Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE EVALUARE PSIHOSOCIALĂ

.
I. DATE PERSONALE ALE COPILULUI:

Nume şi prenume: RAUL R.


Data naşterii: 15.12.1982
Locul naşterii: Municipiul Tg. Mureş, judeţul Mureş
Domiciliul - comuna X, sat Y, jud.Mureş
Faptele ce formează obiectul inculpării: tâlhărie
Nr. dosar penal: X/J/2010
Termenul de judecată: 10.01.2010
Data primirii solicitării instanţei de judecată: 2010
Data începerii şi finalizării perioadei de supraveghere: 10.01.2010 – 10.01.2011
Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: S.B.
Data depunerii referatului: 09.01.2011

II. SURSELE DE INFORMAŢII:


- tânărul inculpat (Raul) – 12 întrevederi
- mama inculpatului M.R. – 2 întrevederi
- tatăl inculpatului T.R. – 3 întrevederi
- agent principal Post Poliţie, comuna X, A.G. – 2 întrevederi
- asistent social Primăria comunei X, P.R. – 2 întrevederi
- cadrele didactice – 3 întrevederi

III. DATE PRIVIND PERSOANA PENTRU CARE A FOST SOLICITAT REFERERATUL:

1.Mediul familial şi social


Raul locuieşte cu părinţii săi, tatăl fiind pensionar, iar mama fiind încadrată în
muncă pe post de îngrijitor cu jumătate de normă. Familia locuieşte într-o casa,
proprietatea personală a părinţilor, formată din două camere, bucătărie şi anexe. Locuinţa
este deficitar întreţinută, condiţiile sanitare de asemenea, fiind deficitare. În familie nu mai
locuiesc alţi copii, tânărul având doi fraţi mai mari, care nu mai locuiesc cu familia. Aceştia
şi-au întemeiat propriile lor familii şi menţin sporadic legătura cu familia.
Veniturile familiei sunt compuse din pensia tatălui în sumă de 500 lei/lună şi
salariul mamei în suma de 300 lei/lună (fiind angajată cu jumătate de normă). Familia
deţine teren agricol în vecinătatea casei, însă nu cultivă aceste teren.
Comportamentul părinţilor în comunitatea în care trăiesc este unul acceptabil,
aceştia sunt destul de implicaţi în corectarea comportamentului şi sprijinirea fiului lor.

2.Evoluţia situaţiei şcolare şi profesionale


Raul este un tânăr cu performanţe bune la şcoală, cu abilităţi sociale, comunicativ,
sociabil, încrezător în forţele proprii.
În perioada supravegherii tânărul a făcut un curs de calificare şi şi-a terminat liceul
la seral.
Acesta intenţionează să se încadreze în muncă, motiv pentru care este în
căutarea activă a unui loc de muncă.

1
3.Trectul infracţional
Raul este un tânăr fără antecedente penale. Eliberat condiţionat în urma unei
pedepse de 1 an şi jumătate de închisoare.

4.Comportamentul persoanei înainte şi după comiterea infracţiunii


Părinţii erau nemulţumiţi de prietenii lui, cu care îşi petrecea timpul prin baruri,
discoteci, la jocurile de noroc. Din acest motiv, tânărul susţine că nu mai primea de la
aceştia bani de buzunar.
În seara în care a săvârşit fapta el susţine că s-a întâlnit cu prietenii săi la un bar
undea aceştia i-au plătit consumaţia pentru că el nu avea bani şi au consumat băuturi
alcoolice.În acel moment unul dintre prieteni a venit cu propunerea de a fura bani de la o
cunoştinţă pe care a văzut-o în acel bar, şi care era într-o stare accentuată de ebrietate.Raul
a motivat comiterea infracţiunii prin faptul că avea nevoie de bani şi nu avea nici o altă sursă.
El a declarat că era convins că nu va fi prins deoarece prietenii săi i-au spus că au mai făcut
aşa ceva în trecut şi nu au fost prinşi.
Referitor la fapta sa Raul recunoaşte că a participat dar declară că nu este atât de
vinovat deoarece contribuţia lui a fost minimă, în raport cu ceilalţi.
După ieşirea din închisoare Raul a realizat că părinţii nu mai au încredere în el,
deşi se străduieşte să le recâştige încrederea.
Datorită faptei sale, precum şi a faptului că a făcut închisoare, comunitatea în care
locuieşte l-a stigmatizat, tânărul fiind conştient de acest aspect. Aceasta îl determină să nu
participe la relaţiile sociale, temându-se să iasă pe stradă pentru a nu se întâlni cu
cunoştinţe care stiu despre fapta lui.
De asemenea, Raul evită să intre în contact cu vechii lui prieteni, pentru a nu-l
influenţa într-un mod negativ şi se străduieşte să le recâştige încrederea părinţilor.
Tânărul se implică activ în sarcinile gospodăreşti din cadrul gospodăriei părinţilor
săi, asigurându-le acestora sprijin, iar aceasta îi motivează pe părinţi în a –i oferi bani de
buzunar până la integrarea în muncă.

5. Factorii favorizanţi ai comportamentului infracţional


Din informaţiile primite de la tânăr şi alte surse, rezultă că în seara în care a
săvârşit fapta acesta s-a întâlnit cu prietenii săi la un bar unde aceştia i-au plătit
consumaţia pentru că el nu avea bani şi au consumat băuturi alcoolice.
Raul a motivează comiterea infracţiunii prin faptul că avea nevoie de bani şi nu
avea nici o altă sursă, deoarece părinţii nu îi mai dădeau bani de buzunar.
Factorii favorizanţi ai comportamentului său, fiind consumul de bături alcoolice,
lipsa banilor, nefolosirea de către părinţi a unor metode de disciplinare pozitive, precum şi
anturajul nepotrivit.

IV. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ SAU POT INFLUENŢA CONDUITA GENERALĂ A


LUI RAUL:
Analizând situaţia prezentată mai sus, reţinem următorii factori psihosociali pozitivi:
- lipsa antecedentelor penale
- susţinerea bună din partea familiei
- bunele sale abilităţi sociale, încrederea în forţele proprii
- performanţele şcolare bune, absolvirea cursului de calificare şi a liceului
- dorinţa de a nu mai intra în contact cu anturajul nepotrivit

2
- dorinţa sa de a se integra profesional
- efortul de a recâştiga încrederea părinţilor

V. PERSPECTIVELE DE REINTEGRARE ÎN SOCIETATE:


Analizând factorii psihosociali enumeraţi anterior, considerăm că tânărul are toate
şansele de a se integra în societate.

Data întocmirii şi semnării raportului:


Şef serviciu. M.V.
Întocmit,
Consilier de probaţiune S.B.