Sunteți pe pagina 1din 76

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCȚIEI

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE


1

SOCIOLOGIA EMOȚIILOR

Emoțiile și viața socială

Lect. univ. dr. Florin Domunco


Echipa: Mariana Băișanu
Ana-Maria Curelaru
Lucica Cristina Țibu
Carmen Silvia Onofrian
Anul I, 2020-2021
Grupa 2
2

“Oamenii vor uita cuvintele tale,


dar nu vor uita niciodată emoţiile
pe care le-ai transmis”
Carl W. Buechner
3
https://youtu.be/Q4Fk6iPK9rQ
 .
Modelul ABC-cognitiv
4

Iniţiat de către Albert Ellis în 1962

Dezvoltat de Aaron Beck în 1976

Sursa foto:http://www.academia.edu/M
5 Modelul ABC-cognitiv

A - EVENIMENTUL ACTIVATOR
- Tip situaţie externă (evenimente de viaţă)
- Tip situaţie internă/subiectivă (emoţii, aspecte
psihofiziologice, biologice, comportamente)
- Antrenează întreaga personalitate a individului
6 Modelul ABC-cognitiv

B - COGNIŢIILE PERSOANEI
- Gânduri, convingeri
- Se interpune între A şi C
- Mediază C
- Mediază şi modul de percepere a lui A
7 Modelul ABC-cognitiv

C- CONSECINŢE

- Consecinţele procesării cognitive a lui A


- Răspunsuri afectiv-emoţionale
- Răspunsuri comportamentale
- Răspunsuri psihofiziologice/biologice
8 Ce sunt emoțiile?
 Emoția (din franceză émotion, italiană emozione, lat. emotio=impuls, mișcare)
este definită ca o reacție afectivă de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă,
însoțită adesea de modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea
individului față de realitate. Emoția poate fi clasificată ca un sistem de apărare,
întrucât psihologic emoția
afectează atenția, capacitatea
și viteza de reacție a
individului dar și
comportamentul general.

Sursă foto: https://www.infopsihologia.ro/


Emoțiile din altă perspectivă

9 Etimologie: lat. ,,emotio” =mișcare, impuls

În psihologie este definită ca o modalitate de percepție a


elementelor și relațiilor dintre realitate și imaginație,
exprimată fizic prin intermediul unor funcții fiziologice, ca
expresia facială sau ritmul cardiac și ducând până la reacții
de conduită precum agresivitatea sau plânsul.
10

Emoțiile și limba franceză...

 Les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas
expliquer. (Charles Baudelaire)
 Vivre sans aimer n’est proprement vivre. (Molière)
 Les mots manquent aux émotions.(Victor Hugo)
11
Cuvântul „emoție”
 datează din 1579, când a fost adaptat de la cuvântul francez
émouvoir, care înseamnă „a stârni”. Termenul a fost introdus în
discuțiile academice ca un termen de captare pentru pasiuni,
sentimente și afecte.

 a fost creat la începutul anilor 1800 de către Thomas Brown și în


jurul anilor 1830 a apărut conceptul modern de emoție.

 „Nimeni nu a simțit emoții înainte de aproximativ 1830. În schimb,


au simțit alte lucruri -„ pasiuni ”,„ accidente ale sufletului ”,„
sentimente morale ”- și le-au explicat foarte diferit față de modul
în care înțelegem emoțiile de azi.” (TW Smith, The Book of
Human Emotions (2015)
12

 Din punct de vedere practic, putem afirma că emoțiile constituie


stări de răspuns ale corpului la stimuli generați de interacțiunea
dintre corp și mediul intern sau extern, stări care se pot observa de
către o altă persoană.

 Aceste emoții se obțin fără intervenția conștientului și de aceea


sunt greu de descris și controlat. Reflectarea lor la nivelul mental
superior conduce la sentimente. Acestea sunt stări emoționale
conștientizate, dar ele rămân la nivel individual.

 Emoțiile ajung în spațiul public putând fi văzute și interpretate, în


timp ce sentimentele rămân în spațiul propriu privat al mentalului
subiectiv.
13

 Putem să simțim emoțiile noastre și, de asemenea, știm că le


simțim. Emoțiile sunt generate în mod automat, fără intervenția
unei gândiri conștiente raționale.

 Emoțiile folosesc corpul uman ca mod de manifestare, deși ele


influențează funcționarea multor circuite neuronale.

 ”Pentru ca un organism să știe că are emoții este necesar ca după


starea de emoții și de sentimente să urmeze procesul de
conștientizare.” Antonio Damasio (1999, p.81)
14 CONCEPTUL DE "EMOŢIE"
 Conceptul de "emoţie" este asemănător celui de "timp": dacă
nu ne întreabă nimeni, ştim ce este, dacă suntem însă întrebaţi,
nu ne găsim cuvintele... Problema este atât de obscură, încât
nu există definiţii şi clasificări definitive, deşi atât filozofii, cât
şi psihologii s-au aplecat asupra acestui subiect dintotdeauna.

 Acest concept nu este la origine un termen ştiinţific, cu o


definiţie precisă, ci un construct popular. Cercetătorii au
sarcina dificilă de a descoperi ce vor să spună oamenii atunci
când fac apel la aceste experienţe subiective numite emoţii şi
care sunt mecanismele de funcţionare ale acestora.
15 Limbajul în sine - o dificultate în
definirea emoției
Nu toate limbile au acelaşi set de termeni pentru a identifica emoţiile. În
cazul limbii române este cunoscut cazul cuvântului "dor", care, după analiza
unui mare gânditor cum a fost Constantin Noica, are trăsături unice şi este
de netradus în alte limbi. Cum cuvintele sunt vehiculele prin care exprimăm
emoţiile, putem vorbi de "emoţii româneşti", "emoţii americane", "emoţii
franţuzeşti" etc. Emoţiile, fiind parte specifică a naturii umane, sunt
prezente în limbaj în construcţii diverse, unele extrem de complicate ca
mesaj şi sub aspectul analizei sensului, ca "mă doare sufletul", "îmi plânge
inima" etc. Obişnuiţi cu ele, înţelegem sensul lor, dar trebuie să
recunoaştem că este foarte greu să ştim care sunt simţămintele unei
persoane care ni se plânge că "o doare sufletul". Emoţia este o experienţă
strict personală, greu de cuantificat în vreun fel.
16 Emoțiile și teologia...
 Simțire, trăire, aprindere, tulburare, patimă, ispitire, trezire,
întoarcere, venire în sine
 ,,Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat!” (Tesaloniceni 5, 16-17)

 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-


răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea,
curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5, 22-23)
 Scriptura, Liturghia și imnele au fost scenariile care i-au învățat pe
oameni „cum să simtă, cum să-și exprime sentimentele, cum să
gândească despre propriile lor sentimente și ale altora”

Anna Wierzbicka, Emotions Across Languages and Cultures:


Diversity and Universals, Cambridge University Press, Cambridge,
1999, p. 240.
laminina=glicoproteină care conţine 3 braţe: alfa, beta si gama
(cruciformă), prin care se leagă de alte molecule de laminină, formând
17
foi. Braţul lung este capabil de legarea de celule. Asigură unitatea
organismului.
18 Emoțiile

 Înțelegerea emoțiilor este o precondiție pentru a lucra


inteligent cu ele. Iar pentru a le înțelege, trebuie să știm
de ce le avem sau, mai precis, pentru ce le avem.
Așadar, putem spune că emoțiile au funcții:

 Intrapersonale
 Interpersonale
 Sociale și culturale
Sursă imagine: https://danielboratherapy.com/
19 Clasificarea emoțiior

Clasificarea emoțiilor nu este universală, și depinde de contextul


cultural, deși unele emoții au un caracter intercultural, sunt universale.
Cele mai des întâlnite clasificări se referă la:

a). Emoții primare versus emoții secundare;

b). Emoții pozitive versus emoții negative;

c). Emoții primare, emoții culturale și emoții cognitive mai elaborate.

Sunt însă și autori care clasifică emoțiile, în principale și secundare.


Robert Plutchik distinge 8 categorii, Paul Ekman 6, iar G Parrott tot 6.
În 1972 psihologul american Paul Ekman şi echipa sa, pe baza
rezultatelor unor îndelungate cercetări , susțin teza universalității
20 emoțiilor formulată de Charles Darwin . Astfel de emoții universale sunt
considerate emoții primare, de bază sau fundamentale.
Fericire
Tristețe
Teamă
Dezgust
Furie
Surpriză

Din combinarea emoțiilor primare rezultă toate celelalte tipuri de emoții:


secundare și terțiare
https://www.scientia.ro/homo-humanus
LISTA EMOŢIILOR DUPĂ W.
GERROD
21 PARROTT
Emoţie primară Emoţie secundară Emoţii terţiare

Adoraţie, afecţiune, dragoste, atracţie,


Afecţiune grijă, tandreţe, compasiune,
sentimentalism
Dragoste
Dorinţă (sexuală) Excitaţie, dorinţă, pasiune, infatuare
Pasiune Pasiune
Amuzament, extaz, jovialitate, plăcere,
Veselie
jubilare, satisfacţie, euforie
Entuziasm Entuziasm, zel, înfiorare, euforie
Bucurie Satisfacţie Satisfacţie, plăcere
Mândrie Mândrie, triumf
Optimism Speranţă, optimism
Încântare Încântare
Uşurare Uşurare
Surpriză Surpriză Uimire, surprindere, stupefiere
Iritare Iritare, agitare, ţâfnă
Exasperare Exasperare, frustrare
Mânie, furie, ostilitate, ferocitate,
Furie batjocură, acreală, dispreţ, resentiment,
Mânie
respingere
Dezgust Dezgust, repulsie, dispreţ
Invidie Invidie, gelozie
Tortură Tortură
Suferinţă Suferinţă, agonie, durere
Depresie, disperare, neajutorare,
Tristeţe
nefericire, durere, melancolie
Dezamăgire Dezamăgire, anxietate
Tristeţe Ruşine Ruşine, vină, regret, remuşcări
Alienare, izolare, indiferenţă,
Indiferenţă singurătate, înfrângere, jenă, umilire,
insultă
Simpatie Simpatie, milă
Alarmă, şoc, frică, groază, teroare,
Psihologul american Robert Plutchik a creat în 1980 cercul
emoţiilor, care constă în 8 emoţii fundamentale şi 8 emoţii
22
complexe, formate din câte două emoţii fundamentale.
Emoțiile fundamentale sunt:
Bucurie
Încredere
Frică
Surpriză
Tristețe
Dezgust
Furie
Dezgust

Emoțiile complexe sunt: optimism, dragoste, supunere,


înfiorare, dezaprobare, remușcare, dispreț și agresivitate.
https://www.scientia.ro/homo-humanus
23

https://www.scientia.ro/homo-humanus
24 Cercul emoţiilor după Robert Plutchik

Emoţii fundamentale Emoţiile opuse


Bucurie Tristeţe
Încredere Dezgust
Frică Mânie
Supriză Anticipaţie
Tristeţe Bucurie
Dezgust Încredere
Mânie Frică
Anticipaţie Surpriză
25
Clasificarea emoţiilor după
Daniel Goleman
Tristeţea Frica Bucuria Iubirea Surpriza Dezgustul Ruşinea
Mânia
Acceptar
Furia Supărarea Anxietatea Fericirea Şocul Dispreţul Vinovăţia
ea
Resentiment
Mâhnirea Nevozitatea Uşurarea Prietenia Mirarea Aversiunea Jena
ul
Încredere
Exasperarea Îmbufnarea Preocuparea Mulţumirea Detestarea Supărarea
a
Consternare Binecuvânta Amabilita
Indignarea Melancolia Repulsia Remuşcarea
a rea tea
Neînţelegere
Vexarea Mila de sine Încântarea Afinitatea Umilinţa
a
Amuzamentu Devotam
Animozitatea Singurătatea Îngrijorarea Regretul
l entul
Irascibilitate
Disperarea Teama Mândria Adoraţia
a
Plăcerea Dragoste
Ostilitatea Deprimarea Spaima
senzuală a

Ura Groaza Răsplata Mila

Fobia Satisfacţia

Panica Extazul
26
27 Predispoziţiile

 Goleman afirmă că pe baza emoţiilor se formează


predispoziţiile (starea de spirit), care sunt mai puţin intense
ca emoţiile, dar au o durată mai mare.
 Dincolo de predispoziţii sunt temperamentele, tendinţa de
a-ţi aminti anumite emoţii şi care defineşte/determină
comportamentul general al persoanei în anumite
conjuncturi.
28
Ce sunt si care sunt emotiile ?
29 Bucuria
Bucuria este o emoţie caracterizată prin mulţumire vie,
distracţie, euforie, fericire, un sentiment de confort, satisfacţie
sufletească. “Bucuria e o stare în care sufletul trăieşte calm şi
statornic, netulburat de nicio frică sau superstiţie sau
de vreo altă emoţie” Democrit
30
Bucuria
Starea de bucurie este întotdeauna însoţită în mod natural de un
zâmbet. Intensitatea acestuia poate varia între un zâmbet abia schiţat şi
unul ce ne cuprinde întreaga faţă.
Împreună cu acest zâmbet, bucuria se manifestă şi astfel:
 Ne cuprinde o căldură plăcută
 Bătăile inimii devind mai profunde şi mai lente
 Sângele circulă şi irigă corpul
 Ne simţim integraţi, unificaţi
În literatura de specialitate sunt descrise două tipuri principale de
zâmbet:

Zâmbet Duchenne Zâmbet non-Duchenne

o Zâmbetul autentic o Zâmbetul programat


o E un semn de amabilitate şi curtoazie
oEste o expresie a unei stări profunde şi
sincere de bucurie socială
oEste numit şi “zâmbetul însoţitorilor
o Cald şi spontan, acesta nu poate fi dictat
de creier de zbor” sau “zâmbetul Pan Am”
o Implică doar muşchii feţei
o Implică întreaga faţă
31
Încrederea
Încrederea este o stare de siguranţă faţă de cinstea, buna-credinţă
sau sinceritate a cuiva.

“Vor exista mereu oameni care


te vor răni, aşa că trebuie să-ţi
păstrezi încrederea şi doar să ai
mai multă grijă în cine ai
încredere şi a doua oară.”
Gabriel Garcia Marquez

“Încrederea nu poate fi ordonată. Totuşi este


adevărat că cel care câştigă încredere este cel care e
dispus să acorde încredere.”
Gustav Heinemann
32
Supriza
Surpriza este considerată cea mai spontană emoţie întâlnită la o
persoană; pe cât de repede apare, pe atât de repede se poate
dispersa.
Poate avea loc ca urmare a unui lucru neaşteptat sau a unei
aşteptări eronate.
Are o valenta afectiva neutra si de obicei este urmata de o alta
emotie.

Expresii ale feţei care indică surpriza:


oSprâncenele se ridică
oOchii se măresc
oGura se întredeschide
oFruntea poate afişa valuri de riduri orizontale
33 Tristeţea

Tristeţea este o emoţie caracterizată prin sentimente de


dezavantaj, pierdere şi neajutorare, este o stare sufletească
apăsătoare.

“Omul care este lipsit


de sentimentul tristeţii
e tot atât de vrednic de
compătimire ca omul
care nu ştie ce-i
bucuria sau care şi-a
pierdut simţul
umorului”
Konstantin Paustovsky
34 Tristeţea
Tristeţea se poate manifesta prin:
 Apatie, scădere a energiei şi a entuziasmului faţă de activităţile
vieţii
 Modificarea apetitului, cu o creştere sau scădere în greutate
 Modificarea somnului – prea mult sau prea puţin
 Incapacitate de concentrare sau de a lua decizii

Menţinerea acestei stări pe o perioadă mai îndelungată şi


adâncirea tristeţii poate duce la depresie.

Cum putem depăşi această emoţie?


Disciplinează-ţi mintea şi cultivă numai gânduri pozitive
Nu te izola - petrece timp cu familia ta şi cu prietenii de
încredere, înconjoară-te de oameni pozitivi, socializează
35 Dezgustul
Dezgustul este o reactie de aversiune fata de un obiect.
Dezgustul apare atunci cand ne aflam in
apropierea unor lucruri ce ne pot fi daunatoare, ne
pot intoxica. De pildă, atunci când gustăm ori
mirosim o mâncare stricată. Dezgustul genereaza
raspunsuri de inlaturare sau indepartare a
stimulului care il provoaca.
Dezgustul poate aparea si vizavi de o
persoana, vizavi de infatisarea, caracterul ori
faptele acesteia. In acest caz, dezgustul este
determinat mai degraba de standardele morale si
sociale decat de un potential distructiv intrinsec al
persoanei respective.

Când simţim dezgust:


Nasul se încreţeşte
Buza de sus se retrage si se ridica, astfel incat marginile gurii se
intorc in jos
36 Frica
Frica este o stare de adâncă nelinişte şi tulburare, provocată de un
pericol real sau imaginar; este o reacţie firească, normală, a
organismului nostru faţă de pericole.

“Frica este o întrebare:


De ce ţi-e frică şi din ce
cauză? Aşa cum sămânţa
sănătăţii este în boală,
pentru că boala conţine
informaţie, fricile noastre
sunt o comoară a
autocunoaşterii dacă le
explorăm”
Marilyn Ferguson
37
Frica
Atunci când ne simţim în pericol, în creierul nostru se declanşează
automat o serie reacţii: toată atenţia se focalizează pe pericol, orice altă
activitate fie e întreruptă, fie se realizează la nivel de subzistenţă.
Creierul intră într-o stare de hipervigilenţă, cu alte cuvinte ne
pregăteşte pentru reacţia de fugă sau luptă în faţa pericolului. Această
stare stimulează secreţia de neurotransmiţători, care în plan fiziologic se
manifestă prin:
oÎncordare musculară
oAccelerare a bătăilor inimii
oDereglare a respiraţiei
Pentru a preveni efectele stărilor de frică trebuie făcut totul ca
aceasta să fie ţinută sub control. Câteva recomandări care pot fi urmate
în această situaţie sunt:

 Schimbarea atitudinii faţă de noi înşine şi faţă de


ceilalţi
 Înfruntarea situaţiei generatoare de frică
 Abandonarea comportamentelor de siguranţă
 Însuşirea tehnicilor de relaxare şi autosugestie
 Practicarea regulată a sportului
Frica
38  Îmi este frică de ce urmează
 frica de necunoscutși nesiguranța sunt aliații crizei care ne încearcă
acum, la nivel global.
Exista expresii care trezesc nesiguranță, gelozie sau frici:
 Frica de a nu fi suficient (de educat, de bun, sau de inteligent)
 Frica de eșec
 Frica de a pierde succesul dobândit deja
 Frica de a nu avea suficient de mulți bani
 Frica de a pierde respectul celorlalți
 Frica de abandon din partea celor dragi
 Frica de respingere
 Frica de a nu arăta suficient de bine
 Frica de îmbolnăvire
 Frica de a nu avea control asupra propriei vieți
39 Furia
Furia este o stare de extremă iritare în care se pierde
stăpânirea de sine, o stare de mânie nestăpânită.
Furia este o emoţie puternică. Ca orice emoţie, furia poate
fi constructivă, însă, necontrolată, poate avea rezultate distructive
în viaţa profesională şi personală.
Multe persoane îşi exprimă furia în
moduri nocive, cum ar fi:
 Accese de furie - unele persoane nu îşi
pot controla furia aproape deloc, iar
aceasta tinde să se materializeze în abuz
fizic şi violenţă
 Reprimarea furiei - furia este o emoţie
normală şi naturală; unele persoane însă,
consideră că furia este o emoţie "rea" şi
"nepotrivită" şi aleg să o reprime.
40 Furia
În momentele în care ne enervăm prea tare, simţim bătăi de inimă foarte
puternice, respiraţia devine mai dificilă, ne tremură mâinile, avem dinţii
încleştaţi, creşte temperatura corpului şi transpirăm mai tare.
Aceste reacţii fiziologice sunt declanşate de eliberarea unor cantităţi mari de
hormoni ai stresului, cum sunt adrenalina şi cortizolul. Aceste descărcări
constante de hormoni declanşate de accese de furie necontrolată, pot avea urmări
mult mai grave asupra sănătăţii.
Câteva probleme de sănătate legate de necontrolarea adecvată a furiei sunt:
Dureri de cap, insomnie
Probleme de digestie şi dureri abdominale
Anxietate şi depresie
Probleme dermatologice (căderea părului, eczeme)
Tensiune arterială crescută
Cum putem depăşi această emoţie?
oIdentificarea emoţiilor agresive
oIdentificarea contextului în care apar
oGăsirea unor modalităţi folositoare de exprimare a lor
41 Disprețul
 reacție atitudinală generată de ideea că cealaltă parte
cu care te afli într-o activitate comună este cu mult
sub valoarea ta.
 poate avea consecințe negative pentru partea
disprețuită sau pentru atmosfera din companie.
 rezultat al modului de a gândi într-o anumită cultură,
mai ales în culturile care se cred superioare în raport
cu alte culturi.
Activitate practică:

Desenați pe o foaie o floare.


Scrieți:
pe petale – situații în care v-ați simțit bucuroși
pe tulpină - situații în care ați fost furioși
pe frunze –situații în care ați simțit tristețe
la rădăcină- situații în care ați simțit frică

42
43 ...cu mască sau fără mască?!...
44
45 Expresii faciale ale emoțiilor
 https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y
46
Emoția poate fi diferențiată de o serie de construcții
similare din domeniul neuroștiinței afective:
47
 Sentiment - nu toate sentimentele includ emoția, cum ar
fi sentimentul de a cunoaște. În contextul emoției,
sentimentele sunt cel mai bine înțelese ca o reprezentare
subiectivă a emoțiilor, private pentru individul care le
experimentează.

 Starea de spirit - sunt stări afective difuze care, în


general, durează mult mai mult decât emoțiile, sunt, de
asemenea, de obicei mai puțin intense decât emoțiile și
par adesea lipsiți de un stimul contextual.

 Afectul este folosit pentru a descrie experiența afectivă


care stă la baza unei emoții sau a unei stări de spirit.
48
Chiar dacă sună ciudat, unele emoții pot fi explicate din
punct de vedere chimic. Hormonii pe care corpul nostru îi
produce își pun accentul pe modul în care relaționăm și pe
cum ne simțim. De aceea, dereglările hormonale pot aduce
după ele anxietate, depresie, irascibilitate, furie și chiar
insomnie.

 Avem REVELAȚII atunci când feniletilamina, dopamina și


acetilcolina au nivel crescut în organism.

 Suntem CURIOȘI atunci când serotonina și feniletilamina


sunt în parametrii normali.
49
Devenim

FURIOȘI - noradrenalina depășeste cotele obișnuite.


EXCITAȚI - adrenalina și feniletilamina sunt secreta
corp în egală măsură.
STRESAȚI - noradrenalina și adrenalina sunt la cote
exacerbate, în timp ce dopamina este mult scăzută, ia
prolactina nu este în parametrii normali.
Resimțim
50

 MÂNIE - dopamina este în exces


 ANXIETATE – dopamine este sub cota normală.
 FERICIRE - serotonina și endorfinele sunt în parametrii
buni.
 DEPRESIE - dopamina, serotonina și estrogenul sunt
diminuate, iar melantonina este crescută.
 FRICĂ - adrenalina este mare, dopamina și oxitocina sunt
scăzute.
 APATIE - melantonina este crescută, adrenalina și
noradrenalina sunt scăzute.
 EUFORIA - nivelul endorfinelor este exacerbat în organism.
 TRISTEȚE - tiroxina este mult diminuată din organism.
 IRITARE - tiroxina este mult crescută, testosteronul este mult
diminuat.
51
Exerciţiu de grup
 Scopul exerciţiului:
Cunoaşterea reciprocă între membrii grupului, rememorarea
şi crearea unor emoţii, observarea reacţiilor fiziologice ale
emoţiilor.

 Vă rog să faceţi următoarele:

o Găsiţi o trăsătură pe care o aveţi în comun cu persoana de


lângă dumneavoastră;
o Spuneţi-ne ce credeţi că vă diferenţiază de restul grupului
din punct de vedere emoţional.
o Povestiţi o situaţie din viaţa voastră în care aţi trăit emoţii
puternice.
52
53 De ce este important sa avem control
emoțional?

 O echipa de cercetatori finlandezi avandu-l ca cercetator sef


pe Lauri Nummenmaa, a demonstrat intr-un studiu al
Universitatii de Stiinte Aalto din Finlanda, ca emotiile nu se
petrec doar in mintea noastra ci si in corpul nostru.
54
55 Gândul și emoția
 Orice gand ne genereaza in corp o emotie care poate
varia de la insesizabil pana la foarte puternic. Fiecare
gand initiaza o reactie biologica la nivelul intregii fiinte
(material si spiritual).
 Emotia reprezinta asadar reactia la nivel fizic a
gandului. Adica ceea ce gandesti si simti in corp ca stare
emotionala:
 Gandeste pozitiv si vei simti o stare emotionala pozitiva
(ganduri dorite).
 Gandeste negativ si vei simti o stare emotionala
negativa (ganduri nedorite).
56 Emotiile negative se impart in doua
categorii:
 Emotii negative exprimate:
 Acestea sunt emotii pe care nu le pastrezi in mintea si in
interiorul corpului tau. Sunt emotii pe care reusesti sa le
exprimi, reusesti sa scapi de ele, sa le consumi. Din fericire,
efectele lor asupra mintii si asupra corpului sunt mici.
 Emotiile negative neexprimate:
 Acestea au efecte mult mai grave. Emotiile neexprimate sunt
o energie care se aduna in interiorul tau si pe care o porti cu
tine timp indelungat. Insa aceste emotii negative reprimate
vor fi eliminate la un moment dat printr-un comportament
inadecvat. Tocmai de aceea iti recomand sa fii foarte atent la
emotiile reprimate.
57 Emoțiile...
 Emotiile negative - fac lucrurile simple să pară
complicate
 Emotiile pozitive - fac lucrurile dificile să pară simple
 Experimente:
Oamenii care au primit un mic cadou neașteptat înainte
de a rezolva o sarcină care necesită creativitate, au avut
rezultate mai bune decât cei care nu au primit niciun
cadou... ☺ ☻
58 Gândul din spatele gândului

 https://www.facebook.com/felix.tataru.5/videos/1022
1358264372913

 Ceea ce gandim noi despre noi ne influenteaza


inclusiv gândirea noastră.
59 Inteligența emoțională
 IQ- Rational
 EQ-Emotional Intelligence
 MIT: EQ are o pondere de 80 %
 Emoționalul precede raționalul in evoluția omului
(Douglas Massey)
 Mihaela Roco:” Emoțiile sunt importante deoarece ele
asigură:
1. Supraviețuirea(ghidare )
2. Luarea deciziilor
3. Stabilirea limitelor
4. Comunicarea(expresia emotiilor semnaleaza celorlati
starea noastra ,nevoile,in acelasi timp îi influenteaza )
5. Unitatea(empatia,compasiunea,iertarea ne unesc)
IQ vs EQ- Daniel Goleman
60
 EQ devansează IQ-ul în acele domenii „soft” unde intelectul este
mai puțin relevant pentru succes – unde, de exemplu, auto-controlul
emoțional și empatia pot fi atribute mai importante decât abilitățile
cognitive pure.
 În realitate unele dintre aceste domenii joacăun rol vital în viețile
noastre. Un exemplu relevant este sănătatea, care poate fi afectată de
factori de risc cum ar fi emoțiile tulburătoare și relațiile toxice.
 O altă arie de interes este cea a dragostei și a relațiilor unde, așa cum
știm, indivizi foarte inteligenți pot face lucruri foarte stupide.
 O a treia arie este cea a competițiilor sportive de top. La un astfel de
nivel, așa cum afirma psihologul care se ocupa de echipa olimpică a
Statelor Unite, toți atleții au peste 10.000 de ore de antrenament,
astfel încât succesul se bazează pe forța mentală.
 Rezultatele studiilor in domeniul leadership-ului în afaceri și aria
profesională reliefeazăo imagine mult mai complexă. Scorurile la
testele IQ pot prezice extrem de exact dacă un individ poate face față
rigorilor cognitive ale unui anumit post.
Au femeile o inteligență emoțională
61 mai dezvoltată decât a bărbaților?
 Inteligența emoționala cuprinde patru părți:
1. conștiința de sine,
2. managementul emoțiilor,
3. empatia
4. abilitățile sociale.
 Există multe teste de inteligență emoțională și majoritatea dintre ele demonstrează că
femeile au un avantaj față de barbați când vine vorba despre abilitățile de bază pentru
o viață fericită și de succes. Acest avantaj are o valoare mai mare decât oricând în
mediul organizatoric deoarece din ce în ce mai multe companii încep să înțeleagă
avantajele unei inteligențe emoționale dezvoltate atunci când vine vorba de vânzări,
echipe și leadership.
 Pe de altă parte, nu este atât de simplu. De exemplu, unele teste sugerează că femeile
sunt, în medie, mai bune decât bărbații la unele forme de empatie și bărbații se
descurcă mai bine când vine vorba de gestionarea emoțiilor distructive.
 Orice bărbat poate fi la fel de empatic sau chiar mai empatic decât orice femeie, iar o
femeie poate fi la fel de bună sau chiar mai bună decât orice bărbat când vine vorba
de gestionarea neplăcerilor
62 Empatia
 Există trei feluri de empatie:
1. cognitivă - atunci când ești apt să știi cum văd celelalte
persoane lucrurile;
2. emoțională - să simți ceea ce cealaltă persoană simte;
3. preocuparea empatică sau simpatia – când ești pregătit
să ajuți pe cineva la nevoie.
 Femeile tind să fie mai empatice decât bărbații, în
general,ceea ce favorizează raporturile și chimia
interumane.
 Oamenii care excelează în empatia emoțională devin
buni consultanți, profesori și lideri de grup datorită
acestei abilități de a simți în momentul oportun cum
ceilalți reacționează.
63
Mecanisme și strategii de management
al emotiilor
 Descopera sursa emotiilor tale
 Ia atitudine si indeparteaza sursa temerilor tale
 Concentreaza-te asupra visului tau
 Scopul este criteriul dupa care ne gestionam emotiile
 Empatia este capacitatea de a intui sau de a
recunoaste emotiile celorlalti. Empatia nu inseamna sa
traim emotiile altor persoane, ci sa le intelegem
pornind de la experientele noastre.
 Reducerea stresului-diverse metode(exercitii de
respiratie,bei apă,pleci si te intorci mai târziu etc)
Practica conștiinței de sine ne
64
poate ajuta să ne îmbunătățim
stilurile emoționale
Cum afecteaza emotia luarea
65
deciziilor

 CONTEXT:
Mergi la teatru cu copilul de 8 ani.În timpul
spectacolului nu mai are răbdare,începe sa
foșnească o pungă, se ridică, deranjează .
 Cum te simți?
 Cum reacționezi ?
 Ce decizii iei ?
66 Acceptarea
 Când suntem conștienți că:
1. ne putem controla doar pe noi,
2. suntem oameni,
3. putem face greșeli,
4. putem să o luăm de la capăt în orice moment,
5. nu suntem perfecți .
Când acceptăm, atunci putem face o schimbare
Modul cum interacționăm cu
67
ceilalți

 NU afectează doar starea lor, ci și starea noastră:


 Dacă zâmbim,transmitem o stare de bine
 Dacă suntem triști ,nervoși transmitem aceeași stare
 În ambele cazuri, starea pe care o transmitem se
întoarce la noi ca un bumerang
68
69 Emoțiile și limbajul
 Vocea este asociată trăirilor sufletești și emoţiilor:
 Cei entuziaşti sau furioşi vorbesc tare;
 Cei lipsiţi de încredere sau siguranţă, au volumul scăzut.
 Vocea cu tonalitate joasă este atractivă (voce de radio) şi creează impresia de
autoritate, siguranţă şi control, cea cu tonalitate înaltă, de emoţie sau de
nesiguranţă.
 Scăderea volumului vocii în acelaşi timp cu încetinirea ritmului vorbirii, pot capta
atenţia sau pot ameninţa.
 Pentru a crea o impresie de încredere vom accentua cuvintele pozitive. Admirăm
capacitatea persoanelor care stăpânesc secretele vorbitului în public.
 Este interesantă teoria atribuită cercetătorului Albert Mehrabian, conform căreia
doar 7% din mesaj este transmis prin limbaj verbal, 38% prin limbaj paraverbal și 55%
prin limbaj non-verbal.
 Spre exemplificare şi în încheiere, vă invit să urmăriţi un discurs inedit pe care sunt
sigură că-l veţi înţelege… cuvânt cu cuvânt:

 https://www.youtube.com/watch?v=YHjQZJ1RLQA&list=RDYHjQZJ1RLQA&t=7
Mitul 1 - Emoţiile negative îmi fac rău.
70

 Emoțiile negative (frica, furia, anxietatea, mâhnirea etc.) nu sunt


în mod inerent rele. Durerea, fie ea emoțională sau fizică, poate
fi un adevărat profesor. Doar atunci când emoțiilor negative nu li
se permite eliberarea corespunzătoare, încep să degenereze
corpul.

Mitul 2 - Cei care îmi provoacă emoții, mă enervează.


 Nimeni nu este responsabil pentru propria ta tristețe, cu excepția
ta.
 Nimeni nu este responsabil de frica ta, în afară de tine.
 Tu eşti singura persoană responsabilă pentru oricare dintre
emoțiile tale, pozitive, negative și tot ceea ce se află între ele.
Mitul 3 - Nu mă pot abţine de la modul în care mă simt.
71
 Experiența emoțională a unei persoane rezultă de obicei dintr-o
interpretare subiectivă a unui eveniment, mai degrabă decât a
evenimentului în sine.
 Indivizi diferiți pot interpreta același eveniment în mod diferit.
 Priveşte lucrurile dintr-o perspectivă mai amplă şi vei realiză că există
şi alte căi prin care îţi poţi gestiona trăirile.

Mitul 4 - A avea sentimente puternice înseamnă că m-am scăpat


de sub control.

 Te poţi simți profund, fără a fi scăpat de sub control. Partea de sub


control nu provine din emoție, ci din acțiune. Adesea oamenii îi
combină cele două aspecte, temându-se că emoțiile puternice vor duce
la un comportament impulsiv sau autodistructiv.
Mitul 5 - Emoțiile se întâmplă fără niciun motiv.
72
 Întotdeauna există un motiv pentru emoții. De exemplu, imaginează-ţi că
te simți trist dintr-o dată în timp ce stai într-un magazin mirosind o
lumânare parfumată de vanilie. La începutul zilei, te simțeai bine, iar
acum tot ce vrei este să te întorci acasă.

Mitul 6 - Mai bine să fie fiu rațional decât emoțional

 Avem nevoie de emoțiile noastre! Ne fac să reacționăm rapid în fața


pericolului, să îi ajutăm pe cei aflați în nevoie și ne motivează să
formăm relații intime. Gândeşte-te cum ar arăta lumea dacă nu am avea
emoții:
 Ai mângâia un copil care plânge?
 Ai fugi de la un câine gata să te muşte?
 De obicei, oamenii când spun că a fi rațional este mai bine decât a fi
emoțional este deoarece nu mai au încredere în emoțiile lor.
Mitul 7 - Sunt una cu emoțiile mele.
73
 Fiecare persoană este cu atât mai mult decât emoțiile sale, chiar și
atunci când sunt persoane extrem de emoționale sau sensibile.
Emoțiile noastre sunt mereu în flux, schimbându-se continuu.

 Nu este nimic neobișnuit să simți mai mult de o emoție simultan. Și


de multe ori, aceste emoții diferite se contopesc.

Mitul 8 - Emoţiile mele putermice sunt greu de schimbat.

 Emoțiile pot fi greu de schimbat. Cu toate acestea, cea mai mare barieră
în reglarea emoțiilor tale este credința că nu te crezi în stare să faci acest
lucru.
 Reglarea emoțiilor necesită timp și muncă, dar se reduce la: identificarea
emoțiilor trăite, înțelegerea locului de unde provin aceste emoții,
schimbarea modului în care gândim situația care a provocat o anumită
emoție.
Mitul 9- Există un mod corect de a te simți în orice situație.
74

 Emoțiile nu sunt corecte sau greșite, bune sau rele, deștepte sau
prostești. Doar sunt.
 Toate emoțiile, inclusiv emoțiile dureroase și negative, acestea
existând în viața tuturor.

Mitul 10 - Exprimarea emoției față de ceilalți este o slăbiciune.

 Emoțiile sunt o parte inseparabilă a indivizilor și a umanității în


ansamblu.
 Este întotdeauna mult mai ușor să ignori ceva, decât să te descurci
cu el.
 Emoțiile umane nu sunt nici prietenul tău, nici dușmanul tău. Doar
oamenii sunt cei care le oferă o caracterizare.
75 Bibliografie și webografie
 Daniel Goleman, Inteligenţa Emoţională
W. Gerrot Parrott, Emotions in social psychology: essential readings
 Brătianu, C. (2015). Gândirea strategică. Editura ProUniversitaria, București.
 Inteligența emoțională Nicolae Sfetcu Publicat de MultiMedia Publishing, Drobeta
Turnu Severin, 2020, www.setthings.com/editura
 S.Chelcea. (coord.) - Rușinea și vinovăția în spațiul public, Humanitas, București,
2008
 2. Windy Dryden, Raymond DiGiuseppe- Ghid de terapie raţional-emotivă şi
comportamentală/ Traducerea şi adaptarea în limba română: Daniel David, Adrian
Opre, Editura RTS
 Stănculescu, E. (2012), Studiu privind relaţia dintre emoţiile morale şi
religiozitate în adolescenţă în D. Opriş şi I. Scheau (coord.), Educaţia din
perspectiva valorilor, Chişinău, Editura Pontos
 Brătianu, C. (2015). Gândirea strategică. Editura ProUniversitaria,
București.
 Inteligența emoțională Nicolae Sfetcu Publicat de MultiMedia Publishing,
Drobeta Turnu Severin, 2020, www.setthings.com/editura
SITES:
• https://psicopedia.org/1369/emociones
• https://www.significados.com/emocionen.wikipedia.org/wiki/List_of_emotio
ns
• https://www.scientia.ro/
• https://programarea-succesului.ro/emotii/
• https://www.scribd.com/document/8773792/Alan-Pease-Limbajul-Vorbirii
• http://www.scientia.ro/homo-humanus/51-psihologie/468-ce-sunt-si-care-
sunt-emotiile.html
• https://www.scribd.com/doc/120681834/Steven-Stein-Howard-Book-Forta-
Inteligentei-Emotionale-pdf

76

S-ar putea să vă placă și