condiţie de bază a
menţinerii sănătăţii este, pe de o parte, igiena, iar pe de altă parte, alimentaţia sănătoasă, bogată
în vitamine şi alte substanţe necesare funcţionării organismului în bune condiţii.
Un organism sănătos, în armonie cu o minte sănătoasă, sunt benefice în formarea
personalităţii copiilor de vârstă preşcolară. Prin urmare, cunoaşterea și respectarea unor norme
de igienă şi alimentaţie sănătoasă, precum și formarea unor deprinderi în acest sens, sunt
obiective ce se pot realiza în cadrul unor activităţi de educaţie pentru sănătate, asigurându-se in
acest mod starea de sănătate a copiilor.

MESAJ PENTRU PĂRINŢI:


AVEȚI O ATITUDINE POZITIVĂ FAȚĂ DE SĂNĂTATEA COPIILOR
DUMNEAVOASTRĂ!
Ca părinţi , bunul cel mai de preţ este sănătatea copiilor noştri - ca rezultat al
respectării regulilor de igienă şi grijă pentru sănătatea proprie.

APEL PENTRU PĂRINŢI:


AJUTAŢI-L PE COPIL SĂ-ŞI FACĂ UN ALIAT DIN MODUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ,
pentru că iubind sănătatea – preţuim viaţa.

2
Descrierea proiectului:
SCOP:
Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea sa și a celor din
jur, a unui stil de viaţă sănătos ,dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a
preşcolarilor prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea
unor activităţi referitoare la igienă. sănătate precum și a normelor necesare integrării în
viaţa socială și reguli de securitate personală și de grup corelate cu Programul naţional
de ,,Educaţie pentru sănătate’’.

OBIECTIVE
*pentru copii:
- să beneficieze de sprijinul adulților pentru formarea unor deprinderi sănătoase de viaţă
- elaborarea deprinderilor și formarea obişnuinţelor igienice necesare călirii
organismului, măririi rezistenței generale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, a
menţinerii și promovării sănătăţii acestuia.
- înzestrarea sistematică a copiilor cu elemente privind probleme de igienă individuală
și colectivă, specifice vârstei.
*pentru părinti:
Sănătatea copilului tău este foarte importantă de aceea :
1. Vaccinează-ți copilul! Există foarte multe boli de care îl poți proteja pe cel mic doar
vaccinându-l!
2. Ai grijă de zâmbetul său! Incurajează-ți copilul să se spele pe dinți cel puțin de
două ori pe zi cu o pastă care să conțină calciu și flouride și explică-i cât de importantă
este sănătatea dentară! 
3. Fii prevăzător atunci când e vorba de siguranță! Fii atent ce activități desfășoară
și fii sigur că nu îi afectează sănătatea! Spune-i să poarte apărătoare atunci când merge
cu bicicleta sau cu rolele.
4. Acordă atenție sfaturilor pe care ți le dă medicul! Dacă pediatrul copilului tău îți
spune că acesta a făcut febra datorită unui virus, nu trebuie să îi dai antibiotice imediat!
Din contra, uneori e nevoie doar de odihnă, multe lichide, legume și fructe.
Antibioticele administrate excesiv pot cauza grave probleme de sănătate copilului sau
chiar să-i creeze acestuia rezistență la tratamentul cu anumite medicamente.
*pentru grădinita:
Dezvoltarea armonioasă fizico-mentală a copiilor sub raportul cultivării
comportamentului motor, cognitiv, verbal și socio- afectiv, în limitele normalității.
- consolidarea spălatului pe mâini și pe față
- importanța purtării permanente a batistei și utilizării ei
- deprinderea corectă a folosirii periuței dentare și efectuarea ședinței de spălare a
dinților (igiena orală)
- evitarea unor obiceiuri vicioase (spargerea bomboanelor, nucilor, alunelor în dinți)
3
- ținuta corectă în bancă
- evitarea tulburărilor de comportament apărute în viața copiilor cu implicații potențiale
pe planul sănătății mintale cauzate de reacții deficitare în grup.
- importanța implementării jocurilor de creație, ca mijloc de educație mentală.
*pentru parteneri:
- să sprijine activitățile din proiect
- să desfășoare activități proprii
- să propună alte acțiuni

Grup țintă:
Preșcolari, școlari și adolescenți

Beneficiari:
*direcți: preșcolarii grupelor de nivel I, II de la Școala nr.1 Vatra Dornei
*indirecți: părinți, comunitate locală

Colaboratori:
Cadre didactice:
Școala nr.1 Vatra Dornei
Ed.: Pantiș Maria, Cozan Miruna, Cozma Marius, Cârstea Irina, Pașparugă Corina, Matei Dragomir,
Andrei Andrei, Macovei Dorin, Macovei Sorina
G.P.N. Baia 2:
Ed. : Feraru Roxana
Gradinita nr.1 Vatra Dornei:
Părinţi, medici, asistenți sanitari, farmaciști
Lic. Teo. ”ION LUCA”
Prof.-antrenor Dragomir Alexandru
Durata derulării proiectului: septembrie 2018 - martie 2019

ACTIVITĂȚI PROPUSE:

CE ŞTIM DESPRE SĂNĂTATE?

 Lansarea oficială a proiectului


 Încheierea de parteneriate cu persoanele implicate în proiect
 Sugestii privind înfiinţarea unui colț sanitar la nivel de grădiniţă, şcoală, dotarea
acestora
 Mediatizarea proiectului (presa)
 Distribuire de pliante și fluturaşi în unităţile implicate în proiect 

4
Septembrie, 2018 prof. Marinca Irina,
partenerii proiectului

ALBUMUL SĂNĂTĂŢII

 consemnarea stării de sănătate a fiecărui copil într-un caiet al grupei


 lipirea unor imagini reprezentative în același caiet

Octombrie, 2018 prof. – Macovei Dorin


Prof. – Macovei Sorina

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS

 descrierea unor comportamente sănătoase


 Se va organiza o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor DSP, a cadrelor
didactice, a părinţilor şi a copiilor
 jocuri de rol.

Noiembrie, 2018 Prof.- Marinca Irina


Prof. - Andrei Ilona
Prof. – Mujdei Corina

,FACI GIMNASTICĂ DE MIC ŞI CREŞTI MARE SI VOINIC”

 Implementarea în Regulamentul de ordine interioară a obligativităţii practicării


exerciţiilor fizice timp de 30 minute în diferite momente ale zilei
 CE ,CÂT ,CÂND ȘI CUM MÂNCĂM – întâlnire cu asistenta medicală

Decembrie, 2018 Prof. – Cârstea Irina


Prof. - Pașparugă Corina

TRUSA MICILOR SANITARI


 Crearea colțului de educaţie sanitară în grădiniţă
5
 Întâlnire cu medicul pediatru și asistenta medicală
 Realizarea unor desene ale copiilor din grădiniţă și şcoală (obiecte din trusa
medicală).

Ianuarie, 2019

Prof. - Matei Dragomir

Prof. – Andrei Andrei

OCHIŞORII MEI - LUMINA VIEŢII


 Activitatea se desfăşoară în parteneriat cu CLINICA NOVAOPTIC -SUCEAVA

 Screening oftalmologic

Februarie, 2019

Prof. – Cozan Miruna

COPILUL SI DREPTUL LA SANATATE


 Concurs cu preşcolarii Grăd. Nr. 1 Vatra Dornei
 Convorbiri despre păstrarea sănătăţii, alimentaţie, odihnă și recreere, sport
 Mediu sănătos – sănătate curată, amenajăm și îngrijim curtea grădiniţei

Martie, 2019 Prof. – Mujdei Corina


Prof. Andrei Ilona

6
Rezultate preconizate:

- cunoaşterea şi înţelegerea importanţei folosirii corecte a obiectelor de igienă


personală
- cunoașterea şi respectarea regulilor elementare de igienă
- participarea cu plăcere la acţiuni (jocuri) organizate pentru realizarea
educaţiei pentru sănătate
- cunoașterea principalelor caracteristici ale stării de sănătate
- respectarea normelor de igienă colectivă în grupul de apartenenţă

Resurse umane
proprii: 90 preșcolari, 9 educatori
voluntari: colectivele de părinți de la grupe
parteneriate/ acorduri cu preșcolari/ preșcolari cu nevoi speciale,
școlari, educatoare-învățătoare, profesori, medic pediatru, stomatolog,
asistent medical.

Parteneri
Părinţi, comunitatea locală,
Clinica „Novaoptic”- Suceava
Grădinița nr.1 Vatra Dornei
Lic. Teo. Ion Luca Vatra Dornei

Evaluare:
practicarea normelor elementare de igienă personală şi colectivă
respectarea unui program zilnic de muncă şi odihnă
cunoaşterea factorilor de risc pentru sănătate şi mijloacele de combaterea a
acestora
cunoaşterea și folosirea normelor şi regulilor de comportare ce vizează protecţia
mediului înconjurător.
articole în presă.
creșterea calității comunicării pe orizontală și pe verticală între partenerii de
lucru
expoziții tematice.

S-ar putea să vă placă și